Europeiska utdelnings-ETFer i jämförelse

Europeiska utdelnings-ETFer i jämförelse Börshandlade fonderDe viktigaste faktorerna i en överblick. När man väljer en europeisk utdelnings ETF bör man överväga flera andra faktorer utöver metoden för det underliggande indexet och prestanda för ETFen. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla europeiska utdelnings-ETFer nedan. Denna lista omfattar till exempel detaljer som storlek, kostnad, hemvist och replikeringsmetod rangordnat efter fondstorlek.

Notera att vi också tagit med ISIN koden på alla dessa börshandlade fonder så att Du kan kontrollera om just Din mäklare tillåter handel i dessa. Huruvida det gör det eller inte beror framförallt på om de har fått KID på dessa ETFer.

Europeiska utdelnings-ETFer

[TABLE=263]

Källa: justETF.com

Aktieutdelning

En aktieutdelning (finlandssvenska dividend) är en utbetalning av tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare. Aktieutdelningar kan vara enskilda eller periodiska. Utdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

För aktiebolag som inte är avstämningsbolag gäller att en aktieägare måste vara införd i aktieboken den dag som bolagsstämman beslutat att utdelning skall ske. För avstämningsbolag gäller att ägare som är införd i aktieboken senast avstämningsdagen har rätt till utdelning.

Man brukar ofta prata om ett bolags utdelning i förhållande till dess kurs i termer av dess direktavkastning. Utdelningsandel kallas den andel av vinsten som delas ut. Normalt behålls en del av vinsten och adderas till aktiekapitalet som fritt eget kapital. Fritt eget kapital kan delas ut som aktieutdelning ett annat år. Det görs ofta i form av en extra aktieutdelning, så utdelningsandelen kan överstiga 100% enstaka år.

Det bundna egna kapitalet (i första hand aktiekapitalet) får aldrig delas ut till aktieägare. Bundet kapital kan endast tas i anspråk genom nedsättning av aktiekapitalet eller upplösning av bolaget genom likvidation.

Alternativ till amerikanska ETFer

Sedan januari 2018 har mäklarna blockerat möjligheterna för europeiska investerare att köpa nordamerikanska börshandlade fonder. Det betyder att det inte går att köpa börshandlade fonder som SP500 (SPY), Rusell 2000 (IWM) och många andra. Det finns emellertid alternativ till amerikanska ETFer.

Anledningen är att de flesta amerikanska ETFerna inte uppfyller kraven för den nya europeiska förordningen MIFID II, vilket kräver att ETF har ett informationsdokument. Detta dokument (”KID”) förklarar, på några sidor, vad ETFen består av, risken och dess kostnader och några andra detaljer.

Det roliga är att KID-informationen idag lätt kan placeras i flera sidor av aktiemarknadsanalys. Och att förordningen inte hindrar den europeiska investeraren från att investera i terminer, binära optioner eller kryptovalutor, produkter som omfattar mycket högre risk än en enkel ETF. De europeiska tillsynsmyndigheterna anser att de måste skydda oss från vår egen dumhet.

Uppmuntra den europeiska ETF-marknaden

Verkligheten är att de försöker uppmuntra den europeiska ETF-marknaden, som nu upplever en boom. Problemet är att europeiska ETFer tenderar att vara mindre likvida, mindre varierade och med högre provisioner. Det vill säga de stöder förvaltarna, vilket tvingar individer att använda en mindre konkurrensutsatt marknad.

Vilka alternativ Alternativ till amerikanska ETFer finns det?

Det enklaste men osannolikt skulle vara en nordamerikansk mäklare. Detta skulle vara den perfekta lösningen: öppna ett konto hos en mäklare i USA, och arbeta med alla typer av ETFer därifrån.

I princip, om en mäklare är uteslutande nordamerikanska och tillåter utländska konton att öppna konton, kan det tillåta användningen av ETF. Finns det yankys mäklare som accepterar ”europeiska flyktingar”? Vi har fått svar att de inte tillåter europer att handla börshandlade fonder i USA.

Europeiska ETFer

Problemet, som jag redan nämnde, är att Europa är fragmenterat, har högre provisioner än den nordamerikanska marknaden, mycket kortare historiska data. I allmänhet finns det mindre investeringsmöjligheter än i USA.

Men fortfarande, och särskilt inriktad på lång sikt, finns det giltiga europeiska alternativ. Nedan lämnar jag de jag hittills hittat, med motsvarande amerikanska ETFer:

[TABLE=249]

Listan ovan handlar om den enklaste ETF att hitta, SPY (SP500). Namnen på ETF är de tickers som visas i mäklare som till exempel Nordnet, Avanza eller Degiro.

Förutom SPY är en grupp intressanta sektorer-ETFer som representerar den nordamerikanska ekonomin och kan ersättas av dessa:

[TABLE=250]

Andra användbara ETF på den amerikanska marknaden har hittats i olika marknadsförare. Dessa är de viktigaste:

[TABLE=251]

Dessa ETFs är lätta att köpa och sälja i nästan vilken mäklare som till exempel Nordnet, Avanza eller Degiro.

