Spanien höjer minimilönen

Spanien höjer minimilönen ETF Börshandlade fonderInnan jul, den 21 december 2018, meddelade den spanska regeringen att Spanien höjer minimilönen. Beskedet blev en riktigt julklapp, då Spanien höjer minimilönen med hela 22 procent.

Det var en stor dag för Spaniens socialistiska premiärminister Pedro Sanchez, som kom att besluta om en ökning av minimilönen med 22 procent. Höjningen kommer att göra landet går från att vara bland Europas lägst betalda till en av de högsta.

Spanien valde lågkostnadsekonomins rutt ut ur finanskrisen 2008/2009. Tanken var att skära löner för att skapa en konkurrensfördel.

IMF och affärsgrupper säger att flytten kommer att leda till arbetsförluster medan OECD är mer positiv över det hela.

Detta kan påverka aktiekurserna för börshandlade fonder som

iShares MSCI Spain Capped ETF (NYSEArca: EWP)

iShares Currency Hedged MSCI Spain ETF (NYSEArca: HEWP)

Deutsche X-trackers MSCI Spain Hedged Eq (BATS: DBSP)

Spanien IBEX35

IBEX 35 är en förkortning av Índice Bursátil Español som ordagrant betyder spanska börsens index. Detta index fungerar som ett referensindex för Bolsa de Madrid den spanska aktiemarknadens viktigaste börs. Detta index lanserades 1992 och består av de 35 mest omsatta spanska aktierna.

Handelskriget mellan USA och Kina kan fortfarande väga tungt

Handlare som köper Direxion Daily Japan Bull 3X ETF (NYSEArca: JPNL) får ta del av landets förbättrade ekonomi. Handelskriget mellan USA och Kina kan fortfarande väga tungt på den hävstångs-ETF.

Mitt i pratet mellan USA och Kina har diskussionerna mellan Japans premiärminister Shinzo Abe och USA: s president Donald Trump om handel i stor utsträckning varit positiva. Båda ledarna har lyckats undanröja de fram och tillbaka hål som president Trump och Kinas president Xi Jinping har utbytt på ämnet handel. JNPL-handlare sova lätt och veta att regeringen har rapporterat att ekonomin förbättras.

Ekonomin återhämtar sig i en måttlig takt

”Kabinettet behöll sin bedömning att ekonomin” återhämtar sig i en måttlig takt” i novemberupplagan av sin månadsekonomiska rapport och höll sina synpunkter på nyckelelement, inklusive privat konsumtion, kapitalutgifter och export”, enligt en Japan Times-rapport.

JPNL ETF söker dagliga investeringsresultat motsvarande 300 % av det dagliga resultatet av MSCI Japan Index. Indexet självt är utformat för att mäta prestanda för large och mid cap segmenten på den japanska aktiemarknaden. Dessa täcker cirka 85% av det fria fluktuerade marknadsvärdet för japanska emittenter.

I slutet av en tumultfull oktober månad för investerare i amerikanska aktier hittills har JPNL fått 3,2%. Medan amerikanska aktier har blivit backat, skulle en flykt till japanska aktier kunna materialiseras, eftersom USA börjar visa tecken på att den marknaden slutar stiga medan Japans ekonomi börjar rallya.

Handelskriget kommer att vara en viktig drivkraft

Ännu kommer handelskriget att vara en viktig drivkraft för JPNL och som sådan bör handlare ta itu med när förhandlingarna mellan Förenta staterna och Kina utvecklas. ”Att uppmärksamma risker inklusive effekterna av situationer rörande handelsfrågor på världsekonomin, osäkerheten i utomeuropeiska ekonomier och effekterna av fluktuationer på finans- och kapitalmarknaderna, säger Japans kabinett.

En ökning av marknadsperspektivet kan bränna mer japanska utländska investeringar, vilket framgick under en september som uppvisade en markant ökning av amerikanska obligationsinköp. Investerare köpte upp en nettoskuld på 2,28 biljoner dollar (20 miljarder dollar) enligt betalningsdata från Japans Finansdepartementet. Obligationsuppköp var inte bara hänskjutet till Förenta staternas statsobligationer, eftersom japanska investerare också var stora köpare av skulder i europeiska länder som Tyskland, Spanien och Frankrike. Handelskriget mellan USA och Kina kan fortfarande väga tungt på den hävstångs-ETF, men Japan garderar sig genom att köpa andra länders obligationer.

