Temperaturmätare – Vilka index handlas över kort och lång trend?

Temperaturmätare - Vilka index handlas över kort och lång trend?Temperaturmätare – Vilka index handlas över kort och lång trend?

Temperaturmätare – Vilka index handlas över kort och lång trend? Allt fler index runt om i världen handlas under sina korta och långa trender här uttryckt som 50 och 200-dagars glidande medelvärden. Vi har därför tagit fram en enkel filtreringsbar tabell över 51 större världsindex där dessa värden finns tillgängliga. Kolumn 1 och 2 från vänster är underliggande indexvärde i lokal valuta och kolumn tre och fyra är glidande medelvärden SMA50 och SMA200. Ett värde över 1 betyder att trenden är positiv och ett värde under 1 betyder att trenden är negativ.

Exempel. Sverige ( underliggande index OMXS30) har en kort trend vid 1 144 och en lång trend vid 1 126. I dagsläget är både den korta och den långa trenden är negativ för Sveriges del (aktuellt värde omkring 1 100). Detta illustreras tydligt av att SMA50 och SMA200 har ett värde understigande 1 i vår tabell.

 

[table id=108 /]

Källa: Factset, 15 juni 2011