Bristerna med kortfristiga obligationsfonder

Bristerna med kortfristiga obligationsfonder IGHG ProsharesObligationspriserna faller när räntorna stiger. Så när räntorna stiger flyttar många investerare sina räntebärande innehav till kortfristiga obligationer för att minska ränterisken. Vad de kanske inte inser är att de genom att göra så riskerar de sina potentiella avkastningar på två sätt:

För det första reducerar ränterisken till kortfristiga obligationer men eliminerar inte den. Kortfristiga obligationer har fortfarande ränterisk.

För det andra har kortfristiga obligationer mindre exponering för kreditmöjligheter (och naturligtvis risker), en viktig drivkraft för obligationsavkastning.

Ett alternativt tillvägagångssätt är att försöka eliminera ränterisken samtidigt som full exponering för kreditmöjligheter upprätthålls. Det här är vad en räntesäkringsstrategi syftar till att göra. Det är viktigt för att, när räntorna stiger, kreditspreadarna har stramat och ökat avkastningen.

En räntesäkringsstrategi upprätthåller fullt exponering för kreditrisk/möjlighet

Ett bättre sätt att förbereda sig?

ProShares Investment Grade-Interest Hedged (IGHG) spårar indexet Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged), som erbjuder en diversifierad portfölj av långfristiga långfristiga obligationer med investeringsklass med inbyggd räntesäkring. IGHG upprätthåller fullständig exponering för kreditrisk som en primär avkastningskälla, medan hedgen är utformad för att lindra effekten av stigande räntor

Kortfristiga obligationsfonder hjälper investerare att minska ränterisken, men de har brister. Om du letar efter en potentiellt bättre lösning för stigande räntor, överväga en räntesäkringskredit ETF som ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged (IGHG).

När räntorna steg överträffade IGHGs index ett kortvarigt obligationsindex

Källa: Bloomberg, december 2013 – september 2018. Genomsnittlig prestation baserad på kvartalsvisa förändringar i 10-årsskattemässiga avkastning. Stigande ränteperioder är varje kalenderkvartal där 10-årsskattemässig avkastning ökar. Från och med den 9/30/2018 var varaktigheten för FTSE Corporate Investment Grade (Treasury-Rate Hedged) Index 10,26 år. Varaktighet är ett mått på fondens känslighet för ränteförändringar, vilket återspeglar den sannolika förändringen i obligationspriserna med en liten förändring av avkastningen. Högre varaktighet innebär generellt större känslighet. Bloomberg Barclays amerikanska 1-5-åriga företagsobligationsindex mäter avkastningen på värdepapper i amerikanska dollar, investment grade, fast ränta, skattepliktiga värdepapper emitterade av industri-, el- och finansiella företag med löptider mellan 1 och 5 år.

Hur man tar smarta finansiella beslut

Hur man tar smarta finansiella beslut

Under livets gång ställs man gång på gång inför finansiella beslut, om allt från hur stor del av lönen som bör gå till sparande, till de bästa långsiktiga investeringarna för framtiden. Här är praktiska råd om hur man tar smarta finansiella beslut inom tre olika områden.

1.    Sparkonton och investeringsalternativ

För att ta det från början – det första man bör göra som inkomsttagare är att sätta av en del av sin lön i ett sparkonto. Sparkonton ger en avkastning på 1-6,5% ränta om året, vilket är mindre än de flesta investeringsalternativ, men ett sparkonto har ett annat syfte än investeringar. Man sparar för att ha en buffert om någonting skulle hända, som att man blir sjuk eller förlorar sitt jobb, och därefter fortsätter man spara för kortsiktiga mål som en ny bil eller rolig semester. Det viktiga är alltså att ha tillgång till kapitalet, och se till att det inte förlorar i värde, snarare än att låsa upp pengarna i en investering som långsiktigt ger högre avkastning, men som man inte har tillgång till vid krissituation och som kortsiktigt kanske tvärtom förlorat värde vid det tillfälle när man behöver kapitalet.

Oftast rekommenderas man att spara minst 10 % av sin lön, och när en tillräckligt stor buffert skapats kan man börja placera pengarna i ränte- och aktiefonder. Ett tips för den som vill spara mera är att passa på när man får löneförhöjning. Sätter man åt sidan hälften av merbeloppet märker man inte av det, och bäst är så klart att autogirera så att man slipper ta nya finansiella beslut varje månad.

Investeringar görs långsiktigt, ofta för att ha en buffert som pensionär. Det finns olika sätt att investera sina pengar. Aktier exempelvis, ger en hög tillväxt så länge du investerar för minst tio år framåt i tiden, även de säkrare lågprisalternativen. Det är billigt att själv handla aktier över internet, och aktiemäklarna tar historiskt låga courtage. Aktier ger i snitt omktring 7-11% i avkastning per år.

