Det ideala sättet att handskas med stigande räntor

Börshandlade fonder Det ideala sättet att handskas med stigande räntor BKLN ETFDet ideala sättet att handskas med stigande räntor

Då allt fler marknadsaktörer förutser att Federal Reserve kommer att höja räntan ytterligare under 2017 växer efterfrågan på investeringar i senior säkrade flytande räntebärande banklån. För privatpersoner kan de vara svåra att köpa, men det är det ideala sättet att handskas med stigande räntor. Investeringen görs lämpligen genom att börshandlade fonder.

En stigande ränta skulle påverka obligationsfonderna negativt, eftersom nyare värdepapper skulle komma med en högre ränta. Detta gör äldre obligationer med lägre avkastning mindre attraktiva. Följaktligen kan obligationsplacerare vända sig till seniorlån som ett sätt att mildra ränteriskerna men fortfarande erhålla attraktiva räntor. PowerShares Senior Loan Portfolio (NYSEArca: BKLN) är den största ETFen som erbjuder exponering för tillgångsklassen.

Senior loan

Ett senior loan är ett lån som tagits från ett försäkringsbolag, en bank eller ett syndikat av långivare. Lånen är säkrade genom att de har säkerhet i låntagarnas tillgångar, vilka fungerar som säkerhet. Om låntagaren gör en default, har långivare en högre fordran på defaulternas tillgångar. Dessutom har senior säkrade flytande lån, som deras namn antyder, en rörlig räntekomponent som fluktuerar med marknadsräntorna.

Banklån är ett annat bra alternativ nu. De ges generellt till företag som har ett kreditbetyg som är lägre än investment grade. Det finns således gott om kreditrisk. Men deras ränta flyter, vilket innebär att de anpassar sig – eftersom räntorna stiger, så kommer den att göra det även på dessa lån.

Eftersom räntorna vanligen justeras en gång per kvartal har dessa lån vanligtvis kort duration- ett mått på en obligationsfonds känslighet för ränteförändringar. Den flytande räntekomponenten erbjuder också investerare en alternativ metod för att tjäna avkastning samtidigt som ränterisken mildras. Följaktligen betraktas banklån som en attraktiv ersättare till traditionell företagsskuld i en stigande räntesituation.

Det finns ytterligare alternativ

Det finns ett antal konkurrenter till BKLN, till exempel Highland/iBoxx Senior Loan ETF (NYSEArca: SNLN), och aktivt förvaltade SPDR Blackstone/GSO Senior Loan ETF (NYSEArca: SRLN) och First Trust Senior Loan ETF (NasdaqGM: FTSL). PowerShares Senior Loan ETF (BKLN) är den största av dessa börshandlade fonder. Denna ETF är också ett av de billigaste alternativen. Förvaltningskostnaden ligger på cirka 0,65 procent, medan den har genererat en direktavkastning på 4,54 procent.

En eventuell risk med banklån är att dessa obligationer inte är lika likvida som amerikanska statsobligationer eller investment-grade företagsobligationer. Kreditriskerna var låga under förra året. Om ekonomin stärks och företagens resultat stiger bör detta kunna kompensera företagen för den stigande räntan.

Banklån i börshandlade fonder

Investera i Banklån i börshandlade fonder

Det går att investera i Banklån i börshandlade fonder. Dessa ETFer lånar inte ut pengar till privatpersoner och företag. Istället köper dessa börshandlade fonder banklånsobligationer, vilka är banklån till andra bolag. Eftersom kreditkvaliteten på lånen varierar kraftigt, gör dessa fonder ibland ganska riskabla investeringar.

I tabellen nedan har vi listat alla de börshandlade fonder med fokus på banklån som vi kunnat finna. Listan innehåller inga nyligen lanserade ETFer.

[TABLE=189]

Tillgångar i KUSD. Tillgångar och genomsnittlig volym baseras på data per den 17 juli 2017.

Inom segmentet banklån är PowerShares BKNL den i särklass största ETFen och även den äldsta. BKNL noterades i mars 2011. BKNL har, precis som sin konkurrent, Highland/iBoxx Senior Loan ETF (SNLN), en passiv indexerad förvaltningsstrategi.

2013 gick State Street samman med ett dotterbolag till private equity-jätten Blackstone Group i ett gemensamt projekt och lanserade SPDR Blackstone/GSO Senior Loan ETF (SRLN), som har samma inriktning men med en aktiv förvaltning. Under oktober 2013 fick SRNL en efterföljare, First Trust Senior Loan Fund (FTSL), som även den erbjuder en aktivt förvaltad ETF med inriktning på banklån. Det stora intresset trots beror på att investerarna bedömer att den lägre kreditrisken är ett viktigare kriterium än höga räntor.