Allt för mycket socker

Allt för mycket sockerAllt för mycket socker

Allt för mycket socker i Indien har fått sockerraffinaderierna att efterfråga exportstöd. Sockerskörden i Indien, världens största producent efter Brasilien, väntas stiga till den högsta nivån sedan 2012, vilket ökar trycket på regeringen att subventionera exporten och minska lagren.

Sockerproduktionen förväntas enligt en undersökning som nyligen publicerades av nyhetsbyrån Bloomberg stiga till 26 miljoner ton under det år som började löpa den 1 oktober 2014. Om denna prognos nås är det den högsta nivån sedan 2011/2012, och en större skörd än den prognos på 25 till 25,5 miljoner ton som Indian Sugar Mills Association publicerade den 18 december 2014. Redan i dag finns det cirka 7,5 miljoner ton socker i lager hos de indiska sockerbruken, och ytterligare en stor skörd kommer att bygga på detta lager.

Subventioner, bland annat i form av transporter, bidrar till att underlätta för de sockerbruk som tvingas köpa sockerrör till priser som fastställts av den indiska regeringen, men de kommer också att bidra till att öka överskottet på den globala sockermarknaden och trycka ned sockerpriset. Den globala efterfrågan är helt enkelt för låg för att kunna hantera den indiska exporten. The International Sugar Organization bedömer att det globala överskottet från det skördeår som startade den 1 oktober 2014 kommer att uppgå till 473 000 ton.

Kan exportera 1,5 miljoner ton råsocker

De indiska sockerbruken kan komma att exportera 1,5 miljoner ton råsocker denna säsong, för vilka de får ett bidrag om 4 000 rupier, motsvarande 65 USD per ton. Transporterna har emellertid upphört från i oktober 2014 då den indiska regeringen suspenderade incitament för utlandsförsäljning.

Sockerbruken kan inte planera råsockerproduktionen utan beslut om subventioner, och den indiska regeringen arbetar på ett förslag rörande det sade landets livsmedelsminister Ram Vilas Paswan den 21 januari i New Delhi, utan att gå in på närmare detaljer. Att subventioner behövs råder det inget tvivel om. Indien behöver exportera 1,5 till 2 miljoner ton socker för att hjälpa producenterna att betala jordbrukare i tid och återbetala lån till bankerna, sade Indian Sugar Mills Association den 16 januari.

Bajaj Hindusthan (BJH), Indiens största producent, har sex raka kvartalsförluster, medan Balrampur Chini Mills (BRCM), det näst största sockerbruket, misslyckats med att redovisa vinst under fem av de senaste sex kvartalen. Shree Renuka Sugars (SHRS), det största raffinaderiet, har också rapporterat sex raka kvartalsförluster.

Sockerpriserna är i dag för låga säger Indian Sugar Mills Association, och hävdar att sockerbruken i dag inte har råd att betala ens det pris som den indiska regeringen har fastställt. Raffinerat socker i Indien handlas just nu till den lägsta nivån på tre år.

Indien exporterade 1,2 miljoner ton råsocker under året som avslutades i september inklusive 700 000 ton med statliga subventioner, enligt föreningen. Indien producerade totalt 2 120 000 ton socker under säsongen 2013-2014.

Sockerpriserna i Indien har fallit under produktionskostnaderna på grund av en svag efterfrågan och höga lager. Rösterna höjs nu bland både odlarna och sockerbruken att den indiska regeringen måste köpa minst 2,5 miljoner ton socker för att absorbera ett överskott som kan komma att öka till 10 miljoner ton i september 2015.

Om situationen inte åtgärdas omedelbart och sockerpriserna stannar på dessa låga nivåer, kommer sockerbrukens skuld till bönderna överstiga 130 miljarder rupier i mars och april.

Sockerpriset

Är det dags att köpa socker?

Är det dags att köpa socker?

Är det dags att köpa socker? Tack vare den pågående geopolitiska spänningar i Ryssland har råvarumarknaden, och i synnerhet energiråvaror varit i rampljuset i år och utvecklats väl. Vi har emellertid sett en del vinnare bland de råvaror som kallas för softs också, till exempel socker har noterat nya toppar och fortsatt sin trend uppåt.

Ett globalt överflöd av socker under de senaste fyra åren har lett till enorma lager som lett till en nedgång i sockerpriset. Dessa förhållanden har emellertid ändrats och sockerpriset förväntas göra en U-sväng under resten av 2014. Det är bland annat extrema väderförhållanden i Brasilien – världens största producent och exportör av socker – som väntas ha den största negativa inverkan på sockerförsörjningen i år. Är det dags att köpa socker?

Kommer vi se El Niño i år?

Det finns anledning att tro att vi under året får se hur klimatfenomenet El Niño, som sällan förekommer utanför Sydamerikas västkurs, kommer att utvecklas på ett sådant sätt att väderförhållandena i Brasilien utvecklas och blir extrema, vilket i sin tur kommer att få en negativ påverkan på landets sockerproduktion. El Niño kan även komma att leda till ett extremt torrt väder till Indien – världens näst största sockerproducent – som kommer att få en negativ påverkan på Indiens sockerproduktion.

Även tillgången till socker krymper, är efterfrågan på socker fortsatt stark. Den globala konsumtionen av socker väntas öka med 2,3 procent i år, vilket bör ge ett ytterligare uppsving för sockerpriset. Kina importerade 411 132  ton socker i mars 2014, nästan dubbelt så mycket som landet importerade förra året. Ökningen är en effekt av ett ökat välstånd hos landet ökade medelklass.

Minskad produktion och ökad efterfrågan

Med tanke på det försämrade försörjningsläget som väntas de kommande två åren hos de största sockerproducerande länderna, Brasilien och Indien, och en växande efterfrågan på socker i världen, kan det komma att uppstå ett underskott för den söta råvaran. Ett underskott kan komma att driva upp priserna på socker på världens råvarubörser vilket gör att den bear market vi sett i socker de senaste åren kan komma att få ett slut. För den som förväntar sig att sockerpriserna skall stiga på kort sikt är en börshandlad fond ett alternativ för att kunna ta del av uppgången.

SGG är alternativet

Bland de topprankade börshandlade produkterna som fokuserar på socker hittar vi till exempel ETF iPath Dow Jones-UBS Sugar Subindex Total Return ETN (NYSEARCA: SGG) som beskrivs ytterligare nedan.

SGG har i dagsläget en förvaltad volym på strax under 36 MUSD, vilket gör det till det mest populära alternativet bland de ETFer som fokuserar på socker. SGG följer följer Dow Jones-UBS Sugar Subindex Total Return, som ger investerare exponering mot terminskontrakt på socker. Detta index består av terminskontrakt på socker och endast frontmånaden. SGG har en förvaltningsavgift på 0,75 procent per år och det omsätts cirka 26 000 andelar per dag.

Låg korrelation med S & P 500

SGG har en mycket låg korrelation med aktiemarknaden, korrelationen är endast 0,23 med vilket gör att en investering i denna tillgång ger en god diversifiering till en bred portfölj. Även om SGG föll med 23 procent under 2013 har denna ETF under det första kvartalet 2014 utvecklats väl, upp med 11,3 procent. Utvecklingen year-to-date är sämre, och uppgår endast till 2,6 procent. Trots detta och trots de begränsningar som följer med den begränsade volymen kan detta var ett intressant instrument för den som söker exponering mot socker.