Tre lågvolatilitetsinvesteringsstrategier för en volatil aktiemarknad

Tre lågvolatilitetsinvesteringsstrategier för en volatil aktiemarknad

S & P 500 Index föll 3,3% den 7 oktober 2018, den första förlusten på mer än 3% sedan 8 februari 2018. Lågvolatilitetsinvesteringsstrategier.

Hur saker förändras. I september och oktober var den genomsnittliga dagliga volatiliteten (hög till låg) i referensindexet 0,34%. För närvarande är den genomsnittliga dagliga flytten 1,72% (baserat på 20 dagars enkla glidande medelvärde) och var så hög som 2,13%.

Diagrammet nedan sätter nuvarande volatilitet i långsiktigt sammanhang.

Ironiskt nog kan det faktum att volatilitetsindexet (VIX) är relativt dämpat tala för att det värsta är kan komma. Om den typen av volatilitet orsakar ont i magen, illamående, svettiga handflator eller krympning av portfölj, kan det vara dags att titta på några strategier med låg volatilitet.

Strategi nr 1: Outsource volatilitetshantering till ETFs

Börsnoterade fonder (ETF) är ett enkelt, billigt alternativ för att minska volatiliteten.

Det finns ett antal ETF-enheter med låg volatilitet, var och en använder sin egen metodik. Beta, som är ett mått på volatilitet i förhållande till sitt riktmärke, är ett viktigt antal när man handlar för ETF med låg volatilitet.

Betavärden över 1 betyder mer volatilitet än motsvarande referensindex; avläsningar under det betyder mindre volatilitet.

IShares Edge MSCI Minimum Volatility USA ETF Den största ETF med låg volatilitet består av en portfölj av amerikanska large- och mid-cap-aktier och har ett beta på 0,67%.

Andra ETF-investeringsfonder med låg volatilitet fokuserar på utdelningsposter (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF, tillväxtmarknader (iShares MSCI Minimum Volatility Emerging Markets ETF) eller amerikanska småbolag, O’Shares FTSE US Small Cap Quality Dividend ETF.

I allmänhet har ETF med låg volatilitet minskad volatilitet. I investeringsvärlden betyder lägre volatilitet vanligtvis lägre avkastning.

Strategi nr 2: Gör det själv-volatilitetsminskning

ETFer med låg volatilitet bygger på en portfölj av lågvolatilitetsaktier och sektorer. Nuförtiden är det enkelt att skärpa aktier baserat på dina individuella parametrar och bygga en portfölj i enlighet därmed.

Populära aktörer med låg volatilitet inkluderar Coca-Cola och Pfizer. opulära sektorer inkluderar konsumentvaror, hälso- och sjukvård och verktyg.

Till och med en enkel tweak, som att ersätta Nasdaq eller Russell 2000 med en bred marknads ETF som Vanguard Total Stock Market ETF eller Dow Jones Industrial Average ETF, kan minska volatiliteten i portföljen.

Strategi nr 3: Tidsplan för common sense

Oavsett strategi handlar det om timing. Även den bästa ETF som köps kan i värsta fall kommer att leda till förluster. Lågvolatilitetsinvesteringsstrategier

 

Utdelningsaktier överträffar marknaden

Utdelningsaktier överträffar marknaden

Utdelningsaktier överträffar marknaden och när de gör det så betyder det att även de börshandlade fonderna som investerar i utdelningsaktier går bättre än börsen. På senare tid har vi sett en ökning av placerare som väljer att investera i kvalitet och värde genom att köpa de börshandlade fonder som har som tema att äga aktier i företag som ger utdelningar.

Bland de börshandlade fonder vi sett som har noterat inflöden kan nämnas
Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG)
Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEArca: SCHD)

Dessa två börshandlade fonder är helt utdelningsfokuserade, och de kan vara ett lämpligt val för de investerare som söker en exponering mot kvalitetsföretag. VIG har valt att rikta in sig på att köpa aktier i företag som under minst tio år har ökat sin utdelning, så kallade utdelningsaristokrater. I skrivande stund ger denna ETF en direktavkastning på 2,39 procent.

SCHD är en ETF som har ett innehav som alltid ligger på 100 aktier som har valts ut efter starka fundamenta, att de ger utdelningar och samt gett konsekventa utdelningshöjningar under minst 10 år i rad. SCHD ger i skrivande stund en direktavkastning på 3,04 procent.

Var uppmärksam på en alltför hög direktavkastning

Företag som har en alltför hög direktavkastning kan vara företag som maskera sina nödställda böcker, men det kan också vara så att dessa bolag inte klarar av att bibehålla sin utdelning och kan komma att behöva skära ned på denna inom en snar framtid. Följdaktkligen krävs det att de ETFer som investerar i kvalitativa utdelningsföretag försöker att begränsa effekterna av dessa värdefällor genom att kräva en historia av hållbar tillväxtutdelning.

Multifaktorutdelningar

Alternativt kan ETF investerare välja att investera i ett antal multifaktor utdelning ETFer som väljer komponenter baserade på fler faktorer än att de enbart kvalitativa direktavkastare.

