En introduktion till börshandlade fonder

En introduktion till börshandlade fonder ETFerBörshandlade fonder (ETFer) är en typ av finansiellt instrument som har unika fördelar över traditionella fonder vilket har gjort att investerare världen över fått upp ögonen för dem. Om du tycker att analysera och plocka ut aktier kan vara lite skrämmande kan en ETF vara rätt för dig. Läs mer i vår introduktion till börshandlade fonder.

Vad är en ETF?

Vad är en ETF? Tänk på en ETF som en fonds som handlar som en aktie. Precis som en fond, representerar en ETF en korg av värdepapper (t.ex. aktier) som speglar ett index som S & P 500 eller Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.

En ETF är emellertid inte en traditionell fond. Det handlas precis som alla andra företag på en börs. Till skillnad från en traditionell fond som beräknar sitt nettotillgångsvärde (NAV) i slutet av varje handelsdag förändras en ETFs pris hela dagen. Priset fluktuerar med utbud och efterfrågan. Det är viktigt att komma ihåg att när ETF försöker replikera avkastningen på index, finns det ingen garanti för att de kommer att göra det exakt. Det är inte ovanligt att se en skillnad på en procent eller mer mellan det faktiska indexets avkastning och en ETF.

Genom att äga en ETF får du en fonds diversifiering och en akties flexibilitet. Eftersom börshandlade fonder handlas som aktier kan du blanka dem, belåna dem och köpa så lite som en andel (om så önskas). En annan fördel är att förvaltningsutgifterna för de flesta ETFerna är lägre än den genomsnittliga fondens. Till exempel har SPDR S & P 500 ETF (SPY) låga 0,09% i kostnadsförhållande. När du köper och säljer ETFer, betalar du din mäklare samma courtage som du skulle betala för en aktie.

Investera i olika typer av ETFer

Den första ETFen var S & P 500 indexfonden (smeknamnet ”Spiders” på grund av deras SPDR ticker symbol), som började handlas på American Exchange (AMEX) 1993. Idag spåras en mängd olika sektorspecifika, tillgångstyp -specifika, landspecifika och bredmarknadsindex – det finns tusentals ETFer som handlas på den öppna marknaden.

Du kan ganska enkelt hitta en ETF för nästan alla typer av sektorer på marknaden. Om du till exempel var intresserad av att få exponering för vissa europeiska aktier via den österrikiska marknaden kan du ta en titt på iShares MSCI Austrian Index Fund (EWO).

Några av de mer populära ETF: erna har smeknamn som Cubes (QQQ) och Diamonds (DIA). De flesta ETFer hanteras passivt, vilket innebär att investerare sparar stora förvaltningsavgifter.

Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQ)

Denna ETF representerar Nasdaq-100 Index, som består av de 100 största och mest aktiva, icke-finansiella, inhemska och internationella företagen på Nasdaq. QQQ erbjuder investerare en bred exponering mot tekniksektorn. Eftersom det begränsar risken för investeringar i enskilda aktier är QQQ ett bra sätt att investera i teknikindustrins långsiktiga utsikter. Den diversifiering som erbjuds kan vara en stor fördel när det finns volatilitet på marknaderna.

SPDRs

Vanligtvis kallas spiders, dessa investeringsinstrument samlar riktmärket S & P 500 och ger dig äganderätt i indexet. Föreställ dig de problem och kostnader som är inblandade i att försöka köpa alla 500 aktier i S & P 500. SPDR tillåter enskilda investerare att äga indexets aktier på ett kostnadseffektivt sätt.

En annan trevlig egenskap hos SPDR är att de delat upp olika sektorer av S & P 500-aktierna och erbjuder dem som separata ETFer. Det finns bokstavligen tiotals av dessa typer av ETF. Tekniskt valda sektorsindex innehåller exempelvis cirka 70 olika innehav som täcker produkter som utvecklats av företag som försvarstillverkare, telekomutrustning, hårdvara, programvara och halvledare. Dessa ETF handlas till exempel under kortnamnet XLK på NYSE ARCA.

iShares

iShares är BlackRocks varumärke för börshandlade fonder. År 2019 fanns det cirka 800 iShares-fonder med mer än en biljon dollar under förvaltning. BlackRock har lagt ut ett antal iShares som följer många av de stora indexen runt om i världen, inklusive Nasdaq, NYSE, Dow Jones och Standard & Poor’s. Alla dessa ETFs handlar på de stora börserna i USA, precis som vanliga aktier.