Denna fond kan dra fördel av kaoset på Europas aktiemarknader

Denna fond kan dra fördel av kaoset på Europas aktiemarknader

Den politiska volatiliteten har återvänt till Eurozonen, vilket skickar ned kurserna för både Euron och aktierna. Till följd av stigande politiska risker i Italien och Spanien, Eurozonens tredje och fjärde största ekonomier, föll Euron till sin lägsta nivå mot dollarn på en månad i förra veckan. Kaoset på Europas aktiemarknader är kanske inte över ännu.

Den amerikanska dollarn som nyligen fått styrka mot en korg av stora utvecklade valutor, inklusive euron, kan investerare vilja se över valutasäkrade börshandlade fonder, däribland MSCI EMU Hedged Equity ETF (NYSEArca: DBEZ).

”Euron sköt ned efter den italienska presidenten Sergio Mattarella blockerade två anti-etableringsparter från att ta makten genom att avvisa deras euroskeptiska kandidat till ekonomiminister”, rapporterar MarketWatch.

Valutasäkrad ETF

DBEZ söker efterlikna investeringsresultatet, före avgifter och kostnader, för MSCI EMU IMI US Dollar Hedged Index. DBEZ erbjuder investerare renare tillgång till euroområdets aktier samtidigt som de försöker mildra exponeringen för valutakursförändringar mellan amerikanska dollar och euro.

Spanska och italienska aktier svarar kombinerat för cirka 16,7% av den börshandlade fondens geografiska exponering.

DBEZ har mer än 700 aktier och fördelar ca 60% av sin sammanlagda vikt till Tyskland och Frankrike, de två största ekonomier i euroområdet. Nederländerna och Spanien kombinerar för nästan 20%. ETFen allokerar cirka 19% av sin vikt till finansiella tjänster och över 15% till industriella namn. DBEZ ger också till den återhämtande europeiska konsumentionen med en 13,7% vikt till konsumentdiskretionära aktier.

Skall ses som en folkomröstning från italienarna

”Analytiker har sagt att resultatet av en ny omröstning skulle ses som en folkomröstning från italienarna om deras syn på euron och medlemskap i Europeiska unionen, vilket återupplivar oro över stabiliteten i euroområdet”, enligt MarketWatch.

Avkastningen på tvååriga italienska statsobligationer hoppade till sina högsta nivåer sedan 2013 på måndagen, vilket återspeglar investerarnas förväntningar på att den politiska situationen är flyktig och att euron kan fortsätta falla.

I Spanien måste premiärminister Mariano Rajoy strida mot en osäkerhetsröst senare i veckan. Om socialisterna lyckas har de lovat att kräva ett nytt val som skulle kunna ta bort Rajoy.

Schweiziska aktier noterar ny toppnotering

Schweiziska aktier noterar ny toppnotering

Börserna i Schweiz har börjat 2018 starkt, och en effekt av detta är att schweiziska aktier noterar ny toppnotering. Det betyder att även de börshandlade fonder, till exempel iShares MSCI Switzerland Capped ETF (NYSEArca: EWL), som ger investerarna exponering mot schweiziska aktier har gått starkt.

Under januari har vi sett hur EWL varit en av nästan 300 börshandlade fonder som har noterat rekordhöga nivåer. De schweiziska aktierna handlas till den högsta nivån på nästan tio år. Swiss Market Index (SMI) handlas nu äver 9 550, vilket är en tangering av dess all-time-high från juni 2007. SMI som är den schweiziska aktiemarknadens referensindex är tungt viktat mot defensiva aktier. Bland de aktier som ingår i detta index återfinns till exempel läkemedelsföretaget Novartis AG och livsmedelsföretaget Nestle. Detta gör indexet till en favorit hos den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley 2018.

Svårare tider för globala aktier

Att Morgan Stanley gillar SMI 2018 är inte svårt att förstå. Investmentbankens strateger förutser svårare tider för globala aktier, och har därför en övervikt mot schweiziska aktier

EWL omfattar 37 aktier, men tre av dessa står för större delen av fondförmögenheten. Nestle, Novartis AG och Roche AG svarar tillsammans för nästan 44 procent av denna ETFs kapital.

SMI steg med 14 procent under 2017, nästan dubbelt så mycket som Stoxx 66, vilket framförallt beror på stora kursökningar hos jus Nestle, Novartis AG och Roche AG. En svagare franc 2018 kommer att erbjuda ytterligare stöd till schweiziska aktier att överprestera hävdar Morgan Stanleys strateg Graham Secker i en analys som publicerades i slutet av 2017. Morgan Stanley framhöll ett bra resultatmoment och visade att den schweiziska produktionen befinner sig på den högsta nivpn på fyra år i förhållande till övriga Europa.

