I en svagare ekonomi kan vi se fler fallna änglar

I en svagare ekonomi kan vi se fler fallna änglar ANGL ETFI början på detta år var många obligationsmarknadsobservatörer oroade över statusen för BBB-värderad företagsobligationer. De var även oroade för hur mycket av den skulden som kunde nedgraderas till skräp, det vill säga förvandla dessa obligationer till fler fallna änglar.

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL) är den dominerande av de börshandlade fonderna som ger tillgång till fallna änglar. Fallen Angels är företagsobligationer som ursprungligen utfärdats med kreditbetyg som senare nedgraderas till skräp. ANGL spårar ICE BofAML US Fallen Angel High Yield Index (H0FA) ”, som består av företagskreditobligationer i US-dollar som är utgivna på den amerikanska hemmamarknaden och som klassificerades som investeringsklass vid utfärdandet,” enligt till VanEck.

Medan det inte fanns ett stort antal företagsobligationer som blev fallna änglar under första kvartalet, kommer detta antal säkert att stiga i nästa ekonomiska, enligt Fitch Ratings.

”Volymen av amerikanska och europeiska icke-finansiella företag” BBB ”-kreditskulden som övergår till kategorin BB eller nedan är nästan säker på att vara högre i nästa nedgång än under tidigare cykler, med tanke på det högre totala skuldbeloppet idag” sade ratingbyrån i en ny kommentar. ”Vi förväntar oss att fallen ängelaktivitet i stor utsträckning ska följa förflutna mönster som antar en nedgång av liknande storlek och längd som de senaste cyklerna.”

En närmare titt på ANGL ETF

De företag som är utgivare av fallna änglar tenderar att vara större och mer etablerade än många andra skräpobligationsutgivare. I förhållande till den bredare marknaden med hög avkastning har fallna änglar historiskt inkluderat större koncentration av högkvalitativa eller BB-värderade spekulationsgrader. Historiskt har fler fallna änglar överträffat den bredare skräpobligationsmarknaden.

Fitch undersökte företagsobligationer betygsatt BBB i USA och Europa och noterade att när man använder de ”stressade ettåriga och treåriga övergångsräntorna på 5,44% respektive 11,17%, respekterade under den globala finansiella krisperioden 2008-2010, uppskattar vi 105 USD miljarder – $ 215 miljarder av Fitch-rated BBB-kategori skulden kunde migrera till icke-investeringsklass i händelse av en överhängande nedgång. ”

ANGL, hem till $ 952,30 miljoner i förvaltat kapital, innehar 211 obligationer, vilket är inhemska problem.

”BBB-kategorin emittenternas andel av USD 3,8 miljarder amerikanska investment-grade företagsobligationsmarknaden har ökat till 59% år 2018 från 51% 2008 på grund av” BBB ”-kortsutgivning som överstiger total emission av investment grade”, säger Fitch.

Denna ETF är en stigande stjärna

En börshandlad fond med fokus på high yield har haft en stark utveckling under det gångna året, och vissa säger att den skall gå högre, medan andra varnar för överextension. Utsikterna för segmentet kan vara oklara, men skillnaden i prestanda bland några av de olika Börshandlade fonderna med hög avkastning finns. Denna ETF är en stigande stjärna som vi skrivit om tidigare.

Det finns en fond som verkar vara i en egen klass, åtminstone de senaste åren. VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) är varken den äldsta, den största, den mest likvida eller den mest populära high yield ETFen. Den är emellertid en av våra favoriter.

Sedan ANGL kom till marknaden har denna ETF i stort sett satt suttit tyst i skuggan av jättar som den iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) och SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK).

Men allt detta verkar förändras, eftersom ANGLs prestation uppträder i ett smalt segment av högavkastande ETFer. Under de senaste 12 månaderna har investerare hällt över 550 miljoner dollar till ANGL, vilket bidrar till att driva fonden till cirka 715 miljoner dollar i förvaltat kapital idag.

Titta på hur ANGL har presterat relativt HYG och JNK under de senaste tre åren:

Ganska enkel hemlig sås

Att ANGL gått så pass bra och är en stigande stjärna beror på en hemlig sås som verkligen är ingen hemlighet. ANGL köper högkvalitativa skräpobligationer, om du vill – de som ursprungligen utfärdades som investment grade. Dessa obligationer har sedan nedgraderats till junk bonds. Det gör att de kallas fallna änglar, eller fallen angels.