United States Natural Gas (UNG)

Fonder kan också ge ett sätt att investera i naturresurser. Dessa investeringar ger en replikering av naturgaspriserna efter kostnader och försöker följa priserna på naturgas genom att köpa terminkontrakt på naturgas under de kommande månaderna. Som med alla fonder måste du hålla koll på det totala kostnadsförhållandet innan du investerar.

IShares MSCI Emerging Market Index (NYSE: EEM)

Investeringen försöker efterlikna avkastningen som ses i MSCI Emerging Markets index som skapades som ett riktmärke för internationell aktieutveckling. Om du vill få internationell exponering, speciellt mot tillväxtmarknader, kan denna ETF vara något dig.

Vanguard ETFs

Precis som iShares är Black Rocks varumärke ETFs, är Vanguard ETFs Vanguards varumärke av det finansiella instrumentet ETFer. Vanguard erbjuder också hundratals ETFer för många olika områden på marknaden, inklusive finans, hälso- och sjukvård och nytta.

Direxion Daily Financial Bear 3X Aktier (FAZ)

Inte alla ETFs är utformade för att röra sig i samma riktning eller till och med i samma mängd som det index de spårar. Till exempel försöker denna trippelbearfond att leverera 300% i motsatt riktning av Russell 1000 Financial Services Index genom att använda derivat och andra typer av hävstång för att öka avkastningen på det underliggande indexet. Fonden blev populär under 2008 och 2009 när finanskrisen satte tryck på finansiella aktier.

Diamonds

SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF, spårar Dow Jones Industrial Average. Fonden är uppbyggd som ett investeringsinstitut. Symbolen för Dow Diamonds är (DIA), och den handlar på NYSE ARCA.

Poängen

Detta är enbart en introduktion till Börshandlade fonder. Vi hoppas emellertid att denna artikel gett mersmak på för detta finansiella instrument. En stor anledning att överväga ETFs är att de förenklar index och sektorer som investerar på ett sätt som är lätt att förstå. Om du känner en vändning är runt hörnet, gå länge. Om du tror att ominösa moln kommer att vara över marknaden under en tid, har du möjlighet att gå kort.

Kombinationen av omedelbar diversifiering, låg kostnad och flexibilitet som ETF erbjuder, gör dessa instrument till en av de mest användbara innovationerna och attraktiva delar av finansiell teknik. Det finns ett antal mäklare som tillhandahåller ETF-investeringar.

En ny resa mot lanseringen av en Bitcoin ETF har börjat

Det finns en möjlighet att en ny börshandlad fond för Bitcoin är på gång. En så kallad Bitcoin ETF skulle innebära smidigare investeringar i kryptovalutan för såväl pensionsfonder, investeringsfonder och privata investerare. På grund av nedstängningen av den amerikanska statsapparaten har beslutet från amerikanska U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dröjt. Om Bitwise Bitcoin ETF Trust går igenom förväntas värdet på bitcoin stiga snabbt.

Varför Bitcoin ETF efterfrågas

För att förstå bakgrunden till en lansering av en Bitcoin ETF behöver man först och främst få grepp om vad den digitala valutan är för någonting, och hur en så kallad ETF (Exchange Traded Funds) fungerar. Bitcoin-tekniken möjliggör decentraliserade transaktioner, där banken inte behöver agera mellanhand. Kryptovalutans huvudsyfte är alltså att göra internetbetalningar möjliga mellan två användare utan en inblandad tredje part. Utformningen av P2P-nätverket, som bitcoins design bygger på, innebär att det saknas central administration. Resultatet blir att värdet på Bitcoin inte kan manipuleras artificiellt. Det går heller inte att producera fler för att orsaka inflation.

