Fyra sätt att fördubbla Ditt kapital

Double Your Money Fyra sätt att fördubbla Ditt kapitalFyra sätt att fördubbla Ditt kapital

Det finns något om idén att fördubbla sina pengar på en investering som intriger de flesta investerare. Det är ett trevligt samtalsämne på cocktailpartyn, ett löfte som ges av vissa övernitiska rådgivare, och en rubrik som pryder omslaget på några av de mest populära privatekonomiska tidskrifterna. Varför denna fixering existerar är en annan sak. Fyra sätt att fördubbla Ditt kapital

Det kan vara att de flesta av oss har det inbyggt i vårt system, att vi älskar den risk som gör det möjligt för oss att tjäna snabba pengar. Det kan också vara den estetiska sida i oss som tycker om de jämna och runda tal som en fördubbling innebär. Att säga att Du har fördubblat Ditt kapital låter betydligt bättre än att säga att Du har gjort en vinst på 97 procent. Att fördubbla sina pengar är både ett realistiskt mål att investerare alltid bör sträva mot, liksom något som kan locka många människor i impulsiva investera misstag. Här tittar vi på rätt och fel sätt att investera för en hög avkastning. Här beskriver vi fyra sätt att fördubbla Ditt kapital

Det klassiska sättet – tjäna pengar säkert men långsamt

På 1980-talet hade mäklarfirman Smith Barney en reklamfilm där den brittiske skådespelaren John Houseman informerade tittarna att på Smith Barney tjänade de sina pengar på gammaldags sätt, genom att förtjäna dem. När det kommer till de mer traditionella sätten att fördubbla sitt kapital så är detta nog det sätt som ligger närmast verkligheten.

Det mest beprövade sättet att fördubbla sina pengar under en rimlig tid är att nog att investera i en säker, icke-spekulativ portfölj av stabila aktier. Även om denna portfölj inte kommer att fördubblas inom ett år, så är det nästan säkert att den kommer göra det så småningom, tack vare den gamla regeln om 72

Regeln om 72 är en berömd genväg för att beräkna hur lång tid det tar för en investering att fördubblas enligt ränta-på-ränta. Enligt regeln om 72 delar Du den förväntade avkastningen med 72 och får då fram hur lång tid det kommer att ta att fördubbla Dina pengar. Med tanke på det stora antalet aktier som i genomsnitt har gett mer än tio procent i avkastning varje år är det ett bra exempel. Dela 72 med tio (10) och Du får 7,2 det vill säga portföljen fördubblas var 7,2 år. Det är inte så illa när man betänker att det kommer att fyrdubblas efter 18 år och att banken inte ger någon ränta att tala om.

När aktiemarknaden blöder

Ibland finns det perioder när Du måste köpa, inte eftersom alla andra köper utan för att alla andra säljer. Ibland drabbas stora idrottsmän av svackor och deras fans vänder dem då ryggen, på samma sätt är det ibland med aktier. Som Baron Rothschild (och Sir John Templeton) en gång sade, smarta investerare ”köpa när det finns blod på gatorna, även om blodet är deras eget.” Dessa finansmän sade emellertid inte att Du skulle köpa skräp, de argumenterade för att det finns tillfällen när bra aktier är översålda, och att det då erbjuds tillfällen för den modige investeraren som har gjort sin hemläxa att köpa dessa aktier billigt.

Kanske är de mest klassiska instrumenten som används för att mäta när en aktie kan vara översåld p/e-talet eller bokfört värde i förhållande till eget kapital. Båda dessa instrument har ganska väletablerade historiska normer för både de allmänna marknaderna och för specifika branscher. När företag halkar långt under dessa historiska genomsnitt av olika skäl kommer smarta investerare lukta sig till en möjlighet att fördubbla sina pengar.

Det säkra sättet

Precis som både höger- och vänsterfilen på motorvägen till sist tar en bilist till samma ställe är det med aktiemarknaden, det finns både snabba och långsamma sätt att fördubbla dina pengar. De investerare som är rädda för att deras pengar skall sluta som en kraschad bil runt en lyktstolpe skall kanske välja att köpa obligationer eftersom dessa ger en betydligt säkrare resa till målet.

Även den investerare som väljer att ta mindre risk kan emellertid fördubbla sina pengar med hjälp av obligationer. Det vi talar om är då ofta nollkupongare, obligationer som ges ut till underkurs, men inte ger någon löpande avkastning. På förfallodagen betalas det nominella beloppet ut. Istället för att köpa en obligation för 10 000 kronor med en avkastning på fem (5) procent per år går det istället att köpa den till ett pris på till exempel 5 000 kronor. Ju närmare denna obligation kommer förfallodagen desto mer ökar den i värde. På slutdagen erhåller båda investerare samma belopp, 10 000 kronor. Det finns två fördelar till med sådana obligationer, dels slipper investeraren den så kallade återinvesteringsrisken, det vill säga att de inte kan investera sin ränta eller utdelning till samma avkastning som det först placerade kapitalet, dels så betalas skatten först vid inlösen och inte löpande under obligationens löptid.

Det spekulativa sättet

Sakta men säkert är ett sätt som fungerar för vissa investerare, medan andra anser att det finns en risk för att de skall ”somna vid ratten”. Dessa investerare vill istället ha mer spänning, läs risk, i sina portföljer. För dessa investerare är det inte ovanligt att arbeta med till exempel optioner, Mini Futures eller att köpa så kallade frimärksaktier.

Aktieoptioner, precis som Mini Futures, kan i sin enklaste form användas som ett sätt att spekulera i om ett företags aktiekurs skall gå upp eller ned. För många investerare, särskilt de som har fingret på pulsen på en specifik bransch, kan alternativet vara att turboladda sin portföljs prestanda på detta sätt. Med tanke på att varje option representerar 100 aktier i lager, behöver ett företags aktiekurs bara öka en liten andel för en investerare skall göra en bra affär. Var emellertid försiktig och se alltid till att göra hemläxan samt arbeta med så kallade stop lossar. Detta sätt kan både skapa förmögenheter som dränera dem.

Slutligen kan extrema fynd i form av frimärksaktier snabbt förvandla ören till kronor. Oavsett om Du bestämmer Dig för att satsa på tidigare storföretag som rasat eller om Du satsar Ditt kapital i företag som säger sig ha utvecklat nästa stora uppfinning så kan denna typ av aktier komma att fördubblas på bara en dag. Kom bara ihåg att risken är hög i dessa aktier.

Om det låter för bra för att vara sant….

Det finns ett gammalt talesätt som säger att om någonting är för bra för att vara sant så är det förmodligen så. Det kloka rådet när det gäller att fördubbla sitt kapital är det finns förmodligen fler bolag som inte kommer att lyckas än vad det finns säkra vinster.

Även om det säkert finns andra sätt än de ovan nämnda att fördubbla ditt kapital på så skadar det inte att vara försiktig.