Rysslands ETFer – En genomgång

Rysslands ETFer - En genomgångRysslands ETFer – En genomgång

Den ryska aktiemarknaden är en av de bästa aktiemarknaderna i världen under 2009 med en positiv utveckling på omkring 100 procent. Många svenskar är intresserade av och investerar i fonder som har fokus på Ryssland. Det många privatinvesterare inte är medvetna om är hur den ryska aktiemarknaden egentligen är strukturerad? Hur många börser finns det, till exempel? Vilket index är det man refererar till när man pratar om utvecklingen i Ryssland i svenska medier? Rysslands ETFer – En genomgång

Den ryska aktiemarknaden består av en huvudbörs och en marknadsplats:
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX): MICEX är den ledande ryska börsen och etablerades 1992. Majoriteten av aktiehandeln i Ryssland sker på MICEX och den genomsnittliga aktieomsättningen per dag under 2009 har uppgått till omkring 1,5 miljarder USD. Handeln sker i rubel. De vanligaste indexen är MICEX 10 (blue chip bolag) och MICEX indexet som består av de 30 mest omsatta bolagen. Hittills i år har MICEX indexet gått upp med 94,2 procent (www.micex.com, stängningskurs 22 september). En anledning till att det inte finns några ETF:er på MICEX indexet beror på att det är en speciella settlement principer (T+0 jämfört med Sverige T+3), vilket innebär att en investerare måste ha både pengar och aktier i systemet för att kunna handla. Detta har inneburit att många utländska investerare inte varit aktiva på den ryska MICEX börsen.

Russian Trading System (RTS): RTS etablerades 1995 i Moskva. RTS är mer en marknadsplats än en börs i och med att de flesta affärer som genomförs inte rapporteras in, s.k. OTC-handel. Den officiella omsättningen på RTS är på grund av sin OTC karaktär försumbar, jämfört med omsättningen på MICEX. Handel sker i både rubel och USD. Huvudindexet heter RTS detta index benämns ofta som RTS 1. Hittills i år har RTS 1 gått upp med 99,3 procent (www.rts.ru/en/, stängningskurs 22 september). I svenska medier presenterar till exempel Dagens Industri utvecklingen på den ryska marknaden utifrån RTS-indexet.

Det finns inga ETF:er som baseras på MICEX eller RTS indexen på grund av de svårigheter som presenterats ovan. De ETF:er som finns fokuserar på ryska bolag med American Depositary Receipts (ADRs) eller Global Depositary Receipts (GDRs) . Detta innebär att bolagen är noterade på antingen London Stock Exchange, Nasdaq OMX eller New York Stock Exchange. Detta beror på att dessa aktier är mer likvida och därmed lättare att handla med. På tyska XETRA är det indexen Dow Jones Titans 10, MSCI Ryssland och DAXglobal Rysslansindex som tillämpas av ETF-leverantörerna.

Nedanstående Rysslands ETF:er presenteras på ETFSverige.se. Alla siffror som presenteras nedan är omräknade till Euro. I förhållande till sajten har vi har lagt till kolumnerna AUM – Asset Under Management (totalt förvaltat kapital), omsättning i euro per månad (under Q2 2009) och utveckling i år, på 1 års sikt. För Lyxors ETF har vi även bifogat fondfaktabladet i pdf format (Lyxor ETF Russia).

 [table id=27 /]

Källor: Bloomberg (utveckling), Deutsche Börse (AuM m m.) och NYSE

Slutsats: Den ETF som har haft bäst utveckling, högst AUM och bäst likviditet är Market Vectors Russia ETF (ticker RSX). Detta instrument innehåller även flest bolag och ger mest exponering mot den inhemska ryska marknaden. Rysslands ETFer – En genomgång

 

Guld ETFer, En genomgång

Guld ETFer, En genomgång

Intresset för att investera i guld är rekordstort. Guldpriset har haft en väldigt positiv utveckling. Under slutet av 2009 var det ATH i guld och under 2010 har det varit nära ATH i euro. Under 2009 var det framförallt en försvagad USD som drev guldpriset men även rädslan för att amerikanska dollarn kunde tappa sin status som världsvaluta. Under 2010 har det varit eurons tur att försvagas i och med PIGS (Portugal, Irland, Grekland och Spanien) problem med en direkt följd att guldpriset i euro nu är uppe på nya ATH nivåer. Guld ETFer, En genomgång

Att investera i guld kan betyda väldigt olika mening. Bland annat måste måste man välja mellan guld ETF:er eller guld ETC:er samt om instrumenten ska vara denominerade (prissatta) i USD eller EUR.

En genomgång av utvalda instrument

ETFSverige.se presenterar nedan Guld ETFer, En genomgång av utvalda instrument för investerare som vill ha en exponering mot guld och guldsektorn med hjälp av ETF:er och ETC:er. Amerikanska ETF:er är presenterade i USD och europeiska ETF:er är presenterade i euro.

