Placera dina pengar i vanliga fonder eller ETF:er?

Placera dina pengar i vanliga fonder eller ETF:er?Ett av de viktigaste och svåraste besluten nya investerare måste ta är om investeringar ska göras i aktiefonder eller individuella aktier. Att investera i aktiefonder innebär att du köper andelar av en aktieportfölj som kontrolleras av en professionell fondförvaltare. Ett annat alternativ är att investera i ETF:er istället. Det har flera fördelar, både om man jämför med fonder och aktier.

En aktie innebär att du köper en del av ett bolag och därmed blir delägare i det. När du köper en aktie stiger och sjunker dess värde i takt med företagets resultat. Det finns olika typer av aktier och man kan få stabila utdelningar genom preferensaktier eller investera i stamaktier. Vanliga fonder och ETF:er består istället av flera aktier i flera olika bolag som är samlade i tydligt definierade marknader. Båda alternativen fokuserar för det mesta investeringarna i en särskild sektor, som till exempel aktier, obligationer eller fastigheter. Att investera i en fond eller ETF innebär att du investerar i hela marknaden istället för att plocka ut en vinnare och förlorare. Både ETF:er och traditionella fonder kan ge utdelning eller låta utdelningarna återinvesteras direkt. Fördelen med båda placeringarna är att investeringen diversifieras och låter dig köpa flera olika aktier vid ett och samma tillfälle.

Investera i EFT

ETF är en förkortning för Exchange Trade Fund och översätts till börshandlade fonder. Det är i regel olika former av bankutgivna indexfonder med garanterad handel som även kan köpas och säljas över börsen. Trots att EFT:erna är fonder köps och säljs de som en vanlig aktie i realtid. Eftersom de är noterade på börsen går det att handla med dem flera gånger dagligen och investerare kan köpa eller sälja för mindre belopp. Vanliga fonder handlas enbart en gång per dag och ibland ännu mer sällan. EFT:erna följer en underliggande tillgångs utveckling, som till exempel en råvara, ett index eller en valuta. Vid handel med EFT betalar man courtage, precis som vi aktiehandel. Alla EFT:er har inte hävstång, men de som är mest populära som till exempel Xact Bull och Bear har det. Hävstång i en fond betyder att fondens värdeutveckling förstärks, både när det kommer till nedgångar och uppgångar.

Investera i vanliga fonder

Vanliga fonder handlar man inte själv på börsen, utan du sätter in pengar hos en fondförvaltare som köper tillgångar för fondens medel. Det är fondens värde vid en viss tidpunkt som bestämmer köp- eller säljkursen. Att köpa eller sälja en traditionell fond tar därför en eller flera dagar. En vanlig fond kan försöka slå index och vara aktivt förvaltad, eller följa index och vara passivt förvaltad. Fondernas pris kan variera kraftigt, men i regel är det dyrare att investera i fonder än i ETF:er. Istället för att själv investera i fonder förlitar man sig även att fondförvaltaren investerar rätt, men det är bra att själv hålla sig uppdaterad om olika fonders utveckling. Finanso skriver om olika fonder som är värda att investera i under året.

För erfarna investerare, inte månadssparare

En av de största fördelarna med EFT är att de normalt är billigare att investera i än vanliga fonder. Med EFT finns det dessutom tillgång till många olika billiga indexfonder. Nackdelarna med EFT är att du måste betala courtage för varje transaktion och du måste även bevaka att affärer inte görs till en dålig kurs. För långsiktiga månadssparare i aktiefonder är EFT ett  alternativ. Nordnet erbjuder till exempel månadssparande i XACT Högutdelande med flera börshandlade fonder.

En introduktion till guerrillatrading

En introduktion till guerrillatrading

Den färgsstarka termen Guerrillahandel, eller Guerrillatrading, är namnet på en teknik som används av smidiga traders. Dessa beger sig in och ut ur den ekonomiska djungeln och gör små snabba attacker med syfte att skapa snabba vinster till minimala risker. En guerrillatrader arbetar med en ännu kortare tidshorisont än en scalper, och får en daytrader att framstå som en långsiktig investerare. Endast datoriserade handelssystem som högfrekvenssystem har kortare handelsramar än guerrillatrader.

Målet med guerillatrading är att göra små vinster i flera transaktioner beror framgången på lågt courtage, hög hävstång och, viktigast av allt, snäva spreadar. Så medan guerrillahandelstekniker kan användas på vilken finansmarknad som helst, kan den vara bäst lämpad för forex, det vill säga valutahandel, särskilt de stora valutaparen som har riklig likviditet och låga spreadar.

Karakteristiken för guerrillatrading

En guerrillatrader modus operandi är att göra låga absoluta vinster vid varje avslut, men att handla flera gånger i en session så att de totala vinsterna är tillräckligt stora för att motivera risken för sådan kortvarig handel. Baserat på denna profil har guerrillahandel i allmänhet följande egenskaper:

Mycket korta tidsfönster: Den genomsnittliga tidshorisonten för en gerillärhandlare varar bara några minuter och överskrider knappast denna tidsram. Detta beror på att ju längre tid som spenderas i en affär, desto större är risken att det kan gå mot tradern.

