Socker rusar på brasiliansk utbudsprognos

Socker rusar på brasiliansk utbudsprognosSocker rusar på brasiliansk utbudsprognos

Sockerterminer och börshandlade produkter som följer denna råvara klättrade i veckan på förväntningar om en mindre sockerproduktion från Brasilien. Socker rusar på brasiliansk utbudsprognos och efter en skatteförändring som kunde göra etanol mer konkurrenskraftigt.

På måndagen steg iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN (NYSEArca: SGG) 4,4 procent. Teucrium Sugar Fund (NYSEArca: CANE) ökade med 2,8 procent. Socker har gjort ett stort rally under den senaste månaden, med SGG som noteras 14,6% högre och CANE som stigit med 12,2% under den senaste månaden.

Under tiden handlades sockerterminerna på ICE 3,8 % högre till $ 0,1491 per pound, i nivå med deras högsta stängning sedan den 30 maj. Sucden Financial Research hävdade att det mesta av måndagens vinster var hänförligt till tekniskt köp. Socker handlas nu över sitt 50 dagars MA, femtio dagas glidande medelvärde. Täckningar av blankade positioner stärkte sockerpriset, samtidigt som nyheter om att den brasilianska regeringen sa att den skulle minska skatten på etanol för att attrahera köpare.

Världens största tillverkare av sötningsmedel

Brasilien är världens största tillverkare av sötningsmedel, och sockerrörsproducenter kan omvandla sockerrör till antingen socker eller etanol. Brasiliens skatteförändringar kan leda till att producenterna konverterar mer sockerrör till etanol alternativt sänker utbudet av socker. Det förväntas att etanol i framtiden kommer att återfå sin prisfördelning mot slutet av 2017.

De två senaste rapporterna från Brasilien avseende skörden visar på en större andel av sockerrörsskörden har omvandlats till etanol, vilket stöder spekulationer om en pågående förändring på marknaden.

Det förväntas att nästa UNICA-rapport fortfarande visar en hög sockerblandning på grund av det goda vädret under juli. Det förväntas också att etanolpariteten kommer att bli högre. Den närliggande sockerprisfördelen uthärdar snabbt.

Under tiden varnade Societe Generale om det översålda tillståndet i socker och dess sårbarhet mot blankningar och täckningar av korta positioner, vilket skulle kunna leda till ytterligare uppåtgående stöd vid ytterligare prisökningar. Archer Consulting skriver i en analys att de tror att vi har sett årets botter för sockerpriset, men att det kommer att behöva hända mycket innan sockermarknaden åter befinner sig på en lukrativ nivå.

Sockerpriset

Utdragen El Niño kan leda till spannmålsrally

Utdragen El Niño kan leda till spannmålsrally

Utdragen El Niño kan leda till spannmålsrally Ett stort antal meteorologer har aviserat att de ser förutsättningar för en utdragen El Niño, något som i sin tur kan leda till utbudsstörningar. Detta gäller för börshandlade grödor i allmänhet men även för de råvaror som brukar benämnas softs. Det betyder att även de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av spannmål och softs kan stå inför en kommande prisuppgång.

Under den senaste månaden har Teucrium Corn Fund (NYSEArca: CORN) stigit med 11,1 procent, Teucrium Soybean Fund (NYSEArca: SOYB) har stigit med 4,6 procent och Teucrium Wheat Fund (NYSEArca: WEAT) har ökat med 6,0 procent.

Den diversifierade ETNen iPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN (NYSEArca: JJG) som representerar en korg av spannmål. Fördelningen är majs (45,3 procent), sojabönor (35,4 procent) och vete (19,3 procent), har under den senaste månaden stigit med 10,7 procent. United States Agriculture Index Fund (NYSEArca: USAG) som är en ETF som äger både jordbruksråvaror och softs. USAG ger sina innehavare en exponering mot råvaror som till exempel sojabönor, majs, vete, kakao, lean hogs, kakao, kaffe och bomull. Under den senaste månaden har denna börshandlade fond stigit med 7,5 procent. Teucrium Agricultural Fund (NYSEArca: TAGS) som har en likaviktad exponering mot socker, vete, majs och sojabönor har stigit med 7,8 procent under den senaste månaden.

