Nordiska ETF-marknaden mars 2019

Nordiska ETF-marknaden mars 2019Den Nordiska ETF-marknaden mars 2019. Under mars uppgick ETF-handeln till ca 10,6 Mdr SEK (8,4 Mdr SEK i februari) varav ca 8,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 88%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för ca 2,4%.

Läs hela rapporten här.

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige.

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

 

Smart beta var allt, nu försvinner några aktörer

En ”smart” etikett på allt-vatten, telefoner eller börshandlade fonder kan göra det verka mer tilltalande. ETF-marknaden kan bekräfta det. Tillgångar i smart-beta eller faktorvägda ETF-enheter har ökat med 30% varje år sedan 2012, mer än hela den passiva investeringspiran ökade förra året, enligt Boston Consulting Group. Men den smarta etiketten kan förlora sitt värde. Några av de största ETF-butikerna tar bort smart-beta-fonder från sina utbud. Smart beta var allt, nu försvinner några aktörer.

State Street Global Advisors, förvaltningsgruppen för State Street (STT), har till exempel nyligen ändrat de underliggande indexerna för sina SPDR ETFs för Kanada, Storbritannien, Tyskland och Japan. Ut försvann riktmärken från MSCI. In kom ersättningar från Solactive. Den största förändringen är emellertid inte indexkällan för de fyra enskilda fonderna, utan snarare hur de nya indexen viktas – genom grundskolans marknadsvärde, inte faktorer.

SPDR MSCI Canada StrategicFactors är nu SPDR Solactive Canada ETF (ZCAN). Före förändringen viktades indexet mot aktier med låg volatilitet, värde och kvalitetsfaktorer (åtminstone de senaste två) vilket inte alltid lätt att kvantifiera. Efter förändringen vägs indexet enklare till marknadsvärde, precis som S & P 500 är. För att återspegla detta sänktes avgifterna med mer än hälften till 0,14% från 0,30%. Avgifterna skars också vid övriga medel: SPDR Solactive United Kingdom (ZGBR), SPDR Solactive Germany (ZDEU) och SPDR Solactive Japan (ZJPN). Smart beta var allt, nu försvinner några aktörer.

Förändringen inte är början på en utbredd trend

Matt Bartolini, chef för SPDR Americas Research på State Street Global Advisors, säger att förändringen inte är början på en utbredd trend. Istället säger han att det bara återspeglar verkligheten att många investerare använder börshandlade fonder på samma sätt som de placerar sektorns satsningar på inhemska aktier. Med hjälp av börskursvärde som mätplatta skärmar de efter de starkaste länderna (eller sektorerna), fördelar pengar till de bästa och balanserar sina portföljer kvartalsvis.

Dessutom använder vissa investerare sina egna kvantitativa metoder för att rotera i och av länder som de gör sektorer, oavsett om de arbetar med momentum eller värdering, säger Bartolini. ”Med en faktor kan ETF komplicera portföljförvaltarnas inställning till tillgångsallokering.”

De fyra SPDR landsspecifika ETF: erna hade tillsammans bara 75 miljoner dollar i tillgångar, en låg summa, särskilt med tanke på att de lanserades för fyra år sedan och de har varit ganska bra artister.

I dollar-denominerade termer sedan starten av juni 2014 till och med mitten av september, klarade alla fyra sina riktmärken, liksom deras iShares konkurrenter, enligt Bloomberg. Den mest framgångsrika var Japan-fonden, som returnerade 8,4% jämfört med MSCI Japan-indexets 7,5% och iShares MSCI Japan ETF (EWJ) 7,3%.

State Street har också nyligen introducerat kapitalviktad faktorfond för Kina-SPDR Solactive Hong Kong ETF (ZHOK). Smart beta var allt, nu försvinner några aktörer.

Växande intensiteten i tävlingen

Ett stort element i kampen för många faktor ETFs är den växande intensiteten i tävlingen. Medan det exakta antalet sådana medel är svårt att bestämma, finns det definitivt mer nu än för fem år sedan.

