Fördelar med ETF i portföljen

Börshandlade fonder Fördelar med ETF i portföljenOm du vill diversifiera dina investeringar, skydda dig mot din riskabla investeringar eller få exponering för en viss bransch eller marknad, kan börshandlade fonder, ETF:er, vara den perfekta tillgången till din portfölj. De är ett bra alternativ till traditionella fonder. Investerare som utnyttjar ETF:er och inkluderar dem som en del av sin investeringsstrategi har många fördelar. Här är några bra skäl till varför du också bör inkludera ETF:er i din portfölj.

En ETF påminner mycket om en vanlig indexfond eftersom de båda har låga avgifter. Man handlar med ETF:er på det sätt man handlar med aktier, vilket oftast innebär att du måste betala courtage när du handlar med dessa. Med en ETF får du en exponering mot en viss sektor och en riskspridning till en väldigt låg kostnad. Man kan snabbt och enkelt köpa och sälja andelar, något man inte kan med vanliga fondandelar.

Många anser att investering är gambling, och till viss del är det så eftersom man inte kan förutspå framtiden. Med kunskap och smarta val har man dock en väldigt god chans att snabbt öka sin inkomst. Om man inte känner för att lägga ner lite tid på att lära sig om de olika typerna av investeringar men ändå vill prova lyckan, kan man spela och betta på Unibet Odds. Där finns en stor bredd av olika sporter man kan spela på, allt från sumobrottning och cricket till Esport och motorsport. Självklart finns även klassiska casinospel, spelautomater och poker.

Förvaltningen av ETF

En skillnad jämfört med vanliga indexfonder är att ETF:er inte kräver någon aktiv förvaltning. Förvaltarens enda uppgift är att se till så fondens innehav speglar det index som har valts, och det medför en låg förvaltningsavgift. Visserligen kan avgiften variera en hel del, men det kan den även i vanliga fonder. Om man förenklar det kan man säga att ETF:er har flera fördelar som aktier har, bland annat omsättningsbarheten och den ständiga prissättningen, men till en lägre kostnad och med samma bra riskspridning man får med ett fondsparande. Ytterligare en fördel med denna typ av fond är att de speglar ett index, vilket innebär att fondens förvaltning inte är helt avgörande för fondens värdeutveckling.

ETF:er på Stockholmsbörsen

På Stockholmsbörsen handlas ett runt 30 olika ETF:er. Den dominerande aktören och den största utgivaren av ETF:er med nordisk exponering är Xact. Carnegie, Nordea, SEB och Swedbank har genom åren lanserat egna ETF, men lagt ner så gott som alla efter några år på grund av för få köpare.

Den största nordiska ETF:en är XACT OMXS30. När man investerar i den köper man de 30 största och mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen i en enda transaktion. Förvaltningsavgiften är väldigt låg, så lite som 0,10 procent per år. En annan populär ETF är XACT Svenska Småbolag. Här är avgiften bara 0,3 procent, jämfört med medelvärdet för svenska småbolagsfonder som är ungefär 1,35 procent per år. Om man är intresserad av att investera i råvaror och sprida riskerna lite mer kan XACT Råvaror vara intressant. Fonden är en börshandlad råvarufond som följer prisutvecklingen på 15 olika råvaror av betydelse för de nordiska ekonomierna. Snabbt och smidigt genom en enda transaktion.

SpotR avnoterar sina ETFer

Avnotering av börshandlade fonder utgivna av SpotR från Nasdaq Stockholm. SpotR avnoterar sina ETFer.

SpotR har ansökt om att avnotera sina börshandlade fonder från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan och beslutat att avnotera SEBs börshandlade fonder. Detta innebär en Avnotering av börshandlade fonder utgivna av SpotR från Nasdaq Stockholm. Det innebär att när SpotR avnoterar sina ETFer så följer de efter Swedbank som sedan tidigare har avnoteras sina ETFer.

Följande börshandlade fonder kommer att avnoteras

ISIN Short name

LU0561878983 SPOTR OMXS30
LU0561879106 SPOTRBULL OMXS30
LU0561879361 SPOTRBEAR OMXS30

SpotR ETF – Challenging the Nordic ETF market

SpotR is SEB’s ETF family created to provide investors with accessible trading and investment products primarily with a Nordic focus. The Nordic exchanges are the leading location for ETFs which provide Nordic and international investors with easy access to Nordic equity exposure.

With the aim of becoming the leading provider of Nordic ETFs, SEB’s SpotR ETFs are built on the combined strengths of excellent execution and research capacity in Nordic equities, top ranked equity finance business and a long track record of index-linked asset management.

