Den globala ETF-marknaden kommer att fördubblas på fem år

Den globala ETF-marknaden kommer att fördubblas på fem år ETF Börshandlade fonderDen globala ETF-marknaden kommer att fördubblas på fem år

Med tanke på den nuvarande takten i tillgångstillväxten i den globala börshandlade fondbranschen, spår BlackRock ETF-industrin kommer att ackumulera 12 biljoner dollar i förvaltat kapital i slutet av 2023. Blackrock spår alltså att den globala ETF-marknaden kommer att fördubblas på fem år

Enligt ETFGI-data uppgick de tillgångar som investerats i ETF och börshandlade produkter upptagna globalt på 4 499 biljoner dollar i slutet av april 2018. I USA fanns amerikanska börsnoterade fonder med 3,583 miljarder dollar i förvaltade tillgångar.

Fyra övergripande trender

BlackRock projicerar ett påskyndande av ETF-tillväxt under det närmaste decenniet med fokus på USA och Europa, de största och bäst positionerade marknaderna för att bära globala ETF-tillgångar över 12 biljoner dollar i slutet av 2023. Förvaltaren trodde att det finns fyra övergripande trenden som sannolikt kommer att leda till en framtida ETF-tillväxt. Dessa trender gäller framförallt i USA och i Europa. Det beror på att i dessa regioner är placerarna, inklusive ETF-investerare, aktiva investerare. Blackrock pekar även på att investerare överallt är känsliga för kostnader, en omvandling i affärsmodellen för finansiell rådgivning och en utveckling i hur obligationshandeln gynnat ETFer för ett effektivt marknadstillträde.

”Under de senaste två och en halv årtionden verkar det som om globala investerare har erkänt de potentiella fördelarna med ETFer. Denna finansiella teknik ger en rik mångfald av investeringsexponeringar till låg kostnad tillsammans med öppenhet och likviditet. På axlarna av tidigare tillväxt anser BlackRock att det finns en enorm framtida potential, med den globala ETF-marknaden kommer att fördubblas på fem år till 12 biljoner dollar i slutet av 2023. Fyra trender har anpassats och utgör tillsammans en rörelse som BlackRock tror bara börjat.

Specifikt hävdade BlackRock att börshandlade fonder alltmer används för att söka resultat som skiljer sig från den breda marknaden. Följaktligen kommer investerare sannolikt att öka användningen av ETFer som byggstenar för tillgångsallokering och som verktyg för att uppnå riktade faktorbaserade investeringsstrategier.

Efterfrågar kvalitet

Investerare uppvisar också känslighet för kostnad och efterfrågar kvalitet. Alla typer av investerare vet att kostnader kan få en betydande inverkan på långsiktig avkastning. Följaktligen används mindre diversifierade ETF i allt högre grad av självstyrda investerare och sofistikerade institutioner.

Omformningen i affärsmodellen för ekonomisk rådgivning tar också form. Investerare betalar i allt större utsträckning en avgift på tillgångar, istället för en indirekt avgift via mäklaravgifter och retrocessioner. Övergången till avgiftsbaserade rådgivande modeller belyser kostnader och sänker kostnader för enkel tillgångsallokering, vilket kan gynna billiga börshandlade fonder.

Slutligen, en utveckling i hur obligationshandeln gynnar börshandlade fonder för ett effektivt marknadstillträde, enligt BlackRock. Obligationslikviditeten försvinner. För att underlätta stora transaktioner bland investerare i institutionell storlek är det mer och mer sannolikt att fler obligations ETF-enheter används tillsammans med eller i stället för enskilda värdepapper, med utgångspunkt i de sekundära marknaderna genom börshandlade fonder över direkt exponering genom de notoriskt illikvida primärmarknaderna.