Utdelningsaktier överträffar marknaden

Utdelningsaktier överträffar marknadenUtdelningsaktier överträffar marknaden

Utdelningsaktier överträffar marknaden och när de gör det så betyder det att även de börshandlade fonderna som investerar i utdelningsaktier går bättre än börsen. På senare tid har vi sett en ökning av placerare som väljer att investera i kvalitet och värde genom att köpa de börshandlade fonder som har som tema att äga aktier i företag som ger utdelningar.

Bland de börshandlade fonder vi sett som har noterat inflöden kan nämnas
Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG)
Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEArca: SCHD)

Dessa två börshandlade fonder är helt utdelningsfokuserade, och de kan vara ett lämpligt val för de investerare som söker en exponering mot kvalitetsföretag. VIG har valt att rikta in sig på att köpa aktier i företag som under minst tio år har ökat sin utdelning, så kallade utdelningsaristokrater. I skrivande stund ger denna ETF en direktavkastning på 2,39 procent.

SCHD är en ETF som har ett innehav som alltid ligger på 100 aktier som har valts ut efter starka fundamenta, att de ger utdelningar och samt gett konsekventa utdelningshöjningar under minst 10 år i rad. SCHD ger i skrivande stund en direktavkastning på 3,04 procent.

Var uppmärksam på en alltför hög direktavkastning

Företag som har en alltför hög direktavkastning kan vara företag som maskera sina nödställda böcker, men det kan också vara så att dessa bolag inte klarar av att bibehålla sin utdelning och kan komma att behöva skära ned på denna inom en snar framtid. Följdaktkligen krävs det att de ETFer som investerar i kvalitativa utdelningsföretag försöker att begränsa effekterna av dessa värdefällor genom att kräva en historia av hållbar tillväxtutdelning.

Multifaktorutdelningar

Alternativt kan ETF investerare välja att investera i ett antal multifaktor utdelning ETFer som väljer komponenter baserade på fler faktorer än att de enbart kvalitativa direktavkastare.

Vi kan till exempel nämna Elkhorn FTSE RAFI U.S. Equity Income ETF (BATS: ELKU) som följer högavkastnande amerikanska aktier som har valts ut efter en rad fundamentala faktorer som används för att säkerställa att de kan bibehålla sin utdelning. Det underliggande indexet väljer ut aktier baserat på faktorer som avkastning på de totala tillgångarna (ROE), kassaflödet i förhållande till kortfristiga skulder och räntekostnader samt storleken på operativa tillgångar i förhållande till balansomslutningen. Dessutom tittar modellen på den genomsnittliga försäljningen under de senaste fem åren, det genomsnittliga kassaflödet under fem år, book-to-value och de fem senaste årens utdelning.

O’Shares FTSE US Quality Dividend ETF (NYSEArca: OUSA), den första börshandlade fonden från Shark Tank personligheten Kevin O’Leary, kombinerar hög utdelning med låg volatilitet och kvalitet i ett försök att minska exponeringen mot högutdelande aktier som har upplevt stora kursfall.

Ett annat exempel på en börshandlad fond som försöker kombinera utdelningar med kvalitet är FlexShares Quality Dividend Index Fund (NYSEArca: QDF). QDF betonar kvalitetsfaktorn, till exempel ett företags förmåga att generera fria kassaflöden, utdelningstillväxt och stabilitet. En annan faktor som har varit avgörande för QDFs framgång är betoningen på effektivitet i förvaltningen och företagets förmåga att generera avkastning.

Compass EMP US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index ETF (NasdaqGM: CDL) investerar i de 100 aktier som har högst direktavkastning i CEMP U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. För att CDL skall kunna investera i ett företag krävs att de har rapporterat minst fyra vinstgivande kapital i rad.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (NYSEArca: ONEY) har en placeringsstrategi som omfattar en kombination av grundläggande faktorer som högt värde, hög kvalitet och låga egenskaper storlek, tillsammans med en hög direktavkastning.

Slutligen finns Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (NasdaqGM: LVHD) är ett annat alternativ för de placerare som söker nya källor till avkastning i en föränderlig marknad. LVHD placerar i amerikanska aktier med relativt hög direktavkastning, låg värdering och stabil resultatutveckling.