ETF, från engelskans Exchange Traded Funds, är en så kallad börshandlad fond. Det innebär att den likt vanliga aktier handlas direkt på börsen. En börshandlad fond följer värdet på en tillgång, som till exempel ett index, en valuta eller en råvara. Till skillnad från vanliga fonder kan en ETF handlas flera gånger per dag. Att handla med ETF:er innebär att man betalar med courtage, precis som i reguljär aktiehandel. Avgifterna är låga och eftersom ETF:er ofta baseras på index är de enkla att följa och bjuder sällan på några större överraskningar.

Slår man ihop de två begreppen, Bitcoin och ETF, har vi att göra med en börshandlad fond där handlaren köper kryptovalutan som en underliggande tillgång i fonden, snarare än den direkta valutan. Vid investeringar i en Bitcoin ETF bygger alltså portföljen på Bitcoin, och värdet på den börshandlade fonden följer priset på kryptovalutan. Ur investeringssynpunkt spelar det inte så stort roll om man äger fonder i en ETF eller den faktiska valutan.

Fördelar med Bitcoin ETF

Det finns dock fördelar med att köpa en Bitcoin ETF jämfört med att köpa Bitcoin direkt. Framförallt handlar det om att investerare kan köpa andelar ur en säker och reglerad investeringsfond som går att köpa och sälja på börsen. Alternativet, att köpa Bitcoin som sedan måste förvaras på ett mycket säkert sätt, är mer besvärligt.

Förväntningarna är att en lansering av en Bitcoin ETF kommer att göra kryptovalutan tillgänglig för flera nya typer av investerare. Såväl pensionsfonder som privata investeringsfonder skulle börja intressera sig för investeringar i valutan om den blev en del av en börshandlad fond. Dessutom skulle det bli enklare för privata investerare, som annars kanske inte är så tekniskt lagda, att köpa Bitcoins i form av en ETF. Nyligen varnade SEC för att handel med Bitcoin kan innebära förlorade pengar på den oreglerade marknaden.

När ETF-marknaden för guld öppnades upp för privata investerare i början av 2000-talet gick priset på guld upp snabbt och nådde sin topp drygt ett årtionde senare. Om Bitcoin börshanterades på liknande sätt skulle värdet förmodligen röra sig åt samma håll och stiga avsevärt under en period. Med tanke på hur hög avkastningen på en eventuell Bitcoin ETF förväntas bli skulle pensionsfonder, privatägda banker och mutual funds haka på investeringståget, vilket skulle säkerställa den förväntade värdeökningen.

Bitcoin ETF inom den närmsta framtiden

Flera värdepappersföretag har ansökt och fått avslag hos SEC, som är mycket försiktiga med kryptovalutornas oreglerade börser. Framtidsutsikterna ser dock ljusare ut än på länge.

I nuläget gör SEC en ny utvärdering av New York Stock Exchange (NYSE) Arcas förslag om att lansera en Bitcoin ETF som backas av fysiska Bitcoins. Bitwise Bitcoin ETF Trust, som den kallas, lämnades in till SEC i januari. Det här är andra gången som Bitwise lägger fram ett förslag om en Bitcoin ETF till SEC. I förslaget ingår ett förslag på lagändring. Om förslaget antas kommer fonden att noteras på NYSE Arca och följa Bitwise Bitcoin Total Return Index, ett index som baseras på Bitcoin-värdet. På grund av nedstängningen av den amerikanska statsapparaten har deadline för den eventuella lagändringen skjutits upp. Hittills har SEC gett avslag till, eller avvaktat med, i stort sett alla förslag som handlat om Bitcoin ETF.

Om den amerikanska regleringsmyndigheten SEC går emot sina tidigare upptrampade vägar och antar förslaget från Bitwise, kommer en börshandlad fond för Bitcoins att bli verklighet på New York-börsen. Det skulle höja värdet på Bitcoin, även om detsamma förväntas hända oavsett om en ETF introduceras eller inte. En börshandlad fond för Bitcoin skulle också hjälpa finansvärldens hantering av kryptovalutan.

How to multifactor: Diversifying exposure across all factors at all times

Currently, there is significant research being conducted around how to best invest in factors—which, simply put, represent certain equity attributes that may be associated with higher returns. As we discussed in our previous blog “The factors that drive performance”, there are five main factors academics agree upon: value, quality, size, momentum and low volatility.

