Så här går börsen i dag 20160902

Så här går börsen i dag 20160902 OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20160902

Så här går börsen i dag 20160902 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 2/9-2016. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20160902 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20160902. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 Samma styrka som hela veckan

OMXS 30 fortsätter visa den styrka vi sett sedan en tid tillbaka. Den rekyl som inleddes den 15 augusti vid 1 425 skulle i normalfallet pågå under 2-3 veckor. Det ger mig en möjlig bild av att det fortfarande handlar om denna rekylfas men med en mycket stark underton. Denna styrka skulle kunna ge oss 1 434-1 436 utan att index stänger över 1 432 och sedan ge en nedgång och fullborda hela rekylfasen.

När nedgången sedan är klar finns det utrymme för en körare uppåt mot nya toppar för året. Nu är detta en positiv tolkning av utvecklingen men vi vill fortfarande se en stängningskurs över 1 432 för att kunna sikta uppåt oavsett när ett genombrott sker.

Tidsmässigt är den 2 september och måndagen den 5 september viktiga då vi har en avstämningspunkt där. Vi ser nu närmast vilka aktier som jobbar med 22,5-rytmen från den 16 oktober 2014. Exakt ger den sitt nedslag den 31 augusti men vi får bjuda på någon dag då det handlar om en lång rytm. den är på 2 år så när som på 45 dagar eller 15 x 45 dagar. Det tar någon dag innan detta visar sig så att vi kan agera på rytmen.

I det mönster vi sett under augusti visar ett flertal aktier på att de gav sina toppar den 15-16 augusti för att sedan avsluta sina uppgångar. Det var gruppen som gav oss 22 månader från den 16 oktober 2014. För att en annan grupp ska vakna till liv och fortsätta uppåt behöver vi signaler från denna grupp för att kunna sikta högre.

Marknaden gör som på gammalt klassiskt vis. Man kör olika grupper i olika perioder, vilket skapar stora uppgångar i enskilda aktier men index ger inte speciellt mycket under denna fas. Index har stigit med 15,3 procent som mest i år medan aktier så som Boliden stigit nästan 100 procent under året. Det är de stora tungviktarna i index som inte hängt med uppåt inkluderat de flesta verkstadsaktier.

Den grupp som nu förbereder stora uppgångar är bankerna, vilka är i sin första fas av uppgången. När denna leder till en paus och rekyl nedåt har vi en andra uppgångsfas kvar för denna grupp. Rotationen skulle då gå från ”mining-” och oljeaktier till banker och en grupp som ännu inte visar sig så tydligt. Vilken kan innebära att det kommer att handla om enskilda aktier inom en grupp.

Vi får se vad verkligheten visar oss framöver men ett vet vi och det är att marknaden visar oss vägen då man inte kan dölja sitt agerande.

I torsdagens nyhetsflöde kunde vi läsa: Tim Cook (Apple CEO) says he expects to repatriate billions of dollars in deferred taxes to the US Treasury next year.

Med detta följer ett ökat inflöde av kapital inte bara från de multinationella företagen utan även de som ser EU och dess framtid med oro. En del greker var tidigt ute, då man först valde London 2009-2010 men sedan insett att de är dollar som gäller inför de kommande åren.

Jakten på skatt och vilja att dölja de problem man redan skapat har gett en jakt på de multinationella företagen, företrädesvis amerikanska men även andra ligger på EU:s agenda. ”Skattjakten” skrämmer iväg företagen och leder till minskade investeringar inom EU. Inte oväntat för oss som följer kapitalflödena men att man redan är igång på bred front skrämmer, då det bara visar hur illa ställt det är inom EU, när det gäller skuldberget och finansiering av detta.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 40,0 och 33,5 stigande Medellång sikt: Veckostochastic 91,5 och 86,0 stigande Kort sikt: Dagsstochastic 72,5 och 72,0 stigande

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång till våren 2015. 6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade med 90-månadersrytmen från toppen i oktober 2007. Den toppen indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar. Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015. Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent. Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=42 månader=192 veckor=1 344 dagar

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta.

