Är billiga ETFer bättre än dyra?

Är billiga ETFer bättre än dyra? Liksom aktier är andelar i ett företag äger en ETF underliggande tillgångar och delar ägandet av dessa tillgångar i aktier. Som sådana kan dessa aktier köpas och säljas på en större börs. Dessutom, i motsats till ägande av ett företag, äger ETFs själva aktierna själva. Som sådan erbjuder äganderätten till en ETF diversifieringsfördelar jämfört med enskilda aktier. Är billiga ETFer bättre än dyra?

Aktier utsätts för all risk som är förknippad med ägandet av det aktuella företaget. Omvänt kommer en ETF som köper en blandning av aktier eller andra tillgångar att ha mindre riskexponering. På grund av denna flexibilitet kan de dessutom handlas intradag. Detta gör det möjligt för investerare att handla dem via online eller traditionella mäklare, precis som aktier.

En ägare av en ETF har också rätt till intjänade intäkter genom utdelning. I händelse av att fonden likvideras får ETF-ägarna också del av dess restvärde, vilket är det värde som fastställs vid slutet av en tillgångs nyttjandeperiod.

Eftersom en ETF kan spåra ett index kan det hanteras passivt. Detta innebär att kostnaderna för investerare sänks jämfört med traditionella fonder, som vanligtvis är aktiva.

När det gäller kostnader, Är billiga ETFer bättre än dyra? I videon nedan bryter CNBC: s Bob Pisani ner med ETF.com: s ordförande Kevin O’Leary, Dave Nadig och O’Shares ETFs ordförande.

Index för europeiska utdelningsaktier

I denna artikel tittar vi på index för europeiska utdelningsaktier. Vi jämför metodiken för de jämförda indexen, och tittar vilka ETFer som använder sig av vilka index.

Europeiska utdelningsaktier

[TABLE=261]

EURO STOXX® Select Dividend 30 Index

EURO STOXX Select Dividend 30 Index består av ett urval av 30 företag i euroområdet som uppfyller normerna för högkvalitativ utdelning. Detta europeiska utdelningsindex innehåller aktierna med högst utdelning i EURO STOXX Index. Aktievalet är baserat på den historiska utdelningen. Aktierna i indexet vägs med den angivna utdelningen.

Metod för EURO STOXX Select Dividend 30 Index Faktablad Metodik

 • 30 utdelningsaktier från EURO STOXX Index
 • EURO STOXX Index innehåller ca. 300 företag i euroområdet
 • Indexrebalansering kvartalsvis
 • Aktievalet är baserat på den historiska utdelningen
 • Urvalskriterier: positiv tillväxt i utdelningar över 5 år, utdelning i fyra av de senaste fem åren, högst 60% utbetalningsgrad
 • Index viktas med direktavkastning

MSCI EMU High Dividend Yield Index

MSCI EMU High Dividend Yield Index fokuserar på de högsta utdelningsaktierna i euroområdet. Detta utdelningsindex omfattar 34 företag som väljs utifrån kvalitetsfaktorer och utdelningsstyrka. Dessa inkluderar en direktavkastning på minst 30 procent över genomsnittet av indexet och en icke-negativ utdelningstillväxt under de senaste fem åren. Aktierna viktas av marknadens volymkapital.

Metodik för MSCI EMU High Dividend Yield Factsheet

 • 34 utdelningsaktier från euroområdet (endast utvecklade länder) (per 30.03.18)
 • MSCI EMU Index innehåller 248 aktier från euroområdet (per 31.08.18)
 • Kriterier för urval: kvalitetsfaktorer, utdelningsavkastning på minst 30% över genomsnittet av det underliggande indexet, positiv utdelningstillväxt över 5 år
 • Indexet viktas av marknadens volymkapital
 • Maximal vikt per enskild aktie är 5%

[TABLE=262]

MSCI Europe High Dividend Yield Index

Sammansättningen och viktningen av MSCI Europe High Dividend Yield Index är densamma som i MSCI EMU High Dividend Yield Index. Detta index innehåller emellertid utdelningsavkastande företag från utvecklade länder i hela Europa. Vägningen av aktierna i indexet baseras också på marknadsvärdet.

