Nedskrivningar hos guldproducenterna?

Nedskrivningar hos guldproducenternaNedskrivningar hos guldproducenterna?

Nedskrivningar hos guldproducenterna? Den som har satsat på guld och guldproducerande företag kunde inte vänta på att 2013 skulle avslutas snabbt nog. 2013 var året då tolv års kursuppgång i guldkursen tog slut på ett minst sagt abrupt sätt.

SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD) har rasat med 27,7 procent, men guldproducenterna har fallit betydligt mer än så, Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEArca: GDX), har till exempel rasat med nästan 54 procent. Det stora raset har gjort att många investerare väljer att titta närmare på guldproducenterna eftersom de nu ser ut att vara billiga i förhållande till sina bokförda värden. Många contrarians väljer också att se närmare på de sektorer som rasat mest eftersom det inte är ovanligt att förra årets förlorare blir detta års kursvinnare.

Detta sätt att investera är inget som kan rekommenderas. En viss försiktighet är att föredrar eftersom det fallande guldpriset har gjort att många redan tidigare hårt ansatta guldproducerande företag kan tvingas att tillgripa tillgångsnedskrivningar. Ett lägre guldpris slår direkt mot sista raden i resultaträkningen hos de guldproducerande företagen. Världsmarknadspriset på guld styr också vilka fyndigheter och gruvor som kommer att bearbetas i framtiden, faller priset för lågt så finns det fyndigheter och gruvor som kommer att vara olönsamma. Detta fungerar även åt andra hållet, att vissa fyndigheter och gruvor kommer att bli mer intressanta när världsmarknadspriserna stiger.

Även om olika företag, fyndigheter och gruvor har olika lönsamhetsnivåer så kommer ett guldpris som faller under 1 200 USD per troy ounce att leda till att flera producenter tvingas minska eller stänga ned sin produktion. Samtidigt ser vi hur många investerare ställer sig frågan om vi får se Nedskrivningar hos guldproducenterna?

Reserverna styr värderingen

Reserver utgör en inte obetydlig del av värdet för ett gruvföretag, oavsett om det är fråga om en guldproducent eller om det är frågan om en annan råvara. Om en råvaruproducent inte ersätter eller ökar de reserver som utvinns årligen så kommer de kvarvarande reserverna att minska och därmed den återstående tiden som företaget kan bedriva sin verksamhet.

I Financial Times kunde vi nyligen läsa att två av de största guldproducenterna, Barrick Gold (NYSE: ABX) och Newmont Mining (NYSE: NEM), baserade sina reservberäkningar på guldpriser på 1 500 respektive 1 600 USD per troy ounce, en bra bit högre än de cirka 1 200 USD som guldet handlas till i dag. Båda dessa aktier ingår som innehav i GLD, tillsammans utgör de nästan en fjärdedel av denna börshandlade fonds innehav.

Financial Times förtäljer även att Kinross (NYSE: KGC) baserat sin senaste reservberäkning på en guldkurs om 1 200 USD per troy ounce. Kinross är det nionde största innehavet i GDX med en vikt på 4,2 procent.

Inte heller de företag som är verksamma mot silver är immuna mot kommande nedskrivningar, efter det senaste årets fall i silverpriset ligger även dessa företags reservberäkningar långt över gällande marknadspriser.

En analytiker sade till FT att silver gruvarbetare är inte immuna mot nedskrivning antingen därför att deras reserv antaganden är också långt över gällande marknadspriser. Global X Silver Miners ETF (NYSEArca: SIL) har fallit med mer än femtio procent under 2013.

Market Vectors Gold Miners ETF

Enorm popularitet för ETFer i silver till skillnad från ETFer i guld

Enorm popularitet för ETFer i silver till skillnad från ETFer i guld

Enorm popularitet för ETFer i silver till skillnad från ETFer i guld. Vi ser just nu en enorm popularitet för ETFer i silver till skillnad från ETFer i guld. Ädelmetaller har hamrats ned hårt under året, men investerarna väljer fortfarande att köpa börshandlade fonder med exponering mot silver medan börshandlade fonder med exponering mot silver ser rekordstora utflöden.

ETFer som backas upp av fysiskt silver hade per den sista oktober 2013 innehav på 655 troy ounce silver, en ökning med 25 miljoner troy ounce sedan den 1 januari 2013. Detta står i skarp kontrast till vad vi har sett för motsvarande ETFer på guldmarknaden vars innehav har minskat med 806 ton under 2013.

Detta tyder på att det bland investerarna finns ett stort intresse för silver vid nuvarande prisnivåer

Så har till exempel iShares Silver Trust (NYSEArca: SLV), en börshandlad fond som köper silvertackor och ger placerarna en exponering mot förändringar i silverpriset, under året sett nettoinflöden på 261,7 MUSD. Däremot har SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), som äger fysiska guldtackor sett utflöden på 23,6 miljarder USD under 2013.

Silver handlas till relativt överkomliga priser, samtidigt som det finns en industriell efterfrågan på denna ädelmetall vilket kan ha fungerat som en kudde för efterfrågan på silver. Silver används bland annat i konsumentelektronik, medicinsk utrustning och industriella katalysatorer. Enligt CPM Group, bör den industriella efterfrågan i år nå 838 miljoner uns, upp cirka 3 procent jämfört med samma period året.

Investeringsefterfrågan på silver å andra sidan, står för 24 procent av den totala efterfrågan, upp från cirka 4 procent 2003 när börshandlade fonder introducerades. Då de investerare som väljer att exponera sig mot silver ofta är privatpersoner, till skillnad från stora institutionella placerare som istället valt att köpa gulduppbackade ETFer så torde detta betyda att börshandlade fonder med fokus på silver ökat efterfrågan på denna ädelmetall.