Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror?

Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror?En råvara är en vara som används i handel som är utbytbar med andra varor av samma typ. Medan kvaliteten på en given vara kan skilja sig något, är den väsentligen enhetlig mellan producenterna. Ett troy ounce guld, till exempel, är i princip samma produkt oavsett producent.

Råvarupriser stiger vanligen när inflationen accelererar, vilket gör dem till en viktig säkring mot stigande priser. Detta i sin tur potentiellt skyddar potentiellt köpkraften i investerares kapital.

Råvaror är också värdefulla när det gäller diversifiering. Obligationer är endast minimalt korrelerade med aktier, vilket gör dem till ett effektivt verktyg för att diversifiera investeringar. Råvaror ger ännu mer diversifiering i det. Historiskt sett har de varit negativt korrelerade med både aktier och obligationer. Råvaror som guld betraktas också ofta som säkra hamnar i perioder med geopolitisk osäkerhet.

Det finns flera sätt att investerare kan komma åt råvaror. inklusive terminer och optionsmarknader, men ETFer erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få exponering för en mängd olika råvaror.

SPDR Gold Shares – GLD

SPDR Gold Shares (GLD) är en av de största börshandlade fonderna i världen. Fonden skapades med syfte att följa spotpriset på guld. Varje andel representerar en tiondel av en troy ounce guld som denna ETF äger.

GLD är fysiskt uppbackad. Det betyder att alla andelar är uppbackade av fondens innehav av ädelmetaller. Guldet förvaras i HSBCs valv i London. Detta var den första USA-handlade guld ETFen. GLD var också den första börshandlade fonden som var fysiskt uppbackad.

När guldpriset stiger eller faller gör värdet på GLD det samma. De nyckelfaktorer som påverkar prisrörelserna för guld, och därmed ETFen, är till exempel produktionsnivåer, efterfrågan, värdet på den amerikanska dollarn och centralbankernas policy. Det kan nämnas att de amerikanska skattemyndigheterna anser att guld är samlarobjekt.

Denna ETF lanserades av State Street Global. Värdet på de tillgångar som finns under förvaltning ligger på 35 miljarder dollar och den genomsnittliga omsättningen ligger på 7,6 andelar per dag. Förvaltningskostnaden ligger på 0,4 procent.

iShares Gold Trust – IAU

iShares Gold Trust ETF (IAU) är en annan guldspecifik ETF. Denna ETF ger exponering för den dagliga rörelsen av priset på guldtackor. Fonden håller i guld i valv spridda runt om i världen. Det försöker inte dra nytta av guldet genom att sälja det när priset stiger. Istället anser fondförvaltare att IAU är ett sätt för investerare att köpa och äga guldtackor. Fonden tenderar därför att vara mycket stabil.

IAU lanserades 2005 och har totala tillgångar på 11,32 miljarder dollar, en genomsnittlig handel på 9,0 miljoner aktier och ett 0,25% förvaltningskostnad.

iShares Silver Trust – SLV

BlackRocks iShares Silver Trust (SLV) är utformad för att spåra spotpriset på silver. Jämfört med guld har silver många industriella användningsområden och dess pris tenderar att vara mer volatilt på grund av sin mindre marknadsstorlek. En del av SLV representerar ägande av något mindre än ett uns silver. Viktiga faktorer som påverkar priset på silver inkluderar industrins och konsumenternas efterfrågan, värdet av guld och värdet av den amerikanska dollarn.

SLV lanserades 2006 och har totala tillgångar på 5,26 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 7,4 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,50%.

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund – DBC

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) är ett alternativ för investerare som vill investera i en korg med varor. Fonden spårar DBIQ Optimal Return Diversified Commodity Index Excess Return. Indexet omfattar framtida kontrakt på 14 av de mest omsatta och viktiga fysiska råvarorna i världen, som täcker energi, jordbruk och metaller (värdefulla och industriella). De råvaror som ingår i Indexet är light sweet crude oil (WTI), heating oil, RBOB bensin, naturgas, Brent råolja, guld, silver, aluminium, zink, koppar majs, vete, sojabönor och socker.

