Sparkonto vinner över räntefonder och ränte-ETF:er

Norden har blivit en trygg hamn i ett skakigt Europa. I Norden är det bara Finland som är med eurozonen men Danmark har sin valuta länkad till euron. Sverige och Norge står båda utanför eurozonen och har inte drabbats på samma sätt.

Den tioåriga statsobligationsräntan för Sverige har fortsatt att falla och är nu nere på historiskt låga nivåer. Tioårsräntan uppgår i dagsläget till 1,77%. Detta kan jämföras med eurozonens stöttepelare Tyskland som i dagsläget har en tioårsränta på 2,21%. Är detta bara positivt? För dig som investerar eller funderar på att investera i räntefonder är detta av stor vikt. Räntan du erhåller från räntefonder eller ränte-ETF:er har gått ner till sådana nivåer att det nu är mer fördelaktigt att spara i ett traditionellt sparkonto. Få bedömare tror att räntan kommer kunna sjunka så mycket mer från dessa nivåer, vilket innebär att långa obligationsfonder kan ha nått sitt max. Mycket talar också för att svenska Riksbanken börjar sänka reporäntan med start i december. Detta innebär ännu lägre räntor på korta räntefonder.

Det finns två noterade ränte ETF:er i Sverige XACT Repo och XACT Obligation. XACT Repo följer Handelsbanken Sweden Repo Tradable Index och replikerar en investering i ett fiktivt lån till en ränta motsvarande Riksbankens reporänta. Reporäntan uppgår idag till 2,0%. XACT Obligation följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index är ett marknadsviktat index vars syfte är att spegla den svenska marknaden för säkerställda bostadsobligationer samt obligationer emitterade av stat och kommun, med benchmarkstatus. Den genomsnittliga räntan till förfall för XACT Obligation uppgår idag till 2,03%. Förvaltningskostnader för dessa ETF:er uppgår till 0,14% för XACT Repo och till 0,19% för XACT Obligation.

Enligt en sammanställning från Compricer kan en privatinvesterare få 3,25% ränta utan bindningstid, avgifter och utan uttagsbegränsningar. Dessutom omfattas de flesta alternativen av den statliga insättningsgarantin. Vad väljer du?

För ytterligare information gällande ETF:erna: