En Spin-Off ETF i strålkastarljuset

En Spin-Off ETF i strålkastarljuset

Den stora majoriteten av de mest populära ETF: erna erbjuder investerare tillgång till en bred, diversifierad aktiegrupp. Men för dem som letar efter en unik twist på eget kapitalutrymmet kan Invescos Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) vara ett övertygande alternativ.

Invesco Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) erbjuder investerare unik tillgång till en viss delmängd av marknaden för avknoppningar – spin-offs. Fonden uppnår sitt mål genom att spåra Beacon Spin-off Index, som består av amerikanska noterade aktier som har knoppats av under de senaste två åren (men inte mer än sex månader före det aktuella återbalanseringsdatumet). Även om dessa avknoppningar främst är små och medelstora företag med marknadsvärde på mindre än 10 miljarder dollar, ställer indexet inte några begränsningar på marknadsvärdet.

Teorin bakom denna strategi är ganska enkel. Spin-offs skapas av företag som har separerat och sålt en del av sin verksamhet som en ny enhet. Generellt är dessa spin-offs ganska framgångsrika och lönsamma, eftersom mindre, riktade företag snabbare anpassar sig till förändringar och brukar ägna alla sina resurser mot kärnverksamheten.

CSD: s portfölj

CSD: s portfölj består av cirka 40 enskilda innehav, som representerar de högsta rankade aktierna från universiteten av avknoppade företag. Dessa värdepapper har den högsta sammansatta poängen av flera tillväxtorienterade multifaktorfilter. På grund av fondens metodik är det viktigt att notera att CSDs portfölj kan förändras betydligt: fondens återbalanseras halvårsvis, men om det inte finns tillräckligt med nya avknoppningar för att fylla i indexet, kan en återbalansering fördröjas.

CSDs portfölj består främst av aktier i små och medelstora företag från ett brett spektrum av sektorer, inklusive konsumentcykler, hälso- och sjukvård, fastigheter, industri, konsumentskydd och teknik.

Överväganden om CSD: s prestation

Med tanke på fondens ganska grunda portfölj är det viktigt att notera att de tio största värdepapperen får kraftfulla anslag (cirka 50% av AUM fördelas på de 10 största innehaven), vilket innebär att CSD: s prestanda är starkt beroende av resultatet av enbart en handfull av företag. Dessutom bör CSD: s vikt mot små och medelstora företag vägas in, eftersom dessa företag i sig är riskfyllda än deras stora motparter.

Så här använder du CSD, Spin-Off ETF, i en portfölj

För dem som letar efter ett billigt och effektivt sätt att kapitalisera på spin-off-marknaden är Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) ett övertygande alternativ – förutom det enda alternativet som specifikt riktar sig till det här hörnet av marknaden för marknadsintroduktion. Medan fondens portfölj är relativt olika kan CSD vara mer lämplig för de investerare som har högre risktoleranser, eftersom spin-offerna i sig är mer volatila än traditionella stora företag. CSD är dock en bra mellanklass för alla investerare som söker fantastiska tillväxtmöjligheter, eftersom spin-offs i allmänhet är stabila än traditionella immateriella rättigheter.

CSD tar ut en årlig förvaltningskostnad på 0,66%.

Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) är ett unikt alternativ för dem som vill få direkt tillgång till företag som nyligen har knoppats av. Dessutom erbjuder dess unika reglerbaserade metodik investerare stor potential för kapitaluppskattning. Som alltid, var noga med att göra din egen forskning för att avgöra om denna ETF passar in i din övergripande strategi innan du gör en fördelning.

In the Spotlight: PayPal Holdings (PYPL)

In the Spotlight: PayPal Holdings (PYPL)

In the Spotlight: PayPal Holdings (PYPL) PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL), a GSPIN constituent, is an online and mobile payment company that was spun off from eBay, Inc. (NASDAQ: EBAY). As an independent entity, it is expected that PayPal will have a greater degree of freedom to expand its technology platform, either through acquisition or investment, thus allowing it to better compete with the likes of Apple (NASDAQ: AAPL) and Google/Alphabet (NASDAQ: GOOG).
Read more in the October Spin-Offs Blog

About SPUN

Market Vectors Global Spin-Off ETF (SPUN) seeks to replicate the Horizon Kinetics Global Spin-Off Index (GSPIN), a rules-based, equal-weighted index intended to track the performance of listed, publicly held spin-offs that are domiciled and trade in the U.S. or developed markets of Western Europe and Asia.

IMPORTANT INFORMATION

Please note that the information herein represents the opinions of the portfolio manager and these opinions may change at any time and from time to time. Not intended to be a forecast of future events, a guarantee of future results or investment advice. Historical performance is not indicative of future results; current data may differ from data quoted. Current market conditions may not continue. Non-Van Eck Global proprietary information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, but is not guaranteed. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission of Van Eck Global.

If this material is distributed outside of your firm, you are responsible for ensuring that the distribution complies with applicable laws, rules, and regulations.

