I en svagare ekonomi kan vi se fler fallna änglar

I en svagare ekonomi kan vi se fler fallna änglar ANGL ETFI början på detta år var många obligationsmarknadsobservatörer oroade över statusen för BBB-värderad företagsobligationer. De var även oroade för hur mycket av den skulden som kunde nedgraderas till skräp, det vill säga förvandla dessa obligationer till fler fallna änglar.

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL) är den dominerande av de börshandlade fonderna som ger tillgång till fallna änglar. Fallen Angels är företagsobligationer som ursprungligen utfärdats med kreditbetyg som senare nedgraderas till skräp. ANGL spårar ICE BofAML US Fallen Angel High Yield Index (H0FA) ”, som består av företagskreditobligationer i US-dollar som är utgivna på den amerikanska hemmamarknaden och som klassificerades som investeringsklass vid utfärdandet,” enligt till VanEck.

Medan det inte fanns ett stort antal företagsobligationer som blev fallna änglar under första kvartalet, kommer detta antal säkert att stiga i nästa ekonomiska, enligt Fitch Ratings.

”Volymen av amerikanska och europeiska icke-finansiella företag” BBB ”-kreditskulden som övergår till kategorin BB eller nedan är nästan säker på att vara högre i nästa nedgång än under tidigare cykler, med tanke på det högre totala skuldbeloppet idag” sade ratingbyrån i en ny kommentar. ”Vi förväntar oss att fallen ängelaktivitet i stor utsträckning ska följa förflutna mönster som antar en nedgång av liknande storlek och längd som de senaste cyklerna.”

En närmare titt på ANGL ETF

De företag som är utgivare av fallna änglar tenderar att vara större och mer etablerade än många andra skräpobligationsutgivare. I förhållande till den bredare marknaden med hög avkastning har fallna änglar historiskt inkluderat större koncentration av högkvalitativa eller BB-värderade spekulationsgrader. Historiskt har fler fallna änglar överträffat den bredare skräpobligationsmarknaden.

Fitch undersökte företagsobligationer betygsatt BBB i USA och Europa och noterade att när man använder de ”stressade ettåriga och treåriga övergångsräntorna på 5,44% respektive 11,17%, respekterade under den globala finansiella krisperioden 2008-2010, uppskattar vi 105 USD miljarder – $ 215 miljarder av Fitch-rated BBB-kategori skulden kunde migrera till icke-investeringsklass i händelse av en överhängande nedgång. ”

ANGL, hem till $ 952,30 miljoner i förvaltat kapital, innehar 211 obligationer, vilket är inhemska problem.

”BBB-kategorin emittenternas andel av USD 3,8 miljarder amerikanska investment-grade företagsobligationsmarknaden har ökat till 59% år 2018 från 51% 2008 på grund av” BBB ”-kortsutgivning som överstiger total emission av investment grade”, säger Fitch.

Denna ETF är en stigande stjärna

En börshandlad fond med fokus på high yield har haft en stark utveckling under det gångna året, och vissa säger att den skall gå högre, medan andra varnar för överextension. Utsikterna för segmentet kan vara oklara, men skillnaden i prestanda bland några av de olika Börshandlade fonderna med hög avkastning finns. Denna ETF är en stigande stjärna som vi skrivit om tidigare.

Det finns en fond som verkar vara i en egen klass, åtminstone de senaste åren. VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) är varken den äldsta, den största, den mest likvida eller den mest populära high yield ETFen. Den är emellertid en av våra favoriter.

Sedan ANGL kom till marknaden har denna ETF i stort sett satt suttit tyst i skuggan av jättar som den iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) och SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK).

Men allt detta verkar förändras, eftersom ANGLs prestation uppträder i ett smalt segment av högavkastande ETFer. Under de senaste 12 månaderna har investerare hällt över 550 miljoner dollar till ANGL, vilket bidrar till att driva fonden till cirka 715 miljoner dollar i förvaltat kapital idag.