Guld är en något säkrare placering som behåller sitt värde. Tillgångar flyttas ofta från valutor till guld i oroliga ekonomiska tider, men man kan också sälja och köpa guld för att spekulera i prisutvecklingen. Man investerar i fysiskt guld, värdepapper, eller i aktier i gruvbolag som bryter guld. Fonder är ett säkert alternativ om man vill månadsspara med stor riskspridning, och ger ca 5-6% i utdelning efter avgifter (förvaltningsavgiften brukar ligga på på ca 1-2%).

Man kan också köpa obligationsfonder, som består av statsobligationer eller företagsobligationer. Obligationerna i sig ligger på 500,000-1,000,000 kr om man har större belopp att investera, och ger ca 6-7% i avkastning per år. Sist men inte minst kan man placera pengarna i hyresfastigheter, som ger en stabil avkastning på 3-7% per år, skyddar mot inflation, samt även har en del skattefördelar. Självklart kan man investera i annat också, som konst, antikviteter, eller vad som helst man tror kommer öka i värde över en längre tid.

Man kan använda sin ålder som riktmärke för hur mycket man ska investera. Är man 30 år gammal bör man då placera minst 30% av pengarna i ränte- och obligationsfonder och de resterande 60% i aktierelaterade fonder. Då minskar du risken om börsen går ner, och ju äldre man blir ju färre år har man att låta sitt kapital återhämta sig. Därför blir det viktigare med åren att inte förlora pengar, än att tjäna pengar.

2.    Nöjen

När man väl satt undan kapital för spar och investering är det fortfarande viktigt att tänka i samma termer för att kunna hushålla med den återstående delen av sin lön. Tycker du om poker, exempelvis, finns alltid en risk att förlora alla satsade pengar. Därför ska den delen vara skild från all övrig ekonomi i ditt liv. Ofta används termen ”bankrulle” för att beskriva den summa pengar du avsätter enbart för spel. Spela aldrig för mer pengar än du har råd att förlora!

Du bör heller aldrig sätta dig i en sits där hela din bankrulle är på bordet i en enda turnering, eller i handen på en och samma gång. Använd en liten del av din bankrulle i taget. Pokerspelare kan delas in i tre grupper, varav de flesta är hobbyspelare som främst spelar för nöjes skull och har andra inkomstkällor. Förlorar hobbyspelaren sin bankrulle, kan de kan finansiera en ny med hjälp av pengar från deras regelbundna inkomstkälla. Seriösa spelare tjänar pengar på sitt spel men har fortfarande andra inkomstkällor. Det är allvarligare för dem att förlora sin bankrulle.

Professionella spelare är beroende av poker som sin enda inkomstkälla och har inte råd att förlora hela sin bankrulle. De använder strikta tekniker för att gardera sig mot att det händer.

Tumreglerna för fritidsspelare brukar vara att inte riskera mer än 10% av sin bankrulle på en och samma gång. Seriösa spelare strävar efter att ha minst 30 gånger turneringen innan någon STT, medan en professionell spelare kommer att behöva 100 inköp. Exempelvis kan en seriös aktör spela 20 kr STTs med en bankrulle på 600 kr, men en professionell skulle behöva 2.000 kr i sin bankrulle för att spela 20 kr STTs.

3.    Pensionssparande

Nu när du har sparandet och investerandet under kontroll, och även en teknik för att hantera den del av din lön du är villig att sätta av för spel, återstår att se hur du kan maximera din pension. Din pension blir högre desto fler år du har jobbat, så vänta inte alltför länge med att ge dig ut på arbetsmarknaden. För den som är sambo och hemma med barn och/eller jobbar halvtid, kan den som fortsätter att arbeta överföra sin premiepension till den som är hemma för att kompensera pensionsbortfallet. Den allmänna pensionen kommer dock troligtvis bara upp till hälften av din forna lön när du går i pension. Därför är det viktigt med tjänstepension. Om arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension ska du försöka se till att bli kompenserad via lönen så du kan pensionsspara privat.

