Två ETFer med tvåsiffrig avkastning

ETF avkastning Två ETFer med tvåsiffrig avkastningTvå ETFer med tvåsiffrig avkastning

Två ETFer med tvåsiffrig avkastning. Marknadsklimatet har varit tämligen utmanande för investerare som letar efter stadiga utdelningar. Traditionella räntebärande tillgångar ger för närvarande en minimal avkastning och vissa misslyckas till och med att leverera en avkastning som överstiger inflationen. I jakten efter högre avkastning lockas investerare ibland till mer riskfyllda tillgångar.

Obligationer hade en fruktansvärd utveckling förra året då investerare till slut insåg att de tre decennium långa bull-marknaden närmar sig sitt slut. Situationen ändrades tidigare i år eftersom många investerare sökt skydd i ”säkerhet” av obligationer på grund av tillväxtmarknadernas turbulens och oron för den ekonomiska återhämtningen.

Däremot kommer FED sannolikt kvar på sitt inslagna spår även om ekonomin och arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Således kommer kostnaden att bli högre, något som resulterar i alternativförluster för obligationsinnehavarna. Högavkastande skräpobligationer i synnerhet ser väldigt riskabelt ut just nu. De flesta högavkastande aktier återfinns i defensiva sektorer, som tenderar att prestera sämre i en stigande börsmiljö.

Hög utdelning, det vill säga en hög avkastning kan även indikera låg framtida tillväxtpotential. Särskilt om hög direktavkastning är ett resultat av fallande aktiekurs, kan aktien vara riskabel och utdelningen kan vara ohållbar. Det finns emellertid en del okonventionella tillgångsslag och produkter som i dag har hög avkastning och en stabil avkastningspotential. Av den anledningen tittar vi i denna text närmare på två ETFer med tvåsiffrig avkastning.

Private Equity ETF, ett bra sätt att dra fördel av ett starkt momentum inom Private Equity

Riskkapitalbolag hade en mycket god utveckling under 2013. Ett starkt sentiment resulterade i rekordstora inflöden, och buyout-fonder fick in 143,5 miljarder USD, den högsta nivån sedan 2008. Utsikter för den här sektorn är fortsatt positiv i och med den globala ekonomins förbättringar. Vidare, M & A och IPO sektorerna spås förblir robusta.

Om aktiemarknaden fortsätter sin positiva trend, och räntorna inte stiger, eller i alla fall inte för kraftigt, är det sannolikt att riskkapitalmarknaden behåller sitt positiva momentum. Enligt CNBC anser Tiger 21-en grupp superrika individer med en median nettoförmögenhet på 75 MUSD att det är just private equity som den bästa möjligheten under 2014. Private equity har också en låg korrelation till den bredare marknaden och ger portföljdiversifiering.

Trots att många investerare är obekant med detta hörn av finansmarknaden, är det definitivt värt en titt på grund av dess överlägsna prestanda, positiva utsikter och låga korrelation med aktiemarknaden i övrigt. Dessa faktorer tillsammans ger en lägre standardavvikelse och en lägre risk totalt i en portfölj.

Private equity-segmentet är i allmänhet inte tillgängligt för allmänheten, utan endast för de mycket välbärgade och institutionella investerare, men det finns ett sätt för privatpersoner att komma åt detta område, genom en börshandlad fond, en ETF som specialiserat sig på detta område. PowerShares Global Listed Private Equity ETF (PSP) följer Red Rocks Global Listed Private Equity Index som består av aktier, ADRs och GDRs i 40 till 75 olika private equity-bolag.

För närvarande har fonden 64 innehav där amerikanska private equity företag står för cirka 40 procent av kapitalet, följt av Storbritannien och Frankrike på 18 procent respektive 9 procent. Den fasta förvaltningskostnaden på 2,19 procent per år är förvisso hög, den högsta vi sett på en börshandlad fond, men denna ETF har gett en utmärkt avkastning historiskt. Denna ETF gav sina ägare 37,1 procent i värdeökning år 2013 och är upp cirka 6,5 procent under de senaste 3 månaderna.

Den som väljer att titta på denna ETF bör komma ihåg att detta tillgångsslag utvecklas sämre än marknaden under perioder med långvarig turbulens. Under finanskrisen utvecklades Private equity-segmentet och denna börshandlade fond i synnerhet, mycket dåligt.

Covered Call ETN, ett säkrare sätt att investera i guld med löpande intäkter

Många investerare undviker att äga guld eftersom det inte genererar någon avkastning. Vi är emellertid av den åsikten att alla investerare bör ha en exponering gentemot råvarumarknaden, även om storleken på denna exponering kan variera över tiden. Vi anser att detta bör gälla guld i synnerhet eftersom denna metall har en låg korrelation mot aktier, utgör en inflationshedge och samtidigt är en ”säker” tillgång.

Efter en mycket dålig utveckling förra året har guldkursen nu återhämtat sig starkt och har stigit med mer än tolv procent under 2014. En starkare dollar och en låg inflation kan emellertid komma att stoppa den positiva utvecklingen för guldet, men i gengäld finns det långsiktigt positiva utsikter för denna ädelmetall med tanke på ett stigande välstånd hos medelklasserna i Kina och i Indien.

Credit Suisse Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) är ett intressant och säkrare sätt att investera i de ädla metaller, samtidigt som det ger ett bra intäktsflöde. Denna ETN följer Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index och använder en covered call strategi i kombination med en tänkt investering i SPDR Gold Trust ETF (GLD).

I grund och botten, investerar produkten i GLD och ställer ut köpoptioner på denna position på månadsbasis, vilket gör att det tillförs intäkter löpande till positionen. Så om guldpriserna åter rasar kommer denna produkt att ge skydd till investerarna. Den kommer emellertid att falla, om än inte lika mycket.

Potentialen på uppsidan är begränsad som en följd av de utfärdade köpoptionerna, mindre än tre (3) procent per månad, men vi förväntar oss inget enormt uppsving för guldkursen under 2014, utan ser det som ett mellanår för denna ädelmetall.

Credit Suisse Gold Shares Covered Call har en TER på 65 punkter, och ger för närvarande en direktavkastning på elva (11) procent. Notera emellertid att det är en relativt begränsad handel vilket gör att transaktionskostnaderna i form av spreaden kan bli ganska höga.
Under 2013 överträffade Credit Suisse Gold Shares Covered Call guldet med marginella 3 punkter förra året. Det är inte mycket, men inte illa alls med tanke på den enorma avkastningen av produkten gav jämfört med noll avkastning hos metallen. Produkten har ökat i värde med mer än nio (9) procent i år.

Slutsats

Oavsett om det är frågan om aktier, obligationer, börshandlade fonder eller något annat finansiellt instrument så är det osannolikt att en produkt med en hög direktavkastning skall fortsätta att generera höga utdelningar, speciellt i dagens börsklimat. Det finns emellertid undantag, och dessa okonventionella ETF har inte bara betalat en tvåsiffrig avkastning, de har också slagit marknaden och kan fortsätta att göra det under de kommande månaderna. Observera emellertid att en historisk avkastning inte är en garanti för en framtida god utveckling.