En ETF som är rätt i krysset

En ETF som är rätt i kryssetEn ETF som är rätt i krysset

Vi har tidigare skrivit om en del börshandlade fonder med mycket nischad inriktning, till exempel marijuana, whiskey och annat. Vi har också tittat på de landspecifika börshandlade fonder som finns och ställt samman den i samband med fotbolls-VM. Nu har ProSports valt att lansera en helt ny börshandlad fond som kombinerar dessa två. ProSports Sponsors ETF (BATS: FANZ). Denna börshandlade fond som går rätt i krysset, försöker ge sina andelsägare en avkastning som speglar ProSports Sponsors Index. Detta index består av företag som är officiella sponsorer till de stora professionella fotbolls-, baseball-, hockey- och basketbolagen i USA. FANZ investerar också i nationella sportbolag med rättigheter och avtal med sådana ligor enligt deras prospekt.

Både amerikanska och internationella företag

Det underliggande indexet består av både amerikanska och internationella företag, både i utvecklade länder och i emerging markets. Innehaven likaviktas när de adderas till indexet, och när indexet ombalanseras.

”Vi anser att vår forskning visat på att investeringar i företag som samarbetar med de amerikanska sportligorna representerar en övertygande investeringsmöjlighet. Dessa företag tror att de kan öka sin varumärkeskännedom, öka intäkter och marknadsandel genom deras anknytning till sport”, enligt SportsETFs. ”Över tiden tror vi att de företag som investerar i den professionella sportmarknaden växer snabbare än den bredare ekonomin. Forskning visar också att dessa partnerskap påverkar inköpsbesluten hos fans som följer sina favoritsporter”.

Den nya ETFen kommer att försöka dra nytta av tillväxtpotentialen hos dessa företag som samarbetar med stora sportligorna och omfattar marknadseksponering inom flera sektorer, bland annat konsumentsektorn, informationsteknologi, ekonomi, energi och hälsovård.

FANZ kan också ses som en typ av värdespel eftersom de large cap komponenter som involveras i dessa sporterbjudanden har vanligtvis tillräckligt med fria kassaflöde för att ge en liga sponsring eller sändningsrättigheter. Enligt PwC: s Sports Outlook, förväntas medierättigheterna på den nordamerikanska sportmarknaden ensam öka med 5,5 procent till 21,3 miljarder dollar fram till 2020. Sportsponsorering förväntas stiga 3,9 procent till 18,7 miljarder dollar på en sammansatt årlig tillväxttakt.