Så går börsen i dag 20140417

OMX Så går börsen i dag 20140417Så går börsen i dag 20140417

Så går börsen i dag 20140417. Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 17/4-2014. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Våra OMX-analyser läggs ut regelbundet, oftast på fredag förmiddag, och kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR. Nedan finner Ni Så går börsen i dag 20140417

OMXS30

OMXS30 startade dagen uppåt och trendade sedan i sidled men fick lite styrka vid dagens slut och stängde på dagshögsta vid 1342.55, vilket innebar en uppgång med 1.0%.

Terminerna i USA är just nu ned med -0.08-0.13% vilket kommer att medföra en negativ öppning, om dessa nu står sig till öppningen.

Målzoner för en uppgång har vi runt 1345.5, 1349-1350.7, 1355-1356 samt 1362-1364.

Den kortsiktiga veckotrenden och dagstrenden är ned.

Tidsdatum är den 22 april och därefter den 24-25 april.

McClellan Oscillator: steg under gårdagen men det negativa är att vi inte såg så stor förändring i pris. Det kan fortsatt öka i pris men det visar att investerarna är försiktiga med att jaga stigande priser. För att vara positivt behöver vi idag se att det blir en större prisutveckling uppåt. Annars är det istället en signal som talar för mer svaghet.

McClellan Summations Index: pekar nedåt och säger då att vi skall vara försiktiga med att vara köpare.

Spread (skillnad mellan Nasdaq 100 och S&P 500) är negativ och pekar ned. Veckospreaden är klart negativ.

VIX i USA föll tillbaka vilket får ses som positivt.

Du kan få exponering mot OMXS 30 med följande Mini Futures BEST:

Uppgång:  B LONGOMX IY CBK med en hävstång på 8,9 och en finansieringsnivå på 1191,884 SEK

Nedgång: B SHRTOMX JP CBKmed en hävstång på 8,7 och en finansieringsnivå på 1498,913SEK

Läs mer om Mini Futures och Warranter på Commerzbanks hemsida

Slutsats: OMXS30 steg under gårdagen men vi har inte sett den prisutveckling som krävs för att vara positiv. Det finns utrymme för index att stiga upp till målzonerna men sedan kan vi åter se att det blir en vändning nedåt.

Analytiker: Fredrik Jensen

Så går börsen i dag 20140411

Så går börsen i dag 20140411

Så går börsen i dag 20140411. Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 11/4-2014. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Våra OMX-analyser läggs ut regelbundet, oftast på fredag förmiddag, och kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR. Nedan finner Ni Så går börsen i dag 20140411

OMXS30

OMXS30 startade dagen uppåt men luften gick snabbt ur och index föll tillbaka. Det blev sedan en återhämtning för att under dagens sista del snabbt falla tillbaka. Index stängde på 1354.99 vilket innebar en nedgång med -0.84%.

Det blev en bekräftelse på att dagstrenden hade vänt när index föll under 1364.82. Den korta dagstrenden är nedåt och vi agerar då nedåt.

Första kortsiktiga stöd finns vid 1354 men det kommer index troligen att snabbt falla under och därför blir 1349 eller 1343.6 de nivåer som vi skall bevaka.

Det var massiva nedgångar i USA där Nasdaq Composite och Nasdaq 100 tappade över 3%. Det är inga positiva signaler att vi ser att de mer riskabla aktierna faller tillbaka så mycket som de redan har gjort. Det säger att investerarna långsiktigt ser en risk för svaghet.

Election cykeln i USA föreslår att vi har en nedgång till slutet av sommaren framför oss. Det har jag skrivit om flera gånger tidigare. En uppgång i början till mitten av april och sedan pekar cykeln söderut.

Tidsdatum är den 11 april och därefter den 14 april.

 

McClellan Oscillator: har återvänt ner och det finns mycket utrymme att falla tillbaka.

McClellan Summations Index: pekar fortsatt upp men är på väg att vända neråt. Det är en långsammare rörelse i denna indikator än oscillatorn.

Spread (skillnad mellan Nasdaq 100 och S&P 500) är negativ och pekar ned. Veckospreaden är klart negativ.