Titta på hur ANGL har presterat relativt HYG och JNK under de senaste tre åren:

Ganska enkel hemlig sås

Att ANGL gått så pass bra och är en stigande stjärna beror på en hemlig sås som verkligen är ingen hemlighet. ANGL köper högkvalitativa skräpobligationer, om du vill – de som ursprungligen utfärdades som investment grade. Dessa obligationer har sedan nedgraderats till junk bonds. Det gör att de kallas fallna änglar, eller fallen angels.

Dessa obligationer, när de får skräpstatus, är tungt översålda. Detta eftersom investerare (huvudsakligen institutionella sådana) dumpar dem på marknaden för att uppfylla sina placeringsmandat. På grund av den översålda naturen är dessa obligationer redo att hoppa högre nästan omedelbart när de läggs till portföljen. Det är en extra avkastning ANGL hämtar från marknaden. ANGL utnyttjar vad som faktiskt är skadat på obligationsmarknaden.

Det sätt som det hela fungerar på är att investerare äger obligationer i olika trancher. Så snart en nedgradering äger rum måste dessa investerare komma ut ur dessa positioner och driva dessa obligationer i översålda territorier. Det är en ”strukturellt fel”, och den viktigaste källan till ANGLs framgång.

Risken förändras inte mycket

Det som också är viktigt att notera är att dessa obligationer nu befinner sig högst upp i segmentet med hög avkastning. deras räntor är inte så mycket högre än de var när de satt på botten av investeringsnivå – en attraktiv egenskap för ett segment som har default som en av dess primära risker.

I slutändan, med 239 företagsobligationer som klassades som investment grade vid utfärdandet, är ANGL starkt allokerat till obligationer som är BB-baserade. Omkring 75% av den totala portföljen ligger i detta segment och ytterligare 20% är i obligationer betygssätts med B. Ungefär 95% av portföljen finns i ”Bs”.

I jämförelse har HYG en 45% -fördelning till obligationer som har BB, och ytterligare 37% i de B-värden som är 82% totalt på dessa nivåer. Ytterligare 12% eller så är knuten till obligationer som är klassade CCC-en nivå som bara representerar cirka 3,8% i ANGL. JNK, även med cirka 82% i obligationer som har BB och B, har 17% av sin portfölj i obligationer som är klassade CCC eller lägre.

Branschexponeringar varierar också, och i fallet med ANGL är det sin kraftiga allokering till energi som stod så bra för fondens senaste uppgång. Energi var en av de mest slagna sektorerna bland högavkastning, och en av de stora drivkrafterna för prestanda i dettaa återhämtningsrally.

ANGL har cirka 27% av kapitalet knuten till energisektorn. Det är ungefär dubbelt så mycket som i en fond som HYG.

Osäker framtid

Framöver kan fundamenta för högavkastningsobligationer vara bra för prestanda. Eller inte.

Invesco, som är en ETF-utgivare som är känd för sin räntekompetens, har nyligen sett en marknadsutsikter, som säger att positiva företagsprognoser, låga standardräntor och förväntningar på högre räntor – vilket tenderar att driva investerare att förkorta varaktigheten och in i kredit – kan alla gynnas av högavkastande obligationer och de ETFer som äger dem.

Som Invesco uttryckte, är företaget positivt till hög avkastning vid nuvarande värderingar. På flipsidan säger Guggenheim att det fortfarande är medveten om möjligheten att denna marknad är översträckt. Eventuella spikar i volatiliteten i volatiliteten kan leda till hög avkastningsprektivitet, säger företaget. Hög avkastning är också mottaglig för besvikelser i ekonomiska data.

Spreadarna har skärpts kraftigt. Cirka 4 procentenheter för den breda marknaden under det gångna året – till nivåer under 10 års genomsnitt.

Vare sig positiva grunder och tro på tillväxt- och reflationshistorierna kommer att driva detta segment högre, men ANGLs prestation har varit bra. Vi tror att den kan vara en stigande stjärna. Detta är emellertid ingen garanti för framtida avkastning.