Vi kan till exempel nämna Elkhorn FTSE RAFI U.S. Equity Income ETF (BATS: ELKU) som följer högavkastnande amerikanska aktier som har valts ut efter en rad fundamentala faktorer som används för att säkerställa att de kan bibehålla sin utdelning. Det underliggande indexet väljer ut aktier baserat på faktorer som avkastning på de totala tillgångarna (ROE), kassaflödet i förhållande till kortfristiga skulder och räntekostnader samt storleken på operativa tillgångar i förhållande till balansomslutningen. Dessutom tittar modellen på den genomsnittliga försäljningen under de senaste fem åren, det genomsnittliga kassaflödet under fem år, book-to-value och de fem senaste årens utdelning.

O’Shares FTSE US Quality Dividend ETF (NYSEArca: OUSA), den första börshandlade fonden från Shark Tank personligheten Kevin O’Leary, kombinerar hög utdelning med låg volatilitet och kvalitet i ett försök att minska exponeringen mot högutdelande aktier som har upplevt stora kursfall.

Ett annat exempel på en börshandlad fond som försöker kombinera utdelningar med kvalitet är FlexShares Quality Dividend Index Fund (NYSEArca: QDF). QDF betonar kvalitetsfaktorn, till exempel ett företags förmåga att generera fria kassaflöden, utdelningstillväxt och stabilitet. En annan faktor som har varit avgörande för QDFs framgång är betoningen på effektivitet i förvaltningen och företagets förmåga att generera avkastning.

Compass EMP US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index ETF (NasdaqGM: CDL) investerar i de 100 aktier som har högst direktavkastning i CEMP U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. För att CDL skall kunna investera i ett företag krävs att de har rapporterat minst fyra vinstgivande kapital i rad.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (NYSEArca: ONEY) har en placeringsstrategi som omfattar en kombination av grundläggande faktorer som högt värde, hög kvalitet och låga egenskaper storlek, tillsammans med en hög direktavkastning.

Slutligen finns Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (NasdaqGM: LVHD) är ett annat alternativ för de placerare som söker nya källor till avkastning i en föränderlig marknad. LVHD placerar i amerikanska aktier med relativt hög direktavkastning, låg värdering och stabil resultatutveckling.

En haj på fondmarknaden

En haj på fondmarknaden

En haj på fondmarknaden Har Du sett det TV-program som heter Shark Tank? Då känner Du säkert igen Kevin O’Leary, också känd som Mr Wonderful. I veckan som gick började hans börshandlade fond O’Shares FTSE US Quality Dividend ETF (NYSEArca: OUSA) att handlas publikt vilket gjorde honom till en haj på fondmarknaden.

OUSA är emellertid inte den första fonden som Kevin O’Leary grundat. Hans bolag O’Shares startade han tillsammans med bolagets VD Connor O’Brien. Tillsammans har dessa två investerare grundat fondbolaget O’Leary Funds som fokuserar på utdelningar, värdeökningar och bevarande av kapitalet. Sedan starten av O’Leary Funds har den förvaltade volymen stigit till cirka 900 MUSD. Totalt sett förvaltar O’Leary Funds 22 aktiefonder och fyra closed end funds. Genom lanseringen av OUSA tar de nu steget in på ETF-marknaden. OUSA är en passivt förvaltad ETF.

Favoriserar utdelningar

Kevin O’Leary är känd för att vilja få betalt för den risk han tar i Shark Tank, och det är snarare en regel än ett undantag att han erbjuder de bolag som söker pengar att få dem i utbyte mot långa royaltybetalningar. Kevin O’Leary ser royaltybetalningar som han ser på utdelningar och har av den anledningen valt att inte investera i Google (NasdaqGS: GOOG) eftersom detta bolag inte betalar honom några utdelningar. Flera av de fonder som han bolag driver är fokuserade på just utdelningar.

Med sin börshandlade fond O’Shares FTSE US Quality Dividend ETF (NYSEArca: OUSA) visar O’Leary sitt engagemang mot bolag som lämnar utdelning till sina aktieägare. Hans ETF OUSA replikerar utvecklingen av FTSE Russell’s FTSE Global Factor Index Series, ett index som fokuserar på företag med låg volatilitet, kvalitativa värden – och höga utdelningar. I indexet ingår bland annat åtta (8) bolag från Dow Jones AT&T (NYSE: T) och Philip Morris (NYSE: PM). Bland de större innehaven märks aktier som Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Exxon Mobil (NYSE: XOM) och Apple (NasdaqGS: AAPL) som allihopa har en kapitalvikt på mer än fem (5) procent av den börshandlade fonden.

Indexets tre största sektorer är konsumtionsvaror, health care och teknik. Det sistnämnda är den sektor som under de senaste åren varit den sektor som stått för den högsta utdelningstillväxten i S&P 500 indexet. Genom

O’Shares väntas lansera fler ETFer baserar sig på samma FTSE Russell multifaktormetodik, inklusive börshandlade fonder som replikerar aktieutvecklingen på utvecklade marknader och utvecklade marknader i Asien. Det verkar onekligen som O’Shares har planer på att bli en betydande haj på fondmarknaden.

Källa: FTSE Russell