Alla råvaror i en och samma ETF

All in one Commodity ETF Alla råvaror i en och samma ETFAlla råvaror i en och samma ETF

Alla råvaror i en och samma ETF. Efter ett år av sura prestationer förra året har ett flertal råvaror gett investerarna en anledningar att le i år, kaffe, lean hogs och så vidare.

För den obeslutsamma investeraren som vill ha en exponering mot råvarumarknaden men inte vet vilken eller vilka råvaror som denne skall satsa på erbjuder GreenHaven Continuous Commodity Index Fund (NYSEArca: GCC) en lika viktad exponering mot 17 olika råvaror, en börshandlad fond som erbjuder alla råvaror i en och samma ETF.

Denna ETF har cirka 340 MUSD AUM och en årlig förvaltningskostnad, TER, på 1,05 procent. GCC: s förvaltningskostnadsprocent är hög jämfört med den genomsnittliga ETF:en, och något högre än andra breda råvaru-ETF:er.
GCC placerar den börshandlade fondens kapital enligt följande, tre energiråvaror, fyra ädelmetaller, fyra ”softs” och sex jordbruksråvaror.

Den bästa börshandlade fonden i sitt segment

Hittills har GCC gett sina andelsägare en värdeökning om 11,3 procent, vilket gör det till den bästa börshandlade fonden i sitt segment. Uppgången kommer från denna ETFs exponering mot råvaror som kaffe och boskap. Av de stora råvaru-ETF: er är detta den som är minst korrelerad med aktiemarknadens rörelser. GCC  är mindre volatil än S & P 500 och det omsätts cirka 87 000 andelar per dag.

GCC har gått bra under 2014, men kritikerna påpekar att denna ETF inte ger en bra exponering mot råvarumarknaden eftersom till exempel olja och guld, två av de mest omsatta varor, får i stort sett samma vikt i denna ETF som mindre råvaror som majs, kaffe och kakao.

En direkt effekt av att GCC använder sig av likaviktningen är att denna ETF ger investerarna en bredare exponering mot jordbruksprodukter som säd och boskap men också ”softs”, men en lägre energiviktning än många av sina konkurrenter. GCC viktar om sina innehav på daglig bas för att de enskilda råvarorna skall behålla en vikt om 1/17-del av den börshandlade fondens kapital. GCC: s exponering mot mindre varor skall inte underskattas.

2014 mest börshandlade produkt

Ser vi på iPath Dow Jones-UBS Coffee Total Return Sub-Index ETN (NYSEArca: JO) så är detta 2014 mest börshandlade produkt och har gett sina ägare en betydande avkastning. Trots sådana lägen levererar GreenHaven Continuous Commodity Index Fund en bra avkastning i förhållande till risken åt sina ägare.

Att ha en exponering mot råvaror som majs, levande boskap och lean hogs ser ut att vara ett bra drag under 2014 eftersom de börshandlade produkter som erbjuder en exponering mot sådana råvaror har utvecklats väl under det första kvartalet 2014.

GreenHaven Continuous Commodity Index Fund