En ETF som investerar i blankade aktier

SQZZ En ETF som investerar i blankade aktierEn ETF som investerar i blankade aktier

Det är lätt att älska de förutsättningar som finns i samband med lanseringen av Active Alts Contrarian ETF (Nasdaq: SQZZ), En ETF som investerar i blankade aktier. Vi skrev om denna börshandlade fond redan i april 2015, när ETF Issuer Solutions Inc kommunicerade att de började förbereda en ETF som skulle investera i enskilda aktier som är i onåd, aktier som kan dra fördel av den enorma och mytiska kursuppgången som inträffar när köpintresset väcks i blankade aktier. Begreppet kallas ofta för short squeeze.

Tanken som ligger bakom denna börshandlade fond är att blankade aktier kan bli så pass översålda att all form av positiva nyheter kommer att leda till en kursuppgång. Denna uppgång beror på att någon köper, och det utlöser en stop loss (eller kanske en sto buy) vilket medför att blankarna går in och köper aktien och därmed stänger sina korta positioner. Detta kommer att leda till ytterligare kursuppgångar som tvingar in ännu fler köpare vilket i sin tur leder till att aktiekursen stiger ytterligare. Det är alltid kul att vara den som har rätt i detta fall, det är däremot mindre kul att vara den som har fel eftersom det tenderar att gå snabbt när kursutvecklingen i blankade aktier ändrar riktning.

När SQZZ nu har lanserats ansåg vi att det var dags att göra en uppföljning av det som vi skrev för två år sedan och vad denna aktivt förvaltade börshandlade fond gör.

Om short squeeze

Innan vi tittar på denna ETF är det av största vikt att förstå vad en short squeeze är och vilka förutsättningar som behövs för att en sådan skall uppstår.

1. Det finns många personer eller företag som har blankat aktien då de inte tror på de långsiktiga fundamentala förutsättningarna för denna.
2. Ett enda nyhetstillfälle kan komma att utlösa en short squeeze

Det första är relativt enkelt att ta reda på. I Sverige finns det rapporter hos Finansinspektionen som visar antalet utlånade aktier. Nu är emellertid inte alla dessa aktier blankade, men det ger en bra approximation. På de flesta andra utvecklade aktiemarknaderna är det samma sak, det är antingen landets finansinspektion eller den aktuella börsen som tillhandahåller sådana uppgifter. Låt oss se i USA, den marknad som SQZZ verkar på och se hur pass mycket aktier som är blankade.

(klicka för att förstora bilden)

Den andra är hur mycket aktier som är blankade i förhållande till handelsvolymen en genomsnittlig dag:

(klicka för att förstora bilden)

Den senare siffran kallas ibland för ”day-to-trade” vilket ger en bra approximation över hur många dagar det kommer att ta att köpa tillbaka alla de blankade aktierna. Nu är inte detta ett helt korrekt antagande eftersom det alltid kommer finnas köpare som inte har blankat aktier. I fallet med Tootsie Roll ovan ser vi att det kommer att ta cirka 60 börsdagar, eller cirka tre månader, att köpa tillbaka alla de aktier som är blankade.

När en aktie återfinns på båda dessa listor då finns det goda förutsättningar att den kan bli en vinnare när (eller om) en short squeeze inträffar. I tabellerna ovan ser vi Vivint Solar, en aktie som återfinns på båda listorna. 43 procent blankade aktier samt 31 days-to-trade. Om det uppstår en short squeeze i denna aktie är det bäst att inte ha blankade aktier.

Nu kommer nästa fråga, vad är det för nyhet som kan dra igång köpintresset och skapa en short squeeze? Det finns en rad olika faktorer som kan skapa ett köpintresse, bolaget kan rapportera ett resultat som med råge överträffar förväntningarna, det kan komma att bli föremål för ett uppköp etcetera. Ett bra exempel är den dag när Oprah Winfrey meddelade att hon köpte tio procent av aktierna i Viktväktarna, det vill säga det bolag som heter Weight Watchers, i oktober 2015. Inte mindre än 74 procent av de utestående aktierna var blankade vid detta tillfälle. När meddelandet om att Oprah Winfrey köpte in sig nådde skärmarna startade en kursrusning. Aktiekursen steg med över 300 procent när blankarna gjorde vad de kunde för att begränsa sina förluster.

En positiv bieffekt

Att äga blankade aktier, det vill säga äga aktier där många andra har blankat aktien, har en positiv bieffekt. Den som äger en stor andel aktier som alla hatar, vare det är genom en börshandlad fond eller direkt, så går det ofta att skapa ytterligare avkastning genom att låna ut dessa aktier till blankarna.