Dessa obligationer, när de får skräpstatus, är tungt översålda. Detta eftersom investerare (huvudsakligen institutionella sådana) dumpar dem på marknaden för att uppfylla sina placeringsmandat. På grund av den översålda naturen är dessa obligationer redo att hoppa högre nästan omedelbart när de läggs till portföljen. Det är en extra avkastning ANGL hämtar från marknaden. ANGL utnyttjar vad som faktiskt är skadat på obligationsmarknaden.

Det sätt som det hela fungerar på är att investerare äger obligationer i olika trancher. Så snart en nedgradering äger rum måste dessa investerare komma ut ur dessa positioner och driva dessa obligationer i översålda territorier. Det är en ”strukturellt fel”, och den viktigaste källan till ANGLs framgång.

Risken förändras inte mycket

Det som också är viktigt att notera är att dessa obligationer nu befinner sig högst upp i segmentet med hög avkastning. deras räntor är inte så mycket högre än de var när de satt på botten av investeringsnivå – en attraktiv egenskap för ett segment som har default som en av dess primära risker.

I slutändan, med 239 företagsobligationer som klassades som investment grade vid utfärdandet, är ANGL starkt allokerat till obligationer som är BB-baserade. Omkring 75% av den totala portföljen ligger i detta segment och ytterligare 20% är i obligationer betygssätts med B. Ungefär 95% av portföljen finns i ”Bs”.

I jämförelse har HYG en 45% -fördelning till obligationer som har BB, och ytterligare 37% i de B-värden som är 82% totalt på dessa nivåer. Ytterligare 12% eller så är knuten till obligationer som är klassade CCC-en nivå som bara representerar cirka 3,8% i ANGL. JNK, även med cirka 82% i obligationer som har BB och B, har 17% av sin portfölj i obligationer som är klassade CCC eller lägre.

Branschexponeringar varierar också, och i fallet med ANGL är det sin kraftiga allokering till energi som stod så bra för fondens senaste uppgång. Energi var en av de mest slagna sektorerna bland högavkastning, och en av de stora drivkrafterna för prestanda i dettaa återhämtningsrally.

ANGL har cirka 27% av kapitalet knuten till energisektorn. Det är ungefär dubbelt så mycket som i en fond som HYG.

Osäker framtid

Framöver kan fundamenta för högavkastningsobligationer vara bra för prestanda. Eller inte.

Invesco, som är en ETF-utgivare som är känd för sin räntekompetens, har nyligen sett en marknadsutsikter, som säger att positiva företagsprognoser, låga standardräntor och förväntningar på högre räntor – vilket tenderar att driva investerare att förkorta varaktigheten och in i kredit – kan alla gynnas av högavkastande obligationer och de ETFer som äger dem.

Som Invesco uttryckte, är företaget positivt till hög avkastning vid nuvarande värderingar. På flipsidan säger Guggenheim att det fortfarande är medveten om möjligheten att denna marknad är översträckt. Eventuella spikar i volatiliteten i volatiliteten kan leda till hög avkastningsprektivitet, säger företaget. Hög avkastning är också mottaglig för besvikelser i ekonomiska data.

Spreadarna har skärpts kraftigt. Cirka 4 procentenheter för den breda marknaden under det gångna året – till nivåer under 10 års genomsnitt.

Vare sig positiva grunder och tro på tillväxt- och reflationshistorierna kommer att driva detta segment högre, men ANGLs prestation har varit bra. Vi tror att den kan vara en stigande stjärna. Detta är emellertid ingen garanti för framtida avkastning.

