Vad händer med amerikanska ETFer?

Vad händer med amerikanska ETFer? Börshandlade fonderVad händer med amerikanska ETFer?

Det kan knappast ha undgått någon att det från och med den 3 januari år inte längre går att köpa de nordamerikanska börshandlade fonderna. Både Nordnet och Avanza meddelade innan jul att det inte längre skulle kunna gå att köpa amerikanska ETFer, certifikat, ETCer och ETNer och hänvisade till MIFID II och PRIIPs. Beslutet som dessa mäklarfirmor fattat är helt korrekt, och det gäller inte endast dessa två företag, det gäller samtliga europeiska mäklare. Flera personer har föreslagit att det skulle kunna gå att öppna konton hos till exempel DeGiro för att kunna hantera detta. Så är alltså inte fallet. Detta beslut påverkar samtliga europeiska finansiella institut. Vad händer med amerikanska ETFer?

Beslutet är alltså inget som Nordnet, Avanza, Skandiabanken eller DeGiro fattat själva. De styrs helt enkelt av den gällande lagstiftningen. Vad händer med amerikanska ETFer i framtiden undrar många. Det gör vi också, vi har en idé om vad som kommer att hända, men just nu har det inte skett.

Nordnet skriver på sin hemsida att företaget arbetade in i det sista för att nå en lösning på detta, samt varit i kontakt med många produktbolag i USA för att hitta en lösning. Detta är ingenting de svenska företagen styr över, och det drabbar alla banker i Sverige.

Gäller endast nordamerikanska ETFer

Den som har en nordamerikansk ETF i sin depå måste inte sälja den, det går att behålla den. Både Avanza och Nordnet har sagt att de kommer att fortsätta hantera befintliga innehav. Det betyder att de sköter eventuella splittar, tar emot utdelningar och hanterar försäljningar. Nackdelen är att det inte går att återköpa en nordamerikansk ETF när den säljs.

De nordamerikanska producenterna som de svenska bankerna haft kontakt med säger att de inte har möjlighet att inte delge europeiska banker den nödvändiga information som krävs med det nya regelverket. De svenska och europeiska bankerna får inte heller producera delar av den här informationen själva. Därför kommer de inte längre kunna erbjuda möjligheten att investera i värdepapper då inte kan uppfylla de nya direktiven.

Det är sannolikt att detta kommer att ändras framgent. ETFer är en fråga om volymer i kombination med låga avgifter. Många tror därför att detta kommer att ändras i framtiden när de nordamerikanska utgivarna märker att de tappar volymer. Det är då sannolikt att de kommer att delge de europeiska distributörerna den information som de behöver för att de ska kunna distribuera produkterna.

Vad vi ännu inte fått besked om är om det kanske går att som europé att öppna ett konto hos en amerikansk Internetmäklare för att komma runt detta.

Glöm inte den europeiska marknaden

Nasdaq Nordic erbjuder handel i en del börshandlade fonder, Du ser mer om detta här. Det finns möjlighet att få exponering mot såväl Brasilien, Nordamerika och Stilla Havsregionen, men det är inte alls lika stort utbud som i USA. Det går framförallt inte att köpa de mer nischade ETFerna som till exempel Global X Lithium ETF och andra typer av smala börshandlade fonder.

Däremot finns det en betydande handel av ETFer på både Londonbörsen och på tyska Xetra. Handel på Londonbörsen är svårt, det ingår vanligen inte hos de svenska bankerna. Däremot Xetra ingår oftast. Vad är då Xetra? Xetra, med MIC kod XETR, är en handelsplats som drivs av Wertpapierbörse (FWB, Frankfurtbörsen). Det är referensmarknaden för alla tyska aktier och börshandlade fonder, vare sig det är aktiva eller passiva fonder. På samma marknad handlas också ETCer (exchange traded commodities) och ETNer (exchange traded notes). Du läser mer om denna handel här.

Lista på Börshandlade fonder på XETRA. Nedan finns en lista på börshandlade fonder från till exempel Lyxor och iShares. Utöver detta finns börshandlade fonder från ETF Securities, PowerShares, Deutsche Bank med fler emittenter att handla på Xetra

Populära USA-exponeringar som även handlas i Tyskland

[TABLE=202]

Kort om MiFID II & PRIIPs

MiFID II och MiFIR antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. EU-direktiven MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) och PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) ställer bland annat krav på de svenska bankerna, som distributörer av finansiella instrument, att för sina kunder visa på alla kostnader och avgifter som är relaterade till en investering i ett särskilt instrument, kunna visa upp information om produktens risker och egenskaper samt tillhandahålla ett s.k. KID-dokument, även kallat faktablad.

Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPs) syftar till att införa en gemensam standard för produktinformation, faktablad, till icke-professionella kunder. Faktabladet (Key Information Document, KID), på max tre sidor, ska på ett lättförståeligt sätt lämna information till konsumenter om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Faktabladet ska kommunicera basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten.

ETFer och börshandlade produkter

ETFer och börshandlade produkter

Börshandlade produkter (ETP) inkluderar börshandlade fonder (ETF), börshandlade certifikat (ETN), börshandlade instrument (ETV) samt börshandlade råvaror (ETC). Tillsammans är dessa världens snabbast växande investeringsprodukter. Deras förmåga att kombinera enkelheten med aktier med diversifierad risk för fonder fortsätter att göra dem attraktiva för investerare. Vi tittar mer på ETFer och börshandlade produkter.

Under 2016 listades mer än 130 nya börshandlade fonder på NYSEArca, mer än hälften av alla de ETFer som listades globalt detta år. I och med att de handlas på NYSEArca är de tillgängliga för svenska investerare som har till exempel Nordnet eller Avanza.

NYSE Arca är är den största börsen i fråga om i ETF-volymer och listor, vilket ger oöverträffad marknadskvalitet, likviditet och genomförande från en av världens mest kända finansiella varumärken. För emittenter erbjuder NYSE end-to-end service från idéuppbyggnad, indexutveckling och beräkningstjänster till produktnotering och handel. För likviditetsleverantörer, market makers. erbjuder vi NYSE robust handelsplattform och förbättrade marknadsföringsprogram som stöder NYSEs position som den största källan till ETF-likviditet.

Olika typer av Börshandlade produkter

Börshandlade fonder

Exchange-Traded Funds eller ETFer, kombinerar handelsegenskaperna hos aktier med den diversifierade risken för fonder, vilket gör dem till transparanta, flexibla och kostnadseffektiva produkter.

Exchange-Traded Vehicles

ETVs ger investerare exponering för underliggande tillgångar som terminer, råvaror och valutor, utan att egentligen handla futures eller ta fysisk leverans. Detta är vad som vanligen kallas för Exchange Traded Commodities, börshandlade råvaror (ETC).

Exchange-Traded Notes

Skuldinstrument som erbjuder exponering för marknadssektorer och tillgångsklasser på ett kostnadseffektivt sätt. I dagligt tal kallas dessa ofta för Certfikat. Dessa ges ut av ett finansiellt institut, till exempel en bank. Det gör att köparen tar en motpartsrisk vid förvärv av dessa.

db X-trackers byter namn till Xtrackers

db X-trackers byter namn till Xtrackers

Deutsche Asset Management som håller på att harmonisera och byta namn på sina börshandlade produkter (ETF:er och ETC:er), som en del i deras satsning att bredda basen av investerare. De börshandlade produkterna kommer framöver gå under namnet Xtrackers – i stället för de nuvarande benämningarna db X-trackers (ETF:er) och db-X (ETC:er) när db X-trackers byter namn till Xtrackers.

Namnändringen annonseras samtidigt som Deutsche AM ser en stark utveckling för försäljningen inom sitt ETF/ETC-utbud. Från föregående års kämpiga period med stora utflöden har Deutsche AM under det första kvartalet lyckats vända till plus och sett inflöden i sina ETF:er om närmare två miljarder Euro, samtidigt som de ser en ökad efterfrågan från stora investerare.

ETF Securities lanserar första guld-ETCerna på Euroclears plattform Fundsettle

ETF Securities lanserar första guld-ETCerna på Euroclears plattform Fundsettle

ETF Securities lanserar första guld-ETCerna på Euroclears plattform Fundsettle. Gold Bullion Securities (GBS) och ETFS Physical Gold (PHAU) finns nu tillgängliga för fondinvesterare via plattformen FundSettle

ETF Securities har sett inflöden på 3 miljarder dollar i guldprodukter sedan årsskiftet

ETF Securities, en av världens ledande oberoende leverantörer av börshandlade produkter (ETPer), offentliggjorde idag noteringen av de allra första börshandlade råvarorna (ETCer) på Euroclears fondhanteringsplattform FundSettle, i samarbete med FundsPlace.

Investerare kommer nu ha tillgång till två fysiskt uppbackade guld-ETPer från ETF Securities via plattformen; Gold Bullion Securities och ETFS Physical Gold.

ETCer är traditionellt noterade på en börs och kan handlas som aktier när som helst under marknadens öppettider. FundSettle gör det möjligt för investerare att köpa och sälja aktier i dessa ETPer precis som i fonder, till substansvärdet (NAV) vid dagens slut, och erbjuder således ytterligare ett sätt att få tillgång till produkterna.