Välj pensionsbolag som inte har kapitalavgifter och med låga förvaltningsavgifter. 1,5% i avgift kan ge 40% lägre pension i slutändan! Vill du jobba vidare efter 65 års ålder, kan du öka din pension rejält. Det är också billigare för din arbetsgivare att ha kvar dig så här finns goda chanser till löneförhandling. Dessvärre visar undersökningar på att många av de som tagit hjälp av ”pensionsrådgivare” har fått sämre avkastning än de som gjort egna val. Bäst att se efter pensionspengarna själv. Var också försiktig med återbetalningsskydd. När barnen blir större och/eller om din partner har god ekonomi så kanske det inte behövs – skyddet ger nämligen dig en lägre pension. Rent skattemässigt kan du också tjäna på att flytta fram uttagandet av en del av pensionen så du slipper betala de höga marginalskatterna.

Dessa praktiska råd om hur man tar smarta finansiella beslut är bara toppen av ett isberg, men man måste börja någonstans, och det allra viktigaste är att börja spara, investera och tänka på pensionen så snart som möjligt. Börja idag!

Utflöden på en miljard dollar för Pimco

Utflöden på en miljard dollar för Pimco Total Return under maj 2016

37 månader i rad har Pimco Total Return Fund, en av världens största obligationsfonder, sett utflöden. Under maj 2016 noterade Pimco Total Return utflöden på en miljard dollar. Även under april i år såg denna obligationsfond utflöden på nästan en miljard dollar. De totala tillgångarna uppgick per den sista maj 2016 till 86,1 miljarder dollar, ned från 87 miljarder dollar den sista april 2016 och ned från 89,9 miljarder dollar den sista december 2015.

Vill se bevis på långsiktig prestanda

Det förefaller som investerarna vill se bevis på en långsiktig prestanda för Pimco Total Return och dess nuvarande ledning och förvaltning innan de väljer att återinvestera sitt kapital i fonden säger Todd Rosenbluth, chef för ETF och fondanalyspå S & P Global Market Intelligence.

Tillgångar har istället allokerats till fonder, både hos Pimco och andra förvaltare, med både stark utveckling och en långvarig ledning och förvaltning. Det skall emellertid noteras att Pimco Income Fund som förvaltas av Dan Ivascyn såg inflöden på 1,8 miljarder dollar under maj, och har sett inflöden på 21,5 miljarder dollar från den 1 januari 2015.

Slog sitt jämförelseindex i maj

Under maj 2016 överträffade Pimco Total Return Fund sitt jämförelseindex, fonden gav en avkastning och värdeökning på 0,27 procent efter kostnader, vilket översteg referensindexet på 0,03 procent. Fram till och med ingången av maj hade Pimco Total Return Fund en avkastning på 2,51 procent efter avgifter, vilket understiger referensindexet som skulle gett 3,45 procent sedan årets början.

Pimco återinvesterar utdelningarna vilket gör att de ser ut som nyinvesteringar, något som också Blackrock och Janus Capital Group gör. Analysföretag som Morningstar och Investment Company Institute och många fondförvaltare, till exempel Vanguard, Fidelity och DoubleLine, exkluderar utdelningar och behandlar endast rena köp som inflöden.

Pimco sade i ett uttalande att kreditpositionering mot företag, kommuner och emerging markets valutskuld har haft en starkt negativ effekt på resultatet för Pimco Total Return Fund. Det är framförallt räntestrategier i utanför USA, främst Storbritannien och Mexiko som har dragit ned resultatet.

Vad skall Du placera Dina pengar i?

Vad skall Du placera Dina pengar i?

Vad skall Du placera Dina pengar i? Det är en fråga som många ställer sig just nu när räntorna är nere på noll, det stormar på börsen och det finns ont om bra alternativ som både ger möjlighet till en värdeökning och som inte innebär en för hög risk i förhållande till den avkastningen som kan erhållas.

Vi är ännu så länge bara någon månad in på 2016, men det har redan visat sig vara ett tufft år för investerare. Fallande oljepriser har bidragit till att sänka kurserna på aktiemarknaden, det breda amerikanska aktieindexet har fallit med mer än tio procent, och vårt eget OMXS30 har rasat med cirka sju procent när detta skrivs. Under tiden erbjuder räntebärande instrument en minst sagt futtig avkastning, i bästa fall går det att få två procent, knappt hälften mot vad som gick att få för bara fem år sedan.

Så, vad skall Du som en investerare Du placera Dina pengar i en miljö som denna? Låt oss börja med vad Du inte skall göra, det är att få panik. Att sälja av Dina aktier när Du redan har sett hur kurserna har fallit kommer förmodligen göra mer skada än nytta. Ingen vet när marknaden bottnar i år. Det är möjligt att den redan har gjort det. Oavsett om aktiemarknaden har bottnat så vill Du inte stå utanför när det väl vänder uppåt igen. Det är bättre att acceptera dessa tillfälliga upp- och nedgångar med insikten att aktier handlar om långsiktig tillväxt, inte om vinster på kort sikt.