Fem års kursuppgång för fallna änglar

Fem års kursuppgång för fallna änglar

Obligationsinnehavare som söker en högavkastande räntebaserad strategi bör titta närmare på VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL), en börshandlad fond som levererat fem års kursuppgång för fallna änglar. VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, som spårar BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 9,8 procent sedan starten. Samtidigt har Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index genererat en uppgång på 2,3 procent under den senaste femårsperioden. Fallna ängel har också överträffat det high yield obligationer under 10 av de senaste 13 åren. Investeringsuppsatsen bakom ANGL är en tidstestad strategi som sträcker sig längre än de fem år som gått sedan denna börshandlade fond startade. ANGLs enkla och intuitiva tillvägagångssätt för att fånga kvalitet och värde på marknaden för högavkastning hjälper den att stå ut i ett växande hav av smarta beta-ETF. ANGL var den första ETFen som gav investerarna en chans att få en exponering mot så kallade ”fallna änglar”, det vill säga spekulativa obligationer som ursprungligen utfärdades med en investeringsklassificering men senare nedgraderades till skräpområdet. Fallen ängelutgivare tenderar att vara större och mer etablerade än många andra skräpobligationsutgivare. Eftersom dessa fallna änglar tidigare fanns på bekostnad av status som investeringsklass, har gruppen skräpobligationer vanligtvis en högre genomsnittlig kreditkvalitet än många andra skuldrelaterade obligationer i spekulationsskala. Den högre genomsnittskvaliteten bidrog också till att absorbera en del av den volatilitet vi upplevde förra året. ANGL har allokerat sitt kapital i flera olika riskklasser, och äger i dagsläget obligationer med kreditbetyget BB (77,7 procent), B (17,4 procent), CCC (3,7 procent) och CC (0,1 procent). Det betyder att investeringarna befinner sig i den högre skalan av spekulationsgraderingsspektret. Högre kvalitet betyder emellertid att avkastningen är något lägre än vad de flesta skräpobligationsinvesterare är vana vid. ANGL levererade en direktavkastning om 4,96 %, har en varaktighet på 6,37 år och en förvaltningskostnad på 0,35%. Å andra sidan har denna ETF levererat fem års kursuppgång för fallna änglar.

iShares lanserar fond för fallna änglar

iShares lanserar fond för fallna änglar

iShares lanserar fond för fallna änglar. Blackrock (NYSE: BLK) har utökat sitt sortiment av börshandlade fonder med fokus på ränteprodukter. Denna gång är det två stycken, spekulativa men kvalitativa ETFer under iShares namnet som har lanserats, den ena med fokus på så kallade fallna änglar,  iShares Fallen Angels USD Bond ETF (NasdaqGM: FALN), den andra en ETF med fokus på högavkastande obligationer, ofta kallat junk bonds, iShares iBoxx $ High Yield ex Oil & Gas Corporate Bond ETF (NasdaqGM: HYXE). Det specifika med HYXE är att den inte ger någon exponering mot energisektorn. FALN ser ut att vara en bra fond för fallna änglar

Både FALN och HYXD har redan börjat handlas. Förvaltningskostnaden ligger på 0,35 procent för FALN och 0,50 procent för HYXE. Med räntor på historiskt ihållande låga nivåer så fortsätter investerarna att söka efter alternativ som lan öka avkastningen i deras ränteportföljer.

Investerar i fallna änglar

FALN investerar i så kallade fallna änglar, eller fallen angels, som är obligationer som tidigare haft kreditbetyget investment grade, men som senare har nedgraderats till junk bonds eller skräp. De företag som gett ut fallna änglar tenderar att vara större och mer etablerade än andra emittenter av junk bonds. Eftersom fallna änglar tidigare hade investment grade status har denna grupp av skräpobligationer typiskt en högre snittkvalitet än många andra spekulativa-grade skuldrelaterade fonder. FALNs kreditkvalitetsexponering omfattar BB-rankade 65,1 %, B-klassade 29,8 % och CCC-rankade 1,1 %. FALN kommer bland annat att konkurrera med den mer etablerade VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL).

Junk bonds utanför energisektorn

iShares lanserade dessutom iShares iBoxx $ High Yield ex Oil & Gas Corporate Bond ETF, en börshandlad fond som kommer att spåra ett liknande index som den existerande iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSEArca: HYG). Skillnaden kommer att var att HYXE inte kommer att ge någon exponering mot energisektorn. Det gör att dessa två fonder kommer att ha ett underliggande index som till 90 procent liknar varandra. Detta är något som Blackrock tror kommer att vara lockande för de investerare som är bekymrade över den senaste tidens nedgång i oljepriserna och volatiliteten i energisektorn.

Så kallade spekulativa obligationer eller högavkastande obligationer som de också kallas ibland, har en ökad volatilitet efter växande oro om den framväxande skifferoljeindustrins förmåga att återbetala sina skulder efter det att energipriserna har rasat. HYXE försöker att ta bort kreditrisken genom att exkludera exponeringen mot dessa skuldsatta oljeproducenter.

