Så här går börsen i dag 20190405

Så här går börsen i dag 20190405 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 5/4-2019. AnaSå här går börsen i dag 20190329 Gratis teknisk analyslyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20190405 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX. Nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20190405. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 vill mer

(C 1 616,24 H 1 622,78 L 1 608,94) OMXS30 gav oss i den inledande handeln på torsdagen en ny toppnotering för året på 1 623. Noteringen var marginellt över den tidigare toppen 1 622 från den 19 mars. Vi har den senaste tiden sökt en avstämningspunkt efter en uppgång på 77-80 punkter från 1 545 den 29 mars. Det gav oss 1 622-1 625, som ett viktigt intervall. Nu vet vi att uppgången fram till torsdagen gett 77,6 punkter. Tidsmässigt kom toppen in på dagen 12 månader efter lågpunkten 1 482 från den 4 april 2018. Vi är vana vid att denna bild ger en reaktion även om vi alltid accepterar en avvikelse på +/- 1 dag. Nu är detta i första hand en reaktionspunkt. Nästa fråga blir om detta är en viktig topp inför fortsättningen. Vi kan inte hitta några samband som stödet detta men vi har en viktig rytm som går in lite senare i månaden och då i samband med påskhelgen. Innan dess ligger också den 8 april eftersom det gått 96 dagar sedan den 2 januari. Vi förväntar oss dessutom en spegelbild av utvecklingen i samband med årsskiftet, vilket ger oss de närmaste dagarna fyllda med spänning. I detta ligger även 1 636 med som möjlighet. Det som talar för en fortsatt uppgång ytterligare någon dag är utvecklingen sedan den 29 mars. Den uppgången på 78 (77,6) punkter ska normalt följas av ytterligare en körare.

Vinstvarning

Samsung kommer under sen torsdag med en vinstvarning. Första kvartalet 2019 förväntas ge en vinst som är hela 60 procent lägre än samma period förra året. Vi får se hur det påverkar marknaderna under fredagen. Tysklands ledande ekonomiska institut har sänkt utsikterna för tillväxten i landet. Nu väntas den tyska ekonomin växa med 0,8 procent i år, ned från den tidigare prognosen på 1,9 procent. Den tidigare prognosen publicerades i höstas. Samtidigt upprepas dock prognosen om 1,8 procent för 2020. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uttryckte sin oro under tisdagen (2 april) för att tillväxttakten i den italienska ekonomin går långsamt När EU-kommissionen godkände den italienska budgeten förutsåg man en tillväxt på 1,2 procent i år. Men Italien har hamnat i recession och nu tror EU på en tillväxt på 0,2 procent för 2019. Konjunkturen mattas i flera länder och vi kan förvänta oss mer av denna vara framöver. Det som kan skjuta nedgången framåt ett tag är om det avtal som till slut tycks vara på gång mellan USA och Kina får fart på handeln en tid.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,6 och 54,1 stigande Medellång sikt: Veckostochastic 88,4 och 85,8 stigande Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 60,1 stigande

Högsta noteringar

2019 den 4 april        på 1 623 2018 den 29 augusti     på 1 680 2017 den 6 november  på 1 682 2016 den 16 december på 1 554 2015 den 15 april         på 1 720 2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378 2018 den 27 december  på 1 378 2017 den 17 januari      på 1 499 2016 den 27 juni           på 1 241 2015 den 29 september på 1 369 2014 den 16 oktober     på 1 247 2014 den 16 oktober     på 1 247

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548 Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20190329

Så här går börsen i dag 20190329 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 22/3-2019. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20190329 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX. Nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20190329. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 ligger lågt

(C 1 559,32 H 1 571,17 L 1 553,80)

OMXS30 föll inte oväntat tillbaka under torsdagen och noterade 1 554, som lägst. Det ger oss 68 punkter av nedgång från toppen den 19 mars och 1 622. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan börjar nu komma ned på lägre nivåer men det är en bit kvar ned till de värden vi helst vill se.

