Kinesiska investerare ökar sina ETF-investeringar 2019

Kinesiska investerare ökar sina ETF-investeringar 2019Nästan två tredjedelar (63 procent) av alla större kinesiska ETF-investerare planerar att öka sina ETF-investeringar 2019. Detta enligt Brown Brothers Harriman & Cos (BBH) andra årliga undersökning av kinesiska ETF-investerare.

När man tittar enbart på fastlands-Kina än hela Kina stiger siffran till 77 procent jämfört med 43 procent i BBHs 2018-undersökning.

Undersökningen har gjorts med ett urval av  större global ETF-investerare i en undersökning som mätte förväntningarna och preferensen hos 300 institutionella investerare, finansiella rådgivare och fondförvaltare från USA, Europa och Kina. Några 100 respondenter representerade Kina, inklusive FastlandsKina, Hong Kong och Taiwan. Undersökningen ger insikt om nuvarande och framtida användning av ETF på Kinas snabbväxande och utvecklande marknader.

Visar de unika investerarnas preferenser

”Dessa resultat lyfter fram de unika investerarnas preferenser för ETF-investeringar 2019. Det visar olika stadier av ETF-användningen över hela Kina. ETFs blir en allt viktigare del av institutionella investerares portföljer i hela regionen. säger Chris Pigott, Senior Vice President, BBH Hong Kong. ”Ser fram emot, regelutveckling och förbättrad marknadsinfrastruktur för ETF är fokusområden som kommer att ge grunden för att stödja den förväntade tillväxten.”

Sydkoreansk ETF kan drabbas av skatteplaner

Sydkoreansk ETF kan drabbas av skatteplaner

iShares MSCI South Korea Capped ETF (NYSEArca: EWY) steg marginellt i förra veckan, men aktiemarknaden i Asiens fjärde största ekonomi kan utmanas av förändringar i landets kapitalvinstskatter. Det kan ha en negativ effekt på EWY då denna sydkoreansk ETF kan drabbas av skatteplaner. Ett utkast visar att vissa utländska investerare kan komma att exponeras för kapitalvinstskatter om de äger så litet som fem procent av ett sydkoreanskt företags aktier. Motsvarande gräns ligger i dag på 25 procent. Detta skulle drabba investerare från nationer som Sydkorea inte har ett skatteavtal med, som Hong Kong, Singapore, Luxemburg och Caymanöarna, enligt Bloomberg

EWY, som spårar MSCI Korea 25/50 Index, äger 114 aktier. Fonden som hal attraherat 4,3 miljarder dollar är en av de äldsta och största landspecifika börshandlade fonderna på någon av tillväxtmarknaderna. Förra året såg EWY kapitalinflöden från sina investerare om 192,3 miljoner dollar.

Låg standardavvikelse

EWY har en treårig standardavvikelse på drygt 17 procent, vilket är lågt jämfört med många andra tillväxtmarknadsfonder i enstaka länder. Den historiska bristen på volatilitet är en anledning till att EWY är en favorit bland investerare.

”Detta förslag kan, om det genomförs som presenterat, eventuellt få negativa konsekvenser för Sydkoreas tillgång till aktiemarknaden och därmed replikabiliteten för MSCI-Korea-indexen och MSCI Emerging Markets Index, säger New York-baserade MSCI i ett uttalande fredag.

Andra ETFer med fokus på Sydkorea

En annan ETF med fokus på Sydkorea är Deutsche X-trackers MSCI Sydkoreas Hedged Equity ETF (NYSEARCA: DBKO).

DBKO försöker skapa ett investeringsresultat som generellt motsvarar resultatet, före avgifter och utgifter, för MSCI Korea 25/50 US-dollar Hedged Index. Indexet är utformat för att ge exponering mot de sydkoreanska aktiemarknaderna, samtidigt som det mildrar exponeringen för fluktuationer mellan värdet av den amerikanska dollarn och sydkoreanska wonen”, enligt Deutsche Asset Management.