Fem års kursuppgång för fallna änglar

Fem års kursuppgång för fallna änglar

Obligationsinnehavare som söker en högavkastande räntebaserad strategi bör titta närmare på VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL), en börshandlad fond som levererat fem års kursuppgång för fallna änglar. VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, som spårar BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 9,8 procent sedan starten. Samtidigt har Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index genererat en uppgång på 2,3 procent under den senaste femårsperioden. Fallna ängel har också överträffat det high yield obligationer under 10 av de senaste 13 åren. Investeringsuppsatsen bakom ANGL är en tidstestad strategi som sträcker sig längre än de fem år som gått sedan denna börshandlade fond startade. ANGLs enkla och intuitiva tillvägagångssätt för att fånga kvalitet och värde på marknaden för högavkastning hjälper den att stå ut i ett växande hav av smarta beta-ETF. ANGL var den första ETFen som gav investerarna en chans att få en exponering mot så kallade ”fallna änglar”, det vill säga spekulativa obligationer som ursprungligen utfärdades med en investeringsklassificering men senare nedgraderades till skräpområdet. Fallen ängelutgivare tenderar att vara större och mer etablerade än många andra skräpobligationsutgivare. Eftersom dessa fallna änglar tidigare fanns på bekostnad av status som investeringsklass, har gruppen skräpobligationer vanligtvis en högre genomsnittlig kreditkvalitet än många andra skuldrelaterade obligationer i spekulationsskala. Den högre genomsnittskvaliteten bidrog också till att absorbera en del av den volatilitet vi upplevde förra året. ANGL har allokerat sitt kapital i flera olika riskklasser, och äger i dagsläget obligationer med kreditbetyget BB (77,7 procent), B (17,4 procent), CCC (3,7 procent) och CC (0,1 procent). Det betyder att investeringarna befinner sig i den högre skalan av spekulationsgraderingsspektret. Högre kvalitet betyder emellertid att avkastningen är något lägre än vad de flesta skräpobligationsinvesterare är vana vid. ANGL levererade en direktavkastning om 4,96 %, har en varaktighet på 6,37 år och en förvaltningskostnad på 0,35%. Å andra sidan har denna ETF levererat fem års kursuppgång för fallna änglar.

Fallen Angels’ Index Rule Change Should Enhance Liquidity

Fallen Angels’ Index Rule Change Should Enhance Liquidity

The BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index (H0FA), which VanEck Vectors Fallen Angels High Yield Bond ETF (ANGL) seeks to track, will implement a rule change on September 30 raising the minimum amount outstanding permissible for each bond issue from $100 million to $250 million. As a result, approximately 7.4% of the current Index will be eliminated. We see this as a positive move that should help improve the overall liquidity of the Index’s universe, while imposing relatively minimal impact on potential performance and composition.

Improving Liquidity by Removing Small Holdings

The rule change will help promote the Index’s liquidity by eliminating a number of very small components that tend to be less liquid and difficult to trade relative to larger issues. This is likely to have two very positive effects. First, market makers in the ANGL ETF will no longer see bond issues smaller than $250 million in creation and redemption baskets, with positive ramifications for their estimated cost of trading those baskets. Second, eliminating hard-to-trade smaller positions from the underlying Index could help improve ANGL’s tracking error, as the ETF may now be more closely aligned with the Index’s constituency.

Little Impact to Performance, Yield, and Duration

Based on the Index’s historical return profile, we anticipate that the rule change is likely to have minimal impact on Index performance. A closer look at the smaller positions expected to be removed from the Index, reveals that they contributed approximately 130 basis points (bps), or just 1.3%, of the Index’s 22.4% year-to-date total returns. We also note that the yield and duration of the ETF and Index are expected to remain little changed once the smaller bond issues are cut. Sector and credit composition should be minimally impacted as well. Sixteen out of the eighteen Merrill Lynch Level III sectors’ allocations will likely be trimmed between 0.06% and 0.90%. The automotive sector’s allocation, which was only 0.27% of the Index, would be 0%. In terms of credit quality, we feel the impact of the rule change is minimally positive. The BB-rated group is estimated to remain approximately 75% of the Index, while the lower end of the credit spectrum should decrease slightly, as shown in the table below.

Estimated Credit Quality Impact from Index Rule Change

Source: BofA Merrill Lynch. Based on data as of August 31, 2016. Estimates excluded current bond issues with face values under $250 million. Estimates are not guaranteed and may not reflect actual Index characteristics following rule change. Composite ratings are based on the simple averages of ratings from Moody’s, S&P, and Fitch. This composite is not intended to be a credit opinion.

