Så här går börsen i dag 20181130

SSå här går börsen i dag 20181130 Gratis teknisk analys ETFerå här går börsen i dag 20181130 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 30/11-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20181130 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20181130. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 i motreaktion

OMX S30 index

(C 1 515,38 H 1 518,62 L 1 501,65)

OMXS30 steg till 1 519, som högst under torsdagen. I och med att lägsta noteringen 1 448 i år kom in den 20 november innebär det att uppgången så här långt gett 71 punkter. Kortsiktigt har vi en mängd mindre motstånd. Vi anger inte alla då det blir en röra av allt. Men vi använder oss av dem i vår scanning av rörelserna, när vi försöker sortera ut de viktigaste som vi sedan presenterar.

En sådan är 72 punkter, vilket betyder att 1 520 nu är en viktig motståndsnivå i det att index tvekar inför en fortsättning. Våra förväntningar inför närmaste månadsskiftet har varit att vi ska få tvära kast i kurssättningen, vilket gjort det omöjligt att föröka ge sig på att i förväg hitta toppar och lågpunkter i alla dessa kast och rörelser. Men tiden finns där med alla sina reaktionspunkter baserat på en mängd tidigare toppar och lågpunkter.

Denna typ av kortsiktiga rörelser sker inom ramen för den långsiktiga utvecklingen, som sedan den 3 oktober är fallande.

Den 29 gav oss toppen

1 680 och vad är naturligare än att vi är vaksamma på en reaktion 3 månader senare, den 29 november. Torsdagen topp 1 519 ligger 161 punkter lägre. Jag tolkar det som att en mindre tillfällig reaktion är aktuell innan index sedan fortsätter till de nivåer vi listat. En av dessa är 1 537 följt av 1 547. Det ger oss intervallet 1 537-1 547, som motstånd. 1 547-nivån måste sedan brytas och ge en stängningskurs över densamma för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt uppgång.

MA 50-kurvan är fallande och utgör ett motstånd med sitt värde i dag på 1 550 men som om några dagar förstärker motståndet vid 1 547, när kurvan får falla ytterligare. MA 200-kurvan är fallande och beskriver den fallande trenden, långsiktigt. Den har värdet 1 574 idag men då den faller långsamt är det motstånd den representerar inte aktuellt nu. Men väl visar den tydligheten av en fallande trend efter att hela uppgången fullbordades i november 2017 med 1 682, som högst den 6 november.

Vi har sedan tidigare planerat in vår workshop via webben till den 3 december (kvällstid), då vi utgått från att tiden kring den 3 december i år får betydelse för fortsättningen.

När vi ser på de långsiktiga rörelserna förväntar vi oss att de tar ned index på nytt efter att den nu påbörjade rörelsen uppåt är avklarad.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 42,2 och 54,8fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,7 och 24,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 62,6 och 46,4 stigande

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20181123

Så här går börsen i dag 20181123 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 23/11-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20181123 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20181123. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 söker stöd

OMX S30 index

(

(C 1 466,39 H 1 478,44 L 1 465,22)

OMXS30 steg 30 punkter efter att i tisdags den 20 november varit ned till 1 448, som lägst. 1 478 blev högsta notering under onsdagen och den inledande handeln på torsdagen. Vi söker nu närmast en lågpunkt som ska ge mer än en kortsiktig motreaktion uppåt. Det kan vara 1 448 från i tisdags men mer troligt är att vi får en lägre nivå som lägsta notering den närmaste tiden.

I och med att index inleddes nedgången från 1 680 den 29 augusti har vi så här långt fått en nedgång på 232, vilket är det samma som 13,8 procent. Vi siktar på 1 422 och ser sedan hur nära detta värde index kan ta sig. Efter torsdagens stängning fattas det 44 punkter ned dit.

Den lägre toppen 1 552 kom in den 2 november och ger oss en nedgång på 104 punkter ned till 1 448 och det på 18 dagar, som vi konstaterat tidigare. Om vi räknar utvecklingen sedan sensommaren och topparna i intervallet 1 677-1 680 får vi på detaljnivå in flera värden i intervallet 1 450-1 430 och vi får då avvakta och se om detta intervall är tillräckligt strakt för att kunna hålla emot vid ett troligt test.

Utvecklingen sedan den 29 augusti ger oss tidsmässigt perioden 23 november till den 4 december, som en betydelsefull reaktions period. Hur rörelsen inom denna period tar sig fram vet vi inte man vi följer utvecklingen för att se om det är läge för en lågpunkt under dessa dagar. Om vi får in en lågpunkt under dessa dagar ökar sannolikheten för att vi därefter får en period av uppgång som kan hålla in över årsskiftet.