An investment in the Fund may be subject to risks which include, among others, risks associated with spun-off companies that may have limited liquidity, pricing inefficiencies, and may be more speculative in nature than established companies, all of which may adversely affect the Fund. Foreign investments, specifically those in Europe and Asia, are subject to risks, which include changes in economic and political conditions, foreign currency fluctuations, changes in foreign regulations, and changes in currency exchange rates which may negatively impact the Fund’s return. Small- and medium-capitalization companies may be subject to elevated risks. The Fund’s assets may be concentrated in a particular sector and may be subject to more risk than investments in a diverse group of sectors.

Market Vectors Global Spin-Off ETF (SPUN) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Horizon Kinetics, LLC. Horizon Kinetics, LLC makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of Market Vectors Global Spin-Off ETF or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in Market Vectors Global Spin-Off ETF.

Fund shares are not individually redeemable and will be issued and redeemed at their Net Asset Value (NAV) only through certain authorized broker-dealers in large, specified blocks of shares called ”creation units” and otherwise can be bought and sold only through exchange trading. Creation units are issued and redeemed principally in kind. Shares may trade at a premium or discount to their NAV in the secondary market.

Investing involves substantial risk and high volatility, including possible loss of principal. Bonds and bond funds will decrease in value as interest rates rise. An investor should consider the investment objective, risks, charges and expenses of the Fund carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus, which contains this and other information call 888.MKT.VCTR or visit http://www.vaneck.com/market-vectors. Please read the prospectus and summary prospectus carefully before investing.

Van Eck Securities Corporation, Distributor
666 Third Avenue
New York, NY 10017
800.826.2333

This message is intended only for the personal and confidential use of the designated recipient. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that any review, dissemination, distribution, or copying of this message is strictly prohibited. This communication is for informational purposes only and should not be regarded as an offer to sell or as a solicitation of an offer to buy any financial product, an official confirmation of any transaction, or as an official statement of Van Eck Global or any of its subsidiaries. Email transmissions cannot be guaranteed to be secure or error-free. Therefore we do not represent that this information is complete or accurate and it should not be relied upon as such. All information is subject to change without notice. All emails at Van Eck Global are, in accordance with Firm policy, to be used for Van Eck Global business purposes only. Emails sent from or to the Firm are subject to review by the Firm in accordance with the Firm’s procedure for the review of correspondence.
© Van Eck Global. All rights reserved

Dra fördel av globala aktieavknoppningar

Dra fördel av globala aktieavknoppningar

Dra fördel av globala aktieavknoppningar. Guggenheim Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) är inte längre den enda börshandlade fonden som är helt dedikerad åt att köpa aktier i företag som har knoppats av. I veckan gjorde Market Vectors Global Spin-Off ETF (NYSEArca: SPUN) debut på marknaden. Dessa två ETFer skiljer sig litet åt, men har samma grund i sina respektive placeringsreglementen. Market Vectors Global Spin-Off ETF (NYSEArca: SPUN) replikerar utvecklingen av Horizon Kinetics Global Spin-Off Index (GSPIN) som är et likaviktat index som försöker följa utvecklingen av noterade företag som har knoppats av från ett annat bolag. För att få komma med i indexet skall bolagen vara domicila och handlas i enderas USA, de utvecklade marknaderna i västeuropa eller Asien. SPUN arbetar således globalt medan CSD endast investerar i företag som handlas i USA.

Detta till trots svarar amerikanska aktier för mer än två tredjedelar av de 87 aktierna som ingår i SPUN. Ingen av dessa aktier har en kapitalvikt som överskrider 1,59 procent. Av de tio största aktieinnehaven är sju listade i USA, till exempel Prothena (NasdaqGS: PRTA), Liberty Media (NasdaqGS: STRZA) och AbbVie (NYSE: ABBV).

Tiden kommer att skilja dessa åt

Över tiden kommer avkastningen mellan de två börshandlade fonderna SPUN och CSD att skilja sig åt, men i skivande stund finns det en skillnad mellan dem som en investerare behöver vara uppmärksam på. The Horizon Kinetics Global Spin-Off Index kan ta in en aktie så snart denna har knoppats av och sedan behålla detta innehav i upp till fem (5) år. CSD kan däremot köpa aktier i företag som har knoppats av under de senaste trettio månaderna, det vill säga två och ett halvt åren. CSD kan emellertid inte köpa dessa aktier inom loppet av ett halvår innan denna ETF re-balanseras.

Ingen av dessa företag har någon större exponering mot så kallade large caps, något som inte är så pass konstigt då det rör sig om företag som knoppas av. SPUN har allokerat 16,5 procent av sitt kapital till small caps, 56,3 procent till mid caps och 27,2 procent till large caps. Placeringsreglementet säger dessutom att för att förvaltarna på SPUN skall kunna köpa en aktie så måste företaget ha ett market cap på över 599 MUSD, vilket visar att även det som kallas small caps är betydligt större företag än vad vi är vana vid. Dessutom krävs en daglig omsättning på minst 500 000 USD för att aktien skall kunna tas med i det underliggande indexet.