Sannolikheten ligger på 80 procent

The Climate Predictions Center som ingår i National Weather Service anser att sannolikheten nu ligger så pass högt som 80 procent för att vi kommer att få se hur väderfenomenet El Niño fortsätter under våren 2016 i den norra hemisfären. Tidigare metereologiska rapporter har förutspått att väderfenomenet skall fortsätta under vintern 2015/2016. El Niño som är ett väderfenomen, brukar leda till att yttemperaturen i Stilla Havet stiger, något som kan leda till kraftig nederbörd och översvämningar i Sydamerika samt torka i Asien och i Östafrika. The Climate Predictions Center varnar nu för att effekterna av El Niño kan intensifieras under senhösten och vintern.

Den huvudsakliga orsaken till varningen är att temperaturen i Stilla Havet just nu är varmare än normalt vid denna tid på året. De förändrade väderförhållandena kan komma att påverka priset på jordbruksråvaror framöver, speciellt i samband med planteringssäsongenen i september. Det är sannolikt att Australiens högproteinhaltiga veteskörd som odlas i landets östra delar kommer att drabbas av torrare förhållanden. Produktionen av sojabönor i Indien, Asiens näst största producent, kan komma att drabbas negativt av torka i landets centrala och västra delar. Majsproduktionen i Kina och Indien kan också komma att drabbas negativt. Det betyder emellertid att amerikanska och sydamerikanska spannmålsodlare kan exportera sin gröda till Asien. Det innebär således att en utdragen El Niño kan leda till spannmålsrally eftersom det uppstår en okad konkurrens om det spannmål som produceras i Nord- och Sydamerika.

Stark fundamenta för råvaror, men volatilitet och ekonomisk osäkerhet tar övertaget

Stark fundamenta för råvaror, men volatilitet och ekonomisk osäkerhet tar övertaget

Stark fundamenta för råvaror, men volatilitet och ekonomisk osäkerhet tar övertaget Analyshuset ETF Securities har i en rapport sammanfattat sin syn på råvaruprisernas utveckling under resten av 2015. ETF Securities finner att det finns stark fundamenta för råvaror, men volatilitet och ekonomisk osäkerhet tar övertaget

Industrimetaller – Fortsatt uppgång väntas

Förutsättningarna för många industrimetaller har försvårats, men uppgången vidhålls tack vare ett antal faktorer. Det som håller tillbaka priserna är en starkare US-dollar och oro över kinesisk efterfrågan. Detta bör dock ha begränsad påverkan under andra halvåret 2015. Vi räknar fortsatt med en stark amerikansk dollar, men den kommer sannolikt ha begränsad inverkan på industrimetallpriser eftersom uppgången är ett resultat ökad ekonomisk aktivitet, vilket i sin tur stöttar efterfrågan. Enskilda industrimetaller kommer att fortsätta att handlas i enlighet med fundamenta, men en positiv överraskning i form ytterligare kinesiska eller europeiska stimulansåtgärder skulle vara välkommet.

Guld – Bör stiga något till årsskiftet

Guldet har handlats i ett relativt snävt intervall på 1 160 – 1 225 US-dollar per uns under Q2 2015. Vi tror dock att priset kommer stiga fram till årsskiftet eftersom de globala politiska lättnaderna väntas fortsätta och det kommer troligen dröja längre än många tror innan USA höjer räntorna. Fysisk efterfrågan kommer sannolikt att fortsätta växa även under detta år. Om situationen i Grekland förvärras kan vi se en ökad efterfrågan på guld, men än så länge har detta inte visat sig.

Olja – Behöver sjunka innan det kan stiga mer

Den ständiga kampen om marknadsandelar kommer initialt att få oljepriserna att sjunka, då i synnerhet OPEC kommer att fortsätta att producera mer än marknaden efterfrågar. Åtstramningar i utbudet från högkostnadsproducenter utanför USA så småningom innebära att priserna återhämtar sig. Vi tror dock att marknaden har reagerat något för tidigt på förväntningar om ett åtstramat utbud. Med dagens priser minskar har incitamenten för högkostnadsproducenter att dra ner på produktionen.

Oljeindustrin har sammanlagt meddelat CAPEX-nedskärningar på ca 100 miljarder USD. Vi tror att priset behöver sjunka för att dessa nedskärningar skall genomföras. Vi tror även att det kommer att vara högkostnadsproducenter utanför USAs skifferindustri som får kämpa hårdast för att behålla marknadsandelar. Den pigga amerikanska skifferoljeindustrin har stor potential att öka produktionen snabbt när priserna återhämtar sig medan konventionella oljeproducenter har mycket längre ledtider.

Jordbruk – El Niño får stora konsekvenser, positiva och negativa

Väderfenomenet El Niño pågår just nu och har uppgraderats till måttlig styrka. För vissa grödor kan El Niño öka produktionen, medan den för andra skulle vara direkt förstörande. Om El Niño intensifieras ytterligare förväntar vi oss bättre odlingsförhållanden för kaffe (minskade frostskador i Sydamerika) och soja (bättre odlingsförutsättningar i USA), vilket kommer dra ner priset. På andra håll kommer torrare, varmare väder i viktiga odlingsområden att förstöra förutsättningarna för vete, majs, kakao och sockerrör, vilket skulle vara en katalysator för prisstegringar.

Allt för mycket socker

Allt för mycket socker

Allt för mycket socker i Indien har fått sockerraffinaderierna att efterfråga exportstöd. Sockerskörden i Indien, världens största producent efter Brasilien, väntas stiga till den högsta nivån sedan 2012, vilket ökar trycket på regeringen att subventionera exporten och minska lagren.

Sockerproduktionen förväntas enligt en undersökning som nyligen publicerades av nyhetsbyrån Bloomberg stiga till 26 miljoner ton under det år som började löpa den 1 oktober 2014. Om denna prognos nås är det den högsta nivån sedan 2011/2012, och en större skörd än den prognos på 25 till 25,5 miljoner ton som Indian Sugar Mills Association publicerade den 18 december 2014. Redan i dag finns det cirka 7,5 miljoner ton socker i lager hos de indiska sockerbruken, och ytterligare en stor skörd kommer att bygga på detta lager.

Subventioner, bland annat i form av transporter, bidrar till att underlätta för de sockerbruk som tvingas köpa sockerrör till priser som fastställts av den indiska regeringen, men de kommer också att bidra till att öka överskottet på den globala sockermarknaden och trycka ned sockerpriset. Den globala efterfrågan är helt enkelt för låg för att kunna hantera den indiska exporten. The International Sugar Organization bedömer att det globala överskottet från det skördeår som startade den 1 oktober 2014 kommer att uppgå till 473 000 ton.

Kan exportera 1,5 miljoner ton råsocker

De indiska sockerbruken kan komma att exportera 1,5 miljoner ton råsocker denna säsong, för vilka de får ett bidrag om 4 000 rupier, motsvarande 65 USD per ton. Transporterna har emellertid upphört från i oktober 2014 då den indiska regeringen suspenderade incitament för utlandsförsäljning.

Sockerbruken kan inte planera råsockerproduktionen utan beslut om subventioner, och den indiska regeringen arbetar på ett förslag rörande det sade landets livsmedelsminister Ram Vilas Paswan den 21 januari i New Delhi, utan att gå in på närmare detaljer. Att subventioner behövs råder det inget tvivel om. Indien behöver exportera 1,5 till 2 miljoner ton socker för att hjälpa producenterna att betala jordbrukare i tid och återbetala lån till bankerna, sade Indian Sugar Mills Association den 16 januari.

Bajaj Hindusthan (BJH), Indiens största producent, har sex raka kvartalsförluster, medan Balrampur Chini Mills (BRCM), det näst största sockerbruket, misslyckats med att redovisa vinst under fem av de senaste sex kvartalen. Shree Renuka Sugars (SHRS), det största raffinaderiet, har också rapporterat sex raka kvartalsförluster.

Sockerpriserna är i dag för låga säger Indian Sugar Mills Association, och hävdar att sockerbruken i dag inte har råd att betala ens det pris som den indiska regeringen har fastställt. Raffinerat socker i Indien handlas just nu till den lägsta nivån på tre år.

Indien exporterade 1,2 miljoner ton råsocker under året som avslutades i september inklusive 700 000 ton med statliga subventioner, enligt föreningen. Indien producerade totalt 2 120 000 ton socker under säsongen 2013-2014.

