Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror?

Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror?En råvara är en vara som används i handel som är utbytbar med andra varor av samma typ. Medan kvaliteten på en given vara kan skilja sig något, är den väsentligen enhetlig mellan producenterna. Ett troy ounce guld, till exempel, är i princip samma produkt oavsett producent.

Råvarupriser stiger vanligen när inflationen accelererar, vilket gör dem till en viktig säkring mot stigande priser. Detta i sin tur potentiellt skyddar potentiellt köpkraften i investerares kapital.

Råvaror är också värdefulla när det gäller diversifiering. Obligationer är endast minimalt korrelerade med aktier, vilket gör dem till ett effektivt verktyg för att diversifiera investeringar. Råvaror ger ännu mer diversifiering i det. Historiskt sett har de varit negativt korrelerade med både aktier och obligationer. Råvaror som guld betraktas också ofta som säkra hamnar i perioder med geopolitisk osäkerhet.

Det finns flera sätt att investerare kan komma åt råvaror. inklusive terminer och optionsmarknader, men ETFer erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få exponering för en mängd olika råvaror.

SPDR Gold Shares – GLD

SPDR Gold Shares (GLD) är en av de största börshandlade fonderna i världen. Fonden skapades med syfte att följa spotpriset på guld. Varje andel representerar en tiondel av en troy ounce guld som denna ETF äger.

GLD är fysiskt uppbackad. Det betyder att alla andelar är uppbackade av fondens innehav av ädelmetaller. Guldet förvaras i HSBCs valv i London. Detta var den första USA-handlade guld ETFen. GLD var också den första börshandlade fonden som var fysiskt uppbackad.

När guldpriset stiger eller faller gör värdet på GLD det samma. De nyckelfaktorer som påverkar prisrörelserna för guld, och därmed ETFen, är till exempel produktionsnivåer, efterfrågan, värdet på den amerikanska dollarn och centralbankernas policy. Det kan nämnas att de amerikanska skattemyndigheterna anser att guld är samlarobjekt.

Denna ETF lanserades av State Street Global. Värdet på de tillgångar som finns under förvaltning ligger på 35 miljarder dollar och den genomsnittliga omsättningen ligger på 7,6 andelar per dag. Förvaltningskostnaden ligger på 0,4 procent.

iShares Gold Trust – IAU

iShares Gold Trust ETF (IAU) är en annan guldspecifik ETF. Denna ETF ger exponering för den dagliga rörelsen av priset på guldtackor. Fonden håller i guld i valv spridda runt om i världen. Det försöker inte dra nytta av guldet genom att sälja det när priset stiger. Istället anser fondförvaltare att IAU är ett sätt för investerare att köpa och äga guldtackor. Fonden tenderar därför att vara mycket stabil.

IAU lanserades 2005 och har totala tillgångar på 11,32 miljarder dollar, en genomsnittlig handel på 9,0 miljoner aktier och ett 0,25% förvaltningskostnad.

iShares Silver Trust – SLV

BlackRocks iShares Silver Trust (SLV) är utformad för att spåra spotpriset på silver. Jämfört med guld har silver många industriella användningsområden och dess pris tenderar att vara mer volatilt på grund av sin mindre marknadsstorlek. En del av SLV representerar ägande av något mindre än ett uns silver. Viktiga faktorer som påverkar priset på silver inkluderar industrins och konsumenternas efterfrågan, värdet av guld och värdet av den amerikanska dollarn.

SLV lanserades 2006 och har totala tillgångar på 5,26 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 7,4 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,50%.

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund – DBC

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) är ett alternativ för investerare som vill investera i en korg med varor. Fonden spårar DBIQ Optimal Return Diversified Commodity Index Excess Return. Indexet omfattar framtida kontrakt på 14 av de mest omsatta och viktiga fysiska råvarorna i världen, som täcker energi, jordbruk och metaller (värdefulla och industriella). De råvaror som ingår i Indexet är light sweet crude oil (WTI), heating oil, RBOB bensin, naturgas, Brent råolja, guld, silver, aluminium, zink, koppar majs, vete, sojabönor och socker.

Beroende på den specifika råvaran kan viktiga faktorer som påverkar priserna omfatta alla kombinationer av utbud och efterfrågan, väderförhållanden, geopolitiska händelser, klimatfaktorer, arbetskraft, lager/reserver, valutakurser, statlig reglering, efterfrågan på efterfrågan, substitut, energipriser och inflationen.