A Positive Enhancement for Investors

We view the Indexer’s decision to raise the minimum amount outstanding for its eligible Index constituents as favorable for investors of VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). The enhancement is expected to eliminate the smaller, less liquid positions with what appears to be a minimal impact on potential performance and composition. Authored by Meredith Larson, Product Manager, VanEck VectorsTM ETFs

IMPORTANT DISCLOSURE

Source of all data: BofA Merrill Lynch, FactSet. Data as of August 31, 2016. Fallen angels are high yield corporate bonds that are originally issued with investment grade credit ratings, and are represented by the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index (H0FA). The broad high yield bond market is represented by BofA Merrill Lynch US High Yield Index (H0A0). Duration is a measure of the sensitivity of the price of a fixed-income investment to a change in interest rates. Tracking error is the divergence between the price behavior of a position or a portfolio and the price behavior of a benchmark. This content is published in the United States for residents of specified countries. Investors are subject to securities and tax regulations within their applicable jurisdictions that are not addressed on this content. Nothing in this content should be considered a solicitation to buy or an offer to sell shares of any investment in any jurisdiction where the offer or solicitation would be unlawful under the securities laws of such jurisdiction, nor is it intended as investment, tax, financial, or legal advice. Investors should seek such professional advice for their particular situation and jurisdiction. The indices listed are unmanaged indices and do not reflect the payment of transaction costs, advisory fees, or expenses that are associated with an investment in any underlying exchange-traded funds. Index performance is not illustrative of fund performance. Fund performance current to the most recent month end is available by visiting vaneck.com. Historical performance is not indicative of future results; current data may differ from data quoted. Indexes are unmanaged and are not securities in which an investment can be made. The information herein represents the opinion of the author(s), but not necessarily those of VanEck, and these opinions may change at any time and from time to time. Non-VanEck proprietary information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, but not guaranteed. Not intended to be a forecast of future events, a guarantee of future results or investment advice. Historical performance is not indicative of future results. Current data may differ from data quoted. Any graphs shown herein are for illustrative purposes only. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission of VanEck. BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index (H0FA) is a subset of the BofA Merrill Lynch US High Yield Index (H0A0), including securities that were rated investment grade at time of issuance. BofA Merrill Lynch US High Yield Index (H0A0) is comprised of below-investment grade corporate bonds (based on an average of Moody’s, S&P, and Fitch) denominated in U.S. dollars. The country of risk of qualifying issuers must be an FX-G10 member, a Western European nation, or a territory of the U.S. or a Western European nation. Performance and characteristics of the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index (H0FA) are quoted throughout this material. H0FA is representative of the entire fallen angel high yield corporate bond market. H0FA does not represent the performance or yield of the VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and its affiliates (”BofA Merrill Lynch”) indices and related information, the name ”BofA Merrill Lynch,” and related trademarks, are intellectual property licensed from BofA Merrill Lynch, and may not be copied, used, or distributed without BofA Merrill Lynch’s prior written approval. The licensee’s products have not been passed on as to their legality or suitability, and are not regulated, issued, endorsed, sold, guaranteed, or promoted by BofA Merrill Lynch. BOFA MERRILL LYNCH MAKES NO WARRANTIES AND BEARS NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE INDICES, ANY RELATED INFORMATION, ITS TRADEMARKS, OR THE PRODUCT(S) (INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THEIR QUALITY, ACCURACY, SUITABILITY, AND/OR COMPLETENESS). Fund shares are not individually redeemable and will be issued and redeemed at their Net Asset Value (NAV) only through certain authorized broker-dealers in large, specified blocks of shares called ”creation units” and otherwise can be bought and sold only through exchange trading. Creation units are issued and redeemed principally in kind. Shares may trade at a premium or discount to their NAV in the secondary market. An investment in the Fund may be subject to risks which include, among others, high yield securities, credit, interest rate, restricted securities, market, call, investing in foreign securities, investing in the financial services sector, investing in the energy sector, investing in the basic materials sector, investing in the telecommunications sector, sampling, index tracking, replication management, authorized participant concentration, no guarantee of active trading market, trading issues, fund shares trading, premium/discount, liquidity, and concentration risks all of which may adversely affect the Fund. High yield bonds may be subject to greater risk of loss of income and principal and are likely to be more sensitive to adverse economic changes than higher rated securities. International investing involves additional risks which include greater market volatility, the availability of less reliable financial information, higher transactional and custody costs, taxation by foreign governments, decreased market liquidity and political instability. The Fund’s assets may be concentrated in a particular sector and may be subject to more risk than investments in a diverse group of sectors. Investing involves substantial risk and high volatility, including possible loss of principal. Bonds and bond funds will generally decrease in value as interest rates rise. An investor should consider the investment objective, risks, charges and expenses of the Fund carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus, which contains this and other information, call 800.826.2333 or visit vaneck.com. Please read the prospectus and summary prospectus carefully before investing.

