Sucker bets? Vem köper hävstångs-ETF:er?

Sucker bets? Vem köper hävstångs-ETF:er?

Sucker bets? Vem köper hävstångs-ETF:er? I Sverige används hävstångs-ETF:er i en allt för stor utsträckning. Eftersom användandet av ETF:er inte tagit fart i Sverige är andelen hävstångs-ETF:er av den totala volymen orimligt stor. Utomlands är användandet av hävstångsprodukter med 2x och 3x hävstång också starkt representerat av privatinvesterare men andelen av den totala volymen är betydligt lägre. I den bifogade artikeln från Barrons (se länk nedan) framkommer det tydligt att det är privatinvesterare som mer eller mindre står för all handel i dessa instrument. Institutionella investerare fokuserar på de traditionella ETF:erna utan hävstång. Följande citat säger mycket.

”Sucker Bets? ”Inverse and leveraged ETFs are largely held by retail or other non-reporting investors, going to extremes at 86% of 3x inverse and 91% of 3x leveraged ETFs. The report states that institutional investors have more efficient ways to access such exposures”.

Följande statistik gäller:

 2x-3x Bear/inverse/short ETF:er

  • 85% privatpersoner
  • 15% institutionella

 2x-3x Bull/leverage/Long ETF:er

  • 91% privatpersoner
  • 9% institutionella

Inverse/short/kort ETF:er (utan hävstång)

  • 73% privatpersoner
  • 27% institutionella

För aktuella artiklar i sin helhet:

http://blogs.barrons.com/focusonfunds/2012/03/21/who-uses-leveraged-and-inverse-etfs-anyway/

http://www.forbes.com/sites/ariweinberg/2012/03/23/institutions-tipping-the-etf-scale/