DBC har lanserat 2006 en total tillgång på 2,58 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 2,2 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,85%.

United States Oil Fund LP – USO

Råolja – ibland kallad ”svart guld” – är en av de viktigaste råvarorna i världen. United States Oil Fund (USO) är den största råolja-ETF med förvaltat kapital och genomsnittlig daglig volym av kontrakt som handlas.

Fonden är utformad för att ge investerare exponering för West Texas Intermediate (WTI) ljus, söt råolja. För att spåra de dagliga prisrörelserna och ge exponering för WTI-råolja har USO terminskontrakt på råolja. Det innebär att fonden måste rulla sina kontrakt genom att sälja terminskontrakt som löper ut under den närmaste månaden och köpa terminskontrakt som löper ut nästa månad. På grund av det rullande uppbär fonden en högre kostnadskvot än några av sina konkurrenter.

Faktorer som påverkar priset på råolja (och ETF) inkluderar utbud i form av produktion, oljebolagsnivån, efterfrågan och geopolitiska nyheter. Stigande produktions- och reserveringsnivåer tenderar att tvinga råoljepriset att sänka, medan lägre nivåer driver priset på råolja högre. Geopolitiska nyheter och evenemang, särskilt från Mellanöstern, kan påverka oljepriset. Ett upplevt hot mot utbudet (som en överhängande orkan i viken) kommer att driva oljepriset högre.

USO har lanserat 2006 en total tillgång på 12,03 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 23,0 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,77%.

Den snabba expansionen av ETF-marknaden är ett vittnesbörd om deras popularitet hos investerare och deras effektivitet för att möjliggöra bred spridning av tillgångar. Börshandlade fonder erbjuder ett mångsidigt och kostnadseffektivt portföljdiversifieringsmedel för både små och stora investerare. Det är viktigt att, i motsats till fondföretagen, den höga öppenhet som ETF erbjuder erbjuder investerare eftersom de kan få en tydligare förståelse för vad de investerar i.

Fem börshandlade fonder med fokus på silver som kan skina

Fem börshandlade fonder med fokus på silver som kan skina

iShares Silver Trust (NYSEArca: SLV) och ETFS Physical Silver Shares (NYSEArca: SIVR), som backas upp av fysiska silvertackor har gynnats av guldprisets uppgång. Denna ädelmetall har stigit med över 4 % under den senaste månaden. Vissa marknadsobservatörer säger att det finns mer på uppsidan för den vita metallen. I denna text titta vi på börshandlade fonder med fokus på silver.

Silver kan få se en värdeökning om guldpriset börjar återhämta sig på allvar. Indisk efterfrågan är avgörande för guld eftersom landet är den näst största köparen av den gula metallen efter Kina. Indien, en av världens största guldkonsumenter, skulle kunna sätta ned sin importskatt på guldtackor, vilket kan vara en stor katalysator för guldpriset.

En teknisk analys ser intressant ut

I det tioåriga diagrammet ser silver vid första anblicken ut att befinna sig i en bear market. En mer noggrann inspektion visar att en stor huvud skuldra formation håller på att avslutas. Det skall jämföras med guldpriset. Kom ihåg att silver tenderar att underprestera guld i slutet av björnmarknaderna och början på tjurmarknaderna.

Dessutom, till skillnad från guld, ser silver en mycket högre industriell efterfrågan. Denna ädelmetall har stor industriell efterfrågan som dra nytta av en växande global ekonomi. På en teknisk grund ser silver också tilltalande ut.

I sexmånadersdiagrammet för silver ser det ut som att silver kan komma att reagera på en kommande dollarstuds. Silverpriset befinner sig i toppen av sin kanal, som visar ett överköpt tillstånd. Bryter silver genom kanaltaket kan det komma att betraktas som ett möjligt köp. Sannolikheten för att silverpriset bryter ned mot botten från i juli ses som låg just nu.

Andra ETFer med fokus på silver

Andra Silver ETFer inkluderar PowerShares DB Silver Fund (NYSEARCA: DBS), vilket är en ökning med 4,4 % under den senaste månaden. ETRACS CMCI Silver Total Return ETN (NYSEARCA: USV) har stigit med 3,6 % under den perioden.

