Dropbox förbereder nyemission

Dropbox förbereder nyemissionDropbox förbereder nyemission

Molnföretaget Dropbox förbereder nyemission av allt att döma. Dropbox har nämligen lämnat in pappersarbetet för en listningsemission till den amerikanska finansinspektionen SEC, eller Securities and Exchange Commission, som är det fullständiga namnet. Planen är att listningen av Dropbox skall äga rum under det första halvåret 2018. Vad värderingen blir är ännu så länge okänt. Vid nyemissionen som gjordes under 2014 värderades Dropbox till 10 miljarder dollar.

Om det stämmer skulle börsnoteringen av Dropbox vara den första högprofilerade tekniska noteringen på årets IPO kalender, som kommer efter den besvikelsen som Snap levererade under förra året. Uber, som i dag är det högst värderade teknikföretaget förväntas inte lista sig förrän 2019.

Har anlitat Goldman Sachs

Ryktena om att det San Francisco-baserade Dropbox skulle börsnoteras har cirkulerat under en period. De fick förnyad styrka sedan det under 2017 kom ut nyheter om att bolaget anlitat den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg har även JPMorgan Chase tillfrågats om att delta i den förväntade börsintroduktionen.

Dropbox säger att mer än 500 miljoner människor använder sig av deras onlinetjänster för mjukvaror, som är utformade för att låta konsumenter och företag spara dokument i molnet och komma åt dem från vilken enhet som helst.

Företaget säger på sin hemsida att Dropbox for Business, premiumprodukten anses vara den viktigaste verksamheten, har 200 000 kunder. Dropbox nekade att kommentera.

”Cash är syre”

Dropboxs finansiella resultat är inte offentligt känt, men företaget sa i januari att det var på rätt sätt att generera 1 miljarder dollar i intäkter på årsbasis. VD Drew Houston sa i juni 2016 att Dropbox var kassaflödespositivt. Just detta är en mätare för finansiell hälsa som Wall Street uppskattar. Det betyder emellertid inte att den onlinebaserade verksamheten är lönsam.

Bolagets senaste rapporterade värdering på 10 miljarder dollar kom under en riskkapitalfinansieringsrunda 2014. Om företaget skulle göra en börsintroduktion vid den värderingen med 1 miljard dollar i intäkter, skulle det kunna motsvara en 10x intäkts multipel. Box, Dropbox närmaste konkurrent i företagsbranschen, hade en försäljningsmultipel på 8x under sin IPO 2015.

Dropbox har stadigt byggt upp sin ledningsgrupp när den rör sig mot en börsnotering som medförde att erfarna personer som den Googles tidigare VD Dennis Woodside som huvudchef och den tidigare Twitter-produktchefen Todd Jackson som produktchef.

FPX den första börshandlade fonden som köper aktier i Snap

FPX den första börshandlade fonden som köper aktier i Snap

First Trust U.S. Equity Opportunities (NYSEArca: FPX) blev den första börshandlade fonden som köper aktier i SNAP, moderbolag till den glödheta appen Snapchat som börsnoterades i förra veckan. Från början var det tänkt att First Trusts börshandlade fond skulle köpa aktier i SNAP i samband med att denna ETF gjorde sin kvartalsvisa ombalansering, men förvaltarna utnyttjade sin möjlighet att enligt placeringsreglementet addera aktien redan den 2 mars 2017.

SNAP får initialt en vikt på 0,3 procent av kapitalet i FPX portföljen, en siffra som kan komma att öka efter ombalanseringen den 17 mars. First Trust U.S. Equity Opportunities (NYSEArca: FPX) investerar i nyintroducerade företag på den amerikanska aktiemarknaden, och följer ett marknadsvägt index som består av de 100 största och mest likvida börsintroduktionerna under de senaste fyra åren i USA. FPX köper inte enbart aktier i företag som har gjort så kallade spridningsemissioner utan även i så kallade spin offs. Bland aktierna i FPX jämförelseindex finns företag som Hewlett Packard Enterprises, Facebook, PayPal och Twitter.

Sedan årets början har FPX stigit med cirka sex procent, att jämföra med det bredare referensindexet S&P 500 som har stigit med cirka 6,6 procent. På längre sikt har FPX emellertid visat sig vara en bra investering, denna ETF har stigit med 10,9 procent per år att att jämföra med det bredare referensindexet S&P 500 som har stigit med cirka 7,9 procent.