EWY fördelar över 36 procent av sin vikt till tekniksektorn, en fördelning som är mer än dubbelt den näst största sektorns vikt. Finansiella tjänster och konsumentdiskretionära namn står kombinerat för cirka 27 % av denna ETFs vikt.

 

30 år efter Black Monday

30 år efter Black Monday

På de finansiella marknaderna brukar måndagen den 30 oktober 1987 refereras till som ”Black Monday”. Denna dag kraschade aktiemarknaderna världen över och enorma världen eroderades på väldigt kort tid. I veckan var det 30 år efter Black Monday. Kraschen började i Hong Kong och spred sig sedan västerut till Europa och nådde USA efter det att andra aktiemarknader redan hade slaktats.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) sjönk exakt 508 punkter till 1,738,74 (22,61%). Detta motsvarar 22,6 procent och var det största i detta index historia. Stockholmsbörsen gick ned med över 20 procent. I slutet av oktober hade börskurserna i Hong Kong gått ned med 45,8, Australien 41,8, Storbritannien 26,4, USA 22,68 och Kanada 22,5 procent.

I Australien och Nya Zeeland kallas 1987-kraschen även som ”Black Tuesday” på grund av tidszonskillnaden. Begreppen Black Monday och Black Tuesday tillämpas också för den 28 oktober och 29 oktober 1929, som inträffade efter Black Thursday den 24 oktober, som startade börsmarknadskraschen 1929.

Medan många banker i bland annat USA fick stora problem i samband med börskraschen 1929, klarade sig det finansiella systemet ganska bra i samband med fallet 1987. Börsen slutade faktiskt på plus vid årets slut trots det kraftiga raset. Sambandet mellan kraftig börsnedgång och hur den påverkar det finansiella systemet beskriver hur allvarliga konsekvenserna blir för den reala ekonomin. Den svarta måndagen 1987 fick därför inte lika bestående effekter på ekonomierna som börsfallet 1929.

Backgrund

Under den senare delen av 1985 och den tidigare delen av 1986 skiftade USAs ekonomi från en snabb återhämtning till en långsammare expansion, vilket resulterade i en kort mjuklandning när ekonomin saktade ned och inflationen sjönk. Börsen steg markant och Dow Jones toppade på 2 722 i augusti 1987. Det var 44 procent över 1 895, den nivån som Dow Jones stängde på 1986.

Ytterligare finansiell osäkerhet kan ha varit en följd av OPECs fall i början av 1986, vilket ledde till en prisnedgång på råolja på mer än 50% i mitten av 1986.

Den 14 oktober föll DJIA 95,46 punkter, motsvarande 3,8 procent vilket då var ett rekord till 2,412,70, och föll ytterligare 58 punkter 2,4 procent nästa dag. Det var över 12 procent från toppen den 25 augusti samma år.

Silkwormissil

På torsdagen den 15 oktober 1987 attackerade Iran den amerikanskägda, Liberiaflaggade supertankern, Sungari, med en Silkworm missil från Kuwaits största oljehamn Mina Al Ahmadi. Nästa morgon attackerade Iran ett annat skepp, den amerikanskflaggade MV Sea Isle City, med en annan Silkworm-missil.

På fredagen den 16 oktober, då alla marknader i London oväntat stängdes på grund av den stora stormen 1987, föll DJIA 108,35 punkter (4,6 procent) för att stänga på 2 246,74 under rekordvolym. Därefter uttryckte statssekreteraren James Baker oro över de fallande aktiekurserna.

Kraschen började på de östliga marknaderna på morgonen den 19 oktober, men accelererade i London. Detta till stor del för att London hade stängt tidigt den 16 oktober på grund av stormen. Vid klockan 9.30 hade London FTSE100 fallit över 136 punkter. Senare på morgonen attackerade två amerikanska krigsfartyg en iransk oljeplattform i Persiska viken som svar på Irans Silkworm-missil angrepp på Sea Isle City.