 • 58 utdelningsandelar från 15 europeiska länder (endast utvecklade länder) (per 30.03.18)
 • MSCI Europe Index består av 446 europeiska aktier (per 31.08.18)
 • Kriterier för urval: kvalitetsfaktorer, utdelningsavkastning på minst 30% över genomsnittet av det underliggande indexet, positiv utdelningstillväxt över 5 år
 • Indexet viktas av marknadens volymkapital
 • Indexet ombalanseras halvårligt i maj och november
 • Maximal vikt per enskild aktie är 5%

S & P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index

S & P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index fokuserar på en långsiktig och stabil utdelningstillväxt. I indexet ingår bolag i euroområdet endast om det har minst 10 på varandra följande år en kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabila utdelningar. Dessutom måste fördefinierade avkastningskriterier uppfyllas. Trots de strikta reglerna för införande säkerställer gränserna för enskilda värdepapper, sektorer och landsviktningar att inga klungrisker uppstår i indexet.

 • 40 europeiska utdelnings-ktier från S & P Europe Broad Market Index (BMI)
 • S & P Europe Broad Market Index (BMI) omfattar 1 836 aktier i Europa (per 31/03/2017)
 • Indexrebalansering utförs kvartalsvis
 • Aktievalet är baserat på den historiska direktavkastningen
 • Urvalskriterier: Kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabil utdelning under minst 10 år i följd
 • Index vägat med angiven utdelningsavkastning
 • Vikt per enskild aktie max. 5%; vikt per sektor/land max. 30%

STOXX® Europe Select Dividend 30 Index

STOXX Europe Select Dividend 30 Index omfattar ett urval av 30 företag från Europa som uppfyller normerna för högkvalitativ utdelning. Detta europeiska utdelningsindex innehåller aktierna med högsta utdelning i STOXX Europe 600 Index. Aktievalet är baserat på den historiska direktavkastningen. Aktierna i indexet viktas med den angivna direktavkastningen.

 • 30 utdelningsaktier från STOXX Europe 600 Index
 • STOXX Europe 600 Index består av 600 europeiska företag
 • Indexrebalansering kvartalsvis
 • Aktievalet är baserat på dem historiska direktavkastningen
 • Urvalskriterier: positiv utdelningstillväxt över fem år, utdelningsbetalningen i fyra av de senaste fem åren, högst 60% utbetalningsgrad
 • Index viktas med angiven direktavkastning

 

Fem vanliga missuppfattningar om ETFer

I flera årtionden har fonder erbjudit professionell portföljförvaltning, diversifiering och bekvämlighet till investerare som saknar tid eller möjlighet att hantera egna portföljer lönsamt. Under de senaste åren har en ny sorts fonder uppträtt och erbjuder många av samma fördelar med traditionella öppna fonder med mycket större likviditet. Dessa fonder, så kallade börshandlade fonder (ETF), handlas på börser och kan köpas och säljas under dess öppettider, precis som aktierna kan. Ökning av populariteten för dessa medel har emellertid också skapat en hel del felaktiga uppgifter om ETFer. Denna artikel undersöker några av de vanliga missuppfattningar om ETFer och hur de fungerar.

Hävstångseffekt är alltid en bra sak

En del ETFer kan utnyttja hävstång i varierande grad för att uppnå avkastning som är direkt eller omvänd proportionellt större än vad som ligger till grund för det underliggande indexet, den sektor eller gruppen av värdepapper som de är baserade på. De flesta av dessa fonder används vanligen med en faktor på upp till tre, vilket kan förstärka vinsterna som läggs fram av de underliggande fordonen och ge stora, snabba vinster för investerare. Självklart fungerar hävstångseffekten båda sätten, och de som satsar fel kan drabbas av stora förluster.