Investerare kan även köpa en ETF med fokus på silver producerande aktier kan titta på Global X Silvers Miners ETF (NYSEArca: SIL) och relaterade ETFs. SIL, den största silvermineralrelaterade ETFen, försöker spegla Solactive Global Silver Miners Total Return Index, som också består av globala silvergruvor.

Silverpriset

Därför skall Du inte bortse från platina

Därför skall Du inte bortse från platina

Därför skall Du inte bortse från platina. Under året har vi sett ett uppsving för börshandlade produkter med fokus på ädelmetaller, till exempel SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), iShares Silver Trust (NYSEArca: SLV) och andra ETPer med fokus på guld och silver. Investerarna gör emellertid klokt i att inte glömma bort platina, och då närmare bestämt ETF Securities ETFS Physical Platinum aktier (NYSEArca: PPLT). Vi visar varför Du inte skall bortse från platina.

Enligt World Platinum Investment Council så har Sydafrika, den största producenten av platina och det land där cirka 80 procent av världens bevisade platinareserver finns, upplevt en brant nedgång i investeringar hänförliga till platinautvinningen. Investeringarna har gått från cirka 3 miljarder dollar årligen till endast en miljard dollar under 2015.

Negativa räntor kan gynna ädelmetallerna

Framöver kan det pågående negativa ränteläget i Japan och Europa bli än mer negativt, något som visserligen skall främja tillväxten men också kan leda till att investerarna ser ädelmetaller som en stabil bevarare av rikedom och värden. Till skillnad från guld har både palladium, platina och silver en hög industriell efterfrågan som drar nytta av en växande global ekonomi.

Platina är världens tredje mest omsatta metall, och det finns mindre kända platinatillgångar än vad det finns guld eller silver. Detta är så pass sällsynt att det höjts röster för att bryta metaller på asteroider. Platina är också utan tvekan mer användbar än guld. Metallen används för allt från smycken till LCD-skärmar till tandläkarutrustning. Den största källan till efterfrågan på platina är bilindustrin. Den använder 40 % av den globala tillgången, mest för att göra katalysatorer.

Branschanalytiker tror också att många platinaföretag har haft överansträngda verksamheter under råvaruboomen under tidigare år och har drabbats av en marknad med överutbud som följd. När det gäller ädelmetallmarknaden måste investerarna hålla koll på FED eftersom guld har varit nära korrelerad till realräntor. Vi har sett guld outperforma under negativa ränteperioder. Innan Brexit talades det om att FED skulle höja räntorna i slutet av juni onsdag vilket skulle ge en skjuts till vissa metaller och andra råvaror.

Just nu ligger platinapriset nästan 30 procent lägre än guldpriset, vilket skall jämföras med det senaste decenniet när platinapriset låg i genomsnitt 34 procent högre än guldpriset. Det har bara varit en handfull gånger under de senaste 100 åren som platina har handlas till en så pass stor rabatt till guld.

Vinnare och förlorare ETF-marknaden vecka 49 2015

Vinnare och förlorare ETF-marknaden vecka 49 2015

Vinnare och förlorare ETF-marknaden vecka 49 2015. Tillhör Du dem som anser att det går för långsamt med fonder? Med rätt börshandlad fond kan det gå snabbt, nedan har vi listat Vinnare och förlorare ETF-marknaden vecka 49 2015 på den amerikanska marknaden. Observera att i sammanställningen inte ingår några så kallade hävstångs-ETFer. Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

Den amerikanska statistiken var bearish för råvarorna, en en solid sysselsättningsrapport säkerställer en räntehöjning denna månad. Samtidigt meddelar OPEC att denna organsiation kommer att fortsätta att bibehålla en stark produktion på en redan mättad marknad. Detta ledde till stora fall på oljepriset. Prisfall på olja, drabbar även de börshandlade fonder som investerar i olja och energi. Samtliga de fem börshandlade fonder som rasade mest denna vecka har exponering mot energimarknaden, endera är det olja, naturgas eller investeringar i pipelines som i fallet med AMJ.

Medan oljepriset föll fick guldpriset däremot ett uppsving. Efter att guldkursen backat de senaste sex veckorna studsade priset nu upp och hade sin bästa handelsdag på två månader i fredags. Efter att ha varit nere på en så låg nivå som 1 050 USD per troy ounce vände guldpriset upp efter att ECB presenterat en rad stimulansåtgärder som var en besvikelse för aktiemarknaden. Uppgången på 2,4 procent gjorde att guldpriset slutade veckan på 1 087 USD per troy ounce.