Launched on NASDAQ OMX Stockholm in March 2011, the three complementary funds track the OMX Stockholm 30 Gross Index and provide investors with different alternatives in terms of exposure and leverage:

  • SpotR OMXS30 UCITS ETF
  • SpotR Bull OMXS30 UCITS ETF
  • SpotR Bear OMXS30 UCITS ETF

SEB Equities provides execution services including electronic trading in SpotR ETFs as well as access to a lending programme providing investors with easy access to SpotR ETFs for shorting purposes via SEB Equity Finance.

Så här går börsen i dag 20181130

Så här går börsen i dag 20181130 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 30/11-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20181130 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20181130. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 i motreaktion

OMX S30 index

(C 1 515,38 H 1 518,62 L 1 501,65)

OMXS30 steg till 1 519, som högst under torsdagen. I och med att lägsta noteringen 1 448 i år kom in den 20 november innebär det att uppgången så här långt gett 71 punkter. Kortsiktigt har vi en mängd mindre motstånd. Vi anger inte alla då det blir en röra av allt. Men vi använder oss av dem i vår scanning av rörelserna, när vi försöker sortera ut de viktigaste som vi sedan presenterar.

En sådan är 72 punkter, vilket betyder att 1 520 nu är en viktig motståndsnivå i det att index tvekar inför en fortsättning. Våra förväntningar inför närmaste månadsskiftet har varit att vi ska få tvära kast i kurssättningen, vilket gjort det omöjligt att föröka ge sig på att i förväg hitta toppar och lågpunkter i alla dessa kast och rörelser. Men tiden finns där med alla sina reaktionspunkter baserat på en mängd tidigare toppar och lågpunkter.

Denna typ av kortsiktiga rörelser sker inom ramen för den långsiktiga utvecklingen, som sedan den 3 oktober är fallande.

Den 29 gav oss toppen

1 680 och vad är naturligare än att vi är vaksamma på en reaktion 3 månader senare, den 29 november. Torsdagen topp 1 519 ligger 161 punkter lägre. Jag tolkar det som att en mindre tillfällig reaktion är aktuell innan index sedan fortsätter till de nivåer vi listat. En av dessa är 1 537 följt av 1 547. Det ger oss intervallet 1 537-1 547, som motstånd. 1 547-nivån måste sedan brytas och ge en stängningskurs över densamma för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt uppgång.

MA 50-kurvan är fallande och utgör ett motstånd med sitt värde i dag på 1 550 men som om några dagar förstärker motståndet vid 1 547, när kurvan får falla ytterligare. MA 200-kurvan är fallande och beskriver den fallande trenden, långsiktigt. Den har värdet 1 574 idag men då den faller långsamt är det motstånd den representerar inte aktuellt nu. Men väl visar den tydligheten av en fallande trend efter att hela uppgången fullbordades i november 2017 med 1 682, som högst den 6 november.

Vi har sedan tidigare planerat in vår workshop via webben till den 3 december (kvällstid), då vi utgått från att tiden kring den 3 december i år får betydelse för fortsättningen.

När vi ser på de långsiktiga rörelserna förväntar vi oss att de tar ned index på nytt efter att den nu påbörjade rörelsen uppåt är avklarad.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 42,2 och 54,8fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,7 och 24,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 62,6 och 46,4 stigande

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20181123

Så här går börsen i dag 20181123 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 23/11-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20181123 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20181123. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 söker stöd

OMX S30 index

(

(C 1 466,39 H 1 478,44 L 1 465,22)

OMXS30 steg 30 punkter efter att i tisdags den 20 november varit ned till 1 448, som lägst. 1 478 blev högsta notering under onsdagen och den inledande handeln på torsdagen. Vi söker nu närmast en lågpunkt som ska ge mer än en kortsiktig motreaktion uppåt. Det kan vara 1 448 från i tisdags men mer troligt är att vi får en lägre nivå som lägsta notering den närmaste tiden.

I och med att index inleddes nedgången från 1 680 den 29 augusti har vi så här långt fått en nedgång på 232, vilket är det samma som 13,8 procent. Vi siktar på 1 422 och ser sedan hur nära detta värde index kan ta sig. Efter torsdagens stängning fattas det 44 punkter ned dit.

Den lägre toppen 1 552 kom in den 2 november och ger oss en nedgång på 104 punkter ned till 1 448 och det på 18 dagar, som vi konstaterat tidigare. Om vi räknar utvecklingen sedan sensommaren och topparna i intervallet 1 677-1 680 får vi på detaljnivå in flera värden i intervallet 1 450-1 430 och vi får då avvakta och se om detta intervall är tillräckligt strakt för att kunna hålla emot vid ett troligt test.