Marknadseffekter

I slutet av oktober hade aktiemarknaderna i Hongkong, Australien, Spanien, Storbrittanien, USA och Kanada rasat med 45,5%, 41,8%, 31%, 26,45%, 22,68% respektive 22,5%. Nya Zeelands marknad drabades särskilt hårt och sjönk ungefär 60% från 1987 års topp. Börsen i Nya Zeeland behövde flera år att återhämta sig från fallet. Skadorna på den nyazeeländska ekonomin var förhöjda på grund av höga växelkurser och reservbanken i Nya Zeelands vägran att lossa penningpolitiken som svar på krisen. Detta till skillnad från länder som Tyskland, Japan och USA, vars banker ökade den kortfristiga termiska likviditeten för att förhindra lågkonjunktur och bibehålla den ekonomiska tillväxten under de följande åren.

Kursfallet under Black Monday var, och är fortfarande, den största intradagsnedgången på DJIA. Lördagen den 12 december 1914 kallas ibland felaktigt som DJIA: s största dagliga procentuella nedgång. I verkligheten skapades den osynliga nedgången på 24,39% retroaktivt genom en omdefiniering av DJIA 1916

Efter aktiemarknadskraschen träffades en grupp av 33 eminenta ekonomer från olika nationer i Washington, DC i december 1987 och förutspådde kollektivt att de närmaste åren skulle kunna vara de besvärligaste sedan 1930-talet. Ekonomin var dock knappt påverkad och tillväxten ökade faktiskt under 1987 och 1988, och DJIA återupptog sin uppgång i början av 1989.

Orsaker till Black Monday

Möjliga orsaker till nedgången var programhandel, övervärdering, illikviditet och marknadspsykologi. En populär förklaring till 1987-kraschen är utförsäljningar av programhandlare, framför allt som en reaktion på den datoriserade försäljningen som krävdes av portföljförsäkringsskydd.

Ekonomen Dean Furbush påpekar emellertid att det största prisfallet inträffade när volymen var låg. I programhandeln handlar datorerna snabbt på grund av externa insatser, till exempel priset på relaterade värdepapper. Gemensamma strategier som genomförs genom programhandel innebär ett försök att engagera sig i arbitrage- och portföljförsäkringsstrategier.

I takt med att datateknik blev mer tillgänglig växte användningen av programhandel dramatiskt hos företagen på Wall Street. Efter kraschen, beskylldes många programhandelsstrategier för blint sälja aktier när marknader föll, vilket skulle ha förvärrat nedgången. Vissa ekonomer anser att den spekulativa bommen fram till oktober orsakades av programhandeln, och att kraschen bara var en återgång till normalitet. Hur som helst fick programhandeln i allmänhetens ögon bära skulden för kraschen på aktiemarknaden 1987.

 

Kinas försvagade ekonomi kan skada casinoindustrin

Kinas försvagade ekonomi kan skada casinoindustrin

Kinas försvagade ekonomi kan skada casinoindustrin, detta eftersom de flesta spelare som kommer till ”Orientens Monte Carlo” till största delen är kinesiska medborgare från endera det kinesiska fastlandet eller från Hong Kong. Gamblingturism är Macaus största intäktskälla, och utgör cirka 50 % av halvöns ekonomi. Inte mindre än 67 procent av spelarna som besöker Macau sägs komma från fastlandet eller från Hong Kong, och detta gäller i ännu högre grad för de så kallade VIP-spelarna.

Macaus beroende av Kina kan skada casinoindustrin på halvön. Svagheten i den kinesiska ekonomin kommer att påverka konsumtionskapaciteten hos människorna i landet, vilket i sin tur kan leda till en minskning av antalet besökare som besöker Macauregionen. Tillsammans med den svagare kinesiska ekonomin har devalveringen av den kinesiska valutan, yuanen också läggas till elände i Macau, eftersom det gör allt dyrare i regionen.