Beroende på den specifika råvaran kan viktiga faktorer som påverkar priserna omfatta alla kombinationer av utbud och efterfrågan, väderförhållanden, geopolitiska händelser, klimatfaktorer, arbetskraft, lager/reserver, valutakurser, statlig reglering, efterfrågan på efterfrågan, substitut, energipriser och inflationen.

DBC har lanserat 2006 en total tillgång på 2,58 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 2,2 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,85%.

United States Oil Fund LP – USO

Råolja – ibland kallad ”svart guld” – är en av de viktigaste råvarorna i världen. United States Oil Fund (USO) är den största råolja-ETF med förvaltat kapital och genomsnittlig daglig volym av kontrakt som handlas.

Fonden är utformad för att ge investerare exponering för West Texas Intermediate (WTI) ljus, söt råolja. För att spåra de dagliga prisrörelserna och ge exponering för WTI-råolja har USO terminskontrakt på råolja. Det innebär att fonden måste rulla sina kontrakt genom att sälja terminskontrakt som löper ut under den närmaste månaden och köpa terminskontrakt som löper ut nästa månad. På grund av det rullande uppbär fonden en högre kostnadskvot än några av sina konkurrenter.

Faktorer som påverkar priset på råolja (och ETF) inkluderar utbud i form av produktion, oljebolagsnivån, efterfrågan och geopolitiska nyheter. Stigande produktions- och reserveringsnivåer tenderar att tvinga råoljepriset att sänka, medan lägre nivåer driver priset på råolja högre. Geopolitiska nyheter och evenemang, särskilt från Mellanöstern, kan påverka oljepriset. Ett upplevt hot mot utbudet (som en överhängande orkan i viken) kommer att driva oljepriset högre.

USO har lanserat 2006 en total tillgång på 12,03 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 23,0 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,77%.

Den snabba expansionen av ETF-marknaden är ett vittnesbörd om deras popularitet hos investerare och deras effektivitet för att möjliggöra bred spridning av tillgångar. Börshandlade fonder erbjuder ett mångsidigt och kostnadseffektivt portföljdiversifieringsmedel för både små och stora investerare. Det är viktigt att, i motsats till fondföretagen, den höga öppenhet som ETF erbjuder erbjuder investerare eftersom de kan få en tydligare förståelse för vad de investerar i.

Hur kommer efterfrågan påverka guldpriset?

Hur kommer efterfrågan påverka guldpriset?

Börshandlade instrument, till exempel produkter som SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), iShares Gold Trust (NYSEArca: IAU) och ETFS Physical Swiss Gold Shares (NYSEArca: SGOL) har en sak gemensamt. Dessa börshandlade produkter erbjuder alla en exponering mot guld. Orsaken är att de på ena eller andra sättet investerar i guld. Hur kommer efterfrågan påverka guldpriset?

Den senaste dagarna har dessa börshandlade fonder handlats relativt oförändrat. Detta har lett till att en del marknadsanalytiker börjat ställa frågan om efterfrågan är den mest trovärdiga katalysatorn för denna ädelmetall på kort sikt.

Guldpriset kan röra sig blygsamt högre med viss hjälp från tillväxtmarknader som Kina och Indien. Dollarn har emellertid nyligen återhämtat sig på märkbart sätt, vilket hjälpte till med guldets stigning under vägen.

Efterfrågan ökar i en lågräntemiljö

Efterfrågan på guld tenderar att öka i en lågräntemiljö. Detta eftersom denna typ av tillgångar då tenderar att bli mer attraktiva för investerare jämfört med räntebärande tillgångar. Skillnaden mellan en låg ränta och ingen direktavkastning alls är då mindre. Vanligen är det emellertid så att investerarna tappar intresset för att köpa guld när räntorna stiger, eftersom guldinvesteringarna inte ger någon direktavkastning.

När det gäller guldet så fortsätter det dyka upp positiva nyheter från externa marknader och geopolitiska händelser. OPEC har gått med på att förlänga produktionsnedskärningarna i ytterligare nio månader och Macrons valseger i Frankrike har stärkt euron. Samtidigt har hotet från Nordkorea gjort guld till en safe haven.