Det fungerar så här. Den som ägde Weight Watchers lånar ut den till blankarna som emellertid måste lämna säkerhet för detta, vanligen kontanter. Säkerhetskraven brukar vanligen ligga på 110 procent av dagsvärdet.

Inte riskfritt men fristående

I fallet med Weight Watchers var 74 procent av aktierna blankade, det betydde att det fanns en stor efterfrågan på aktier att låna för att kunna blanka dem. Det betydde att den som faktiskt ägde aktierna kunde låna ut dem till mycket höga 10,59 procent. I allmänhet ligger räntan betydligt lägre.

Vid extrema fall kan börshandlade fonder med stora innehav av hatade aktier generera riktiga stora pengar från denna verksamhet. Guggenheim Solar ETF (NYSEArca: TAN) har konsekvent ägt några av de mest hatade aktier på marknaden. Från och med fondens senaste registrering hos den amerikanska Finansinspektionen (augusti 2016), var 39 % av fondens aktier utlånade och fonden tjänade 3,26 % under de 12 månaderna före, förmodligen kom alltsammans från utlåning, eftersom i stort sett inget solföretag betalar en meningsfull utdelning. Under 2012 tjänade de över 7 procent av detta.

SQZZ

Med ovanstående i bakhuvudet ser vi att det finns två sätt som SQZZ kan tjäna pengar på. För det första kan förvaltarna helt enkelt ha rätt i sina antaganden och hitta de aktier som hamnar i en short squeeze innan dess att den börjar. Detta ger en möjlighet till en betydande värdestegring. De kan samtidigt låna ut aktier som de äger till blankare och tjäna pengar på detta. Med allt detta i åtanke, vad är det som fonden faktiskt äger?

(klicka för att förstora bilden)

Ovan finns en tabell som visar vilka innehav som fanns i SQZZ per den 24 mars 2017. Denna ETF hade då cirka 75 procent av sin fondförmögenhet i kontanter. Eftersom denna börshandlade fond är aktivt förvaltad kan förvaltarna ha en så pass stor del av kapitalet utanför aktiemarknaden. Det skall emellertid påtalas att denna ETF började handlas så sent som den 22 mars 2017 vilket kan vara en förklaring till den höga kassan. Det gör emellertid att kunderna i dagsläget betalar en väldigt hög förvaltningsavgift, 1,95 procent av kapitalet, för denna kassa. På sikt bör detta ändras, men om förvaltaren sitter med en så pass hög kassa resten av året kan detta komma att bli väldigt dyrt och dra ned avkastningen.

För det andra, många av de värdepapper som finns i denna ETF uppfyller inte något av kraven för den traditionella definitionen av ”hatade.” Weight Watchers finns med här, men vi har även företag som Oritani Financial, en regionbank med ett marknadsvärde om 750 MUSD i New Jersey, med bara 4 procent blankade aktier, och som för närvarande har en rabatt högre än Disney eller Apple. En förklaring kan vara att förvaltarna anser att aktien varit översåld under det senaste året, men det är svårt att se hur detta skall leda till en short squeeze. Fonden äger även GE, General Electric där endast en procent av aktiestocken är blankad. Det motsvarar två dagars ”day-to-trade”. Detta innehav känns inte särskilt contrarian.

Om förvaltaren

Med alla nya ETF-idéer så kommer beviset i samband med utförandet. I detta fall kan det vara dubbelt upp. Det är inte så att SQZZ är en proxy-handel för kraftigt blankade aktier. Det är inte heller en indexfond som jagar ”korta innehav” som en faktor för investerare att göra rena contrarian satsningar.

I stället är det en aktiv fond som råkar göra contrarian satsningar som kanske eller kanske inte har något att göra med verkliga strukturella blankningarna. Det är dessutom en ETF som innan den har bevisat sin förmåga att kunna skapa en överavkastning förefaller dyr. Förvaltningskostnaden ligger på 1,95 procent vilket gör det till en av de allra dyraste börshandlade fonderna på marknaden. Det är i paritet med, och i vissa fall till och med högre, än vad många traditionella aktiefonder debiterar sina kunder.

How to make the best of commodities: the contrarian model

How to make the best of commodities: the contrarian model

ETF Securities Asset Allocation Research –  How to make the best of commodities: the contrarian model

Summary

  • Commodities used in a passive asset allocation strategy have been underperforming other asset classes for a fifth consecutive year in 2015.
  • An exposure to commodities in a balanced or growth portfolio of equities and bonds can still benefit investors with a long-term investment horizon.
  • An active strategy such as the contrarian model could have provided an effective protection against the commodities rout over the past 5 years.