En radikal förändring av Din ränteallokering är också farligt, vare sig det gäller placeringar eller Dina lån. Det är inte rätt tillfälle att sparka ut alla dessa lågavkastande obligationsfonder för att investera i alternativa placeringar med hög risk. Att addera några kryddor till Din investeringsstrategi kan emellertid sätta fart på avkastningen samtidigt som riskerna sprids.

Utdelningsaktier

I fråga om risk versus avkastning så befinner sig utdelningsaktier någonstans mellan obligationer och tillväxtaktier. I en lågräntemiljö är ett alternativ att allokera kapital från obligationer och banksparande till stabila utdelningsaktier. Kommer detta att öka Din risk? Absolut, men om räntorna stiger igen, och det finns inte så mycket utrymme för att de skall falla ytterligare, så innebär det att obligationerna kommer att tappa i värde. Genom att byta obligationer mot utdelningsaktier byter Du egentligen bara en typ av risk mot en annan genom att placera Dina pengar i utdelningsaktier.

Den uppenbara fördelen med utdelningsaktier är att de erbjuder en mycket högre avkastning än statsobligationer, eller till och med företagsobligationer. Leta efter företag som är stabila och kan fortsätta att leverera vinster i nästan alla typer av ekonomiska scenarion.

REITs

Real Estate Investment Trust, så kallade REITs, hade ett tufft år under 2015, de kade i snitt med marginella 2,3 procent. Ändå kan dessa lägre värderingar vara desto större anledning att addera en viss exponering mot fastighetsinvestmentbolag nu. En stor fördel med REITs är att deras prestanda har liten korrelation med den bredare aktiemarknaden. Med andra ord, de är ett bra sätt att diversifiera sin portfölj.

REITs genererar sina intäkter från i huvudsak hyresintäkter. Eftersom dessa fastighetsfonder måste fördela 90 procent av sin beskattningsbara vinst till utdelningar till sina ägare kommer investerarna att gynnas på både kort och lång sikt genom en stabil källa till utdelningar.

Obligationsstegar

Detta är något som inte är fullt så välkänt i Sverige, framförallt för att vi saknar en fungerande obligationsmarknad för privatpersoner. Det är emellertid intressant och detta allokeringsätt kan användas även när det gäller placeringar i obligationsfonder.

För eller senare kommer räntorna att stiga igen. Om Du under denna tid endast köper långa obligationer kommer Du inte kunna kapitalisera på detta och kunna få en högre avkastning under tiden. Jämför Ditt köp med att binda räntan på Ditt bostadslån, köper Du en lång obligation nu så har Du accepterat räntan för perioden.

Av den anledningen väljer många investerare att skapa så kallade ”obligationsstegar” eller ”räntestegar” när räntorna är låga. Med denna metod köper Du flera olika obligationer med olika löptider, några kortare och några längre. Återigen, tänk på Ditt bostadslån, de flesta väljer att dela upp detta i olika transcher med varierande löptider. När räntan betalas ut kan Du sedan investera i nya obligationer, kanske med en högre avkastning än den som det befintliga obligationsinnehavet ger.

Istället för att köpa oblgationer utgivna av enskilda aktörer är det bättre att överväga att köpa en blandning av olika obligationsfonder med förskjutna löptider. På detta sätt minskar risken för fallissemang, en så kallad default. Det är också ett sätt att få mer likvid placering vilket är en fördel om Du vill sälja Ditt innehav.

Tillväxtmarknader

Många av de obligationsfonder som fokuserar på tillväxtmarknader drabbades hårt 2015. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att den avkastning som erbjuds på obligationer som getts ut av tillväxtekonomier är mycket högre än den som erbjuds i USA eller Västeuropa vilket gör att det finns möjlighet att göra fynd. Tänk bara på att Du tar en valutarisk med denna typ av investering.

Eftersom dollarn har blivit starkare på senare tid, är det en bra idé att fokusera på fonder som investerar i dollar tillgångar. Detta minskar risken för att de kommer att förlora värde på grund av ogynnsamma växelkurser längre fram.

Tillväxtmarknadsfonder ger i genomsnitt cirka sex procents avkastning per år, vilket överstiger vad inhemska obligationsfonder med en liknande kreditvärdighet ger. Den risk är att du tar på Dig en lite större risk att få denna potentiella avkastning.

Sparkonton

Att titta på den avkastning som ett bankkonto erbjuder i dagsläget är ganska deprimerande i dessa dagar. Om Du kommer att behöva använda Dina pengar inom en snar framtid är detta emellertid det bästa alternativet att placera Ditt kapital på. Du kommer förmodligen inte att ha särskilt mycket mer på bankkontot när Du använder dem, men under denna tid har Du sovit gott.