There are many ways to gain exposure to these factors individually, such as using Exchange Traded Funds (ETFs), but as the existence and benefits of factors becomes more accepted, multifactor strategies have become the next logical step. In our view, the benefit of a multifactor strategies lies in the fact that no single factor continues to outperform all markets at all times. As different factors come into and out of favour, maintaining multifactor exposure could mitigate the risk associated with trying to time factors, thereby landing in the worst-performing factor at the worst time.

Multifactor diversification may help reduce risk and regret

Different factors perform at different times. As the chart below demonstrates, none of the factors outperformed during every single calendar year. Since it is a practical impossibility to consistently know ahead of time which factors will be the best (or worst) performing, we believe a multifactor approach makes sense.

Figure 1: Calendar year returns show factor performance ebbs & flows

Sources: Bloomberg, Factset, MSCI. Period is from 31 December 1997 to 30 September 2018. You cannot invest directly in an Index. The MSCI Factor strategies do represent underlying indexes and do include backtested returns.

Value: MSCI USA Enhanced Value Index, which began live calculation on 12 Dec. 2014. Minimum Volatility: MSCI USA Minimum Volatility Index, which began live calculation on 2 June 2008. Momentum: MSCI USA Momentum Index, which began live calculation on 15 Feb. 2013.

Size: MSCI USA Risk-Weighted Index, which began live calculation on 28 June 2011. Quality: MSCI USA Quality Index, which began live calculation on 18 December 2012. Returns are calculated net of tax withholdings. Historical performance is not an indication of future performance and any investments may go down in value.

A new breed of active management?

Multifactor and active approaches through ETFs are plentiful, but they are not created equally. In our view, as these approaches are investigated, it is important to consider the following elements:

  • Which factors are utilized? Even if the widely accepted factors are size, value, momentum, quality and low volatility, not every multifactor strategy follows these factors in the exact same proportions. Confirming which factors are touched upon could be an important step in a due diligence process.
  • How are the factors balanced? Some approaches may take existing single factor indices and blend them together. Other approaches may screen each stock across a spectrum of factors, thereby staking index inclusion more on a stock’s capability to be well-rounded rather than excellent with respect to a single factor alone. Rebalancing frequencies for indices are also important to consider here.
  • Number of stocks? Some strategies are very selective, leading to smaller overall numbers of constituents. Other approaches tend towards broader exposures with greater numbers of stocks. The number of stocks is important because, as the number drops, the approach becomes more selective and therefore places a greater risk on any singular equity position, as well as creating more sources of differentiation against market capitalization-weighted benchmarks. It is these sources of differentiation that create the potential for tracking error.

Because different factors perform at different times, we believe a carefully considered multifactor approach could help drive portfolio performance in almost any market.

By Christopher Gannatti

This material is prepared by WisdomTree and its affiliates and is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. The opinions expressed are as of the date of production and may change as subsequent conditions vary. The information and opinions contained in this material are derived from proprietary and non-proprietary sources. As such, no warranty of accuracy or reliability is given and no responsibility arising in any other way for errors and omissions (including responsibility to any person by reason of negligence) is accepted by WisdomTree, nor any affiliate, nor any of their officers, employees or agents. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

Tillhör Du en av alla de svenskar som är intresserade av nya investeringsformer? Tycker du att avgifterna för traditionellt fondsparande och andra investeringar är för höga? Med börshandlade fonder kan Du få tillgång till en fond direkt, och slippa vänta till nästa dag. ETF, Exchange Traded Funds är den nya generantionens fonder, och de är lätta att köpa och sälja genom sin standardiserade utformning. De kan också ge möjligheter till en bra avkastning och kännetecknas av att de ofta har en lägre avgift än traditionella fonder. Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

Du kan använda börshandlade fonder som en grund i Din portfölj. Genom att äga en sådan kan Du få en bred marknadsexponering men Du kan också köpa den för att få en vikt mot vissa enskilda marknader och segment. De kan då komma att fungera som ett komplement till en nuvarande portfölj. Av den anledningen passar ETFer både den långsiktiga investeraren som vill ha ett kostnadseffektivt sparande med många valmöjligheter och den kortsiktige investeraren som snabbt vill komma in och ur en underliggande marknad.