Download the complete report (.pdf)

Commodities in a passive strategy

While commodities have performed poorly over the past few years, by including commodities in a portfolio of bonds and equities (for example using the Bloomberg Commodity Index) could have improved returns over the past 25 years.

Commodities have historically had a low correlation with other asset classes. Driven by commodity-specific factors, they tend to provide higher return for the same level of risk when added in a standard portfolio of stocks and bonds.

Using a portfolio of stocks and bonds as the benchmark, we run a passive portfolio model under three different styles: cautious, balanced and growth. The portfolios follow a strategic asset allocation model that rebalances every quarter to the original weighting over a period of 25 years.

(Click to enlarge)

*Weights at the bottom refer to the weight of bonds. Portfolio 1 has 10% in commodities.
Portfolio 2 has 10% in commodities ex-energy. MSCI World is the proxy for equities, Barclays
Capital Bond Composite-Global Index for bonds, Bloomberg Commodity Index 3 Month
Forward for commodities and Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward for
commodities ex-energy. Source: ETF Securities, Bloomberg

Our analysis shows that commodities don’t add any value in a cautious portfolio where the allocation into bonds is the highest (80%). While balanced and growth portfolios are by nature more volatile than the cautious portfolios, both substantially outperformed cautious portfolios by 20% and 23%, respectively, on average. In the balanced and growth portfolios, allocating 10% into commodities enhances the portfolio Sharpe ratio regardless of whether the commodity basket includes energy or not.

Role of commodities in a portfolio

The below chart illustrates how commodities in a passive asset allocation model have played a crucial role in enhancing the Sharpe ratio of a standard portfolio of equities and bonds between 1991 and 2005. During these years, commodities posted strong returns for a level of risk similar or lower than stocks. Between 2006 and 2010, the optimal weight of commodities fell to 1.5% and then dropped to nearly zero over the past 5 years to December 2015.

(Click to enlarge)

* MSCI World is the proxy for equities, Barclays Capital Bond Composite-Global Index for bonds and Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward for commodities. The risk free rates are equal to 1.39% (1991-1995), 0.92% (1996-2000), 0.90% (2001-2005), 0.65% (2006- 2010) and 0.08% (2011-2015) (5 years average of US 10 years rate). Source: ETF Securities, Bloomberg

Our analysis shows that applying a strategic asset allocation model to commodities works well during periods of strong performance. The years between 2001 and 2005 for instance were ‘the golden years’ for commodities. However, during bear market periods such as that over the past five years, actively managed strategies would have provided better returns than the passive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward.

Examples of active strategies

An active strategy or a tactical asset allocation typically involves getting exposure to riskier securities in order to increase the potential return of a portfolio. An actively managed portfolio generally rebalances the weights based on various types of signals and could involve the introduction of short selling and leverage.

A short exposure to commodities enables investors to benefit from negative spot return and a futures curve in contango. An effective strategy is then to play the shape of the futures curve. In this strategy, investors are short commodities in contango and long commodities in backwardation. Implementing this strategy on futures contracts at the short end of the curve increases the portfolio return significantly but also its volatility compared to traditional commodity indices.

Another interesting strategy is the calendar spread which consists in getting exposure to futures contracts further out on the curve while selling near-term contracts at the same time. Short maturity futures contracts are more sensitive to price movement and roll costs than futures contracts that expire in 6 months plus. Commodity indices exposed to contracts with longer lifespan tend to enhance investors risk/return profile.

The contrarian portfolio

The contrarian model is a hybrid long only asset allocation strategy based on the contrarian reading of four indicators: inventories, positioning, roll yield and price momentum. We derived five portfolios from the model: one based on the contrarian reading of each indicator and one based on the contrarian reading of all four indicators combined. In the latter, each commodity is scored based on how each of their respective four indicators has recently evolved. The selected commodities are then equally weighted in the portfolio with the selection reassessed and rebalanced every quarter.

(Click to enlarge)

*BCOMF3= Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward, Global stocks = MSCI World and Global bonds = Barclays Capital Bond Composite-Global Index. Source: ETF Securities, Bloomberg

Over the past 15 years, the best performing contrarian portfolio is the portfolio based on the contrarian reading of the roll yield. Exposed to commodities in contango between its front and third month contracts, the portfolio has outperformed other contrarian portfolios by 32.6% on average. Its annual return over the past 15 years is on average 5 times higher than the annual return of existing commodity indices and global stocks and 4 times higher than the annual return on global bonds.