Kina och Indien kan driva upp guldkursen

Guldpriset kan röra sig blygsamt högre med viss hjälp från tillväxtmarknader, nämligen Kina och Indien. Dollarn har emellertid nyligen återhämtat sig på märkbart sätt, vilket hjälpte guldets stigning under vägen.

Den indiska efterfrågan är av avgörande betydelse för guldpriset då Indien näst efter Kina är världens näst största guldköpare. Om Indien sänker sina importtullar på guld skulle detta kunna komma att fungera som en viktig katalysator för guldpriset.

Under det första kvartalet 2017 minskade efterfrågan på guld med 18 procent jämfört med året innan enligt uppgifter från World Gold Council (WGC). Under det första kvartalet 2016 var emellertid efterfrågan på guld den starkaste någonsin. Under 2017 kan noteras att den indiska efterfrågan på guld var mycket stark, den ökade med 15 procent jämfört med året innan.

Många analytiker förväntar sig emellertid att Indiens totala efterfrågan för 2017 kommer att ligga i linje med förra året, vilket kan innebära en nedgång i andra halvåret 2017.

 

Proffsen tror inte på ett guldrally

Proffsen tror inte på ett guldrally

SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), iShares Gold Trust (NYSEArca: IAU) och ETFS Physical Swiss Gold Shares (NYSEArca: SGOL) ställdes inför en del utmaningar inför slutet av 2016. I år har dessa börshandlade fonder varit stabila aktörer och gett sina ägare en blygsam hausse. Emellertid, proffsen tror inte på ett guldrally så frågan är hur dessa ETFer kommer att utvecklas under resten av året.

Guld har haft en ökad efterfrågan i dagens lågräntemiljö som gjort att den hårda tillgången blivit mer attraktivt för investerare jämfört med avkastningsbärande tillgångar. Det finns emellertid en risk att investerarna förlorar intresset för guld när priserna stiger eftersom ädelmetaller inte genererar en löpande avkastning.

En starkare dollar och spekulationer om räntehöjningar

Guldet påverkar av spekulationer och en starkare dollar, vilket tillsammans med spekulationer om att FED skall höja räntan så pass många som tre gånger under 2017, gör att guldpriset kan stiga som en följd av ökat köpintresse från emerging markets som Kina och Indien.

Guldpriset har stigit med cirka 80 USD per troy ounce sedan det bottnade ut i mitten av december. Det är emellertid värt att notera att guldpriset ligger cirka 100 USD lägre än vad det efter sitt uppsving vid valnatten i USA i november. Under hela 2016 steg guldpriset med 8,7 procent.

Stora utflöden från världens största guldfond

Under december 2016 såg vi utflöden på 2,27 miljarder dollar från SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD) som är världens största börshandlade fond som backas upp av fysiskt guld. Det var den tredje månaden i rad som denna ETF såg nettoutflöden, och de största nettoutflödena sedan maj 2013. Detta kan tolkas som att fondförvaltarna inte längre är lika haussade till ädelmetaller. Uppgifter från Bloomberg visar att de nettolånga positionerna minskat för åttonde veckan i rad.

Många av de större spekulanterna började redan i september minska sin exponering mot guldmarknaden, och data från CFTC visar att de nettolånga positionerna är 88 procent lägre än de var i juli 2016. Det gör det senaste halvåret till den mest baissartade sedan januari 2016, och vi ser i dag en bruttoökning av antalet korta positioner som har mer än fördubblats sedan Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet. Sedan den förta januari har utflödena från GLD stigit till mer 634 MUSD.

Hur Indien kan påverka guldpriset

Hur Indien kan påverka guldpriset

Guldpriset, både i form av fysiskt guld och guldbörshandlade produkter, inklusive SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), iShares Gold Trust (NYSEArca: IAU) och ETFS Physical Swiss Gold Shares (NYSEArca: SGOL), kämpar. Den gula ädelmetallen har backat under de senaste veckorna, bland annat efter det att den amerikanska dollarn har stärkts och fler och fler marknadsbedömare uttalat sig om hotet för en kommande räntehöjning i USA. Det finns emellertid de som tror att Indien kan påverka guldpriset.

Guld har haft en ökad efterfrågan på en låg räntemiljö då den hårda tillgången blir mer attraktivt för investerare jämfört med avkastningsbärande tillgångar. Investerarna förlorar emellertid intresset för guld när räntorna stiger eftersom ädelmetaller inte genererar en direktavkastning.