Kinas ekonomiska avmattning

För det tredje kvartalet 2016 steg Kinas BNP; bruttonationalprodukt, med 6,7 procent, vilket var i linje med regeringens tillväxtmål. Tillväxten liknar den som Kina har rapporterat under de två tidigare kvartalen. Det tredje kvartalets tillväxt kan till stor del tillskrivas ökade investeringar i anläggningstillgångar, offentliga utgifter, och detaljhandel. Emellertid har den kinesiska industriproduktionen dämpats.

Den kinesiska regeringen förväntar sig att kunna rapportera en tillväxt på mellan 6,5 % -7 % för helåret 2016. För 2017 väntas BNP-tillväxten dämpas och ”endast uppgå till 6,3 %. Många analytiker tror emellertid att detta mål är långsökt med tanke på de fallande råvarupriserna, överkapacitet i många branscher, och låg global efterfrågan. Men de senaste stimulanspaketet från Kinas regering gör att det ser ut att vara möjligt för landet att rapportera en sådan ekonomisk tillväxt.

Fickor av tillväxt

Enligt Kinas National Bureau of Statistics ökade Kinas industriproduktion det tredje kvartalet 2016 med 6,1 procent jämfört med samma period föregående år, det vill säga det tredje kvartalet 2015, vilket var lägre än förväntat. Industriproduktionen hjälper oss mäta förändringar i konjunkturcykeln och är en ledande ekonomisk indikator.

Under det tredje kvartalet 2016 ökade tillväxten i den kinesiska detaljhandeln med 10,7 procent på rullande tolv månader, vilket indikerar en tillväxt i konsumtionen. Investeringar i anläggningstillgångar ökade 8,1 procent under de första elva månaderna 2016. Tillväxten för Kinas fasta investeringar föll i maj 2016 under 10 procentsstrecket för första gången sedan 2000.

Kina är dock fortfarande en viktig risk för globala investerare, särskilt som landet försöker att övergå från en investeringsbaserad ekonomi till en konsumtionsledd sådan.

Investerare som söker diversifierad exponering mot kasinoföretag kan vara intresserade av titta på ETFer som investerar i kasinoaktier som VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).

A Month For Moats

Moat Investing: A Month For Moats

A Month For Moats March 10, 2016
Moat Investing  provides key insights and performance trends impacting global moat investing based on Morningstar equity research. U.S.-focused MOAT and internationally-focused MOTI offer investors global exposure to Morningstar’s moat methodology and valuation principals.

Moat Investing: A Month For Moats

For the Month Ending February 29, 2016

Performance Overview

February was a strong month for global moat-rated companies, particularly in the U.S. The U.S.-oriented Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM (MWMFTR) far outperformed the S&P 500® Index (5.22% vs. -0.13%). For international moats, Morningstar® Global ex-US Moat Focus IndexSM (MGEUMFUN) posted positive returns while the MSCI All Country World Index ex USA was negative for the month (0.88% vs. -1.14%).

U.S. Domestic Moats: Success in Tech and Industrials

The strong performance of several industrial companies, including rail operators Kansas City Southern (KSU US) and Union Pacific Corporation (UNP US), drove performance in February. Although the overall U.S. information technology sector struggled, all three information technology firms in MWMFTR posted positive performance in February: Qualcomm (QUAL US), International Business Machines (IBM US), and Western Union (WU US). The leading company for the month was Polaris Industries (PII US), as it rebounded from poor results released at the end of January.

Several U.S. moat-rated firms, including media titan Time Warner Inc. (TWX US) and biotech firm Biogen, Inc. (BIIB US), struggled alongside the broad market.

