WGC promotar gulduppbackade ETFer med nytt program

WGC promotar gulduppbackade ETFer med nytt program
WGC promotar gulduppbackade ETFer med nytt program

WGC promotar gulduppbackade ETFer med nytt program

WGC promotar gulduppbackade ETFer med nytt program. En fortsatt svag efterfrågan från investerare på guldmarknaderna är fortfarande ett problem för de ETFer som inriktar sig på guld eftersom de fortsatt stora utflödena fortsätter att plåga dessa fonder.

World Gold Council försöker emellertid ändra investerarnas uppfattning av den gula metallen med skapandet av ett nytt program. I förra veckan meddelade WGC att rådet utsett William Rhind som ansvarig för det nya institutionella investeringsprogrammet. Enligt WGC kommer Rhind vara ansvarig för att utveckla och genomföra initiativ som syftar till att utvidga användningen av SPDR Gold Shares (NYSE: GLD) och andra gulduppbackade produkter. WGC promotar gulduppbackade ETFer med nytt program. GLD är världens största gulduppbackade ETF och har sedan början av 2013 drabbats av betydande utflöden då investerare sålt sina guldinnehav och istället re-allokerat sitt kapital till aktiemarknaderna.

Enligt uppgift från SPDR Gold Shares hade denna ETF per den 19 september 2013 ett innehav om 912 ton guld, att jämföra med 1 349 ton i början av 2013, vilket således motsvarar en minskning om 32 procent för året. April var den månad under året då utflödet var som störst och vi fick se den största nedgången i guldpriset under 30 år minskade innehavet med 138 ton. Utflödena förefaller emellertid ha minskat. Under augusti 2013 minskade innehaven med marginella 0,02 ton och fram till dags dato har innehavet av guld i SPDR Gold Shares minskat med cirka 7 ton under september 2013.