Utdragen El Niño kan leda till spannmålsrally

Utdragen El Niño kan leda till spannmålsrallyUtdragen El Niño kan leda till spannmålsrally

Utdragen El Niño kan leda till spannmålsrally Ett stort antal meteorologer har aviserat att de ser förutsättningar för en utdragen El Niño, något som i sin tur kan leda till utbudsstörningar. Detta gäller för börshandlade grödor i allmänhet men även för de råvaror som brukar benämnas softs. Det betyder att även de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av spannmål och softs kan stå inför en kommande prisuppgång.

Under den senaste månaden har Teucrium Corn Fund (NYSEArca: CORN) stigit med 11,1 procent, Teucrium Soybean Fund (NYSEArca: SOYB) har stigit med 4,6 procent och Teucrium Wheat Fund (NYSEArca: WEAT) har ökat med 6,0 procent.

Den diversifierade ETNen iPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN (NYSEArca: JJG) som representerar en korg av spannmål. Fördelningen är majs (45,3 procent), sojabönor (35,4 procent) och vete (19,3 procent), har under den senaste månaden stigit med 10,7 procent. United States Agriculture Index Fund (NYSEArca: USAG) som är en ETF som äger både jordbruksråvaror och softs. USAG ger sina innehavare en exponering mot råvaror som till exempel sojabönor, majs, vete, kakao, lean hogs, kakao, kaffe och bomull. Under den senaste månaden har denna börshandlade fond stigit med 7,5 procent. Teucrium Agricultural Fund (NYSEArca: TAGS) som har en likaviktad exponering mot socker, vete, majs och sojabönor har stigit med 7,8 procent under den senaste månaden.

Sannolikheten ligger på 80 procent

The Climate Predictions Center som ingår i National Weather Service anser att sannolikheten nu ligger så pass högt som 80 procent för att vi kommer att få se hur väderfenomenet El Niño fortsätter under våren 2016 i den norra hemisfären. Tidigare metereologiska rapporter har förutspått att väderfenomenet skall fortsätta under vintern 2015/2016. El Niño som är ett väderfenomen, brukar leda till att yttemperaturen i Stilla Havet stiger, något som kan leda till kraftig nederbörd och översvämningar i Sydamerika samt torka i Asien och i Östafrika. The Climate Predictions Center varnar nu för att effekterna av El Niño kan intensifieras under senhösten och vintern.

Den huvudsakliga orsaken till varningen är att temperaturen i Stilla Havet just nu är varmare än normalt vid denna tid på året. De förändrade väderförhållandena kan komma att påverka priset på jordbruksråvaror framöver, speciellt i samband med planteringssäsongenen i september. Det är sannolikt att Australiens högproteinhaltiga veteskörd som odlas i landets östra delar kommer att drabbas av torrare förhållanden. Produktionen av sojabönor i Indien, Asiens näst största producent, kan komma att drabbas negativt av torka i landets centrala och västra delar. Majsproduktionen i Kina och Indien kan också komma att drabbas negativt. Det betyder emellertid att amerikanska och sydamerikanska spannmålsodlare kan exportera sin gröda till Asien. Det innebär således att en utdragen El Niño kan leda till spannmålsrally eftersom det uppstår en okad konkurrens om det spannmål som produceras i Nord- och Sydamerika.