Orolig för Emerging Markets? Det finns ETF för det också

Emerging Markets har överträffat de utvecklade marknaderna, men några framträdande Wall Street-banker utfärdar en försiktig varning om riskensentimentet plötsligt ändras. Orolig för Emerging Markets? Investerare som är försiktiga med eventuella risker kan titta på bearish eller inverterade börshandlade fonder för att säkra sina satsningar på tillväxtmarknader.

Efter den snabba uppgången att början av året varnar Societe Generale SA, Bank of America Corp och Wells Fargo & Co. att det inte finns mycket värde kvar i tillväxtmarknaderna och pekar mot potentiella fallgropar, rapporterar Bloomberg.

Riskfyllda tillgångar som tillväxtmarknaderna gynnades av det duvaktiga agerandet hos Federal Reserve. Den globala tillväxten är fortfarande en stor huvudvärk när handelsförhandlingarna mellan USA och Kina faller.

Strukturella svagheter

”Emerging Markets strukturella svagheter kommer att visa sig förr snarare än senare”, skrev Bank of Americas strateger, inklusive Londonbaserade David Hauner, i en analys till kunder. ”Vi rekommenderar starkt att du letar efter bra prissatta hedgar.”

Societe Generals Jason Daw sade också för att investerare skulle säkra sig mot en lågkonjunktur i världens största ekonomi, eftersom banken förutser att USA skulle kunna sänka sig i en lågkonjunktur under första halvåret 2020.

”Timing av USAs lågkonjunktur eller bedömning av storleksordningen för den amerikanska/globala avmattningen är inte lätt,” skrev Daw i en rapport till kunder. ”Men när det börjar, kan det hända att ha en viss lågkonjunktur kan säkringsidéer i bakfickan vara användbar.”

Olika idéer för den som är orolig för Emerging Markets

Investerare som är orolig för Emerging Markets ramtida utveckling kan dra nytta av nedgången med inversa eller bearish ETF-spel. Till exempel ger ProShares Short MSCI Emerging Markets (NYSEArca: EUM) den inverterade eller -100% dagliga utvecklingen av MSCI Emerging Markets Index, referensvärdet till EEM. ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (NYSEArca: EEV) ger -2x eller -200% dagliga utvecklingen av Emerging Market Index. Dessutom finns Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares (NYSEArca: EDZ) som ger 3x eller -300% av benchmarkens prestanda.

Dessutom hävdade Wells Fargo att Brasilien, ett område där investerare har blivit alltför optimistiska efter valet av en reformriktad ledare, kan också vara den första som kommer att försämras i en utförsäljning. Den brasilianska realen är bland de mest framgångsrika valutorna i år, eftersom handlare förutser att president Jair Bolsonaro kommer att genomföra den impopulära socialförsäkringsreform, privatisera statligt ägda bolag och återuppliva tillväxten.

”Nu skulle det vara en bra tid att säkra EMFX-risken, särskilt för några av de valutor som fortfarande är ömtåliga”, sade Brendan McKenna, en valutastrategist vid Wells Fargo, Bloomberg. ”Brasilien är ett bra exempel. Jag har en långsiktig bearish utsikt på realen, och skulle säga att det skulle vara en bra tid att få en hedge på när realen har stärkts. ”

Investerare kan också säkra sig mot en återhämtning i brasilianska aktier genom något som ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: BZQ), som försöker leverera två gånger inversen av det dagliga resultatet av MSCI Brazil 25/50 Index.

En recession är oundviklig

En recession är oundviklig

En recession är oundviklig Albert Edwards, global strateg på Société Générale säger att en recession är oundviklig. Han baserar sin prognos på företagens historiska resultatutveckling. Enligt Edwards har en stor del av problemen varit att företagen har avsatt så pass stora belopp till utdelningar och återköp av egna aktier under flera år istället för att låta kapitalet arbeta vidare i företagen på detta sätt skapa tillväxt. Detta har lett till ett produktionsproblem när det gäller arbetarnas bristande erfarenhet. Arbetskostnaderna är för närvarande lika hög som under tech bubblan. Samtidigt har tillverkare av varor och tjänster förlorat sin prissättningsförmåga, vilket i sig utgör ett problem.

Dagens konsumenter är kostnadsmedvetna. Trots den senaste tidens fall i bensinpriserna väljer de flesta konsumenter att spara pengar i stället för att spendera dem. Detta gäller ibland studielån och/eller sjukförsäkringar, två områden som båda har sett orimliga kostnadsökningar under de senaste åren. En annan orsak till att konsumenterna väljer att spara mer än tidigare är en brist på framtidstro. När människor spara till pensionen vet de att de måste avsätta mer kapital till sin pension än tidigare på grund av låg eller ingen avkastning på räntemarknaden.

Om producenterna saknar prissättningsförmåga kan de inte generera tillräckliga inkomster för att täcka de ökade arbetskostnaderna. Om ett företag inte kan betala ökade arbetskraftskostnader så kan det inte konkurrera med sina konkurrenter och förlorar då marknadsandelar. I en sådan miljö har företagen med de starkaste balansräkningarna de bästa förutsättningarna att rida ut i stormen. De kan till och med fortsätta att dela ut pengar till sina aktieägare och återköpa egna aktier på börsen. Det sistnämna är en transaktion som reducerar aktieantalet och ökar vinsten per aktie, vilket sedan hjälper driva aktiekursen högre.

Sämre resultat

Sett till den stora bilden fruktat Edwards att djup vinstnedgång kan leda till en recession, även med den duvaktiga hållning som FED nu har intagit. Detta skulle vara en svår situation eftersom Fed skulle ha liten manövrerbarhet med dagens låga räntor.

Gerard Minack, grundare av Down Daily och tidigare analytiker på Morgan Stanley, anser att den nuvarande utvecklingen är ett resultat av en svaghet inom energisektorn och han jämför situationen med hur det såg ut 1985 när energibolagen drabbades av lägre vinster. Han uppgav också att recessioner endast åtföljs av Fed åtstramningar.

Edwards framhåller emellertid att vi har en stor skillnad i dag jämfört med 1985, nämligen tillväxten i bruttonationalprodukten. I dag är denna nära noll medan BNP-tillväxten 1985 låg på fyra (4) procentenheter. Edwards ser därför ingen möjlighet till att vi kommer att få se en BNP-tillväx under 2017. En annan faktor som Edwards pekar på är att Federal Reserve sänkte räntan till 6% från 8% år 1986. I dag har FED svårt att agera alls med tanke på det låga ränteläget. Alternativet med negativa räntor, något som en gång verkade vara ett möjligt scenario för USA har attackerats och kritiserats av ekonomer och utgör inte längre en möjlig väg. Negativa räntor har inte visat sig ha avsedd effekt i andra ekonomier, till exempel Japan och flera länder i Europa

En annan potentiell risk för recession är ett börsras som skulle kunna leda till ett minskat förtroende för ekonomin. Eftersom FED just nu har intagit en duvaktig inställning är detta mindre sannolikt, men värderingarna på aktiemarknaden ligger just nu på historiskt sett mycket höga nivåer.

För närvarande handlas S&P 500 till ett p/e-tal om 16,8 jämfört med ett tioårsgenomsnitt på 14,2 och ett femårigt genomsnitt på 14,4. Vårt eget OMXS30 handlas till närmare 21 gånger företagens vinster.

Resultatet är inte imponerande för tillfället. Detta har varit fallet i flera år och marknaden har fortsatt uppåt tack vare låga räntor. Frågan är vad som kommer att styra resultat eller FED.