Guldpriset kan skina under 2019

Efter ett skakigt 2018, främst tack vare en stark amerikanska dollar ser guldtjurar på en återkomst för ädelmetallen där guldpriset kan skina under 2019.

Konceptuellt är guld en säker fristående tillgång som traditionellt går bra i tider med politisk osäkerhet, vilket gör att mycket talar för denna tillgång. Därför kan guldpriset kan skina under 2019. Men guldpriserna har i stor utsträckning kämpat, eftersom marknaden har behövt justera sina förväntningar på Federal Reserve-politiken och dess biprodukt – en rusande amerikanska dollar. I denna rapport granskar J.P. Morgan Research-teamet utsikterna för guld nästa år, eftersom Fed fortsätter att höja räntorna och Guldpriset kan skina.

Stigande dollar, fallande guldpris

I september 2018 höjde Fed sin referensränta som förväntat och uppehöll sin förväntan på ekonomisk tillväxt under 2019. Såsom förväntat höjde centralbanken Fed Funds i intervallet mellan 2% och 2,25%, dess tredje höjning 2018, åttonde ökning sedan Fed började normalisera politiken i slutet av 2015 och högsta nivå på ett decennium. En fjärde räntehöjning före årets slut, följde i december enligt JP Morgans baslinjeprognos. Denna ökning av den amerikanska obligationsräntekurvan, som spårar avkastning investerare får baserat på löptiden för den obligation de äger, har varit en dominerande fråga som påverkar marknaderna 2018.

”Så länge som de inverse aktierna-obligationerna korrelation håller, fortsätter guldpriset att dikteras av riktningen av reala avkastningar och amerikanska dollar.” Natasha Kaneva Chef för Metals Research & Strategy, J.P. Morgan

Guld är känsligt för högre räntor eftersom en ökning av räntorna tenderar att öka dollarns värde, vilket gör guld dyrare för köpare med andra valutor. Högre räntor ökar också amerikanska obligationsräntor, vilket minskar attraktionen av guld som inte ger någon avkastning. Dollarn hade en botten 2017 och sjönk nästan 10% mot en korg av stora valutor. Många analytiker hade förutsagt fortsatt svaghet för dollarn 2018. Men under förra året har dollarn stigit och toppat över sommaren, som investerare har flockade till USA där skattesänkningar och avreglering har gett upphov till ekonomisk tillväxt. Denna stabilitet i den amerikanska ekonomin kommer som en svag tillväxt och en förlust av momentum tar tag i andra ställen, vilket gör amerikanska statsobligationer och dollarn de främsta mottagarna av efterfrågan på säker fristad.

Guld brukar göra bra ifrån sig i en svag dollarmiljö. Prognoser från J.P. Morgan visar att guld troligtvis kommer att ligga under press under de kommande kvartalen, fram till mitten av 2019.

”Gulds 12,7% flytta är lägre sedan mitten av april 2018 och genom den första veckan i oktober har det i stor utsträckning stigit med dollarens styrka med tanke på att dollarn, inte guld, var den främsta mottagaren av efterfrågan på olyckshändelser i och med ökande handelsspänningar och risker marknadssvaghet ”, sade chefen för Metals Research & Strategy på JP Morgan, Natasha Kaneva.

Guldpriset fann ett visst stöd i oktober 2018

Guldet hittade något stöd i oktober 2018, efter en ökning av avkastningen på amerikanska statsskuldsväxlar som utlöste en avyttring i aktier, men det förväntas inte hända att utvecklingen av stigande avkastningar och en starkare dollar på kort sikt ökar.

”Vi ser den senaste tidens avyttring av aktier som tekniskt av stor betydelse, efter samma försäljningsmall som i februari. Liksom tidigare i år trodde alla att aktierna bör återhämta sig från flytten lägre. Så länge som de inverse aktierna-obligationerna korrelation håller, fortsätter guldpriset att dikteras av riktningen av reala avkastningar och amerikanska dollar, ”tillade Kaneva.

Ädelmetalltjurarna blickar framåt

För det mesta av året har skillnaden mellan kortfristiga och långfristiga statsobligationsräntorna minskat. Om kortfristiga räntorna rör sig över kurvans långa ände kommer det att hamna i det som kallas inverterad avkastningskurva. Om Fed fortsätter att strama i 2019 kommer politiken sannolikt att gå in på vad marknaden kommer att se som ”restriktivt” territorium vilket kan leda till att en inverterad avkastningskurva potentiellt sätter bromsarna på ytterligare ekonomisk expansion.

Källa: J.P. Morgan

”Vi ser att guld sannolikt repriserar lägre genom mitten av nästa år, vid vilken tidpunkt Feds politik kommer att gå in i restriktivt territorium. Kurvan kommer invertera, expansionen kommer att sakta och förväntningarna på Fed-lättnad kommer att byggas. Vid denna tidpunkt förväntar vi oss att de reala räntorna flyttar lägre och guldets förmögenheter att återvända, eftersom guld tenderar att dra nytta av en konsekvent minskning av de reala räntorna under ledningen fram till lågkonjunktur och därefter ”, säger Kaneva.

Under tiden fortsätter terminsmarknaden även att underprissätta både J.P. Morgan och Feds räntehöjningar, vilket ger gott om plats för en annan omgång eller två av reprise. Denna uppfattning ledde till att J.P. Morgan Research-teamet nyligen skulle sänka sin guldprisprognos för detta år och nästa, samtidigt som man behöll ett hausseatiskt perspektiv för ädelmetallen under senare hälften av nästa år.