”Tänk att kasta spaghetti på väggen. Marknaden är mättad när det gäller produkter, och under de senaste åren har tillgångsförvaltare byggt nya produkter för att försöka särskilja sig. En del kommer att klara detta, men mycket fler kommer tvingas att stänga ”, säger Jason Teed, analyschef vid Flexible Plan Investments och innehavare av ETF Deathwatch-listan, en krönika av potentiellt dömda fonder där de fyra SPDR: erna nu uppträder.

Listan över de senaste nedläggningarna pekar på att marknaden för smart beta är avtagande. Av de 22 ETF: erna som stängde i augusti var nio iShares multifaktorsektorsfonder och fyra var volatilitetserbjudanden. Dussintals ETF-enheter med låg volym, från en lång lista av förvaltare, finns också på Deathwatch-listan. Det är inte en strategie, utan snarare en återspegling av investerarnas preferens för enklare produkter när de investerar i vissa tillgångsklasser. Men investerare som inte tittar på faktorfonder kan missa vissa vinnare.

Obligationer enligt specifika makrofaktorer

iShares Edge US Fixed Income Balanced Risk (FIBR), som syftar till att väga obligationer enligt specifika makrofaktorer. ”Vad FIBR gör är att ta ränterisk och kreditrisk och omorganisera dem så att det ser annorlunda ut än Agg [regate] Bondindex”, säger Steve Laipply, chef för amerikanska iShares ränteinkomster hos BlackRock. ”Agg har ca 90% ränterisk och 10% kreditrisk. Vi tar det och tar det närmare en 50/50 balans och därmed får en bättre riskjusterad avkastning. ”Under de senaste tre åren har den strategin fungerat bra och avkastat 2,5% jämfört med 1,6% för Bloomberg Barclays US Fixed Income Balanced Riskindex. Ännu har ETF lite mer än 100 miljoner dollar i tillgångar.

Det kanske inte är överraskande. Medan smart-beta-fonder av alla slag inte är kända för många investerare kan obligationsfonder vara minst bekant av alla. Säger Laipply: ”Vi ser en utveckling från att bygga en portföljobligation för att bygga en av ETF: er, och vi spenderar tid på att skapa övertygelsespositioner kring det. Nästa steg är att inse att även kärnens ETF är en samling faktorer. Alla investerare är faktorinvesterare; de vet bara inte det ännu, ”tillägger han. ”Just nu är vi fortfarande i utbildningsfasen.”

En magnet för tillgångar

Ett annat problem: Passiva räntefonder i allmänhet kämpar för att hålla fast vid aktivt hanterade i prestandakriget. Till exempel, under de 12 månaderna till och med juni, ökade 70% av de aktivt förvaltade mellanliggande obligationsfonderna sina passivt förvaltade kamrater, enligt Morningstars senaste aktiva / passiva barometer. Och bra prestanda är givetvis en magnet för tillgångar, medan efterföljande prestanda är deras Kryptonit.

Den nordiska ETF-marknaden januari 2019

Den nordiska ETF-marknaden för januari 2019. Under januari uppgick ETF-handeln till ca 8,4 Mdr SEK (8,6 Mdr SEK i december 2018), varav ca 7,1 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 94%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för 1,9%.

Läs hela rapporten här

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige.

Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 9.1161 EURSEK 10.3025 GBPSEK 11.6066 JPYSEK 0.080267 NOKSEK 1.0562 USDSEK 9.1052 Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden. Källa: Bloomberg

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy och Oslo Börs.

Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

AUM står för Assets under Management.

Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Licensvillkor:

XACT OMXS30™, XACT OMXSB™ och XACT Norden 30, (the “Products”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by the NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the “Corporations”). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Products. The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Products particularly, or the ability of the OMXS30™, OMXSB™ and VINX30™ (the “Index”) to track general stock market performance.