International Moats: Financials Bounce Back

Financials reversed their January trend by leading the way for MGEUMFUN in February. Industrials also posted strong returns. Swedish firms provided the strongest boost to MGEUMFUN’s performance, particularly Elekta AB (EKTAB SS), which develops and sells clinical solutions for the treatment of cancer and neurological disorders.

Several bank stocks out of Australia, Hong Kong, and the UK struggled in February, as did the few consumer staples stocks represented in MGEUMFUN.

(Click to enlarge)

Important Disclosure

This commentary is not intended as a recommendation to buy or to sell any of the named securities. Holding will vary for the MOAT and MOTI ETFs and their corresponding Indices.

Index performance is not representative of fund performance. To view fund performance current to the most recent month end, call 800.826.2333 or visit vaneck.com.

An investor cannot invest directly in an index. Returns reflect past performance and do not guarantee future results. Results reflect the reinvestment of dividends and capital gains, if any. Index returns do not represent Fund returns. The Index does not charge management fees or brokerage expenses, nor does the Index lend securities, and no revenues from securities lending were added to the performance shown.

Fair value estimate: the Morningstar analyst’s estimate of what a stock is worth.

Price/Fair Value: ratio of a stock’s trading price to its fair value estimate.

The Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM and Morningstar® Global ex-US Moat Focus IndexSM were created and are maintained by Morningstar, Inc. Morningstar, Inc. does not sponsor, endorse, issue, sell, or promote the Market Vectors Morningstar Wide Moat ETF or Market Vectors Morningstar International Moat ETF and bears no liability with respect to the ETFs or any security. Morningstar® is a registered trademark of Morningstar, Inc. Morningstar Wide Moat Focus Index and Morningstar Global ex-US Moat Focus Index are service marks of Morningstar, Inc.

The Morningstar Wide Moat Focus Index consists of 20 U.S. companies identified as having sustainable, competitive advantages and whose stocks are the most attractively priced, according to Morningstar.

The Morningstar Global ex-US Moat Focus Index consists of 50 companies outside of the U.S. identified as having sustainable, competitive advantages and whose stocks are the most attractively priced, according to Morningstar.

The S&P 500 Index consists of 500 widely held common stocks covering the leading industries of the U.S. economy.

MSCI All Country World Index ex USA captures large and mid cap representation across 22 Developed Markets countries (excluding the U.S.) and 23 Emerging Markets countries.

An investment in the Market Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) may be subject to risks which include, among others, fluctuations in value due to market and economic conditions or factors relating to specific issuers. Medium-capitalization companies may be subject to elevated risks. The Fund’s assets may be concentrated in a particular sector and may be subject to more risk than investments in a diverse group of sectors.

An investment in the Market Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) may be subject to risks which include, among others, fluctuations in value due to market and economic conditions or factors relating to specific issuers. Foreign and emerging markets investments are subject to risks, which include changes in economic and political conditions, foreign currency fluctuations, changes in foreign regulations, changes in currency exchange rates, unstable governments, and limited trading capacity which may make these investments volatile in price or difficult to trade. Medium-capitalization companies may be subject to elevated risks. The Fund’s assets may be concentrated in a particular sector and may be subject to more risk than investments in a diverse group of sectors.

Fund shares are not individually redeemable and will be issued and redeemed at their Net Asset Value (NAV) only through certain authorized broker-dealers in large, specified blocks of shares called ”creation units” and otherwise can be bought and sold only through exchange trading. Creation units are issued and redeemed principally in kind. Shares may trade at a premium or discount to their NAV in the secondary market. You will incur brokerage expenses when trading Fund shares in the secondary market. Past performance is no guarantee of future results. Returns for actual Fund investments may differ from what is shown because of differences in timing, the amount invested, and fees and expenses.

Investing involves substantial risk and high volatility, including possible loss of principal. An investor should consider the investment objective, risks, charges and expenses of a Fund carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus, which contain this and other information, call 800.826.2333. Please read the prospectus and summary prospectus carefully before investing.