Kostnaderna för att upprätthålla hävstångspositionerna i dessa fonder är också ganska stora i vissa fall. Portföljförvaltare är skyldiga att köpa positioner när priserna är höga och sälja när de är låga, för att balansera sina innehav vilket kan väsentligt erodera avkastningen som fonden har lagt ut på en relativt kort tid. Men kanske viktigast är att många hävstångsmedel helt enkelt inte lämnar avkastningar som stämmer överens med deras andel av hävstången över tidsperioder som är större än en dag på grund av effekten av sammansatt avkastning som matematiskt stör fonden att följa sitt index eller ett annat riktmärke.

Det finns en ETF för varje index

Många investerare tror att det finns en ETF tillgänglig för varje index eller sektor som existerar, men det är inte så. Det finns många index för värdepapper eller ekonomiska sektorer i mindre utvecklade länder och regioner som inte har några sektorsfonder baserade på dem (såsom CNX-tjänstesektorn eller Mid Cap-index i Indien). Vidare köper ETF inte alltid alla värdepapper som utgör ett index eller en sektor, särskilt om det består av flera tusen värdepapper, till exempel Wilshire 5000 Index. Fonder som följer index så här köper ofta en sampling av alla värdepapper i sektorn eller indexet och använder derivat som kan öka avkastningen som fonden lagt ut. På så sätt kan fonden spåra indexets eller benchmarkens avkastning på ett ekonomiskt sätt.

Börshandlade fonder spårar endast index

En annan populär missuppfattning om börshandlade fonder är att de bara spårar index. ETFer kan spåra sektorer, såsom teknik och hälso- och sjukvård, råvaror, fastigheter och ädelmetaller och valutor. Idag finns det få typer av tillgångar eller sektorer som inte har en ETF som täcker dem i någon form.

Börshandlade fonder har alltid lägre avgifter än ömsesidiga fonder

ETFs kan vanligtvis köpas och säljas för samma typ av provision som debiteras för aktier eller andra värdepapper. Av den anledningen kan de vara mycket billigare att köpa än traditionella fonder så länge som en stor del handlas. Till exempel kan en investering på 100 000 dollar göras i en ETF för en online-provision på $ 10, medan en traditionell fond skulle ta ut någonstans från 1 till 6% av tillgångarna. En ETF är dock inte bra val för små periodiska investeringar, till exempel ett $ 100 per månad dollar-kostnadsmedelprogram, där samma provision skulle betalas för varje inköp. ETF erbjuder inte breakpoint-försäljning som traditionella fonder.

ETFs är alltid passivt hanterade

Även om många ETF fortfarande liknar UIT, består de av en uppsättning värdepapper som periodiskt återställs. ETF-världen består av mer än bara SPDRS, Diamonds and Cubes. Aktivt förvaltade ETFer har visat sig de senaste åren och kommer sannolikt att fortsätta att få uppmärksamhet i framtiden.

Andra missuppfattningar och begränsningar

Fastän ETF: s likviditet och effektivitet är attraktiva, hävdar kritiker att de också undergräver det traditionella syftet med fonder som långfristiga placeringar genom att tillåta investerare att handla dem intradag som alla andra börsnoterade värdepapper. Investerare som måste betala en försäljningsavgift på 4 till 5 procent kommer att vara mycket mindre benägna att avveckla sina positioner när aktiekursen sjunker två veckor efter inköp än vad de kan ha om de bara var tvungna att betala en $ 10 eller $ 20 provision till sin online-mäklare. Kortsiktig handel utlöser också den skattelikviditet som finns i dessa instrument.

Vidare finns det tillfällen då ETF: s substansvärde kan variera med några procentenheter från den faktiska slutkursen på grund av ineffektiviteten i portföljen. Det har också spekulerats att börshandlade fonder har använts för att manipulera marknaden, och denna praxis kan ha bidragit till marknadssmältningen under 2008. Slutligen anser vissa analytiker att många ETF inte ger tillräcklig diversifiering per fond. Vissa medel tenderar att koncentrera sig kraftigt på ett litet antal aktier eller investera i ett ganska snävt segment av värdepapper, till exempel bioteknikaktier. Även om dessa fonder är användbara i vissa fall borde de inte användas av investerare som vill ha bred exponering mot marknaderna.