VIX i USA steg åter och gjorde sin högsta nivå på över två veckor.

 

Du kan få exponering mot OMXS 30 med följande Mini Futures BEST:

Uppgång:  B LONGOMX IY CBK med en hävstång på 8,4 och en finansieringsnivå på 1195,732 SEK

Nedgång: B SHRTOMX JP CBKmed en hävstång på 9,4 och en finansieringsnivå på 1498,141 SEK

Läs mer om Mini Futures och Warranter på Commerzbanks hemsida

Slutsats: OMXS30 har en nedåtriktad dagstrend och vi agerar därför i denna riktning. Veckotrenden är upp och det är inte förrän index faller under 1318 som denna är i fara. Terminerna i USA är upp med 0.08-0.12% vilket kan innebära att det blir en försiktig öppning.

Analytiker: Fredrik Jensen

Analys av både XACT BULL och XACT BEAR

Denna vecka kan vi tacka Ingemar Carlsson på Tendens som har tittat på XACT BULL och BEAR, han bjuder på en teknisk analys av både XACT BULL och XACT BEAR.

XACT Bear satte 128,50 kronor som lägst den 6 mars för att sedan stiga till 137,20 kronor som högst under fredagen den 14 mars. Medgången därefter har närmast stöd vid 130 kronor.

Nivån måste brytas för att vi ska kunna sikta ned mot 124 kronor i ett senare skede. Trenden är fallande och därmed finns det anledning att ta med lägre nivåer så länge denna är intakt. (IC)

XACT Bull har i sin stigande trend satt 241,05 kronor som högst den 6 mars i år. Toppen kom in strax under motståndet vid 244 kronor och gav sedan en nedgång till 225,80 kronor.

Rörelsefaktorn på aktuell nivå är 15 kronor och därför är det inte förvånad då XACT BULL föll 15,25 kronor som mest. Det var i fredags den 14 mars som vi fick in lågpunkten, där uppgången inleddes redan då. Under måndagen fick vi in en högsta notering under dagen på 234,20 kronor, vilket också blev stängningskursen för dagen. 62-realtoionen av nedgången ligger nu vid 235,00-235,50 kronor, vilket innebär att nivån utgör motstånd. Bryts denna är vägen öppen för en ny toppnotering framöver med 244 kronor som motstånd. (IC)

Ingemar Carlsson på Tendens, en av Sveriges mest namnkunniga tekniska analytiker gav under torsdagsmorgonen en kort uppdatering på sin syn på XACT Bull. Ingemars analyser publiceras dels i hans nyhetsbrev, dels också på vår huvudsajt, Axier.se.

Så går börsen i dag 20140321

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 21/3-2014. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Våra OMX-analyser läggs ut regelbundet, oftast på fredag förmiddag, och kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR. Nedan finner Ni Så går börsen i dag 20140321

OMXS30 föll under gårdagen tillbaka och stängde ner med -0.59%, det var en stängning vid dagshögsta vilket föreslår att det skall bli en fortsatt uppåtriktad rörelse, i alla fall i inledningen av dagen. Som mest sedan toppen den 19 mars har index tappat -1.48%.

Vi såg att index var nere i mitten i intervallet av de två stöden 1346 och 1340. Lite längre ner än så har vi 1335.

En rekyl brukar bli i 3 rörelser. Vi har nu sett en rörelse ned och en rörelse upp, vilken inte behöver vara färdig. Det finns en risk att vi kommer att se en rörelse till nedåt och då kan 1340 och 1335 komma i spel.

Stiger index över 1363 är nedgången färdig och vi kommer att se ett nytt årshögsta inom kort.

Skulle index falla tillbaka under 1326 och inte direkt återhämtar sig blir det en nedgång till 1305 och kanske 1290.

Uppåt har index vanliga motståndsnivåer vid 1353-1355 och lite högre upp har vi 1357-1359.

Närmsta reaktionsdagar är den 25 mars och därefter den 28 mars.

McClellan Oscillator: vände ner föreslår att det blir mer svaghet. Det finns nu mer bränsle för att börsen skall ta fart uppåt om det kommer fortsatta signaler om uppgång.