Små vinster, ännu mindre förluster: Guerrillatradern är ganska nöjd med att bara göra 10 till 20 pips på en transaktion jämfört med en scalper som kan ha ett mål på mer än dubbelt så mycket eller 25 till 50 pips. Detta innebär att guerrillatradern inte har råd att riskera mer än några pips på en enda handel. Den maximala förlusten är begränsad till nivåer så små som 5 till 10 pips.

Ett stort antal affärer

Ett stort antal affärer: Framgångsrika guerrillatraders kan genomföra mer än 20 till 25 affärer i en enda handelssession när förhållanden bidrar till en sådan frenetisk handel. Det här brukar troligtvis hända när viktiga ekonomiska data som de månatliga amerikanska löneavtalen eller handelsuppgifterna släpps.

Teknisk analys: På grund av det kortfristiga fokuset brukar guerrillatraders använda sig av teknisk analys för att få tid på sin verksamhet. De är vanligen skickliga med att använda tick charts eller 1-minuters diagram för att fastställa inträde och utgångspunkter för sina affärer.

Låga provisioner och spreadar: På grund av höga handelsvolym och lågavkastningsgrad är guerrillatraders starkt beroende av låga provisioner och snäva spreadar. Guerrillahandlare begränsar sig därför till de stora valutapar där likviditet är säkerställd, snarare än exotiska valutor som kan ha större vinstpotential men avsevärt lägre likviditet.

Erfarna handlare: Guerrillahandel är vanligtvis erfarna handlare som har tillräckligt med handelskänsla för att ha överlevt i ett antal år. Detta arbetssätt rekommenderas inte för nybörjare, eftersom snabb handeln kan dränera deras riskkapital på några sessioner.

Kalkylerade risker: Eftersom guerrillatraders engagerar sig i att ta kalkylerade risker, vilket innebär att man får en slutförlust på endast några få pips per handel, kan de ofta välja att stanna kvar vid sidlinjen när marknaderna är för flyktiga och risken för förlust är för stor.

Exempel på en guerrillatrade

Tänk på en guerrillatraders med riskkapital på 50 000 dollar som kan användas som marginal på ett valutakonto med en stor bank. Banken har ett marginalkrav på två procent, vilket innebär att det ger hävstångseffekt upp till 50 gånger. Det erbjuder även spreadar på 2 pips på valutaparet EUR/USD och avgifter för uppdrag på 35 dollar per omsatt miljon.

Vår trader utför 10 EUR/USD-affärer på en dag med en genomsnittlig positionsstorlek på 1 miljon euro. Tradern har sex lönsamma affärer med en genomsnittlig vinst på 12 pips och fyra förlustaffärer med en genomsnittlig förlust på 6 pips. Låt oss vidare anta att växelkursen EUR/USD är cirka 1,3000.

Exempel

Baserat på den genomsnittliga positionsstorleken på 1 miljoner euro är varje pip värt exakt 100 dollar. Därför ser näringsidkarens vinst och förlust (P & L) position ut så här:

Vinstaffärer = 6 x 12 pips trade x $100 per pip= 7,200
Minus: Förlustaffärer = 4 x 6 pips per trade x $100 per trade = ($2,400)
Bruttovinst P&L = $4,800
Minus: Avgifter** $455
Netoresultat = $4,345

(** 10 affärer x 1 miljon euro x 1.3000 = 13 miljoner dollar totalt värde av affärer x $ 35 per $ 1 miljon handlas = $ 455).

Detta är uppenbarligen ett mycket förenklat exempel på gerillahandel. Såsom exemplet visar är framgången för en sådan handelsstrategi i stor utsträckning beroende av traderns förmåga att gå ur förlustpositioner snabbt och låt de lönsamma positionerna rulla tillräckligt länge för att generera tillräckliga vinster som mer än kompenserar sådana förluster. Vid $ 100 per pip skulle även en enda förlust på 50 pips utplåna de flesta av en traders vinster under denna handelssession.

Kan du bli en Guerrillatrader?

En framgångsrik guerrillahandlare har följande egenskaper:

Förmågan att fatta snabba beslut: Eftersom forexmarknaderna är notoriskt ombytliga, har den framgångsrika tradern möjlighet att fatta handelsbeslut mycket snabbt för att maximera vinster och minimera förluster.

Emotional frånvaro: Framgångsrika traders är emotionellt avskilda från sin verksamhet; De blir inte förälskade i dem (det vill säga de stannar inte i en förlorad position), och de lever inte i ständig ånger över sina handelsbeslut.

Tillfredsställande riskkapital: Den framgångsrika tradern har tillräckligt med riskkapital och vet exakt hur mycket det är att riskera både för en enskild affär och totalt.

Handelserfarenhet: Han eller hon har sannolikt gjort affärer över flera år, och tvingats agera i högtryckshandelssituationer över ett antal år.