ETFer har funnits i Sverige sedan 2001, och Sverige var ett av de första länderna i Europa att anamma detta koncept. Trots detta anser många att ETFer är relativt ny sparform. Utbudet har de senaste åren ökat i takt med att intresset hos placerarna blivit större. I den här texten beskriver hur ETFer kan användas.

Vad är en ETF?

Innan vi fördjupar oss i vad en ETF är, låt oss klargöra begreppen om namn. ETF är en förkortning av Exchange Traded Fund vilket på svenska betyder börshandlad fond. Alla de tre namnen används synonymt för varandra. Oavsett vad de kallas för så skiljer de sig från vanliga, traditionella fonder genom att de handlas direkt på börsen precis som aktier. En ETF följer utvecklingen av en underliggande tillgång som kan vara ett index, en korg aktier, räntepapper eller råvaror.

När Du investerar i en börshandlad fond köper Du såldes in Dig i olika värdepapper eller fonder som är konstruerade att följa utvecklingen i olika tillgångsslag och marknader till en lägre kostnad än om du hade investerat i dem var för sig. kombineras de olika fonderna, med varandra eller med en traditionell aktieportfölj, kan du styra Din egen riskexponering utifrån din personliga investeringsprofil. Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

ETF Fakta

  • Den första börshandlade fonden började handlas på Stockholmsbörsen 2001.
  • Handeln med börshandlade fonder på Nasdaq Stockholm, i dagligt tal kallat Stockholmsbörsen, omsätter ungefär 10 miljarder svenska kronor i månaden.
  • Det globala värdet av tillgångarna som har investerats i börshandlade fonder uppgick i april 2015 uppgick till 2,800 miljarder dollar.
  • På den amerikanska marknaden svarar börshandlade fonder för en fjärdedel av den totala aktiehandeln.
  • I Sverige finns det 38 ETFer noterade på Nasdaq Stockholm, och de är utgivna av fem olika emittenter.

Our Highest-Conviction Fixed Income Trade over the Next 2 Years

Our Highest-Conviction Fixed Income Trade over the Next 2 Years

On March 21, the Federal Open Market Committee voted to increase the Federal Funds Rate target for the sixth time since December 2015. As the Federal Reserve (Fed) continues to tighten policy, the ability to generate returns in short-dated fixed income has increased. In response, investors have piled nearly $6.7 billion over the last year into two exchange-traded funds (ETFs) that seek to track one- to three-month Treasury Bills. 1 While we agree with the shift to lower duration as long-term interest rates increase, the shift into t-bills is leaving a significant amount of return potential on the table. Below, we highlight the rationale for our highest-conviction fixed income trade over the next two years and why we believe investors should be investing in floating rate Treasuries instead of three-month t-bills.

Contrasting Two-Year Floating Rate Treasuries vs. 13-Week T-Bills

While t-bills and floating rate Treasuries are both issued by the U.S. government, the yield for a 13-week t-bill is set at a weekly auction. Instead of paying interest, they are generally auctioned at a discount to par, so when they are held to maturity, an investor’s holding period return would equal the quoted yield. Since they do not make intermediate coupon payments (like longer-tenor Treasury notes), the duration of the bill is equal to its maturity (13 weeks).

In January 2014, the U.S. Treasury issued its first floating rate note (FRN). Treasury FRNs pay a coupon on a quarterly basis and mature in two years. The coupon rate “floats” and is based on the 13-week t-bill yield plus a spread. The spread represents a snapshot of demand for a particular FRN when it is auctioned and remains fixed for the life of the note (low demand = high spread; high demand = low spread). The duration of the FRN is only one week because that is the amount of time between interest rate resets.

Trade Rationale

The simple reason that we prefer floating rate notes versus rolling three-month t-bills over the next two years is that we want to receive higher yields as the Fed hikes rates. As short-term interest rates rise, the yield on Treasury floaters will reset each week at progressively higher rates. By contrast, if investors wanted to roll three-month t-bills over the next two years, they would only able to boost the yield of their holdings every three months (e.g., four times per year). Additionally, FRNs receive a spread over three-month t-bills, which currently boosts yields by 5 basis points (bps).