McClellan Summations Index: pekar fortsatt ner och säger att vi fortsatt skall vara försiktiga med att agera med fulla positioner.

Spread (skillnad mellan Nasdaq 100 och S&P 500) är negativ och visar svaghet. Vecka är uppåt och säger att den långsiktiga trenden är upp.

VIX i USA stängde svänger upp och ner med litet större rörelser inom dagen utan att det blir någon större rörelse upp eller ner. Det säger att investerarna trots allt har en benägenhet att vara nervösa och det får tolkas som ett försiktighetstecken.

Du kan få exponering mot OMXS 30 med följande Mini Futures BEST:
Uppgång: B LONGOMX IT CBK med en hävstång på 8,3 och en finansieringsnivå på 1178,234 SEK

Nedgång: B SHRTOMX IY CBKmed en hävstång på 9,3 och en finansieringsnivå på 1478,669 SEK

Läs mer om Mini Futures och Warranter på Commerzbanks hemsida

Slutsats: OMXS30 kan starta dagen något upp men sedan är det en risk att vi ser en ny nedgång som kan föra ner index till 1340-1335 zonen men att det sedan tar fart upp (det är detta scenario som jag har ritat in på bilden). Alternativt fortsätter index bara upp direkt och passerar 1363, och då har vi ett årshögsta inom kort.

Analytiker: Fredrik Jensen

Så går börsen i dag 20140314

Så går börsen i dag 20140314

Så går börsen i dag 20140314. Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 14/3-2014. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Våra OMX-analyser läggs ut regelbundet, oftast på fredag förmiddag, och kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR. Nedan finner Ni Så går börsen i dag 20140314

OMXS30

OMXS30 fortsatte att falla tillbaka och stängde på minus med -0.68%. Index har fortsatt utseendet av en a-b-c korrektion där närmsta målzon är 1334 och därefter 1326-1328.

Nedgången sedan toppen den 6 mars är nu som mest -2.89% och nedgången tidigare mellan den 26 februari till den 3 mars var -2.88%.

Med tanke på att index fallit tillbaka mer kan det handla om en större korrektion i tid och pris. Men fortsatt är det inom ramen för att vi just nu kan se att index åter vänder uppåt. Risken är annars att vi kommer att se att det blir i storleksordningen -4.48%, -4.72%, 4.83% eller -6.09% vilket varit storleken på de 5 senaste lite större rekyler som index har gjort.

Närmsta reaktionsdagar är den 17 mars, 18 mars och den 20 mars.

McClellan Oscillator: föll även under gårdagen tillbaka och är nere på nivåer där vi tidigare har sett att index vänder upp. Det finns mer utrymme nedåt så det kan falla mer. Vid positiva signaler kommer det att finnas många som är beredda att åter gå in och köpa.

McClellan Summations Index: pekar ned och visar att vi har en osäker period framför oss och att vi skall vara försiktiga med att handla med fullstora positioner.

Spread (skillnad mellan Nasdaq 100 och S&P 500) varierar nu snabbt från dag till dag vilket visar på osäkerhet. Under gårdagen blev detta förhållande åter negativt. Vecka är uppåt och säger att den långsiktiga trenden är upp.

VIX i USA steg under gårdagen vilket visar att det nu finns mer rädsla i marknaden och det talar för lägre priser eller en sidledes period.

Du kan få exponering mot OMXS 30 med följande Mini Futures BEST:
Uppgång: B LONGOMX IT CBK med en hävstång på 8,3 och en finansieringsnivå på 1178,234 SEK

Nedgång: B SHRTOMX IY CBKmed en hävstång på 9,3 och en finansieringsnivå på 1478,669 SEK

Läs mer om Mini Futures och Warranter på Commerzbanks hemsida

Slutsats: OMXS30 är fortsatt vid nivåer där vi kan se en botten. Håller inte nuvarande nivåer, eller strax där under, får vi räkna med minst några procents nedgång till. Den stora trenden är fortsatt upp men vi har varningar om osäkerhet. Köper vi skall det vara med mindre positioner än vanligt.

Analytiker: Fredrik Jensen