The Corporations’ only relationship to the party which has, or parties which have, obtained a license to use the Indices in respect of the Products (“Licensee”) is in the licensing of the NASDAQ®, NASDAQ OMX®, OMX® and VINX30™ registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Products. NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Products into consideration in determining, composing or calculating the Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Products.

THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE INDICES (AS DEFINED) OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCTS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN.

THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

XACT Norden 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) (”OMX”) eller Oslo Børs ASA (”OB”)

XACT Norden 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) (”OMX”) eller Oslo Børs ASA (”OB”) och OMX eller OB lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av VINX30™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av VINX30™ index vid viss tidpunkt. VINX30™ index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX och OB. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i VINX30™ index. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i VINX30™ index. VINX™ och VINX30™ index är varumärken tillhörande OMX och OB och används enligt licens från OMX eller OB.

XACT OBX är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Oslo Børs ASA (”Oslo Børs”) och Oslo Børs lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av Oslo Børs index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av nämnda index vid viss tidpunkt.

Vidare ger Oslo Børs inga garantier för handeln eller användarvänlighet för ett bestämt ändamål eller användning vad gäller Oslo Børs index eller Oslo Børs varumärken. Oslo Børs index sammanställs och beräknas av en indexproducent som beräknar indexen på Oslo Børs vägnar och Oslo Børs ger inga garantier för noggrannheten och/eller fullständigheten av Oslo Børs index eller data som ingår i dessa. Oslo Børs och den som beräknar index skall i intet fall (varken vid oaktsamhet eller annat) vara ansvarig för fel i Oslo Børs index, och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i dessa index. OBX®, OSEBX®, OSEFX®, OSEAX® och GFBX® är varumärken tillhörande Oslo Børs och används av Handelsbanken Fondforvaltning AS enligt licens från Oslo Børs.

XACT Obligation and XACT Råvaror

Svenska Handelsbanken AB (publ) (the ”Index Owner”) is not liable for loss or damage resulting from Swedish or foreign legislative enactment, actions of Swedish or foreign authorities, war, power failure, telecommunication failure, fire, water damage, strike, blockade, lockout, boycott, or other similar circumstances outside the control of the Index Owner. The reservation with respect to strikes, blockade, lockout and boycott also applies if the Index Owner adopts or is the object of such conflict measures.

The Index Owner is not responsible in any circumstance for loss of data, non-payment of profits or other indirect damage. The Index Owner provides no express or implied warranties regarding the results which may be obtained as a consequence of the use of the Index or regarding the value of the Index at any given time. The Index Owner shall in no case be liable for errors or defects in the Index nor obligated to provide notice of, or publish, errors in the Index.

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2018

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2018

Under 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 114 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 92 Mdr SEK. För 2017 var den nordiska omsättningen ca 89 Mdr SEK.

Under december uppgick ETF-handeln till ca 8,6 Mdr SEK, varav ca 6,8 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2018 var Xacts marknadsandel drygt 95%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 2,3%. Snittet för helåret var 2,2%.

I oktober utökades Xacts sortiment av hållbara placeringar med världens första Svanen-märkta indexfond, XACT Sverige. Fonden följer utvecklingen på stora och medelstora svenska bolag som möter uppställda hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort).

Läs hela rapporten här

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy och Oslo Börs.

Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

AUM står för Assets under Management.

Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Licensvillkor:

XACT OMXS30™, XACT OMXSB™ och XACT Norden 30, (the “Products”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by the NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the “Corporations”). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Products. The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Products particularly, or the ability of the OMXS30™, OMXSB™ and VINX30™ (the “Index”) to track general stock market performance.

The Corporations’ only relationship to the party which has, or parties which have, obtained a license to use the Indices in respect of the Products (“Licensee”) is in the licensing of the NASDAQ®, NASDAQ OMX®, OMX® and VINX30™ registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Products. NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Products into consideration in determining, composing or calculating the Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Products.

THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE INDICES (AS DEFINED) OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCTS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN.

THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

XACT Norden 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) (”OMX”) eller Oslo Børs ASA (”OB”)

XACT Norden 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) (”OMX”) eller Oslo Børs ASA (”OB”) och OMX eller OB lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av VINX30™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av VINX30™ index vid viss tidpunkt. VINX30™ index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX och OB. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i VINX30™ index. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i VINX30™ index. VINX™ och VINX30™ index är varumärken tillhörande OMX och OB och används enligt licens från OMX eller OB.

XACT OBX är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Oslo Børs ASA (”Oslo Børs”) och Oslo Børs lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av Oslo Børs index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av nämnda index vid viss tidpunkt.

Vidare ger Oslo Børs inga garantier för handeln eller användarvänlighet för ett bestämt ändamål eller användning vad gäller Oslo Børs index eller Oslo Børs varumärken. Oslo Børs index sammanställs och beräknas av en indexproducent som beräknar indexen på Oslo Børs vägnar och Oslo Børs ger inga garantier för noggrannheten och/eller fullständigheten av Oslo Børs index eller data som ingår i dessa. Oslo Børs och den som beräknar index skall i intet fall (varken vid oaktsamhet eller annat) vara ansvarig för fel i Oslo Børs index, och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i dessa index. OBX®, OSEBX®, OSEFX®, OSEAX® och GFBX® är varumärken tillhörande Oslo Børs och används av Handelsbanken Fondforvaltning AS enligt licens från Oslo Børs.

XACT Obligation and XACT Råvaror

Svenska Handelsbanken AB (publ) (the ”Index Owner”) is not liable for loss or damage resulting from Swedish or foreign legislative enactment, actions of Swedish or foreign authorities, war, power failure, telecommunication failure, fire, water damage, strike, blockade, lockout, boycott, or other similar circumstances outside the control of the Index Owner. The reservation with respect to strikes, blockade, lockout and boycott also applies if the Index Owner adopts or is the object of such conflict measures.

The Index Owner is not responsible in any circumstance for loss of data, non-payment of profits or other indirect damage. The Index Owner provides no express or implied warranties regarding the results which may be obtained as a consequence of the use of the Index or regarding the value of the Index at any given time. The Index Owner shall in no case be liable for errors or defects in the Index nor obligated to provide notice of, or publish, errors in the Index.

Börshandlade fonder med fokus på guld

På ETF-marknaden fortsätter Börshandlade fonder med fokus på guld att attrahera investerarnas intresse. I dag finns det enbart i USA mer än 30 stycken börshandlade fonder med fokus på guld. Guld-ETFer är populära eftersom de förvaltas av guldexperter, möjliggör omedelbar diversifiering inom en portfölj och är lätta att köpa och sälja. Tillsammans med guld ETFer och ETNer, kan investerare också handla med ETFer som investerar i guldgruvor. Det finns också inverterade och hävstångsprodukter guld ETF och ETN. Den första amerikanska börsnoterade ETFen som stöds av en fysisk tillgång var SPDR Gold Shares ETF (GLD), som lanserades i november 2004. Sedan dess har många ETF-emittenter gått in i utrymmet eftersom efterfrågan på guld har ökat tack vare guldets rekord i säkringsvolatilitet.

Översikt Guld ETFer

Guld ETFer fungerar som ett bra investeringsmedel för att handla guld, snarare än att investera i det, eftersom köp och försäljning av fysiskt guld inte är det mest effektiva och genomförbara alternativet. Guld-ETFer är betydelsefulla eftersom de ger investerare exponering för genom att spåra prisförändringar av ädelmetallen. Detta möjliggör vinstmöjligheter utan att äga den fysiska tillgången som guldtackor eller mynt. Således, när en investerare köper en guld ETF, får de inte den ädla metallen, utan snarare kontanterekvivalenten. Guld ETFer kan ackumuleras i små mängder och är ganska likvida, vilket innebär att de lätt kan säljas.

[TABLE=232]