Poängen

ETFer erbjuder många fördelar jämfört med traditionella öppna fonder i många avseenden, såsom likviditet, skatteeffektivitet och låga avgifter och provisioner. Det finns dock en hel del felinformation som flyter kring dessa fonder. De täcker inte varje index och sektor, och det finns vissa begränsningar för effektiviteten och diversifieringen. Deras likviditet kan också uppmuntra kortvarig handel som kanske inte är lämplig för vissa investerare.

Hur aktiv är Buffetts portfölj?

Med ett marknadsvärde på 500 miljarder dollar är Berkshire Hathaway det femte största företaget på den amerikanska börsen. Majoriteten av företagets värde kommer från tre källor. Den första är de 60 eller så verksamma företagen Berkshire äger och den framtida inkomststyrkan för dessa företag. Den andra är kontanter i balansräkningen och möjligheten att investera det i de produktiva tillgångarna idag och i framtiden. Och den tredje är värdet av aktierna Berkshire äger. Var och en kommer att spela en viktig roll i företagets långsiktiga utveckling, men de aktier som Berkshire köper och säljer är det som får mest uppmärksamhet varje kvartal. Med det i åtanke trodde jag att det skulle vara intressant att titta på dessa aktier på Berkshires portfölj, som att en investerare skulle göra en fristående fond, bedöma hur Berkshire är placerad, hur olika portfölj ser ut jämfört med marknaden och några andra faktorer som kan kasta lite ljus på Berkshire och vad investerare kan lära sig. Hur aktiv är Buffetts portfölj?

Superkoncentrerad aktieportfölj

Ett utmärkande inslag i Buffetts aktieportfölj är hur koncentrerat det är. I tabellen nedan kommer du att se att Apple från den senaste 13F-filingen till Berkshire utgör 22% av Berkshires aktieexsponering, medan de fem största positionerna utgör 62%. De 10 bästa namnen utgör 80%. För att kontrastera detta, överväga S & P 500, ett brett index för large cap aktier . I S & P har det högviktiga beståndet en vikt på 3,7%, medan topp 5 utgör 13,5% och de 10 bästa namnen kommer runt 21%.

Stor finansiell exponering

Den höga koncentrationen är också sant ur ett sektorsperspektiv, med ekonomi som leder vägen. Berkshire äger cirka 60 miljarder dollar i banker, både penningcenter och regionalbanker. Detta motsvarar cirka 31% av Berkshires aktieexponering. I tabellen nedan visas bankpositionerna och den totala avkastningen på varje aktie för femårsperioden som slutar 30 november 2018. I tabellen ingår inte positioner i kreditkortsföretag Mastercard och Visa. De finansiella aktierna har kämpat för en tid sedan, men som de fem åriga resultaten visar, har Financials, som representeras av Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), hållit takt med den övergripande marknaden. Berkshires femåriga totalavkastning ligger också i botten för spårningsändamål.

Buffetts aktiva aktier

För att ha potential att slå marknaden över tiden måste du se annorlunda än marknaden. En portfölj kan se annorlunda ut än marknaden, eller ett index på några sätt. Först kan du hålla en aktie som inte ingår i indexet. För det andra, och mer vanligt i Berkshire, kan en aktie i portföljen ha en annan vikt än vad den innehas i indexet. En åtgärd som heter ”aktiv andel” är en statistik som visar hur olika en portfölj är jämfört med ett jämförbart riktmärke.