Steg med mer än 40 procent

SNAP som är moderbolag till Snapchat, steg med mer än 40 procent den första dagen aktien handlades, vilket var i torsdags förra veckan. Att FPX köpte aktien betyder inte att det inte kommer ske köp från andra börshandlade fonder. Det är däremot inte sannolikt att aktien kommer att ingå i de bredare indexen på kort sikt. Sökordsjätten Alphabet, tidigare Google (GOOGL) fick vänta i närmare två år innan aktien togs upp i S&P 500 och därmed kunde börja köpas av bredare börshandlade fonder som till exempel SPY. Det är ovanligt att nyintroducerade företag finns att köpa genom börshandlade fonder, men FPX och dess konkurrent IPO är två av de ETFer som investerar i sådana företags aktier.

FPX är inte den enda börshandlade fonden som investerar i IPOs

Utöver FPX finns en mindre och yngre konkurrent, Renaissance IPO ETF (NYSEArca: IPO) som har meddelat att denna börshandlade fond kommer att köpa aktier i SNAP i samband med sin kvartalsvisa rebalansering den 28 mars 2017. Renaissance IPO ETF har stigit med 10,5 procent sedan den 1 januari 2017, jämfört med S&P 500 som har stigit med cirka 6,6 procent. Förvaltarna på Renaissance IPO ETF räknar med att SNAP kommer att få en vikt i deras börshandlade fond som gör aktieinnehavet till ett av denna fonds tio största. SNAP hade per den 3 mars ett börsvärde på 31,3 miljarder dollar.

Renaissance IPO ETF investerar i börsintroduktioner, men först efter det att dessa företags aktier har listats på en börs. I dag har Renaissance IPO ETF 13,5 MUSD under förvaltning, att jämföra med First Trust U.S. Equity Opportunities (NYSEArca: FPX) som har cirka 750 MUSD under förvaltning. Det finns andra skillnader, Renaissance IPO ETF har endast innehav i 46 olika aktier, att jämföra med FPX som äger 102 olika aktieslag i 100 olika företag. Renaissance IPO ETF har stora innehav ibland annat First Data (FDC) och Transunion (TRU).

Renaissance IPO investerar i börsintroduktioner inom loppet av 90 dagar från det att handeln påbörjades, och säljer sedan av dem efter två år. En likhet mellan dessa börshandlade fonder är att ingen av dem köper aktien under den första dagens handel.

Står Snapchat inför en börsnotering?

Står Snapchat inför en börsnotering?

Snap Inc, det bolag som äger meddelandeappen Snapchat förbereder en börsnotering. Bolaget har nyligen inlämnat dokument till den amerikanska finansinspektionen SEC, dokument som visar att Snap förbereder en börsnotering.

Enligt nyhetsbyrån Reuters som valt att citera en anonym källa valde det Kalifornienbaserade företaget att lämna in sina emissionshandlingar till SEC redan innan det amerikanska presidentvalet. Snap skall ha lämnat in sina handlingar i enlighet med Jumpstart Our Businesses, också känt som JOBS Act. Denna lag har utformats för företag som har mindre än en miljard dollar i omsättning.

Nu skall vi emellertid ha i åtanke att en SEC arkivering inte garanterar en börsintroduktion. Väljer Snap att gå vidare med en IPO så kan värdet på företaget komma att hamna på mellan 20 och 25 miljarder dollar, vilket skulle göra Snap till den åttonde största börsintroduktionen sedan 2012. Alibaba Group Holdings Inc. (BABA), som 2014 gjorde sin debut på aktiemarknaden med en värdering på 169 miljarder dollar är den största börsintroduktionen.

Snap, inte bara Snapchat

Även om Snap främst är känt för sin meddelandeplattform Snapchat så har bolaget nyligen diversifierat sig genom att lansera hårdvara, i detta fall en form av glasögon som kallas för Spectacles. Dessa glasögon gör det möjligt för användarna att spela in korta videosnuttar genom att styra gångjärn bredvid linserna. Filmerna är ett tillägg till företagets betydande antal funktioner på sin plattform, såsom geofilters och linser. Snap rullade nyligen ut en begränsad upplaga av produkten.

I en intervju i augusti sade Snap Incs Bryan Kim att plattformen kan liknas vid ett kameraföretag, och att bolaget uppmuntrar kreativitet vilket är varför det finns så pass många olika kreativa verktyg, filter och linser på plattformen.

Snap beräknas nå en kvarts miljard, 250 MUSD i intäkter under 2016, men räknar med att fyrdubbla dessa till en miljard dollar under 2017. Större delen av intäkterna kommer i form av annonsintäkter på plattformen. När Facebook i samband med sin rapport meddelade att företaget nått en topp i sina annonsintäkter var det många analytiker som drog slutsatsen att Snap kan komma att ta annonsörer från Facebook. En stor del av Snapchats användare är yngre än de som använder sig av Facebook, vilket är en förklaring till att många underhållningsföretag och modemärken valt att använda sig av Snaps meddelandeplattform för att nå ut till sin målgrupp.