Sänker sina avgifter

Dessutom meddelar Blackrock att företaget sänker avgifterna för iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NasdaqGM: SLQD) och iShares Convertible Bond ETF (BATS: ICVT). Förvaltningskostnaden för SLQD sänks från redan låga 0,15 procent till 0,08 procent medan ICVT kommer att debitera sina ägare en avgift om 0,20 procent jämfört med tidigare 0,35 procent. Blackrock kallar detta för ränteexponering till konkurrenskraftiga priser, vi kan bara hålla med.

Kan fallna änglar ge ännu högre avkastning?

Kan fallna änglar ge ännu högre avkastning?

Kan fallna änglar ge ännu högre avkastning? Marknaden för High Yield obligationer, så kallade högavkastande obligationer kommer med största sannolikhet att få se ett inflöde av så kallade fallna änglar eller fallen angels som de brukar kallas för på engelska. Kan dessa ge högre avkastning än vanliga obligationer?

Fallna änglar är sådana obligationer vars kreditvärdighet har sänkts från investment grade (BBB- eller högre) till hög avkastning (BB + och lägre). Även om denna trend kan verka oroande för de investerare som jagar en hög direktavkastning är det nödvändigtvis inte en dålig sak. Fallna änglar har ofta en högre kvalitet än den genomsnittliga företagsobligationen med samma kreditbetyg, ger en högre avkastning och har större chanser att öka sitt kreditbetyg till investment grade. Det betyder att Därför en tillströmning av dessa företag skulle kunna öka den långsiktiga avkastningspotentialen för sektorn av högavkastande obligationer.

Fallna änglar ger högre direktavkastning

På den europeiska obligationsmarknaden har fallna änglar historiskt sett gett en högre avkastning än högavkastande företagsobligationer. Skillnaden är signifikant, skillnaden i avkastning har legat på mer än tre (3) procent årligen under de senaste tio åren. Under de senaste 14 åren har de fallna änglarna överträffat högavkastande företagsobligationer under 10 av dessa år.

(klicka för att förstora)

Det finns anledningar till att fallna änglar har lyckats bättre än de högavkastande obligationerna, nedan har vi listan några av dessa anledningar.

Lägre sannolikhet för en nedgradering

Efter att ha nedgraderats till icke-investment grade tenderar kreditbetyget för en fallen ängel att vara stabilt. Per den 31 december 2015 hade 88 procent av de europeiska fallna änglarna ett kreditbetyg i kategorin BB, medan endast 4 procent hade ett kreditbetyg på CCC+ eller lägre.

Högre sannolikhet för uppgradering

Precis som fallna änglar ser färre nedgraderingar än högavkastande obligationer tenderar de också att ha en högre sannolikhet att uppgraderas i framtiden, ofta på grund av ledningen inleder betydande åtgärder för att förändra kapitalstrukturen och skuldsättningen.

Priserna tenderar att falla innan en nedgradering

När ett företags framtida utsikter försämras, säljs deras obligationer av till lägre kurser i väntan på framtida nedgraderingar. Det betyder att när en fallen ängel kommer med i ett index för högavkastande obligationer så har nedgraderingen redan skett och priserna redan rasat.

Priserna stiger ofta efter en nedgradering

Eftersom priserna på dessa obligationer faller tenderar de också att börja stiga därefter. Detta beror delvis på tekniska faktorer – många högavkastande investerare börjar köpa obligationer för att minska deras tracking error till index – men också på grund av fundamenta. Fallna änglar tenderar att vara större än genomsnittsföretaget som gett ut en högavkastande obligation och har fler alternativ för att bevara eller förbättra sina betyg, allt från avyttring av tillgångar eller aktieemissioner kontra mindre företagen.

Baserat på studier från bland annat Merrill Lynch kan vi anta att vi kommer att få se en större volym på den europeiska obligationsmarknaden, i första hand bland de så kallade fallna änglarna, redan under 2016. Det är inte omöjligt att de fallna änglarna kan komma att öka denna delmarknads volym med mellan tio och tolv procent. Detta innebär att de fallna änglarna kommer attraktiva investeringsmöjligheter eftersom den europiska marknaden för nedgraderade emittenter är mer diversifierad över flera sektorer än vad den är i USA där det i första hand är råvarubolag som har nedgraderats.

Betänk emellertid att bara för att de fallna änglarna historiskt sett har gett en högre avkastning betyder det inte att det alltid kommer att vara så. Under 2010 och 2011 utvecklades de fallna änglarna sämre än efterställda banklån och perifera euroobligationer.