Generellt sett sägs stora kapitalportföljförvaltare med en aktiv andel på över 80% ha en ”hög” aktiv andel. Aktiv andel i sig är inte ett paradis för överträffning, utan snarare en egenskap hos dem som har förmågan att generera alfa över tiden. Ta till exempel Apple. När det gäller skrivandet av denna artikel utgör tech-jätten 22% av Berkshires portfölj, men endast cirka 3,7% av S & P 500-indexet. Denna grad av skillnad bidrar till en ökning av aktiv andel i Berkshires aktieportfölj jämfört med S & P 500-indexet.

Ju större ett företag får när det gäller tillgångar som hanteras, desto svårare kan det vara att uppnå hög aktiv andel på grund av begränsningar i de aktier som kan köpas. Om du skulle skära ut Berkshires 200 miljarder dollar i offentliga aktier som en fristående fond skulle det vara den tredje största fonden baserat på tillgångar som hanteras med hjälp av denna lista och spårar endast SPY i ETF-utrymmet.

Vi har beräknat Berkshires aktiekapitalaktiva aktie, och baserat på våra beräkningar visar portföljen en aktiv andel på 86%, så innehaven ser väldigt annorlunda än marknaden. Buffett själv har sagt att framtida avkastning i Berkshire inte kommer nära tidigare avkastning, men när vi tittar på portföljen genom objektivet med aktiv aktie ser vi att innehaven och portföljens sammansättning är helt annorlunda än den totala marknaden.

Lärdomar

För de flesta investerare är det inte realistiskt, men det kan vara kul och intressant att tänka på vad det kan ta för att att konstruera en aktieportfölj. Fortfarande tror jag att investerare kan lära sig ett enormt belopp genom att titta på hans innehav och tänka på Buffetts investeringsprocess, disciplin, långsiktig investeringsstrategi och uppmärksamhet på det värde du betalar för ett lager. Om du kan få dessa saker rätt ger du dig en bra chans att generera tillfredsställande avkastning över tiden.

Liksom pizza erbjuder Multi-faktor portföljer olika stilar

Det finns många stilar av pizza, New Yorks tunna skorpa, Chicago Deep Dish och även Kalifornien stil som innehåller icke-traditionell toppings. Varje stil erbjuder fördelar och nackdelar. De flesta av oss har en favorit. Vi skulle hävda att Multi-faktor investeringar är lite som pizza. Det finns olika sätt att konstruera flerfaktorportföljer. Vaarje tillvägagångssätt har sina fördelar och överväganden. Vi anser att ett tillvägagångssätt som erbjuder anpassningsförmåga till den nuvarande miljön, kan ge distinkta fördelar för investerare.

Vi har i tidigare texter beskrivit hur Multi-faktor portföljer där investerare utnyttjar långsiktiga riskpremier som finns över hela marknaden. Vi har också tagit upp de beteendemässiga och riskbaserade skälen som hjälper till att förklara möjligheten för faktorer att leverera förbättrade riskjusterade avkastningar på lång sikt.

Medan alla etablerade faktorer tenderar att överträffa sina motsvarande marknadsvärderingsvägda index över lång sikt kan deras prestanda variera under kortare tidsperioder.

Lyckligtvis, på grund av deras prestationsdifferenser, uppvisar faktorer låga till blygsamma samband med varandra. Som ett resultat kan investerare kombinera dem i en portfölj för att utnyttja diversifieringsförmågan för att mildra volatiliteten. Investerare som är oroade över kortsiktig volatilitet kanske vill överväga att köpa och inneha mer än en enfaktorstrategi. De kan också titta på flerfaktorstrategier som är utformade för att bidra till att mildra avkastningsvariationen.

Multi-faktorstrategier kombinerar två eller flera faktorer i en enskild portfölj och tjänar som ett huvudaktieinnehav. De kan vara fördelaktiga eftersom processen syftar till att identifiera aktier som är fördelaktiga över flera faktorer. I princip delar dessa strategier många likheter med aktivt hanterade kvantitativa strategier, men bygger helt och hållet på en reglerbaserad process utan diskretion som en aktiv strategi kan använda.

