Stockholmsbörsen listar Bitcoin

Stockholmsbörsen listar BitcoinStockholmsbörsen listar Bitcoin

Stockholmsbörsen listar Bitcoin Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, blir den 18 maj den första börsen i världen med att lista en produkt som baseras på den virtuella cybervalutan Bitcoin. Detta sker genom en så kallad ETP, exchange traded product, när det börshandlade certifikatet ”Bitcoin Tracker One” listas. Med hjälp av detta certifikat blir det därmed möjligt för allmänheten att spekulera i värdet på den virtuella valutan på samma sätt som med OMXS30, olja eller guld direkt från den egna aktiedepån.

Bitcoin Tracker One är ett certifikat

Bitcoin Tracker One är ett certifikat utan hävstång som replikerar utvecklingen av den underliggande tillgången, i detta fall Bitcoin, ett till ett. Fördelen med att cybervalutan nu kommer att handlas på en börs är att det kommer att öka transparensen för den historiskt volatila produkten. Vi gör bedömningen att volatiliteten kommer att vara fortsatt hög, men att en börslistning medför att spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurs, kommer att minska väsentligt.

Bakom certifikatet står Stockholmsbolaget XBT Provider, som är ett dotterbolag till bitcoinkoncernen KnC Group. XBT Provider är systerbolag till det omskrivna bolaget KnC Miner som bygger och driver serverhallar i Sverige som verifierar transaktioner i bitcoin och även framställer nya bitcoin.

XBT Provider har slagit Cameron och Tyler Winklevoss

Därmed har XBT Provider slagit Cameron och Tyler Winklevoss vars börshandlade fond, Bitcoin Trust. Denna ETF som har registrerat kortnamnet COIN, kommer också att replikera utvecklingen av cybervalutan Bitcoin, mätt efter det så kallade Winkindex. COIN ansökte i maj 2014 om listning på NASDAQ. Under den sista veckan 2014 ansökte Bitcoin Trust hos den amerikanska finansinspektionen om tillstånd att få sälja 20,1 miljoner aktier på Nasdaq. Ansökan omfattade emellertid inte uppgifter om när detta skulle ske eller uppgifter om vilka förvaltningskostnader som denna börshandlade fond kommer att debitera sina andelsägare, något som indikerar att det fortfarande är en bra bit kvar innan COIN kan komma att tas upp till handel på NASDAQ.

Den Londonbaserade Bitcoin-börsen, Coinfloor har också meddelat att denna har för avsikt att lansera sin egen variant av en börshandlad fond som fokuserar på att replikera utvecklingen av cybervalutan Bitcoins. Coinfloors Bitcoin-ETF skall handlas i Europa, närmare bestämt som en aktie på Coinfloors egen marknadsplats.

XBT Provider var emellertid inte det första företaget som erhöll tillstånd för en publikt handlad produkt som replikerar utvecklingen av Bitcoins. Den 1 mars 2015 meddelade Grayscale Investments, att företaget erhållit tillstånd från FINRA, Financial Industry Regulatory Authority, Inc, för sin börshandlade fond Second Markets Bitcoin Investment Trust (BIT) som då tilläts att handlas på den elektroniska plattformen som drivs av OTC Markets Group

Bitcoin

En europeisk Bitcoin ETF skall handlas i London

En europeisk Bitcoin ETF skall handlas i London

Medan tvillingarna Winkelvoss fortsätter att arbeta på att lansera sin Winkelvoss Bitcoin Trust så pågår arbetet med en europeisk Bitcoin ETF skall handlas i London. En Londonbaserad Bitcoin-börs, Coinfloor, har meddelat att denna har för avsikt att lansera sin egen variant av en börshandlad fond som fokuserar på att replikera utvecklingen av cybervalutan Bitcoins. Coinfloors Bitcoin-ETF skall handlas i Europa, närmare bestämt som en aktie på Coinfloors egen marknadsplats.

Nyhetssajten Coindesk, som är världens största nyhetskälla för digitala valutor meddelar att Coinfloor kommer att lagra Bitcoins på ”fysiska nycklar”, och att detta kommer göra det möjligt för investerare att få direkt access till den digitala valutan utan att ta risken med ett direkt ägande. Coinfloor fortsätter med att säga att eftersom företaget är den enda Bitcoinbörsen med ett 100-procentigt multisignatursystem som behåller cybervalutan i sina valv så är de Bitcoin som lagras hos företaget säkra.

Coinfloor tillhandahåller handel i Bitcoin mot brittiska pund, Euro, USD och polska zloty, det sistnämna en direkt effekt av ett mycket stort och snabbt ökande intresse för Bitcoins i Polen. Coinfloor har därför också inlett ett samarbete med PKO BP, Polens största bank.

Det har ännu inte framgått hur pass nära lansering av sin fysiskt uppbackade Bitcoin-ETF som Coinfloor är. Det finns även andra som har påbörjat lanseringen av börshandlade fonder med fokus på Bitcoins. Den amerikanska finansinspektionen, SEC, har sagt Bitcoins är att betrakta som en valuta och därför faller under myndighetens tillsyn. I maj avslöjade en ansökan att Winklevoss Bitcoin Truts kommer att handlas på Nasdaq. En uppdaterad ansökan visar att denna ETF kommer att handlas på Nasdaq under kortnamnetCOIN.”

Även om Winkelvoss Bitcoin Trust har ännu inte har lanserats, har Second Bitcoin Investment Trust (BIT) varit tillgänglig för ackrediterade investerare under en tid. Barry Silbert, grundare och ordförande för Second Holdings Inc., syftar till att omvandla BIT till en publik Bitcoin ETF under fjärde kvartalet i år.