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 5 september, 16 september, 27 september Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1432 och 1 470 Stöd 1 395 och 1 358

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

3D-printing, mer än bara Arcam

3D-printing, mer än bara Arcam

3D-printing, mer än bara Arcam. En av 2013 års hetaste aktier på den svenska aktiemarknaden har varit Arcam, ett bolag vars aktie under föregående år formligen exploderat och fått till och med det mest inbitna optimisterna att undra om det inte har gått för fort. Vi kommer inte att värdera Arcam, men har tittat litet mer på sektorn, 3D-printing, mer än bara Arcam. Nedan ger vi ett alternativ till denna aktie som dessutom ger placeraren en riskdiversifiering. Arcam ingår emellertid som en del i denna börshandlade fond.

Föga överraskande kännetecknas aktier i 3D-printsektorn av samma saker som alla aktier som befinner sig en kraftig tillväxtfas. Optimisterna säger att hela branschen är roten till en ny omvälvande teknik som kommer att skaka om världen som vi känner den i dag. Kritikerna pekar på de skyhöga värderingarna och risken för en kommande bubbla. En av branschens stjärnor, 3D Systems handlas i dag till ett p/e-tal på dryga 71 för 2014, och värderas till mer än 20 gånger den aktuella omsättningen.

Trots att sektorn under 2013 varit en av de hetaste av dem alla så finns det ännu ingen renodlad börshandlad fond för de investerare som önskar en exponering mot denna sektor. Indexet finns, Stoxx Global 3D Printing Ren Play Index, och vi har identifierat en ETF som ger exponering mot denna typ av aktier.

Kursutveckling Arcam

Källa: Stockletter.se

Vi har hittat alternativet

Den nyligen lanserade Robo-Stox Global Robotics & Automation Index ETF (NasdaqGS: ROBO) är alternativet då det i denna börshandlade fond ges en betydande exponering mot aktier inom 3D-printsektorn. ROBO lanserades för drygt två månader sedan, och har på kort tid uppnått en förvaltad volym som överstiger 36 MUSD. Redan tre veckor efter det att denna ETF lanserades kunde förvaltaren ROBO-STOX LLC att den börshandlade fonden hade attraherat mer än 25 MUSD i förvaltat kapital.

ROBO är inte en ETF som är explicit fokuserat på 3D-print, egentligen är denna börshandlade fons inte ens i närheten av detta. Det är emellertid den ETF som är närmast att kunna erbjuda en sådan fokusering, något som snabbt har betalat sig. Sedan den 6 november har denna börshandlade fond stigit med 7,1 procent och lämnar därmed Nasdaq Composite i bakvattnet.

Per den 27 december bestod ROBO, Robo-Stox Global Robotics & Automation Index ETF, av bland annat följande företag ExOne (NasdaqGM: XONE) 1,46 procent, Faro Technologies (NasdaqGM: FARO) 2,71 procent, Dassault Systems (OTCBB: DASTY), 0,88 procent, Arcam 1,33 procent, och tidigare nämna 3D Systems 3,46 procent enligt emittenten. 3D Systems och Faro Technologies är ROBO största och tredje största innehav. Allt som allt har ROBO en nästan tioprocentig vikt mot 3D print sektorn, vilket de facto gör detta till en sorts 3D-Print ETF.

Sedan lanseringen i oktober 2013 har det sagts att denna ETF är alltför nischad och saknar tillräcklig bredd för att kunna attrahera tillräckligt med kapital på egen hand. Faktum är emellertid att denna ETF äger aktier i ett stort antal välkända likvida storbolag, ibland annat Deere (NYSE: DE) och Intuitive Surgical (Nasdaq: ISRG). Dessa är bara några av de företag som har en hög grad av automatiseringar att erbjuda sina kunder.

Robo-Stox Global Robotics & Automation Index ETF