3 sätt att konstruera multi-faktor strategier

Det finns en mängd olika faktorkombinationer tillgängliga, men det finns två sätt att konstruera flerfaktorstrategier: uppifrån och nedåt (bild 1). Varje tillvägagångssätt har för- och nackdelar i samband med flexibiliteten i portföljkonstruktion, robusthet av exponeringar, portföljomsättning, lätthet av tillskrivning och riskjusterad prestationspotential. Observera att båda metoderna kan utnyttja optimeringstekniker för att konstruera portföljen.

I allmänhet kombinerar ett top-down-tillvägagångssätt enfaktorstrategier med första rankingspapper på enfaktornivån och sedan väger portföljens exponering för varje faktor.

I en tvåfaktorstrategi kan man till exempel skapa en volatilitetsportfölj och en värdeportfölj, och sedan likavikta exponeringen för varje portfölj. Även om detta tillvägagångssätt ger exponering för båda faktorerna, gör det så enkelt, utan att ta itu med om underliggande värdepapper utsätts för flera faktorer samtidigt.

En bottom-up-strategi utvärderar faktorexponeringar på aktienivå. När det gäller en värdevolatilitetsstrategi skulle bottom-up-strategin leta efter de mest attraktiva värdepapperen baserade på värde och volatilitet samtidigt. Detta gör det möjligt för portföljkonstruktionen att redogöra för de interaktioner dessa har med varandra. Även om detta lägger till komplexitet för att investera i faktorer, kan fördelarna överväga eventuella nackdelar. Tänk på en situation där en aktie lämnar volatilitetsportföljen samtidigt som den läggs till i värdeportföljen. Ett top-down-tillvägagångssätt skulle initiera handel för att ta hänsyn till dessa förändringar, men det skulle vara onödigt i ett bottom-up-tillvägagångssätt som tar en mer holistisk syn på innehav.

Den saknade länken: Anpassningsbarhet

Flertalet multifaktorstrategier kombinerar naivt faktorer som enbart bygger på att de uppvisar låga korrelationer med varandra. Det här är verkligen meningsfullt ur en diversifieringssynpunkt, men det gör lite mer än det. FTSE OFI Dynamic Multifactor Index Series ser djupare ut att förstå och justera faktorexponeringar utifrån den nuvarande marknads- och ekonomiska miljön. Med tanke på att ekonomin och marknaderna inte är statiska, är dessa index adaptiva och betonar vissa faktorer beroende på regimen. Serien använder modeller som OppenheimerFunds har utvecklat under många års hantering av globala portföljer med flera tillgångar.

Modellen innehåller information som härrör från ledande ekonomiska indikatorer och nuvarande marknadssentiment (bild 2) för att klassificera regimer i fyra faser: nedgång, sammandragning, återhämtning och expansion. Modellens utgång signalerar vilka faktorer som kommer att finnas i indexet och vid vilken vikt (bild 3).

FTSE OFI Dynamic Multifactor Index Series innehåller också en unik bottom-up-metod som är föregångare till FTSE Russell för att välja värdepapper för inkludering i portföljer. Detta tillvägagångssätt använder ett medel för att förstärka faktorexponering i motsats till att bara beräkna dem tillsammans, vilket bidrar till att säkerställa att exponering inte späs när det är mest nödvändigt.

Kort sagt, investerare, precis som pizzakonsumenter, har många val när det gäller att investera i faktorer, särskilt med flerfaktorstrategier. Men medan den perfekta pizza-stilen New York-tunnskorpan har funnits sedan början av 1900-talet är multifaktorportföljer fortfarande relativt nya. Hittills har de helt enkelt utnyttjat kraften på faktorer på ett diversifierat sätt. Med introduktionen av FTSE OFI Dynamic Multifactor Index Series tror vi emellertid att investerare kan få tillgång till en multifaktorportfölj som går utöver diversifiering och anpassar sig till ekonomin och marknaderna när de utvecklas, vilket innebär ökad sinnesro för investerare.