Sockerpriserna i Indien har fallit under produktionskostnaderna på grund av en svag efterfrågan och höga lager. Rösterna höjs nu bland både odlarna och sockerbruken att den indiska regeringen måste köpa minst 2,5 miljoner ton socker för att absorbera ett överskott som kan komma att öka till 10 miljoner ton i september 2015.

Om situationen inte åtgärdas omedelbart och sockerpriserna stannar på dessa låga nivåer, kommer sockerbrukens skuld till bönderna överstiga 130 miljarder rupier i mars och april.

Sockerpriset

Tjäna när börsen går ned

Tjäna när börsen går ned

Tjäna när börsen går ned I våra arkiv har vi hittat en artikel av Stephan Agerman som grundade ETFSverige.se, och i dag arbetar på Deutsche Bank med bland annat den satsning på ETFer som den tyska banken gör under namnet db-x trackers. Vi publicerar Tjäna när börsen går ned. Artikeln publicerades ursprungligen i februari 2012.

Guld och olja gick på tvärs mot börsen och slutade fjolåret på plus. Utbudet av råvaror för privatinvesterare växer, inte minst genom ETF:er. De ger dig en bred exponering mot råvarupriser som inte följer aktiemarknadens rörelser.

Det finns flera skäl till att råvaror bör ha en plats i en väldiversifierad portfölj.

Det främsta skälet är att sambandet mellan utvecklingen på råvarumarknaden och utvecklingen på aktiemarknaden är låg. Detta leder till en tydlig riskspridning i en portfölj.

Ett illustrativt exempel: den svensknoterade ETF:en Xact Råvaror har en korrelation på nära noll jämfört med det svenska indexet OMXS30, sett över en tvåårsperiod.

Detta betyder kortfattat att det inte finns något samband mellan utvecklingen i indexet OMXS30 och utvecklingen i ETF:en Xact Råvaror. Under 2011 gick OMXS30-indexet ner med cirka 15 procent exkluderat utdelningar, och Xact Råvaror gick ned med cirka 6 procent.

Enskilda råvaror som guld och brentolja (Nordsjöolja) gick under samma period upp med cirka 12 procent respektive 16 procent, i svenska kronor.

Hur stor andel av en portfölj ska du ha i råvaror? Flera råvaruexperter, både svenska och internationella, har lyft fram ett intervall om 10–20 procent. Jag anser precis som flera andra aktörer att den övre delen av detta intervall är att föredra i dagsläget. Detta råd har jag även tillämpat i praktiken.

I två av ETF Sveriges modellportföljer har jag valt vikten 20 procent. I denna krönika har jag valt att fokusera på breda råvarukorgar. Dessa består i regel av fyra stora kategorier: energi (inkluderar till exempel olja, naturgas), metaller (guld, silver, koppar), jordbruk (vete, boskap) och ”Softs” (kaffe, socker, apelsinjuice).

Viktningen mellan dessa kategorier skiljer sig åt signifikant mellan de utvalda råvaru-ETF:erna. Den största skillnaden är ofta vikten mot energi och då framför allt mot olja och oljeinstrument.

Störst vikt mot oljeinstrument har iShares GSCI Commodity Indexed Trust med en vikt på nästan 70 procent. Lägst vikt har den likviktade ETF:en GreenHaven Continuous Commodity Index Fund med en vikt på cirka 20 procent.

Jag tycker om de likaviktade alternativen som GreenHaven och Deutsche Banks db x-trackers DBLCI-OY Balanced ETF och United States Commodity Index Fund.

I dagsläget väljer jag att investera i Xact Råvaror som består av 15 olika råvaruinstrument. Underliggande index är Handelsbanken Commodity Index Excess Return. Olja och oljeinstrument har den klart största vikten i korgen och utgör omkring 40 procent.

Handelsbanken har även el och pappersmassa med i råvarukorgen. Detta är unika komponenter jämfört med de övriga globala ETF-alternativen inom denna kategori.

Stephan Agerman, analytiker ETFSverige.se

Stephan Agerman är passionerat intresserad av börshandlade fonder. Så pass att han 2009 startade informationssajten ETFSverige. se, vid sidan av sitt ordinarie jobb på en investmentbank i Stockholm.