”Vi håller fortfarande en hausseorienterad bias på plats för andra halvåret 2019, eftersom vi tror att utvecklingen av en inverterad avkastningskurva i USA sannolikt kommer att locka till sig ett ökat intresse för guld bland investerare”, säger Kaneva.

Smart Beta låter kapitalförvaltare ta etablerade strategier till marknaden

Smart Beta låter kapitalförvaltare ta etablerade strategier till marknaden

Eftersom fler kapitalförvaltare dra nytta av det växande ETF-utrymmet, har många omprövat sina investeringsstrategier och anpassat dem till en smart beta eller multifaktor-ETF. Smart Beta låter kapitalförvaltare ta etablerade strategier till marknaden. ”Om Du tittar på de produkter som vi har på marknaden i dag, oavsett om det är våra multifaktorprodukter, räntefonder eller extremt kortsiktiga alternativ så är de alla produkter som kommer från befintliga vertikaler inom företaget. Du kan alltså få tillgång till alla befintliga investeringsmöjligheter hos JP Morgan genom en börshandlad fond” sade Jillian DelSignore, chef för ETF-distributionen för JP Morgan, vid den senaste Morningstar ETF-konferensen.

JP Morgan erbjuder en serie diversifierade börshandlade fonder på utdelningsaktier, till exempel

  • JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (NYSEArca: JPEM)
  • JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF (NYSEArca: JPGE)
  • JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (NYSEArca: JPUS)
  • JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF (NYSEArca: JPEU)
  • JPMorgan Diversified Return Europe Currency Hedged Equity ETF (NYSEArca: JPEH)
  • JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (NYSEArca: JPIN) och
  • JPMorgan Diversified Return International Currency Hedged Equity (NYSEArca: JPIH).

Ger direkt exponering

Dessa multifaktor-ETF ger rådgivare och investerare direkt tillgång till hedgefondsexponering inom ett ETF-instrument. De underliggande indexen diversifierar risker som är mindre benägna att belönas medan överviktar områden som är mer benägna att ge positiva resultat

Den underliggande indexeringsmetoden är anpassad av FTSE Russell och väljer komponenter baserade på en diversifierad uppsättning av faktoregenskaper. Dessa är till exempel relativ värdering, prismoment och kvalitet. Den förbättrade indexeringsprocessen skulle göra det möjligt för den börshandlade fonden att utesluta dyra, lågkvalitativa företag med dålig momentum, vilket skulle kunna hjälpa ETFerna att minska neddragningarna utan att offra för mycket från eventuella uppåtsättningar vid en marknadsåterhämtning.

Genom dessa alternativa eller smart beta indexeringsmetoder kan ETF-leverantörer som J.P. Morgan kombinera aktivt hanterade stilar med en passivt indexbaserad ETF.

Sydkoreanska Mirae Asset köper Global X

Sydkoreanska Mirae Asset köper Global X

I den senaste omgången av konsolideringen på marknaden för börsnoterade fonder så fick vi förra veckan ta del av nästa förvärv. Denna gång är det att Mirae Asset köper Global X. Sydkoreanska Mirae Asset köper Global X som är den 17:e största ETF-utgivaren i USA. Bolaget är emellertid mycket känt för sina nischade ETFer, till sin börshandlade fond med exponering mot Litium, Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEArca: LIT). Global X har också börshandlade fonder som erbjuder exponering mot länder som Argentina, Nigeria och Pakistan vilket företaget är ensamt om.

Villkoren för affären är i dagsläget inte kommunicerade, men affären är en i raden av fler som sydkoreanska Mirae Asset gjort under de senaste åren. Genom köpet av Global X får Mirae ett fotfäste i USA, och det kan dessutom knytas samman med övriga marknader som Mirae har dotterbolag i. I dag har Mirae bolag i Kanada (Horizons), Australien (BetaShares) och Asien (Tiger ETF). Totalt sett hade dessa företag mer än 30 miljarder dollar i förvaltat kapital den 31 januari 2018.

Mer än 50 börshandlade fonder

Global X, som erbjuder mer än 50 ETFer i USA och på utländska börser, hade 9 333 miljarder dollar i förvaltat kapital per den 12 februari 2018. Det New York-baserade företaget är känt för sin unika uppdelning av inkomster, internationella och tematiska fonder. Global Thematic ETF (NasdaqGM: BOTZ) och Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEArca: LIT) är Global Xs två största ETFer, som tillsammans svarar för nästan en tredjedel av företagets förvaltade tillgångar.

Partnerskapet med Mirae Asset kommer att ge Global X tillgång till resurserna hos ett stort globalt finansiellt institut. Detta gör att Global X kan fortsätta att expandera sina tematiska, inkomster och internationella ETF-lösningar och att bredda sina distributionsmöjligheter. Den dagliga verksamheten i Global X-verksamheten förändras inte och den fortsätter att drivas under varumärket Global X.

Har även smart beta produkter

Global X har också en grupp smart-beta-erbjudanden, inklusive Global X SuperDividend ETF (NYSEArca: SDIV), som också har blivit populär bland inkomstsökande investerare.

För nästan två år sedan tog JP Morgan Asset Management en passiv minoritetsandel i Global X. Investeringen gjorde inte att Global X blev anknuten ill JP Morgan, och det fanns ingen samordnad marknadsföring, investeringshantering, distributionsavtal eller delad styrning mellan de två fondleverantörerna.

Transaktionen väntas stängas under tredje kvartalet 2018, i väntan på nödvändiga godkännanden från tredje part, inklusive vissa regleringsfrågor och erforderliga ETF-styrelser och ETF-aktieägarnas godkännanden. Global X VD och medgrundare Bruno del Ama kommer att kliva av när affären är klar. Han ersätts då av Luis Berruga som blir VD när affären är klar.