Sedan början av 2016 har ETF Securities sett inflöden på över 3 miljarder dollar i sina guldprodukter[1]  och företaget är den största leverantören av råvaru-ETPer i Europa, med 36% av totala flödena i råvaru-ETPer[2].

Peter Lidblom, Head of Nordics & Netherlands på ETF Securities, säger:

”Ofta beskrivs guld som en trygg hamn, och investerare köper guld som ett skydd mot den extrema ekonomiska och finansiella oron som föranletts av osäker penningpolitik från ECB och FED, samt den politiska oron över Brexit och det amerikanska presidentvalet.  Vi är glada att kunna svara på den ökade efterfrågan genom att göra våra produkter tillgängliga via våra FundsPlace-lösningar. ETF Securities utvecklade världens första guld-ETC år 2003 och vi är hängivna till att säkerställa att våra produkter finns tillgängliga på ett bekvämt och transparent sätt för alla typer av investerare.”

Mohamed M’Rabti, Deputy Global Head på FundsPlace Euroclear säger: ”Vi är mycket stolta över att ha varit en del av detta samarbete med ETF Securities. Samarbetet visar den sanna bredden och flexibiliteten hos FundSettles plattform. Dessa ETCer blir de första som görs tillgängliga på FundSettle och som kan dra nytta av vårt säkra, pålitliga och skalbara tjänsteutbud.”

________________________________________ [1] Källa: ETF Securities, 13 juli 2016 [2] Källa: ETFGI Global ETF and ETP preliminary report, juni 2016

[TABLE=161]

ETF Securities – Det intelligenta alternativet

ETF Securities Group är en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (ETPer) och erbjuder specialistinvesteringslösningar för investerare runt om i världen, vilket gör det möjligt för dem att på ett intelligent sätt bygga upp och diversifiera sina portföljer.

Vi är pionjärer och utvecklade exempelvis världens första börshandlade guldprodukt. Idag erbjuder vi ett av det mest innovativa sortimenten inom specialist-ETPer, vilket omfattar råvaror, valutor, aktier och räntor. Med denna pionjäranda, vår oöverträffade expertis och genom att arbeta med ledande partners, tar vi fram de mest intressanta investeringsmöjligheterna och göra dem tillgängliga för investerare som det intelligent alternativet.

FundsPlace

FundsPlace, operated by Euroclear Bank, serves as a single access point for fund investors to process subscriptions, redemptions, transfers and switches, covering more than 100,000 investment funds worldwide and has links with over 900 fund administrators across 27 domiciles.

Euroclear FundsPlace connects global investment fund participants, providing tailored trade solutions to both international and domestic markets. The FundsPlace solution offers services in both trade and post-trade, with facilities covering order routing, account opening, settlement and asset servicing.

The Euroclear group includes Euroclear Bank – which is rated AA+ by Fitch Ratings and AA by Standard & Poor’s – as well as Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden and Euroclear UK & Ireland. The Euroclear group settled the equivalent of EUR 675 trillion in securities transactions in 2015, representing 191 million domestic and cross-border transactions. By December 2015, the group held EUR 27.5 trillion in assets for clients.

För ytterligare information, vänligen kontakta pressavdelningen på:

T: +44 (0) 20 7448 4330 E: press@etfsecurities.com

Important Information

This communication has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited, which is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority. The products discussed in this document are issued by ETFS Metal Securities Limited and Gold Bullion Securities Limited (the ”Issuers”). The Issuers are regulated by the Jersey Financial Services Commission.

One of the cheapest and most liquid European listed Physical Gold ETC

One of the cheapest and most liquid European listed Physical Gold ETC

One of the cheapest and most liquid European listed Physical Gold ETC. Source Physical Gold P-ETC <SGLD IM, EUR trading / SGLD LN, USD trading >, one of the cheapest and most liquid European listed Physical Gold ETC

Low cost gold exposure

•         At 29 bps, SGLD is one of the cheapest gold ETCs in Europe
•         Stable bid-offer spread of around 4 bps
•         Low spread and TER combine to provide the lowest total cost of ownership

[TABLE=159]

Source: Bloomberg (data as at 21st June 2016). Past performance is not a reliable indicator of future performance

High level of liquidity

•         SGLD was the most actively traded gold ETC in Europe in so far this year
•         On its most active day ($97 million traded) the bid-offer spread remained tight (3-4 bps)
•         $20 million average daily turnover on-exchange in past six months with as much as $97 million traded in a single day

Largest inflows of any European gold ETC

•        Net new assets into SGLD topped its European competitors in 2015 and 2016 year to date
•         SGLD has attracted more than $1.2 billion of new assets so far in 2016
•         Total assets of more than $3 billion

[TABLE=160]

Click here for full product details about SGLD.