Xact Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Xact Årsberättelser 2018 - fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning ABÅrsberättelser för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018. XACT årsberättelser 2018 kommer att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och  handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.

XACT BEAR (ETF)

XACT BEAR 2 (ETF)

XACT BULL (ETF)

XACT BULL 2 (ETF)

XACT Norden 30 (UCITS ETF)

XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)

XACT Obligation (UCITS ETF)

XACT OBX (UCITS ETF)

XACT OBX BEAR (UCITS ETF)

XACT OBX BULL (UCITS ETF)

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

XACT Råvaror (UCITS ETF)

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se