Utvecklades sämre än S & P Europe 350 Index

EWL steg med 23,4 procent under 2017, mätt i USD. Denna ETF utvecklades emellertid sämre än S&P Europe 350 Index under förra året. First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (NYSEArca: FSZ) är en annan börshandlad fond som vid sidan av EWL gynnats av uppgången på den schweiziska aktiemarknaden. Även FSZ handlas nära sin all-time-high, mätt i dollar som är den valuta denna ETF handlas i.

Liksom de andra AlphaDEX ETFerna från First Trust består FSZ av aktier som rangordnas av olika tillväxt- och värdefaktorer inklusive p/e-tal pris, kassaflöde/pris och avkastning på tillgångar. Även om SMI inte lyckats lika bra som en del av sina europeiska index så är det en stabil aktör. Frankrikes CAC 40 Index och benchmarks på marknader som Italien och Spanien ligger långt under nivåerna de handlades till innan den så kallade Finanskrisen.

Spanien är i bättre skick än de andra PIGS-länderna

Spanien är i bättre skick än de andra PIGS-länderna

Ur ett värderingsperspektiv så är den spanska börsen ett köp då Spanien är i bättre skick än de andra PIGS-länderna. Det ser ut som det åter har kommit momentum i den spanska ekonomin.

PIIGS, PIGS eller PIG?

Under 1990-talet myntades begreppet PIGS för första gången. Det var en hänvisning till de de sydliga europeiska ländernas växande skuld och ekonomiska sårbarhet. Dessa länders namn Portugal, Italien, Grekland och Spanien kom att bidra till akronymen. Senare har även Irland kommit att omfattas, varvid förkortningen ändrades till PIIGS. I dag anses Irland i allmänhet inte med i denna grupp. Innan dessa länder gick med i EU devalverade de regelbundet sina valutor i syfte att förbli konkurrenskraftiga. Den så kallade Finanskrisen kom att drabba PIGS-ekonomierna hårt.

I motsats till de övriga tre länderna lyckades Spanien få sina offentliga finanser i ordning och lösa problemen inom banksektorn. Detta är ännu inte fallet i Italien, Portugal och Grekland.

En mur av oro

Betydar detta att den ekonomiska himlen är blå i Spanien? Absolut inte. Spanien är en del av Europeiska unionen. När nya problem uppstår i t.ex. Den italienska banksektorn kan inte utesluta säkerheter. Även inom gränserna måste Spanien hantera problem som den katalanska önskan om självständighet. Den katalanska premiärministern Carles Puigdemont planerar en bindande folkomröstning 2017. När nya problem uppstår i t.ex. Den italienska banksektorn kan inte utesluta säkerheter.

Ekonomisk miljö

Euroområdets ekonomi rapporterade en stark start 2017 enligt Markit. Eurozone Composite PMI för januari kom ut vid 54,4. För juni var samma siffra 56,3.

Även i Spanien finns en tydlig ekonomisk svängvind. Markit Spain Manufacturing PMI gick upp till 55,6 i januari 2017, upp från 55,3 under föregående månad, och fortsätter i en tydlig uptrend. Under juni 2017 var siffran 54,7 .

Markit Spain Services PMI sjönk till 54,2 i januari 2017 från 55 i föregående månad, men kvarstår på ett mycket hälsosamt ekonomiskt territorium. Den senaste siffran hamnade på 58.3. Detta gör att Spanien under juni 2017 rapporterade den starkaste ekonomiska tillväxten på 22 månader.

Värdering

Det är ingen hemlighet att Europa är mycket billigare än USA. Jämfört med euroområdet har Spanien (mätt i form av iShares MSCI Spain Capped ETF (NYSEARCA: EWP) en ännu lägre värdering, vilket framgår av tabell 1.

Tabell 1: Värdering

Vi tror att denna låga värdering är oförtjänt. Om flera anser detta kan Spanien komma att uppvärderas. En uppvärdering mot Eurozonen är bra, men även Europa som helhet är lågt värderat. Detta skulle kunna medföra ytterligare en uppvärdering.

Spanien IBEX35

IBEX 35 är en förkortning av Índice Bursátil Español som ordagrant betyder spanska börsens index. Detta index fungerar som ett referensindex för Bolsa de Madrid den spanska aktiemarknadens viktigaste börs. Detta index lanserades 1992 och består av de 35 mest omsatta spanska aktierna.