Institutionella placerare handlar ETFer oftare än småsparare

Institutionella placerare handlar ETFer oftare än småsparare ETF Börshandlade fonderInstitutionella placerare handlar ETFer oftare än småsparare

De ökade inflödena av kapital till börshandlade fonder har ökat likviditeten och den intradagliga omsättningsförmågan. Detta har i sin tur lett till att det blivit möjligt för institutionella investerare att investera snabbt och effektivt samt gå in och ur marknaderna med en ETF. Enligt en undersökning av 210 globala institutioner som gjorts av Risk Magazine handlade cirka 30 % av institutionerna ETFer mer än 50 gånger i månaden. Det är alltå säkert att säga att Institutionella placerare handlar ETFer oftare än småsparare i genomsnitt.

Ungefär 42 procent av institutionerna i Europa handlade med ETFer. mer än 50 gånger i månaden. Under tiden säger över hälften av de asiatiska fondförvaltarna att de handlade med ETF: er 10 eller färre gånger per månad. Amerikanska investerare genomförde också ETF-order på liknande sätt för att fördela tillgångar och sprida sina risker.

Allokerar 19 procent av tillgångarna till börshandlade fonder

Den genomsnittliga institutionella investeraren allokerade 19 procent av tillgångarna till ETF. Vidare avfärdade många institutioner konventionella sätt att handla ETFs, och valde att genomföra sina transaktioner via mäklare som tillförde investerare en offert för handel på begäran, vilket kanske inte är överraskande med tanke på storleken på handelsorderna.

Ungefär 41 % av de svarande sa att de handlar med hjälp av så kallade riskprissättning där en förvaltare kommer att betala ett högre pris till en market maker att ta på sig och flytta stora affärer, så att handeln inte påverkar marknadspriset. Institutionerna använde detta tillvägagångssätt för att göra snabba affärer, och metoden gynnas av 44 % av amerikanska institutionerna. Lite under hälften av de undersökta indikerade att de handlar ETFer i storlekar mindre än 25 miljoner dollar, med drygt en femtedel handlar börshandlade fonder i poster över 100 miljoner dollar.

Var sjätte affär är en ETF

Uppgifter från Credit Suisse avslöjade att under september 2017 så uppgick ETF-handeln i genomsnitt till 24,6 procent av det amerikanska börsvärdet. Samtidigt svarade handeln med börshandlade fonder till 16,4% av volymen. Procentandelarna återspeglar ETF-handeln till tre års låga förhållanden i förhållande till den totala aktiehandeln.

Den lägre volymerna kan tyda på att fler investerare antar buy-and-hold-strategier trots högre värderingar, eller fler sitter i sidled om det finns en eventuell återhämtning som kan öppna ett annat tillfälle.