 

  

 

 Amerikanska ETF:er

 [table id=30 /]

Källor: Bloomberg, Deutsche Börse och NYSE

Slutsats:

Att direkt jämföra en ETF som investerar och håller fysiskt guld med en ETF som investerar i guldproducerade bolag är som att jämföra äpplen och päron. För vår snabbanalys gör vi det ändå…. Den ETF som har har högst AUM och bäst likviditet är SPDR Gold Trust (ticker GLD). Bäst utveckling fram till avstämningsdagen (16 november 2009) har dock Proshares ETF Proshares Ultra Gold (ticker UGL) haft med en uppgång på cirka 43 procent

Europeiska ETF:er

[table id=29 /]

Källor: Bloomberg och Deutsche Börse

Slutsats:

Den ETF som har har högst AUM och bäst likviditet är XETRA Gold (ticker 4GLD). Bäst utveckling fram till avstämningsdagen (16 november 2009) har dock ETF:en Market Access Amex Gold Bugs Indexfond (ticker M9SD) haft med en uppgång på cirka 33 procent.

Brasilien ETFer – En genomgång

Brasilien ETFer – En genomgång

Brasilien ETFer – En genomgång Brasilien är ett intressant land utifrån flera olika perspektiv. Brasilien och närmare bestämt Rio de Janeiro vann den hårda kampen om att arrangera OS 2016. Utifrån ett investerarperspektiv är dock Brasilien mest känt för B:et i den välkända termen BRIC som är en engelsk förkortning för Emerging Markets länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Brasilien är ett av de länderna i världen som har växt kraftigast på senare år och Brasilien är också den börs som utvecklats bäst under 2009, valutajusterat i svenska kronor (per den 16 oktober 2009). Brasilien ETFer – En genomgång

Brasiliens ekonomi har genomgått en stor omvandling under de senaste åren och landet har gått från att vara en låntagare till att vara en kreditgivare till Internationella Valutafonden IMF. Brasilien som land är numera ratingklassificerat som ”investment grade”, vilket innebär att Brasilien kan ge ut egna obligationer med lång löptid och till låga upplåningskostnader. Detta är en stor skillnad mot tidigare år. IMF:s prognoser för den brasilianska ekonomin (BNP) är -0,7 procent för 2009 (2008 +5,1 procent) och +3,5 procent för 2010 (källa: IMF – World Economic Outlook, oktober 2009).

Vilka produkter är Brasilien känd för?

Vilka produkter är Brasilien känd för och vilka naturresurser har landet? Brasilien är världens största producent av sockerrör, kaffe, tropiska frukter, fryst och koncentrerad apelsinjuice. Vidare har landet flest nötkreatur i världen. Brasilien är även en viktig producent av sojabönor, korn, bomull, kakao, tobak och skogsprodukter. Olje-, järnmalm- och manganutvinning är även viktiga naturresurser för den brasilianska ekonomin.

(källa: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35640.htm).

Den brasilianska börsen BM&FBOVESPA S.A. skapades 2008 genom en sammanslagning av Brazilian Mercantile & Futures Exchange (BM&F) och São Paulo Stock Exchange (Bovespa). I september 2009 omsattes aktier till ett värde om BRL 114,23 miljarder på Bovespa. BM&F:s fyra noterade ETF:er på Bosvespa, genom ett samarbete med iShares, uppvisade ett nytt omsättningsrekord på BRL 557,86 miljoner under september månad. En mer stabil syn på Brasilien som land har inneburit att riskpremierna har krympt och detta har inneburit att den brasilianska börsen utvecklats starkt under 2009 – 114,8 procent i SEK (per den 16 oktober).

Ibovespa

Huvudindexet för den brasilianska börsen heter Ibovespa. Ibovespa täcker in omkring 80 procent av den totala volymen på börsen och omkring 70 procent av det totala marknadsvärdet. De fyra största företagen i Ibovespa per den sista september 2009 var oljebolaget Petrobas (~15%), gruvbolaget Vale (~12%), Banken Itau UniBanco (~5,6%) och BM&F (~4,5%). Totalt ingick 65 bolag i indexet vid samma datum.

(källa: http://www.bovespa.com.br/indexi.asp).

Majoriteten av ETF:erna följer indexet MSCI Brasilien. Indexet består av cirka 65 bolag precis som Ibovespa. Lyxors ETF är den enda ETF:en som följer Ibovespa direkt.

Siffrorna för de ETF:er som presenteras nedan är omräknade till Euro. I förhållande till sajten har vi har lagt till kolumnerna AUM – Asset Under Management (totalt förvaltat kapital), omsättning i per månad och utveckling i år och på 1 års sikt. För Lyxors ETF har vi även bifogat fondfaktabladet i pdf format LYXOR_ETF_BRAZIL__IBOVESPA__EUR.

[table id=28 /]

Källor: Bloomberg, Deutsche Börse och NYSE. Utveckling per den 16 oktober 2009. Brasilien ETFer – En genomgång