Utdelningsschema 2019 – XACT Sverige

Utdelningsschema 2019 - XACT SverigeUtdelning 2019 XACT Sverige Utdelningsschema 2019 – XACT Sverige

Utdelning från XACT Sverige kommer att ske enligt nedanstående schema:

3 juni 2019 Information om utdelning per andel meddelas

12 juni 2019 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

13 juni 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

14 juni 2019 Avstämningsdag

19 juni 2019 Likviddag

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Utdelningsschema 2019 – XACT Högutdelande

Utdelning 2019 XACT Högutdelande Utdelningsschema 2019 – XACT Högutdelande

Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

  • 2 maj 2019 Information om utdelning per andel meddelas
  • 22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 23 maj 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 24 maj 2019 Avstämningsdag
  • 29 maj 2019 Likviddag

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Fördelar med ETF i portföljen

Om du vill diversifiera dina investeringar, skydda dig mot din riskabla investeringar eller få exponering för en viss bransch eller marknad, kan börshandlade fonder, ETF:er, vara den perfekta tillgången till din portfölj. De är ett bra alternativ till traditionella fonder. Investerare som utnyttjar ETF:er och inkluderar dem som en del av sin investeringsstrategi har många fördelar. Här är några bra skäl till varför du också bör inkludera ETF:er i din portfölj.

En ETF påminner mycket om en vanlig indexfond eftersom de båda har låga avgifter. Man handlar med ETF:er på det sätt man handlar med aktier, vilket oftast innebär att du måste betala courtage när du handlar med dessa. Med en ETF får du en exponering mot en viss sektor och en riskspridning till en väldigt låg kostnad. Man kan snabbt och enkelt köpa och sälja andelar, något man inte kan med vanliga fondandelar.

Många anser att investering är gambling, och till viss del är det så eftersom man inte kan förutspå framtiden. Med kunskap och smarta val har man dock en väldigt god chans att snabbt öka sin inkomst. Om man inte känner för att lägga ner lite tid på att lära sig om de olika typerna av investeringar men ändå vill prova lyckan, kan man spela och betta på Unibet Odds. Där finns en stor bredd av olika sporter man kan spela på, allt från sumobrottning och cricket till Esport och motorsport. Självklart finns även klassiska casinospel, spelautomater och poker.

Förvaltningen av ETF

En skillnad jämfört med vanliga indexfonder är att ETF:er inte kräver någon aktiv förvaltning. Förvaltarens enda uppgift är att se till så fondens innehav speglar det index som har valts, och det medför en låg förvaltningsavgift. Visserligen kan avgiften variera en hel del, men det kan den även i vanliga fonder. Om man förenklar det kan man säga att ETF:er har flera fördelar som aktier har, bland annat omsättningsbarheten och den ständiga prissättningen, men till en lägre kostnad och med samma bra riskspridning man får med ett fondsparande. Ytterligare en fördel med denna typ av fond är att de speglar ett index, vilket innebär att fondens förvaltning inte är helt avgörande för fondens värdeutveckling.

ETF:er på Stockholmsbörsen

På Stockholmsbörsen handlas ett runt 30 olika ETF:er. Den dominerande aktören och den största utgivaren av ETF:er med nordisk exponering är Xact. Carnegie, Nordea, SEB och Swedbank har genom åren lanserat egna ETF, men lagt ner så gott som alla efter några år på grund av för få köpare.

Den största nordiska ETF:en är XACT OMXS30. När man investerar i den köper man de 30 största och mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen i en enda transaktion. Förvaltningsavgiften är väldigt låg, så lite som 0,10 procent per år. En annan populär ETF är XACT Svenska Småbolag. Här är avgiften bara 0,3 procent, jämfört med medelvärdet för svenska småbolagsfonder som är ungefär 1,35 procent per år. Om man är intresserad av att investera i råvaror och sprida riskerna lite mer kan XACT Råvaror vara intressant. Fonden är en börshandlad råvarufond som följer prisutvecklingen på 15 olika råvaror av betydelse för de nordiska ekonomierna. Snabbt och smidigt genom en enda transaktion.