Båda värdena under 20 är ett idealläge för att vi ska söka datum och indexvärde som passar in för en bestående reaktion uppåt. Under väntan får vi inrikta oss på fortsatta svängningar fram och tillbaka men med en dragning nedåt.

Nu i slutet av mars har vi ett flertal rytmer som ger oss anledning att se vad de kan åstadkomma. Det handlar om bottnarna 29 augusti 2017, 28 mars 2018, 27 juni 2018 i nuläget. Men även brexitbotten 1 241 från den 27 juni 2016 finns med, då det gått 33 månader sedan dess. Detta leder oss till den 28-29 mars som en reaktionspunkt.

Toppen rån i augusti

Lägger vi sedan till toppen 1 680 från den 29 augusti 2018, som nu levererar sin rytm på 7 månader idag blir det intressant att se om dessa rytmer kan åstadkomma en motreaktion uppåt för index i nuläget. På detta följer ett antal korta rytmer som kommer in den 4-5 april, som vi ska se lite närmare på under nästa vecka.

Index har nu stöd vid 1 547-1 550 och motstånd vid 1 593-1 600, som vi får jobba med i det att index svänger en del. H&M:s rapport i dag blir intressant att se och inte minst då marknadens reaktion på den. Aktien har varit utbombad en längre tid och nedvärderad av de flesta analytiker och det ska därför bli intressant att se hur mycket av det negativa marknaden redan tagit ut i kurssättningen. Det ger utrymme för ökade rörelser i aktien.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,1 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,7 och 84,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,9 och 39,8 fallande

Högsta noteringar

2019 den 19 mars        på 1 622

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20190322

Så här går börsen i dag 20190322 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 22/3-2019. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20190322 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX. Nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20190322. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 gör nya försök

OMX S30 index

(C 1 605,03 H 1 610,04 L 1 595,45)

OMXS30 noterade 1 622 den 19 mars för att sedan under reaktionsdagen 20 mars (77 dagar efter 2 jan)  göra ett försök att stiga över 1 622 och i bästa fall nå 1 636. De räckte ”bara” till 1 620 under onsdagen innan rekylen tog överhand och pressade ned index till 1 595, som lägst under torsdagen. Stödet vid 1 593-1 598 i form av de tidigare topparna höll för ett test under torsdagen. Denna typ av nedgång ska ses som ”normal” utifrån förutsättningarna, där en tidigare topp utgör stöd. Om 1 593-nivån håller de närmaste dagarna kan vi inrikta oss på nästa uppgång. Den måste passera 1 622 om vi ska inrikta oss på 1 636-1 638 igen och eventuellt högre nivåer.  

Toppnoteringarna under sensommaren

Toppnoteringarna under sensommaren kom in på 1 677-1 680, vilket gör att detta intervall med stor sannolikhet kan förväntas hålla om det testas fullt ut under våren. Det är inte ovanligt att marknaden reagerar med att vända index på värden tidigare än de tidigare topparna, vilket gör att vi är beredda på att en topp kan komma in på en lägre nivå. Naturligt att vara försiktig, när vi aldrig vet med säkerhet hur det hela ska utvecklas. Det handlar ju som vi vet om kapitalrörelser mellan olika objekt och i detta flöde ska vi försöka identifiera olika nivåer och rytmer efter bästa förmåga.      

Den brittiska centralbanken Bank of England (BOE) lämnar styrräntan oförändrad på 0,75 procent. Beslutet var enhälligt bland de nio medlemmarna i policykommittén MPC.

Banken lämnar också sitt program för tillgångsköp oförändrat till 435 miljarder pund, liksom målet att köpa företagsobligationer för 10 miljarder pund. 

