Minska volatiliteten, öka intäkterna med en kunglig Dividend ETF

Minska volatiliteten, öka intäkterna med en kunglig Dividend ETFMinska volatiliteten, öka intäkterna med en kunglig Dividend ETF

Utdelningsaktier och börshandlade fonder hjälper inte bara investerare att öka intäkterna. Vissa utdelningsbärande tillgångar kan också bidra till att minska volatiliteten i portföljen. ProShares S & P 500 Aristocrats ETF (CBOE: NOBL) ger det bästa av båda världarna.

NOBL, som spårar S & P 500 Dividend Aristocrats Index, har siktat in sig på toppskiktet av alla aktier. Denna börshandlade fond väljer endast aktier som har ökat utdelningen i minst 25 år i följd. Följaktligen förses investerarna med en portfölj av högkvalitativa, hållbara utdelningsbetalare i motsats till mer högavkastningsfokuserade fonder som kan innehålla företag på mer osäkra finansiella ställningstaganden.

Bättre riskjusterade avkastningar över långa tidsperioder

De företag som konsekvent har ökat sina utdelningar tenderar att hålla en hög kvalitet och visa en stark tillväxtpotential. Dessa utdelningsproducenter har lyckats tåla perioder med marknadsnedgångar och uppvisar mindre kursfall när investerare sålde av mer riskfyllda tillgångar. Detta samtidigt som de levererar starka avkastningar på uppsidan, för att skapa bättre riskjusterade avkastningar över långa tidsperioder.

Under de senaste tre åren hade NOBL årlig volatilitet legat på 12 procent jämfört med 12,7 procent för S & P 500, enligt ETF Replay-data. Under den perioden var den maximala drawdownen på NOBL bara 10,1 procent, eller nästan 300 basispunkter mindre än den maximala drawdown som S & P 500 upplevde.

Ännu bättre är att de 50 företagen i NOBL lyckats överträffa det bredare referensindexet S & P 500 stort. Ett hundra dollar som investerats i S & P: s utdelningsaristokrater när det lanserades 2005 skulle vara värt omkring 400 dollar nu. Den summan skulle vara mindre än 300 dollar för den vanliga S & P 500 indexet under samma period. Under tiden har NOBL varit mycket mindre volatilt än det vanliga indexet ”, rapporterar InvestorPlace.

Mer än 3,5 miljarder under förvaltning

NOBL, som hade 3,56 miljarder dollar i förvaltat kapital i slutet av 2017, fördelar 24,2 procent av sin vikt till konsumentsektorn. Industri- och hälsovårdsaktierna kombinerar för cirka 29 procent av denna börshandlade fonds vikt.

NOBLs 12-månaders direktavkastning på 2,22 procent kan ses som ett positivt drag i en stigande räntemiljö. Med stigande räntor kan högavkastningsaktier släpa efter medan utdelningsaktier med lägre avkastning och kvalitativa egenskaper kan överträffa.

NOBL har några konkurrenter när det gäller utdelningstillväxt mot andra marknadssegment och regioner. ProShares har till exempel andra börshandlade fonder som

  • ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (CBOE: SMDV)
  • ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (CBOE: REGL) och
  • ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (CBOE: EMDV).

Ännu fler börshandlade fonder väljer BATS

Ännu fler börshandlade fonder väljer BATS

BATS Global Markets behåller sitt momentum, och denna börsoperatör strävar efter att bli den ledande marknaden för notering av börshandlade fonder. Ännu fler börshandlade fonder väljer BATS, nu senast är det ProShares, den största utgivaren av hävstångs-ETFer och inverterade börshandlade fonder som väljer BATS. ProShares väljer att flytta fyra av sina ETFer till den Kansasbaserade marknadesplatsen BATS.

De börshandlade fonder som ProShares flyttar från New York Stock Exchange till BATS är

  • ProShares Large Cap Core Plus (NYSEArca: CSM)
  • ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (NYSEArca: SMDV)
  • ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (NYSEArca: REGL)
  • ProShares Morningstar Alternatives Solution ETF (NYSEArca: ALTS)

Lägsta spreaden

Under oktober 2015 hade BATS den lägsta spreaden på 46 av de 100 mest omsatta börshandlade produkterna, ETP, och hade under november månad en marknadsandel på 27,2 procent på den amerikanska marknaden. Under hela 2015 har denna börs varit den största amerikanska marknaden för ETF handel för varje månad, men även den näst största vad gäller aktiehandel,

BATS har därför lockat till sig flera välkända ETF-leverantörer från andra marknadsplatser, till exempel State Street och WisdomTree. BATS är för närvarande den bästa amerikanska amerikanska börsen för ETFer när det gäller handelsvolymer, något som denna marknadsplats använder som ett försäljningsargument för nya emittenter. För att fortsätta detta har BATS antagit ett market maker program som har till syfte att göra att spreadarna, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs ännu mindre vilket skall öka likviditeten och öka handelsvolymerna ytterligare.

Som ett ytterligare steg har ledningen för BATS sagt att börsen har för avsikt att lansera BATS ETF Marketplace och kommer att betala ETF leverantörer så mycket som 400 000 USD per år för att lista sina produkter på BATS. Beloppet kommer att variera beroende på den genomsnittliga dagliga volymen.