Den nordiska ETF-marknaden januari 2019

Den nordiska ETF-marknaden för januari 2019. Under januari uppgick ETF-handeln till ca 8,4 Mdr SEK (8,6 Mdr SEK i december 2018), varav ca 7,1 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 94%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för 1,9%.

Läs hela rapporten här

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige.

Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 9.1161 EURSEK 10.3025 GBPSEK 11.6066 JPYSEK 0.080267 NOKSEK 1.0562 USDSEK 9.1052 Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden. Källa: Bloomberg

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy och Oslo Börs.

Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

AUM står för Assets under Management.

Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Licensvillkor:

XACT OMXS30™, XACT OMXSB™ och XACT Norden 30, (the “Products”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by the NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the “Corporations”). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Products. The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Products particularly, or the ability of the OMXS30™, OMXSB™ and VINX30™ (the “Index”) to track general stock market performance.

The Corporations’ only relationship to the party which has, or parties which have, obtained a license to use the Indices in respect of the Products (“Licensee”) is in the licensing of the NASDAQ®, NASDAQ OMX®, OMX® and VINX30™ registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Products. NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Products into consideration in determining, composing or calculating the Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Products.

THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE INDICES (AS DEFINED) OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCTS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN.

THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

XACT Norden 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) (”OMX”) eller Oslo Børs ASA (”OB”)

XACT Norden 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) (”OMX”) eller Oslo Børs ASA (”OB”) och OMX eller OB lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av VINX30™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av VINX30™ index vid viss tidpunkt. VINX30™ index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX och OB. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i VINX30™ index. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i VINX30™ index. VINX™ och VINX30™ index är varumärken tillhörande OMX och OB och används enligt licens från OMX eller OB.

XACT OBX är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Oslo Børs ASA (”Oslo Børs”) och Oslo Børs lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av Oslo Børs index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av nämnda index vid viss tidpunkt.

Vidare ger Oslo Børs inga garantier för handeln eller användarvänlighet för ett bestämt ändamål eller användning vad gäller Oslo Børs index eller Oslo Børs varumärken. Oslo Børs index sammanställs och beräknas av en indexproducent som beräknar indexen på Oslo Børs vägnar och Oslo Børs ger inga garantier för noggrannheten och/eller fullständigheten av Oslo Børs index eller data som ingår i dessa. Oslo Børs och den som beräknar index skall i intet fall (varken vid oaktsamhet eller annat) vara ansvarig för fel i Oslo Børs index, och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i dessa index. OBX®, OSEBX®, OSEFX®, OSEAX® och GFBX® är varumärken tillhörande Oslo Børs och används av Handelsbanken Fondforvaltning AS enligt licens från Oslo Børs.

XACT Obligation and XACT Råvaror

Svenska Handelsbanken AB (publ) (the ”Index Owner”) is not liable for loss or damage resulting from Swedish or foreign legislative enactment, actions of Swedish or foreign authorities, war, power failure, telecommunication failure, fire, water damage, strike, blockade, lockout, boycott, or other similar circumstances outside the control of the Index Owner. The reservation with respect to strikes, blockade, lockout and boycott also applies if the Index Owner adopts or is the object of such conflict measures.

The Index Owner is not responsible in any circumstance for loss of data, non-payment of profits or other indirect damage. The Index Owner provides no express or implied warranties regarding the results which may be obtained as a consequence of the use of the Index or regarding the value of the Index at any given time. The Index Owner shall in no case be liable for errors or defects in the Index nor obligated to provide notice of, or publish, errors in the Index.

Fonder stängda på primärmarknaden

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer fonderna att vara stängda på primärmarknaden. Det är dessa ETFer som är stängda på primärmarknaden. Att XACT har sina Fonder stängda på primärmarknaden påverkar emellertid inte handeln på Stockholmsbörsen.

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer dessa börshandlade fonderna att vara stängda på primärmarknaden enligt nedan.

21, 22 och 25 Februari

Xact OMXS30,

Xact Sverige,

Xact Nordic30,

Xact HDIV

Xact OBX

27 och 28 Februari samt 1 och 4 mars

Xact Sweden Small Cap,

Xact Commodity

Xact Sweden All Bond

7, 8 och 11 mars

Xact Bear,

Xact Bear2,

Xact Bull,

Xact Bull2,

Xact OBX Bear

Xact OBX Bull

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.