Investeringsplanerna har dämpats i tillverkningsindustrin, och även om det finns tecken på lageruppbyggnad så väntas det inte ha någon stor påverkan på tillväxten. BNP-tillväxten första kvartalet väntas uppgå till 0,3 procent. Under hela tiden inom EU har BNP-siffrorna för UK fallit tillbaka. UK har därmed ”lidit” en heldel av att tillhöra EU.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 62,7 och 50,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,0 och 89,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 80,5 och 79,3 stigande

Högsta noteringar

2019 den 19 mars        på 1 622

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548

Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20190315

Så här går börsen i dag 20190315 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 15/3-2019. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter. Så här går börsen i dag 20190315 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20190315. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 bryter uppåt

OMX S30 index (C 1 590,76 H 1 590,76 L 1 572,83) OMXS30 har nu tagit sig förbi det viktiga motståndet 1 579. Genombrottet skedde under torsdagen och därmed kan vi inrikta oss på ett nytt test av motståndet vid 1 600-nivån. Senaste toppen den 25 februari kom in på 1 598, vilket också är årets högsta notering. Om eller snarare när ett genombrott av 1 600-nivån sker med en bestående stängning över detta värde kan vi inrikta oss på en fortsättning till 1 650, som ett delmål på vägen mot högre nivåer. Men vi får ta det hela stegvis och ser ut snabbt det kan utvecklas. Först är det 1 600-nivån som vi ska bevaka och se hur marknaden hanterar. Uppgången sedan den 2 januari är som mest 220 punkter och det på 71 dagar, vilket leder till en avstämningspunkt efter 77 dagar. Det ger oss den 20-21 mars att stämma av det hela vid.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 60,4 och 50,0 stigande Medellång sikt: Veckostochastic 92,0 och 86,5 stigande Kort sikt: Dagsstochastic 64,8 och 50,0 stigande

Högsta noteringar

2019 den 25 februari    på 1 598 2018 den 29 augusti     på 1 680 2017 den 6 november  på 1 682 2016 den 16 december på 1 554 2015 den 15 april         på 1 720 2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378 2018 den 27 december  på 1 378 2017 den 17 januari      på 1 499 2016 den 27 juni           på 1 241 2015 den 29 september på 1 369 2014 den 16 oktober     på 1 247

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548 Kursdata: Stockletter.se

Så här går börsen i dag 20190308

Så här går börsen i dag 20190308 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 8/3-2019. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20190308 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20190308. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 tog 40

OMX S30 index

(C 1 558,91 H 1 587,79 L 1 553,14)

OMXS30 bjöd upp till först en toppformation med tiden på plats den 25 februari och en högsta notering på 1 598. När sedan priset kom i mål på 1 583 den 4 mars ökade sannolikheten för en rekyl. Vi vill ju alltid ha både tid och pris i mål för att få en tydlig reaktion.

Rörelsefaktorn på aktuell nivå är 40 punkter. Det betyder 90 grader av 160 punkter om vi använder en annan beskrivning av det hela. Pristoppen 1 593 minus 40 punkter ger oss stöd vid 1 553.

Touché

Det var 1 553, som blev torsdagens lägsta notering. Nu är frågan om vi får en motreaktion uppåt från detta stöd som är mer än 20-24 punkter. Om 1 553-nivån bryts har vi laddat upp med ett andra stöd vid 1 513, alltså ytterligare 40 punkter lägre.   

MA 200-kurvan ligger idag vid 1 553 och det var den som kompletterade stödet på denna nivå. MA-kurvan är fallande och det bör betyda att den överreaktion vi haft under februari nu ska kunna ta index tillbaka ned under kurvans värde. Det naturliga är att marknaden väntar in en utplaning av MA 200, så att ”dörren” öppnas på rätt sätt. Nu byter vi värden från andra halvan av maj 2018 som ligger kring 1 630 mot dagens värde på 1 560.

Det gör att MA 200 inte kan plana ut ännu med mindre än att index för 200 dagar sedan får lägre värden. Detta kan bli aktuellt om 3-5 veckor om index inte snabbt lyfter över 1 600 och etablerar sig där, vilket inte är sannolikt i det korta perspektivet. Vi behöver egentligen inte spekulera i olika scenarion, då marknaden löpande berättar för oss vilka avsikter man har. Vi behöver bara lyssna av dess signaler.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,1 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,4 och 83,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 35,0 och 57,8 fallande

Högsta noteringar

2019 den 25 februari    på 1 598

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

Kursdata: Stockletter.se