SPUN har allokerat 1,6 procent av kapitalet till Kina, vilket gör det till den enda emerging market, eller tillväxtmarknad, som finns representerad i denna ETF. Brittiska aktier svarar för 6,4 procent av kapitalet medan den australiensiska aktiemarknaden har en kapitalvikt om 5,5 procent. Detta gör dessa två länder till den andra och tredje största geografiska exponeringen i SPUN. Ingen annan aktiemarknad har en vikt som överstiger fem (5) procent. Totalt omfattar SPUNs aktieportfölj företag från 17 olika länders aktiemarknader.

En etablerad strategi

Market Vectors Global Spin-Off ETF ger exponering mot företag knoppades av från sina föräldrar under en hel konjunkturcykel. I samband med att ett nytt företag listas efter en avknoppning är det inte ovanligt att det uppstår en ineffektiv prissättning och säljtryck. Eftersom SPUN håller aktierna över en längre tidsperiod innebär detta att denna börshandlade fond istället drar fördel av den initiala ineffektiva prissättningen och säljtrycket.

Att investera i avknoppningar är en etablerad eventdriven placeringsstrategi. Det underliggande indexets utformning gör det möjligt för SPUN ETF att på ett tidigt skede köpa in långsiktiga aktieinnehav i avknoppade företag som kan ägas under hela konjunkturcykeln.

SPUN Fund Profile

SPUN Prospectus

Horizon Kinetics’ Approach to Spin Off Research

Spin off ETF snurrar vidare

Spin off ETF snurrar vidare

Spin off ETF snurrar vidare Historiskt sett var 2014 en besvikelse för Guggenheim Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) eftersom denna börshandlade fond endast gav sina ägare en avkastning på 1,1 procent under året, att jämföra med S&P 500 som steg med 13,5 procent. Denna Spin off ETF snurrar vidare och det finns emellertid orsak att titta närmare på denna ETF och vad den har levererat tidigare. Nu vet vi att en historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, men det kan finnas anledning att titta på CSD ändå.

2014 var det andra året sedan starten som CSD laggade jämfört med de bredare amerikanska indexen. När CSD utvecklas som det är tänkt att den skall så brukar denna ETF emellertid slå de bredare indexen ordentligt. 2013 steg Guggenheim Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) med 52,1 procent, att jämföra med S&P 500 som ”bara” levererade 32,3 procent till sina ägare. Under 2012 steg denna ETF med 26,4 procent jämfört med en 16 % vinst för S & P 500.

Placerarna tog ut 195 MUSD under 2014, vilket gjorde att denna ETF hade cirka 507 MUSD under förvaltning vid årsskiftet. Det är däremot sannolikt att anta att detta kapital kan komma att återföras om denna börshandlade fond utvecklas väl under 2015.

CSD replikerar utvecklingen av Beacon Spin-off. Detta index definierar en avknoppning som ett företag som uppstår genom en avknoppning av aktier i ett dotterbolag till moderbolagets aktieägare, en ”rist-out” av det egna kapitalet eller en partiell börsintroduktion där moderbolaget säljer en del av aktierna i ett dotterbolag till allmänheten.

I samband med sin årliga ombalansering sålde CSD av åtta aktier, men kvar i portföljen finns till exempel TripAdvisor (NasdaqGS: TRIP), WPX Energy (NYSE: WPX) och Phillips 66 (NYSE: PSX). Ytterligare 14 aktier köptes in, bland annat Navient (NasdaqGS: NAVI), One Gas (NYSE: OGS), Knowles (NYSE: KN), Lands ’End (NYSE: LE), Theravance Biopharma (NasdaqGS: TBPH) och Care Trust REIT (NasdaqGS: CTRE). Precis som med alla börshandlade fonder som köper aktier är sektorvikterna av betydelse, men det framgår ännu tydligare efter en studie av vilka sektorer har en tendens att bli de bästa och sämsta avknoppningarna. En artikel som nyligen publicerades i Wall Street Journal noterades att energisektorn har en förkärlek för ”blindgångare”, men konsumentsektorn och sjukvård levererar givande avknoppningar.

Det finns en chans att CSD kommer att återta mycket av det som denna ETF underperformade under 2014, men det beror också på marknaden och hur denna värdesätter de avknoppade företagen. CSD: s positiva egenskaper inkluderar en gynnsam sektor mix, nämligen en kombinerad 39,3% vikt diskretionära och sjukvårds aktier. Denna ETF befinner sig i topp vad gäller Morningstars mid-cap kategori när det gäller resultaten för den treårs- och den femårsperiod som slutade den sista december 2014, faktum är att den tillhör de fonder som ligger i den högsta percentilen. Det finns anledning att anta att den kommer fortsätta detta då antalet avknoppningar under 2015 väntas nå den högsta nivån på 30 år.

I år kommer sannolikt att bli ett ännu större år för spinoffs än 2014. Det finns redan 41 spinoffs planeras jämfört med 36 vid samma tidpunkt 2014, enligt Guggenheim.