Är priset på sojabönor på väg ur sin långa botten?

Är priset på sojabönor på väg ur sin långa botten?Är priset på sojabönor på väg ur sin långa botten?

Sojabönor har varit bland de svagare jordbruksprodukterna under de senaste åren, men det kan komma att ändra sig inom kort. Under de tre senaste åren har den genomsnittliga avkastningen för denna jordbruksråvara legat på cirka -7 procent. Priset på sojabönor kan vara på väg ur sin långa botten.

Efter den långsiktigt underpresterat kan priserna på sojabönor ha upplevt en långsiktig botten. Marknaden har enligt vissa analytiker börjat omvärdera sojabönor på grundläggande ekonomiska förutsättningar som utbud och efterfrågan.

Negativa nettointäkter

Avsaknaden av ett högre sojabönspris har fortsatt leda till att efterfrågan överstiger utbudet. Under de tre senaste åren har prisbilden gynnat köparna framför säljarna. För 2017 spår Bloomberg i en analys att nettointäkterna för sojabönsodlarna kommer att vara negativa.

I grund och botten har de låga priserna orsakat att fler människor konsumerar eller efterfrågar sojabönor och relaterade produkter, medan de låga priserna minskat incitamentet att plantera grödor, vilket har sänkt utbudet. En högre efterfrågan i kombination med ett minskat utbud torde utgöra en bra grogrund för en kommande ökning av priset på sojabönor.

Samtidigt har Kina ökat sin import av sojabönor de senaste åren. Landet kan komma att fortsätta på denna nivå, eller öka den på grund av politiska orsaker, främst frågor som rör handelsbalansen mellan USA och Kina. Även detta kan komma att utgöra en god förutsättning för högre priser på sojabönor.

Handlas nära sina produktionskostnader

Både majs och sojabönor handlas i dag till ett pris som ligger nära deras produktionskostnader. Detta har en negativ inverkan på jordbrukarnas vilja att investera i ytterligare produktion. Samtidigt ökar efterfrågan på dessa spannmål. Världen har vant sig vid att skördarna uppgår till rekordnivåer. Historiskt sett är det inte något som förekommer under längre perioder. Det betyder emellertid att det finns ett spirande hopp hos jordbrukarna. De ser att även om spannmålspriserna ligger nära produktionskostnaderna i dag så behöver det inte vara fallet i morgon. Människorna kommer inte att sluta använda sig av dessa grödor om tillgången minskar och driver upp priserna.