I allmänhet kommer de att ha högre förvaltningskostnader än ETFerna på den nordamerikanska marknaden och lägre likviditet. I vilken utsträckning detta påverkar måste den slutliga lönsamheten återstår att se.

Men för de av oss som vanligtvis investerar i långsiktiga ETF-enheter, har kostnaden mycket liten inverkan, så de kan vara ett bra sätt att diversifiera med den amerikanska marknaden från Europa. Det finns trots allt alternativ till amerikanska ETFer.

MIFID II-förordningen från Europeiska kommissionen har komplicerat enskilda investerares liv, och det är här att stanna.

Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen

I slutet av december 2017 fick alla som köpt och sålt börshandlade fonder en kalldusch. De nya europeiska reglerna, MIFID II kom att förbjuda europeiska investerare att köpa nordamerikanska ETFer.  Det var emellertid inte ett beslut som helt stängde marknaden för Nordamerikanska ETFer. De nordamerikanska ETF-emittenterna kunde fortfarande sälja och marknadsföra sina börshandlade fonder i Europa, givet att viss extra dokumentation kunde tillhandahållas. Den extra dokumentationen heter KID och PRIIP.

De nordamerikanska producenterna som de svenska bankerna var i kontakt vid detta tillfälle sade att inte hade möjlighet att delge europeiska banker den nödvändiga information som krävdes med det nya regelverket. De svenska och europeiska bankerna fick inte heller producera delar av den här informationen själva. Därför kunde de inte längre kunna erbjuda möjligheten att investera i värdepapper då inte kan uppfylla de nya direktiven.

Efter den 1 januari 2018 var det således inte längre möjligt att lägga några nya köpordrar på nordamerikanska ETFer.

Detta innebar att börshandlade fonder som SPDR S&P 500 ETF(NYSEArca: SPY), PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF (NasdaqGM: QQQ) och iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) med flera ETFer inte gick att köpas i Europa. Detta eftersom emittenterna inte tillhandahöll någon KID.

Hargreaves Lansdown Plc, en av Europas största plattformar för handel med ETFer tvingades ta bort möjligheten att köpa mer än 1 200 börshandlade fonder.

Ändras i framtiden

Vi skrev vid detta tillfälle att vi trodde att detta skulle komma att ändras framgent. ETFer är en fråga om volymer i kombination med låga avgifter. Många tror därför att detta kommer att ändras i framtiden när de nordamerikanska utgivarna märker att de tappar volymer. Det är då sannolikt att de amerikanska emittenterna kommer att delge de europeiska distributörerna den information som de behöver för att de ska kunna distribuera produkterna. Nu ser vi att flera av dessa emittenter redan har börjat leverera in KID till bland annat Nordnet. Detta betyder att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen. Hur det är med övriga banker vet vi i dagsläget inte, men har de nordamerikanska utgivarna börjat att leverera KID till Nordnet skulle det förvåna oss om de inte gör det till i alla fall övriga storbanker i Europa.

Stor efterfrågan på guld

I de kontakter vi haft med Nordnet har det framkommit att detta företag arbetar aktivt med att hålla en dialog med produktbolagen. Nordnet försöker uppmuntra dessa företag att ta fram KID, framför allt för de produkter som är mest efterfrågade av spararna.

Under januari 2019 har intresset för guld hos spararna har ökat markant. Antalet affärer i guldcertifikat har ökat med över 50% på en månad och över 100% på ett år hos Nordnet. Det gör att det nu det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet då denna emittent levererat in KID för denna ETF.

MiFID II och PRIIPs

MiFID II och MiFIR antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. EU-direktiven MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) och PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) ställer bland annat krav på Nordnet, som distributör av finansiella instrument, att för sina kunder visa på alla kostnader och avgifter som är relaterade till en investering i ett särskilt instrument, kunna visa upp information om produktens risker och egenskaper samt tillhandahålla ett s.k. KID-dokument, även kallat faktablad.

Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPs) syftar till att införa en gemensam standard för produktinformation, faktablad, till icke-professionella kunder. Faktabladet (Key Information Document, KID), på max tre sidor, ska på ett lättförståeligt sätt lämna information till konsumenter om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Faktabladet ska kommunicera basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten.

Hur är det då med andra banker?

KID måste lösas av alla banker separat. Det betyder att även om Nordnet fått LGIM att leverera in KID dokument på en rad olika ETFer så är det inte helt löst. En enda emittent betyder inte att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen på allvar. Det betyder emellertid att det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet. Det betyder kanske inte att det är möjligt hos Avanza, Handelsbanken eller Nordea i dagsläget. Vi lovar emellertid att publicera deras listor om och när detta sker (och om de skickar dem till oss så klart).

L&G ETF har publicerat sina KIID dokument på sin hemsida som Du hittar här.

[TABLE=264]

Ovanstående lista för ETFer som kan handlas hos Nordnet gäller från 15 februari 2019. Nya börshandlade fonder kan tillkomma, och sådana som redan finns på listan kan komma att tas bort.