Är det slut på börsrallyt?

Är det slut på börsrallyt?Är det slut på börsrallyt?

Det finns många metoder som används för att tolka kursgrafer, för att inte tala om ett stort antal indikatorer. Enligt min erfarenhet tycker jag att det är bäst att använda tre till fem olika indikatorer och leta efter kongruenser bland dessa. Nu tittar på vi på Nasdaq, och ställer oss frågan ”Är det slut på börsrallyt?”.

Relative Strength Index, en momentumindikator

En av mina personliga favoriter är RSI, eller Relative Strength Index.  Det är en momentumindikator som mäter styrkan hos den underliggande frågan som kartläggs mot sig själv. Det ska inte förväxlas med RS, eller Relative Strength. RS kartlägger en underliggande fråga styrka mot marknads- eller indexindex som S & P 500. Det finns två enkla sätt att införliva RSI i din handel för att hjälpa dig att känna igen en potentiell förändring av trenden:

Om RSI är fallande samt befinner sig under 70-vilket, vilket är det överköpta intervallet av indikatorn kan det vare en indikation för att ta hem en vinst. Om den stiger över 30 nivån kan det anses vara en anledning till att göra ett köp.

Å andra sidan är det inte så enkelt (men fortfarande relativt enkelt) att leta efter positiva eller negativa skillnader i RSI och aktiekursen. En avvikelse uppstår när aktiekurserna når sina ytterligheter och RSI inte följer med. Som en konsekvens uppstår en positiv divergens när en aktiekurs noterar en ny botten och RSI inte gör det. Det samma gäller för det omvända förhållandet, när en negativ divergens uppstår då aktiekursen noterar en ny topp och RSI inte följer med.

Slut på börsrallyt?

RSI på Nasdaq och PHLX Semiconductor Index (SOX), tyder flera ledtrådar på att det är slut på börsrallyt.

Under slutet av maj 2017 noterade Nasdaq en ny topp på 6 308, vilket bekräftades av RSI som noterade på 76,6303. Veckan efter däremot, när Nasdaq noterade nästa All-time-high, på 6 341,70 visade RSI upp en negativ divergens. RSI noterades då endast till 69,2354 (vilket i sig är ett hög värde men inte tillräckligt i detta fall).

På samma sätt noterade PHLX Semiconductor Index i maj en ny all-time-high på 1 101,76 vilket bekräftades av RSI som kom in på sin högsta nivå 81,61.

Men i juni, medan SOX klättrade till en ny all-time-high på 1 149,86, visade RSI en negativ divergens genom att bara nå ett värde om 72,65. För candlestick entusiasterna är candlen i juni 2017 känd som Dark Cloud Cover, en rörelse som signalerar att slutet på rörelsen snart är här.

Slutsats

Detta är orsaken till att det viktigt. Teknologi- och halvledarföretag är ledande aktier som köps av investerarna. När dessa aktiekurser börjar försvagas börjar aktieköparna vara försiktiga eftersom det vanligtvis är en signal om en kommande nedgång. Det vill säga att det är slut på börsrallyt.