iShares lanserar fond för fallna änglar

iShares lanserar fond för fallna änglar

iShares lanserar fond för fallna änglar. Blackrock (NYSE: BLK) har utökat sitt sortiment av börshandlade fonder med fokus på ränteprodukter. Denna gång är det två stycken, spekulativa men kvalitativa ETFer under iShares namnet som har lanserats, den ena med fokus på så kallade fallna änglar,  iShares Fallen Angels USD Bond ETF (NasdaqGM: FALN), den andra en ETF med fokus på högavkastande obligationer, ofta kallat junk bonds, iShares iBoxx $ High Yield ex Oil & Gas Corporate Bond ETF (NasdaqGM: HYXE). Det specifika med HYXE är att den inte ger någon exponering mot energisektorn. FALN ser ut att vara en bra fond för fallna änglar

Både FALN och HYXD har redan börjat handlas. Förvaltningskostnaden ligger på 0,35 procent för FALN och 0,50 procent för HYXE. Med räntor på historiskt ihållande låga nivåer så fortsätter investerarna att söka efter alternativ som lan öka avkastningen i deras ränteportföljer.

Investerar i fallna änglar

FALN investerar i så kallade fallna änglar, eller fallen angels, som är obligationer som tidigare haft kreditbetyget investment grade, men som senare har nedgraderats till junk bonds eller skräp. De företag som gett ut fallna änglar tenderar att vara större och mer etablerade än andra emittenter av junk bonds. Eftersom fallna änglar tidigare hade investment grade status har denna grupp av skräpobligationer typiskt en högre snittkvalitet än många andra spekulativa-grade skuldrelaterade fonder. FALNs kreditkvalitetsexponering omfattar BB-rankade 65,1 %, B-klassade 29,8 % och CCC-rankade 1,1 %. FALN kommer bland annat att konkurrera med den mer etablerade VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL).

Junk bonds utanför energisektorn

iShares lanserade dessutom iShares iBoxx $ High Yield ex Oil & Gas Corporate Bond ETF, en börshandlad fond som kommer att spåra ett liknande index som den existerande iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSEArca: HYG). Skillnaden kommer att var att HYXE inte kommer att ge någon exponering mot energisektorn. Det gör att dessa två fonder kommer att ha ett underliggande index som till 90 procent liknar varandra. Detta är något som Blackrock tror kommer att vara lockande för de investerare som är bekymrade över den senaste tidens nedgång i oljepriserna och volatiliteten i energisektorn.

Så kallade spekulativa obligationer eller högavkastande obligationer som de också kallas ibland, har en ökad volatilitet efter växande oro om den framväxande skifferoljeindustrins förmåga att återbetala sina skulder efter det att energipriserna har rasat. HYXE försöker att ta bort kreditrisken genom att exkludera exponeringen mot dessa skuldsatta oljeproducenter.

Sänker sina avgifter

Dessutom meddelar Blackrock att företaget sänker avgifterna för iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NasdaqGM: SLQD) och iShares Convertible Bond ETF (BATS: ICVT). Förvaltningskostnaden för SLQD sänks från redan låga 0,15 procent till 0,08 procent medan ICVT kommer att debitera sina ägare en avgift om 0,20 procent jämfört med tidigare 0,35 procent. Blackrock kallar detta för ränteexponering till konkurrenskraftiga priser, vi kan bara hålla med.