Guerrillatrading Tips

Individer som har handelserfarenhet, riskkapital och mental styrka för att ta studien i guerrillahandel bör notera följande tips:

Att kunna ta en stop loss är nyckeln: Guerrillatrading är beroende av att handelsförlusterna blir så låga som möjligt. Förväntan är att vinster på lönsamma positioner skall mer än kompensera dessa förluster. Automatiska stopp lossar som utlöses när en viss handelsnivå bryts är ett bra sätt att säkerställa att sådan handelsdisciplin efterlevs.

Handla med trenden: Handel med en stark kortsiktig trend – till exempel lång USD-kort EUR vid frisläppande av positiva amerikanska ekonomiska data – kan vara det bästa sättet att generera snabba vinster, snarare än att anta en kontrarisk position.

Använd pro traders tekniker: Riskreducering genom att minska förluster är ett av en traders kännetecken. En allmän regel, avstå från att ”mäta” genom att snitta ned en förlustposition och undvika förluster genom att snabbt stänga en förlorad position.

Slutsats

Guerrillahandel är inte lika lätt som det kan tyckas i början och bör därför endast göras av erfarna handlare med tillräckligt riskkapital. Nybörjarinvesterare som är frestade att försöka det bör istället försöka sig på scalping eller daytrading till att börja med, eftersom de handelsförmåga som krävs för framgång fortfarande mindre än den som krävs för guerrillahandel.

Nu möjligt att flytta onoterade aktier till Nordnet

Nordnet har tidigare inte erbjudit möjligheten att flytta in onoterade aktier till Nordnet. Då Nordnet gärna vill erbjuda dig som kund att samla det mesta av ditt sparande kommer Nordnet nu öppna upp för att flytta hit onoterade nordiska aktier. Det kommer inte vara möjligt att flytta in utomnordiska onoterade aktier eller övriga onoterade innehav.

För Nordnet krävs det särskild resurskrävande administration att förvara och hantera onoterade innehav vilket gör att vi kommer ta ut en avgift för varje onoterat innehav samt courtage vid eventuell handel. Årsavgiften för detta uppgår till 300 kr per onoterat värdepapper.

Avgiften gäller från och med 1 juli 2018 och dras kvartalsvis från din depå och gäller alla onoterade aktier som inte kan handlas elektroniskt på Nordnets webbplattform. Observera att onoterade innehav endast tillåts på Aktie-och-fonddepåer.

Handla ETFer utan courtage

Handla ETFer utan courtage

Degiro införde från och med juni 2016 som första nätmäklare i Europa courtagefri handel i mer än 700 börshandlade fonder, så kallade ETFer. Det är emellertid inte alla som kan handla ETFer utan courtage. Degiro erbjuder denna möjlighet till alla sina svenska kunder som har mindre än en miljon kronor i samlat sparande. Det är däremot både svenska och globala ETFer som ingår i erbjudandet.

Enligt Degiro vill man med denna åtgärd hjälpa investerare att bygga upp en mer väldiversifierad portfölj för långtidssparande till låga kostnader. Enligt ett pressmeddelande säger nätmäklaren att de ofta ser kunder som inte diversifierar tillräckligt. Tanken med detta är att Degiro hoppas att deras kunder skall dra nytta av att handla börshandlade fonder oftare.

85 procent billigare än sina konkurrenter

Degiro hävdar att de är 85 procent billigare än sina konkurrenter. Vi har själva inte haft någon kontakt med detta företag, eller använt deras hemsida, men nämner detta på vår sida eftersom det rör handel med ETFer, det vill säga börshandlade fonder.

Genom detta initiativ hoppas Degiro inte bara att framhålla vikten av sparande för den yngre generationen. Det tillåter också en betydande andel småsparare att investera på Stockholmsbörsen courtagefritt för att ytterligare öka sitt sparande.

SEB ger sig in i courtagekriget

SEB ger sig in i courtagekriget

Den svenska storbanken SEB har sänkt sitt minimicourtage för aktieaffärer till 20 kronor och är den med den senaste aktören som ger sig in i courtagekriget enligt en artikel som Privata Affärer publicerat.

Tidigare har SEB tagit 69 kronor i minimicourtage för en aktieaffär. Avanza och Nordnet har i dagsläget ett högsta courtage om 39 kronor för affärer upp till drygt 15 000 kronor.

Nordea och Länsförsäkringar

Under 2017 sänkte Nordea sitt courtage till 0,06 procent av transaktionssumman, något som sannolikt var ett sätt att utmana nätmäklarna. Minimicourtaget sänktes till en (1) krona. SEB ligger emellertid högre, 0,09 procent och 20 kronor. Även Länsförsäkringar sänkte sitt courtage 2017, och sänkte då sitt courtage på aktiehandel till 0,05 procent. Minimicourtaget hamnade på 20 SEK. Detta skall jämföras med kostnaderna innan Länsförsäkringar gav sig in i courtagekriget som då låg på 0,09 procent respektive 99 kronor. Sänkningen avsåg både aktier och börshandlade fonder.

Enligt SEB är det viktigaste för kunderna att det är enkelt och billigt. Swedbanks och Handelsbankens minimicourtage uppgår till 99 kronor, enligt Privata Affärers uppgifter.