Utdelningen höjs igen

Utdelningen höjs igen utdelningsaristokraterUtdelningen höjs igen

Vi har skrivit en del om börshandlade fonder som fokuserar på att köpa aktier i bolag som ständigt höjer sina utdelningar, så kallade ETFer med fokus på utdelningsaristokrater. Ett av de företag som dessa ETFer köper är det amerikanska konglomeratet 3M Company. Tidigare hette detta företag Minnesota Mining and Manufacturing Company. Trots sitt namnbyte finns huvudkontoret fortfarande strax utanför St. Paul i Minnesota. Koncernen har 90 000 anställda och en av de produkter som har utvecklats av 3M Company är post-it lapparna. Utdelningen höjs igen

Nu är det inte post-it lapparna specifikt (men möjligen den lönsamhet som dessa bidrar med) som lockar förvaltarna för de börshandlade fonderna att köpa aktier i 3M Company. De köper aktier i bolaget för att 3M Company har lämnat utdelning till sina aktieägare i 99 år i rad, och för att 3 M har klarat av att höja utdelningen varje år under de senaste 58 åren. Under de senaste tio åren har mer än 46 miljarder dollar återförts till aktieägarna i 3M Company genom utdelningar och återköp.