(Click to enlarge)

*CMCI = UBS Bloomberg CMCI Composite, DBLCI = Deutsche Bank Liquid Commodities Index. Source: ETF Securities, Bloomberg

Over the past 5 years, while enhanced or optimised commodity indices are falling 12% per year on average, the momentum and roll yield portfolios have been flat. Global stocks rose 4.4% and global bonds increased by 2.4% per year over the same period.

(Click to enlarge)

*Risk-free rates equal to 1.94% (2001-2015) and 0.38% (2011-2015). Source: ETF Securities, Bloomberg

Over both periods, the volatility of contrarian portfolios has been close to the volatility of existing commodity indices and global stocks. Combined with strong returns, the average Sharpe ratio of the contrarian portfolios is 0.78 over 15 years, 11.3% higher than the Sharpe ratio of global bonds.

All the charts and performance data in this note are based on the price of commodity front month futures contracts excluding fees. Introducing a fixed execution fee of US$1 per day per contract does not have any significant impact on each portfolio annualised return over 5 or 15 years.

To conclude, there are great benefits of taking a contrarian perspective when reading certain indicators such as roll yield. During commodity bull periods, between 2001 and 2010, each contrarian portfolio outperformed other asset class indices by far including commodity. Like existing indices, the model works best during periods of strong momentum for commodities. However, the overall model also provides an effective protection against commodity market downturns such as that over the last 5 year rout.

For more information contact

ETF Securities Research team
ETF Securities (UK) Limited
T +44 (0) 207 448 4336
E info@etfsecurities.com

Important Information

General

This communication has been provided by ETF Securities (UK) Limited (”ETFS UK”) which is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority.

This is a strictly privileged and confidential communication between ETFS UK and its selected client. This communication contains information addressed only to a specific individual and is not intended for distribution to, or use by, any person other than the named addressee. This communication (i) is provided for informational purposes only, (ii) should not be construed in any manner as any solicitation or offer to buy or sell any securities or any related financial instruments, and (iii) should not be construed in any manner as a public offer of any securities or any related financial instruments. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this communication. Please notify the sender immediately if you have mistakenly received this communication. When being made within Italy, this communication is for the exclusive use of the ”qualified investors” and its circulation among the public is prohibited.

This document is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or any province or territory thereof. Neither this document nor any copy hereof should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into the United States.

This document may contain independent market commentary prepared by ETFS UK based on publicly available information. ETFS UK does not warrant or guarantee the accuracy or correctness of any information contained herein and any opinions related to product or market activity may change. Any third party data providers used to source the information in this communication make no warranties or representation of any kind relating to such data.

Any historical performance included in this document may be based on back testing. Back tested performance is purely hypothetical and is provided in this document solely for informational purposes. Back tested data does not represent actual performance and should not be interpreted as an indication of actual or future performance.

Historical performance is not an indication of or a guide to future performance.

The information contained in this communication is neither an offer for sale nor a solicitation of an offer to buy securities. This communication should not be used as the basis for any investment decision.

ETFS UK is required by the United Kingdom Financial Conduct Authority (”FCA”) to clarify that it is not acting for you in any way in relation to the investment or investment activity to which this communication relates. In particular, ETFS UK will not provide any investment services to you and or advise you on the merits of, or make any recommendation to you in relation to, the terms of any transaction. No representative of ETFS UK is authorised to behave in any way which would lead you to believe otherwise. ETFS UK is not, therefore, responsible for providing you with the protections afforded to its clients and you should seek your own independent legal, investment and tax or other advice as you see fit.

Risk Warnings

Any products referenced in this document are generally aimed at sophisticated, professional and institutional investors. Any decision to invest should be based on the information contained in the prospectus (and any supplements thereto) of the relevant product issue. The price of any securities may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Securities may valued in currencies other than those in which there are priced and will be affected by exchange rate movements. Investments in the securities which provide a short and/or leveraged exposure are only suitable for sophisticated, professional and institutional investors who understand leveraged and compounded daily returns and are willing to magnify potential losses by comparison to investments which do not incorporate these strategies. Over periods of greater than one day, investments with a short and/or leveraged exposure do not necessarily provide investors with a return equivalent to a return from the unleveraged long or unleveraged short investments multiplied by the relevant leverage factor. Investors should refer to the section entitled ”Risk Factors” in the relevant prospectus for further details of these and other risks associated with an investment in any securities referenced in this communication.

If you have any questions please contact ETFS UK at +44 20 7448 4330 or info@etfsecurities.com for more information.