Utvecklingen sedan den 29 augusti ger oss tidsmässigt perioden 23 november till den 4 december, som en betydelsefull reaktions period. Hur rörelsen inom denna period tar sig fram vet vi inte man vi följer utvecklingen för att se om det är läge för en lågpunkt under dessa dagar. Om vi får in en lågpunkt under dessa dagar ökar sannolikheten för att vi därefter får en period av uppgång som kan hålla in över årsskiftet.

Ett vanligt mönster

Jag vill då lägga till att ett vanligt mönster i slutet av ett kalenderår tidigare gett ett ökat säljtryck i de aktier som fallit en hel del tidigare under året. Det handlar då om att många aktörer säljer av de aktier som fallit för att kvitta denna förlust mot vinster på andra aktier. Detta var vanligare förr då många hade anledning att kvitta vinster mot förluster. Detta har tonats ned under senare år då beskattningen förändrats för de flesta via skattefria konton.

Ser vi på utvecklingen under december månad de tre senaste åren har index fallit mot årsskiftet. 2015 gav index en topp vid 1 547 den 1 december för att sedan falla till den 14 december och sedan stiga mot den 30 december.

2016 kom en topp in den 16 december som sedan gav en nedgång in över årsskiftet.

2017 noterade index toppen 1 682 den 6-7 november för att sedan falla till 1 574 den 29 december.

Skulle index falla hela vägen in mot måndagen den 3 december ökar sannolikheten för en uppgång därefter. Vi väntar ut utvecklingen den närmaste tiden innan vi börjar räkna på hur mycket en uppgång kan ge.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 31,8 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 14,0 och 24,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 19,1 och 22,4 fallande

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394

Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20181116

Så här går börsen i dag 20181116 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 16/11-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20181116 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20181116. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 reagerade på den 15:e

OMX S30 index

(C 1 489,79 H 1 510,07 L 1 482,52)

OMXS30 fortsatte till 1 482 under torsdagen, vilket ger oss en nedgång på 70 punkter om vi utgår från 2 november och 1 552. Den viktigare rytmen på 77-78 dagar hjälpte oss att fånga in en hel del aktier som byter riktning dessa båda dagar som är den 14-15 november. Vi räknar från toppen 1 680 den 29 augusti.

Vi har under hösten jobbat med en rytm på 1 månad räknat från toppen den 29 augusti i år vid 1 680. Detta har gett oss 27 september, som topp. Fredagen den 26 oktober som lågpunkt och nu väntar vi in tiden kring den 27-30 november för att se om det ger oss en lågpunkt och möjlig vändning uppåt. Vi har ett stick däremellan, som får oss att bevaka fredagen den 23 november också. Men vi tar allt stegvis och rullar de korta rytmerna framför oss.

Var kan index landa om 2-3 veckor?

Var kan index landa om 2-3 veckor? Om vi inte skenar i väg för långt kan vi sätta en nedre gräns vid 1 422. Men redan vid 1 471, vill jag sätta upp en flagga där vi får börja räkna mer intensivt på de alternativ som är aktuella under nästa vecka och in mot den 3 december.

Fortfarande tolkar vi utvecklingen sedan den 6 november 2017 som en stor A-B-C-våg. Där A-vågen landade den 4 april i år för att sedan övergå i en B-våg som tog index till 1 680 den 29 augusti. Från den punkten inleddes en C-våg som nu ska ta oss till dess slutstation. A-vågen tappade 200 punkter. Tar vi 200 minus 1 680 hamnar vi på 1 480. Torsdagen gav 1 482 och det kan då betyda att nästa sväng nedåt fastnar på 1 480. Nivån är utan tvivel ett stöd och det finns anledning att ha fullbevakning när den testas. På samma sätt som vi hade den 14-15 november under bevakning för en motreaktion uppåt. Om den nivån (1 480) bryts tar vi hjälp av 1 465. På det viset tar vi det hela stegvis till dess tid och pris är i harmoni.

Vi jobbar alltid med alternativa tolkningar för att inte låsa oss får hårt för endast ett alternativ. Detta tar vi om det aktuella alternativt visar sig att inte hålla. Det viktiga nu är att båda de alternativ vi jobbar med pekar nedåt för tillfället. Det andra pekar djupare än det vi beskrivit ovan men är inte No 1 nu.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 31,7 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 17,6 och 28,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,9 och 50,7 fallande

Kursdata: Stockletter.se