Investerarna trodde på ett rally för guldpriset

De flesta investerarna trodde att vi skulle få se ett rally för guldpriset om Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet, vilket han gjorde. Guldpriset utvecklades emellertid inte som förutspåtts. Hillary Clinton kan faktiskt varit den föredragna segraren för guld-ETFerna eftersom historiska data tyder på guld presterar bättre när demokrater är i Vita huset.

Vi har emellertid inte sett någon ökad efterfrågan på guld ännu Kina rapporterar en liten efterfrågan och en liten volymtillväxt för Shanghai Gold Exchange. Medan de högre priserna kan ha avskräckt asiatiska köpare, kan efterfrågan plocka upp om priserna väljer att inte rusa.

Indien, en av världens största guldkonsumenter

För tre år sedan valde den tidigare regeringen i Indien att radikalt minska exporten av guld, något som ledde till ett nästintill totalförbud av guldimporten till världens största guldkonsumenter, tillika världens näst största population. Förbudet mot guldimporten var utan anledning när det gäller ekonomiska fundamenta.

Handelsvolymerna stiger i Asien

Handelsvolymerna för guld har stigit i Asien, på SGE steg volymen till 330 ton, motsvarande 102 procent av den nivå som rådde innan Brexit-omröstningen. Dessutom tyder obekräftade uppgifter om att institutionella investerare och hedgefonder har ännu inte hoppat in på marknaden, vilket tyder på att guldefterfrågan har utrymme att stiga.

Även om de nuvarande händelserna i Indien inte kommer att ha någon långsiktig effekt på guldmarknaden så finns det en potential för kortsiktiga störningar i importen till det landet.

Guldkursen

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

Ytterligare en katalysator för guldpriset?

Ytterligare en katalysator för guldpriset?

Medan SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), iShares Gold Trust (NYSEArca: IAU) och ETFS Physical Swiss Gold Shares (NYSEArca: SGOL) och andra guld-relaterade börshandlade produkter utvecklats mycket, har vissa kritiker ifrågasatte sanningshalten i efterfrågan på den gula metallen. Det finns emellertid andra som ställer frågan om det finns ytterligare en katalysator för guldpriset?

De goda nyheterna för köparna är efterfrågan på guldtackor har varit fast i år och att det finns stora, stabila köpare över hela världen. Efterfrågan på guldtillgångar har stigit i år. Till exempel strömmar pengarna in ETFer med fokus på guld som ser sin snabbaste expansionstakt sedan 2009. Fysiskt uppbackade guld-ETF innehav ligger emellertid endast på en tredjedel av vad det gjorde när guldpriset toppade i december 2012. Detta skulle kunna tolkas som att guldpriset kan komma att funnit en ny botten.

De globala centralbankerna som av många ses som viktiga anhängare av guld ser ut att förbli köpare av den gula metallen. Sedan den så kallade finanskrisen 2008 har centralbankerna varit stora nettoköpare av guld, en nyligen publicerad rapport från OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) visar att centralbankerna har köpt guld för mer än 350 ton per år de senaste åtta åren.

Investerare som är intresserade av guldtillgångar har ett antal alternativ, såsom Van Eck Merk Gold Trust (NYSEArca: OUNZ). OUNZ fungerar lite annorlunda än sina konkurrenter. Denna börshandlade fond gör det möjligt för investerare att på ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt köpa och äga guld genom en ETF och samtidigt ge dem en möjlighet, om de så önskar, att ta fysisk leverans av metallen.

Varje andel i OUNZ fungerar som en fraktionerad andel av fysiskt guld, så investerare kan utbyta andelar i denna börshandlade fond mot guldtackor när de önskar. En andel i OUNZ motsvarar 0,0099 troy ounce guld, enligt Merk Gold.

Sedan 2008 har centralbankerna köpt till mer än 2 800 ton till sinareserver, nästan 10 procent av de totala tillgångarna. Kina och Ryssland är de största köparna, men den utvecklade världens centralbanker har köpt de med eller åtminstone hållit sina reserver på samma nivåer som tidigare