Sammanfattning

Om Du har råd att ta litet högre risk är REITs och obligationsfonder som investerar i emerging markets alternativ att titta på de dessa kan öka Din avkastning under en lång tid. Är det däremot säkerhet som lockar är det bättre att hålla pengarna på ett bankkonto som är försäkrat med investeringsgaranti. Vad skall Du placera Dina pengar i? Till sist och syvende beror det på Din egen riskprofil och vilken tidshorisont Du har för Dina investeringar.

Räntefonder inte alltid bra

Räntefonder inte alltid bra

Räntefonder inte alltid bra I våra arkiv har vi hittat en artikel av Stephan Agerman som grundade ETFSverige.se, och i dag arbetar på Deutsche Bank med bland annat den satsning på ETFer som den tyska banken gör under namnet db-x trackers. Vi publicerar artikeln Räntefonder inte alltid bra, något som är ännu mer aktuellt efter den senaste veckans överraskande räntesänkning. Artikeln publicerades ursprungligen i augusti 2011.

Sommaren 2011 har varit kaotisk. Få bedömare förutspådde det senaste raset. Många investerare har sålt aktier och köpt räntefonder. Men är det rätt strategi?

Är det alltid en bra idé att köpa räntefonder när börsen stormar? Det beror på, är ett klassiskt svar. Men för att gå till botten med frågan är det bra att reda ut vilka olika varianter av ränteinstrument som finns.

När det gäller räntefonder och ränte-ETF:er finns det förenklat två huvudkategorier; penningmarknadsfonder med en genomsnittlig löptid på högst ett år och obligationsfonder med en genomsnittlig löptid på över ett år.

De två typerna har självklart flera underkategorier. Obligationer kan vara utställda av stater, myndigheter eller företag. Därutöver finns det underkategorier baserat på till exempel kreditbetyg. Tillbaka till frågan. Jag besvarar den med tre korta klargöranden:

Går den underliggande  marknadsräntan upp går värdet på obligationsfonder med lång löptid ner. Att investera i långa obligationsfonder i Sverige kan därmed inte rekommenderas i dagsläget. Detta grundar jag på att Riksbanken varit tydlig med sin räntebana vilket innebär fortsatta höjningar av reporäntan i år. Detta skulle dock kunna förändras om den nuvarande krisen förvärras ytterligare och ränteprognoserna revideras.

Om det blir ett stort köptryck på ”säkra papper”,som det varit de senaste veckorna, går priset på dessa upp men   räntan som instrumenten ger går ner. Den svenska 10-åriga räntan har i dagarna handlats kring sitt 93-års-lägsta på omkring 2 procent. En fortsatt sjunkande ränta krävs för att priset på obligationsfonder ska fortsätta att öka.

Glöm inte bort förvaltningskostnaden. Är denna kostnad hög relativt gällande ränteläge kan avkastningen efter avgifter teoretiskt bli negativ för penningmarknadsfonder, korta räntefonder. Detta var särskilt aktuellt i Sverige under förra året.

I Sverige finns det i dag endast två ränte-ETF:er noterade. Utomlands är utbudet väsentligt större.

Vad ska man köpa? Tyskland klassas som den enda säkra hamnen i Europa, och i USA har centralbanken, FED, lovat att hålla FED Funds ränta inom intervallet 0–0,25 procent till 2013. Hur mycket mer kan dessa länders räntor sjunka?

I en diversifierad portfölj ska man ha en signifikant andel räntebärande placeringar. I dagsläget skulle jag dock låta denna andel vara på historiskt låga nivåer. Är man orolig och vill minska risken i portföljen rekommenderar jag att placera en mindre del i svenska Xact Repo då reporäntan troligen kommer att fortsätta höjas.

Vissa välkända förvaltare som David F. Swensen anser att innehav i utländska räntepapper inte hör hemma i en diversifierad portfölj. Detta beror bland annat på den relativt sett låga avkastningen jämfört med risker man utsätter sig för.

Ett bra exempel är valutarisken som uppkommer då man placerar i utländsk valuta. Vidare uppnår man inte det skydd som en svensk privatinvesterare ofta försöker uppnå mot nationella börsfall och deflation. Jag tycker att detta är värt att beakta.

Stephan Agerman är passionerat intresserad av börshandlade fonder. Så pass att han 2009 startade informationssajten ETFSverige. se, vid sidan av sitt ordinarie jobb på en investmentbank i Stockholm.