Ett vanligt mönster

Jag vill då lägga till att ett vanligt mönster i slutet av ett kalenderår tidigare gett ett ökat säljtryck i de aktier som fallit en hel del tidigare under året. Det handlar då om att många aktörer säljer av de aktier som fallit för att kvitta denna förlust mot vinster på andra aktier. Detta var vanligare förr då många hade anledning att kvitta vinster mot förluster. Detta har tonats ned under senare år då beskattningen förändrats för de flesta via skattefria konton.

Ser vi på utvecklingen under december månad de tre senaste åren har index fallit mot årsskiftet. 2015 gav index en topp vid 1 547 den 1 december för att sedan falla till den 14 december och sedan stiga mot den 30 december.

2016 kom en topp in den 16 december som sedan gav en nedgång in över årsskiftet.

2017 noterade index toppen 1 682 den 6-7 november för att sedan falla till 1 574 den 29 december.

Skulle index falla hela vägen in mot måndagen den 3 december ökar sannolikheten för en uppgång därefter. Vi väntar ut utvecklingen den närmaste tiden innan vi börjar räkna på hur mycket en uppgång kan ge.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 31,8 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 14,0 och 24,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 19,1 och 22,4 fallande

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394

Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20181116

Så här går börsen i dag 20181116 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 16/11-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20181116 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20181116. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 reagerade på den 15:e

OMX S30 index

(C 1 489,79 H 1 510,07 L 1 482,52)

OMXS30 fortsatte till 1 482 under torsdagen, vilket ger oss en nedgång på 70 punkter om vi utgår från 2 november och 1 552. Den viktigare rytmen på 77-78 dagar hjälpte oss att fånga in en hel del aktier som byter riktning dessa båda dagar som är den 14-15 november. Vi räknar från toppen 1 680 den 29 augusti.

Vi har under hösten jobbat med en rytm på 1 månad räknat från toppen den 29 augusti i år vid 1 680. Detta har gett oss 27 september, som topp. Fredagen den 26 oktober som lågpunkt och nu väntar vi in tiden kring den 27-30 november för att se om det ger oss en lågpunkt och möjlig vändning uppåt. Vi har ett stick däremellan, som får oss att bevaka fredagen den 23 november också. Men vi tar allt stegvis och rullar de korta rytmerna framför oss.

Var kan index landa om 2-3 veckor?

Var kan index landa om 2-3 veckor? Om vi inte skenar i väg för långt kan vi sätta en nedre gräns vid 1 422. Men redan vid 1 471, vill jag sätta upp en flagga där vi får börja räkna mer intensivt på de alternativ som är aktuella under nästa vecka och in mot den 3 december.

Fortfarande tolkar vi utvecklingen sedan den 6 november 2017 som en stor A-B-C-våg. Där A-vågen landade den 4 april i år för att sedan övergå i en B-våg som tog index till 1 680 den 29 augusti. Från den punkten inleddes en C-våg som nu ska ta oss till dess slutstation. A-vågen tappade 200 punkter. Tar vi 200 minus 1 680 hamnar vi på 1 480. Torsdagen gav 1 482 och det kan då betyda att nästa sväng nedåt fastnar på 1 480. Nivån är utan tvivel ett stöd och det finns anledning att ha fullbevakning när den testas. På samma sätt som vi hade den 14-15 november under bevakning för en motreaktion uppåt. Om den nivån (1 480) bryts tar vi hjälp av 1 465. På det viset tar vi det hela stegvis till dess tid och pris är i harmoni.

Vi jobbar alltid med alternativa tolkningar för att inte låsa oss får hårt för endast ett alternativ. Detta tar vi om det aktuella alternativt visar sig att inte hålla. Det viktiga nu är att båda de alternativ vi jobbar med pekar nedåt för tillfället. Det andra pekar djupare än det vi beskrivit ovan men är inte No 1 nu.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 31,7 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 17,6 och 28,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,9 och 50,7 fallande

Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20181109

Så här går börsen i dag 20181109 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 9/11-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20181109 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20181109. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

1552 håller fortfarande för OMXS30

OMX S30 index

(C 1 536,80 H 1 549,74 L 1 534,95)

OMXS30 tog ett steg uppåt i den inledande handeln på torsdagen. Detta som en effekt av att börserna i USA steg kraftigt under onsdagen efter mellanårsvalet men också som en effekt av AstraZenecas rapport som kom innan börsen öppnade.