Vinnare

Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEArca: GDX) + 10,33 procent
Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSEArca: GDXJ) +7,52 procent
Guggenheim Solar ETF (NYSEArca: TAN) +6,96 procent
ETFS Physical Silver (NYSEArca: SIVR) +3,32 procent
iShares Silver Trust (NYSEArca: SLV) +3,04 procent

Förlorare

JPMorgan Alerian MLP ETN (NYSEArca: AMJ) -10,96 procent
iPath Bloomberg Natural Gas SubTR ETN (NYSEArca: GAZ) -9,73 procent
First Trust ISE-Revere Natural Gas ETF (NYSEArca: FCG) -9,15 procent
iPath S&P GSCI Crude Oil TR ETN (NYSEArca: OIL) -5,37 procnet
Vanguard Energy ETF (NYSEArca: VDE) -4,73 procent

Guldpriset

Vinnare och förlorare ETFer vecka 45 2015

Vinnare och förlorare ETFer vecka 45 2015

Vinnare och förlorare ETFer vecka 45 2015. Tillhör Du dem som anser att det går för långsamt med fonder? Med rätt börshandlad fond kan det gå snabbt, nedan har vi listat Vinnare och förlorare ETFer vecka 45 2015 på den amerikanska marknaden. Observera att i sammanställningen inte ingår några så kallade hävstångs-ETFer. Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

Bland veckans vinnare fanns de börshandlade fonder som replikerar aktiemarknaden i Brasilien. Under oktober månad steg iShares MSCI Brazil Capped (NYSEArca: EWZ) med 4,19 procent, trots att ekonomin i Brasilien är i ett mycket dåligt skick samtidigt som både arbetslösheten och inflationen ständigt stiger. Det är sannolikt att landets BNP kommer att fortsätta falla även under 2016.

Kursuppgången i landet har eldats på av högre priser på råvarumarknaden, men vi ser åter en viss svaghet när det gäller råvaror samtidigt som det är sannolikt att vi snart ser nya negativa uppgifter om den brasilianska ekonomin. Den är nämligen i ytterst dåligt skick. Den brasilianska regeringen reviderade prognosen för landets bruttonationalprodukt. Redan tidigare var det sagt att denna skulle komma att falla med cirka 2,44 procent. Nu revideras BNP-tillväxten ned ytterligare och det spås att Brasiliens BNP kommer att falla med 2,8 procent under 2015 samt med 1,0 procent under 2016.

Statsskulden beräknas nå över 70 procent av Brasiliens BNP under 2016, vilket är högt, även om det inte är i klass med Grekland och det andra PIIGS-ekonomierna, arbetslösheten i landet beräknas ligga på 7,6 procent att jämföra med förra årets siffra på 4,9 procent. Inflationen ligger på 9,79 procent. Brasilien känns således inte som en marknad att gå lång i ännu.

Bland förlorarna återfanns ädelmetallerna. Den jobbsiffra som kom från USA i fredags var inte bara stark, den var urstark. Jobbrapporten visade på en ökning av antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA med 271 000 personer under oktober 2015, vilket var en kraftig ökning från förväntade 185 000 personer. Siffran fick dollarn att stiga. En tydligt starkare dollar pressade råvarupriserna, och det finns ett ganska väl definerat negativt samband mellan dollarn och ädelmetallpriserna. Går dollarn upp går dessa priser ned. Jobbrapporten fick även många att tro på en räntehöjning i december.

Vinnare

First Trust ISE-Revere Natural Gas ETF (NYSEArca: FCG) +5,9 procent
iShares MSCI Brazil Capped (NYSEArca: EWZ) +5,38 procent
iPath Bloomberg Natural Gas SubTR ETN (NYSEArca: GAZ) + 4,35 procent
Market Vectors Brazil Small-Cap ETF (NYSEArca: BRF) -4,32 procent
iShares Micro-Cap (NYSEArca: IWC) + 4,00 procent

Förlorare

Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEArca: GDX)  -10,02 procent
Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSEArca: GDXJ) -7,62 procent
ETFS Physical Silver (NYSEArca: SIVR) -4,92 procent
iShares Silver Trust (NYSEArca: SLV) -4,86 procent
SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD)- 4,76 procent

 iShares MSCI Brazil Capped (NYSEArca: EWZ)