Cumulative Performance

Given that the Fed started hiking rates in December 2015, we know that owning FRNs whose coupons reset along with increases in t-bill yields was the right trade. As we show in the chart below, investors could have generated 1.08% more return by owning FRNs rather than t-bills. Put another way, investors could have nearly doubled their returns by bearing the risk that yields might have declined during these more regular auctions.

Cumulative Return: U.S. FRN vs. 1-3m T-Bills

Similarly, we can also see that this strategy really tends to outperform when the Fed hikes rates more aggressively. During periods where the Fed is not raising rates, the performance advantage for FRNs is driven by the positive spread. While the Fed’s previous projections called for three rate hikes in 2018, it now seems like four rates hikes may be necessary. As a result, the case for owning FRNs only increases in this scenario, in our view.

Contrasting Yield and Calendar Yield Returns

A common rule of thumb for fixed income investments is that the starting yield is the best determinant of total return. For FRNs, this will tend to understate the total returns when the Fed is hiking rates and overstate total return potential when the Fed is cutting rates. As we show below, floating rate notes outperformed in every year that the Fed tightened policy, with the exception of 2015. FRNs and t-bills experienced similar performance in 2015 because the rate hike occurred in December and bill yields actually fell below zero from September through October as investors fretted over the government debt ceiling impasse. In 2016, the rate hike also occurred in December, but bill yields generally trended higher over the course of the year, thus rewarding FRNs with higher carry.

In our view, 2017 may be the most instructive test case for investors in 2018. With a fairly well telegraphed policy of rate hikes in place, the Fed hiked rates in March, June and December. This resulted in FRNs outperforming t-bills by approximately 40 bps.

In our view, should this occur again in 2018, we believe a 40 bps return advantage is reasonable. Should the Fed ultimately hike rates four times in 2018, we believe this return advantage could increase. With most fixed income investors seeing bond portfolios decline in value as longer tenor rates have risen year-to-date, we believe FRNs strike an attractive balance between income, volatility and minimal downside risk. Should rates follow a similar path to 2017, stable and low volatility returns in excess of 2% should be possible.

Impact of Fed Policy on U.S. 1-3m T-Bill & FRN Returns

Given that the basis of our view on FRNs over t-bills is based on what we see as the likely path of Fed policy, this trade represents our highest-conviction fixed income trade of 2018. Similarly, it also represents one of the lowest-risk trades investors can make this year. While a more hawkish Fed will increase the return differential, this approach loses out to t-bills if the Fed ends its tightening bias or t-bill yields decline based on some sort of political shock. With all these risks considered, we believe investors should consider the WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) as our high-conviction trade for rising rates.

1 Source: Bloomberg, from 3/26/17 through 3/26/18.
________________________________________
Important Risks Related to this Article

There are risks associated with investing, including possible loss of principal. Securities with floating rates can be less sensitive to interest rate changes than securities with fixed interest rates but may decline in value. The issuance of floating rate notes by the U.S. Treasury is new, and the amount of supply will be limited. Fixed income securities will normally decline in value as interest rates rise. The value of an investment in the Fund may change quickly and without warning in response to issuer or counterparty defaults and changes in the credit ratings of the Fund’s portfolio investments. Due to the investment strategy of this Fund, it may make higher capital gain distributions than other ETFs. Please read the Fund’s prospectus for specific details regarding the Fund’s risk profile.

Privacy Policy

Investors should carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the Funds before investing. U.S. investors only: To obtain a prospectus containing this and other important information, please call 866.909.WISE (9473), or click here to view or download a prospectus online. Read the prospectus carefully before you invest. There are risks involved with investing, including the possible loss of principal. Past performance does not guarantee future results.

You cannot invest directly in an index.

Foreign investing involves currency, political and economic risk. Funds focusing on a single country, sector and/or funds that emphasize investments in smaller companies may experience greater price volatility. Investments in emerging markets, real estate, currency, fixed income and alternative investments include additional risks. Due to the investment strategy of certain Funds, they may make higher capital gain distributions than other ETFs. Please see prospectus for discussion of risks.