Den typ av rusningar som skedde i New York under torsdagen är ofta påverkade av vinsthemtagningar av de som gått in i BEAR-positioner tidigare. När valet var över valde de flesta att säkra den vinst man gjort tidigare och detta sker oftast under kort tid.

Får vår del ville vi avvakta utvecklingen i New York och se om det hela skulle fortsätta eller om det var ett rally under 1-2 dagar. Som det hela utvecklats under torsdagen får vi anta att det mesta av uppgången där togs ut redan under onsdagen.

Det ger oss utrymme för en dragning nedåt en tid, där OMXS30 har stöd vid 1 512-1 518. Passeras den nivån får vi inrikta oss på 1 500-nivån också.

Den kommande pensionskrisen

Vi ser nu hur allt fler aktörer börjar förbereda omgivningen på den kommande pensionskrisen. Att den kommer vet vi då ECB med flera kört med negativ ränta under lång tid. Det handlar mer om en tidfråga när kapitalet börjar sina på ett avgörande sätt. De flesta stora pensionsfonder kräver en avkastning på 7-8 procent per år för att behålla kapitalet intakt. Därutöver behövs ytterligare några procent för att få ett växande kapital. Men negativ ränta är det ju uppenbart att det urholkar kapitalet.

Sent i raden är centralbanken i Tyskland som rekommenderar att man höjer pensionsålder till över 67 år. Plus att man tar ut en extra skatt som ska fylla på underskotten. Åtgärder som förskjuter den slutliga nedräkningen men det kommer att drabba oss med kraft, troligen under 2020 och 2021. Oavsett när det drar iväg kommer vi att se det i god tid. Höjda skatter vet vi ju att det drar in konsumtionsutrymme för skattebetalarna med en konjunkturförsvagning som resultat. Detta har vi varit innan på under en längre tid och nu kommer verkligheten snart ikapp politikerna och framförallt ECB, som startade detta vansinne i Europa.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 43,0 och 55,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,0 och 34,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 79,2 och 71,0 stigande

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20181026

Så här går börsen i dag 20181026 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 26/10-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20181026 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20181026. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMX S30 ger motreaktion

OMX S30 index

(C 1 506,02 H 1 511,33 L 1 487,68)

OMXS30 fortsatte ned till 1 488, som lägst under torsdagen innan index sedan vände uppåt i en tillfällig motreaktion. Den tog index till 1 511 som högst under torsdagen. Rent matematiskt inriktar vi oss på 1 527-1 530, där vi har ett motstånd. Index kan bryta detta motstånd också och ge lite mer.

I detta tidiga läge av motreaktionen föredrar vi att vara försiktiga. Detta då motreaktionen ska ses som tillfällig inför en sväng nedåt i ett senare skede. Torsdagens lågpunkt, 1 488, ligger i det intervall vi tidigare satt upp som ett viktigt stöd vid 1 482-1500. Det betyder också att en stängning under 1 480 innebär nya negativa signaler och fortsatt nedgång. Vi tar det scenariot senare då vi närmast ska se hur långt och länge en motreaktion uppåt kan hålla. Redan på måndag den 29 oktober har vi en avstämningsdag som jag vill syna för att se i vilken riktning index fortsätter därefter.

I flera beräkningar vi gör får vi upp tidpunkten kring den 22-29 november, som en intressant period. Vi får vänta några veckor för att få tydligare besked om dess betydelse. Men vi kan inte utesluta att den pågående processen från toppen den 29 augusti kan avslutas först då. Inget vi tar för givet men vi vill förmedla budskapet, då det blir allt oftare tidpunkten dyker upp. Nu är det index vi beräknar med dessa datum.

Ser vi i stället på enskilda aktier är det flera som redan ser ut att ha bottnat och andra är på väg att skapa sin bottnar och inleda en bottenformation den närmaste tiden in över november månader. Detta är med andra ord som vanligt, då toppar och bottnar sprids över en längre tidsperiod. Varje enskild aktie har sin rytm på både lång och medellång sikt. Det är under sommaren och hösten i år som flera olika cykler sammanstrålat och det har lett till att många aktier gör gemensam sak och faller under i stort sett samma period

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,1 och 57,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 18,9 och 43,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 8,7 och 9,2 fallande

 

Kursdata: Stockletter.se