Nordiska ETF-marknaden juli 2017

Nordiska ETF-marknaden juli 2017

Statistik för den Nordiska ETF-marknaden för den Nordiska ETF-marknaden juli 2017

  • Under juli uppgick ETF-handeln till ca 6,9 Mdr SEK (ca 6,8 Mdr i juni), varav ca 4,9 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden.
  • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%.
  • Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för ca 2%.

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige.

Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 8.343 EURSEK 9.5536 GBPSEK 10.6618 JPYSEK 0.073174 NOKSEK 1.026 USDSEK 8.0678

Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden.

Källa: Bloomberg

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy och Oslo Börs.

Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

AUM står för Assets under Management.

Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Nordnet ETN/ETC/ETF statistik maj 2017

Nordnet ETN/ETC/ETF statistik maj 2017

ETF statistik maj 2017. Nedan presenteras Nordnet ETN/ETC/ETF statistik maj 2017 baserat på information från Nordnets kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Observera att siffrorna inte inkluderar Warrants, Mini Futures etc.

Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav, Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden.

Under april 2017 uppgick den totala handeln i ETF:er (Exchange Traded Funds, börshandlade fonder) hos Nordnet till:

•    ETF innehav MSEK 12 664 ▲ (12 307) +3% (37% YoY)
•    Total ETF omsättning MSEK  2 041 ▲ (1 890) +7%
•    ETF inflöden MSEK 293 ▲ (279) +5%

Nordnet lanserade sitt nya pan-nordiska erbjudande inom börshandlade produkter med hävstång, så kallade hävstångs-ETPer förra månaden. Nordnet samarbetar med en emittent och kommer under de kommande veckorna gradvis att kunna erbjuda mellan 5000-7000 ETP med exponering för 500 olika börshandlade produkter med exponering mot råvaror, FX, index och enskilda aktier. Dessa är white lablade i Nordnets namn och kan handlas utan courtage av Nordnets kunder. Se Nordnets hemsida för ytterligare information.

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

Handelskommentar

Som vanligt återfinns flera av XACTs börshandlade fonder på listan över mest omsatta produkter. Notera att Direxions Junior Gold Miners finns med, både Bull och Bear varianten. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares och Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares. Det är värt att poängtera att XACT OMXS30 som är den största börshandlade fonden inte fanns med förrän på tionde plats på listan. Istället har Nordnets kunder valt att köpa och sälja XACTs hävstångs-ETFer istället i stor omfattning. Detta har skett på både den svenska och norska marknaden.

I Finland hade OMX HELSINKI 25 ETF en hundraprocentig marknadsandel. Seligson & Co OMX Helsinki 25 UCITS ETF återfanns däremot inte bland de tio mest omsatta börshandlade fonderna under månaden. Detta är ovanligt då denna ETF annars nästan alltid finns på denna lista. Den finns däremot på listan bland de tio största innehaven hos Nordnets kunder.

För de kompletta ETF-tabellerna från Nordnet se nedan:

[TABLE=184]

[TABLE=185]

[TABLE=186]

[TABLE=186]

Flera läsare har hört av sig och frågat om motsvarande siffror från Avanza. Vi publicerar gärna dessa siffror också, och ser att det vore spännande med en jämförelse mellan de olika mäklarföretagens kunders innehav och agerande. Vi har emellertid ännu inte kunnat ta del av dessa siffror, men vi arbetar på att få tillgång till dem.

En börshandlad fond som satsar på ETF-industrin

Denna vecka markerade två mycket viktiga milstolpar för ETF-industrin. Den första är att det nu finns mer än 2 000 olika börshandlade fonder som investerarna kan välja mellan. Det har skett mer lanseringar än så, 2 710 för att vara exakt, men en del av dessa har inte lyckats attrahera investerarna varför antalet börshandlade fonder legat under 2 000. Den andra händelsen är lanseringen av en börshandlad fond som satsar på ETF-industrin.

Ironiskt nog kom inte ETF Industry Exposure & Financial Services ETF (NYSEArca: TETF) att bli börshandlad fond nummer 2 000. Istället blev den börshandlad fond nummer 1 999. Istället blev det ett certifikat som tog plats 2 000. Det är oavsett detta spännande att se hur ETF-industrin växer och hur alla typer av investerare väljer att använda sig av börshandlade fonder i sina portföljer.

Exchange-Traded Concepts får sin egen ETF

Med 2 000 fonder och trillioner dollar av investerarnas tillgångar är det ingen hemlighet att ETF-industrin har blivit en riktigt stor affär. Boutique ETF sponsorn Exchange Traded Concepts existens föddes ur det faktum. Med tanke på hur stor branschen har blivit, var det bara en fråga om tid innan en börshandlad fond som satsar på ETF-industrin skulle komma att lanseras på marknaden.

ETF Industry Exposure & Financial Services ETF (NYSEArca: TETF) ger investerarna en möjlighet att dra fördel av tillväxten inom ETF-industrin. TETF spårar ett index som består av börshandlade företag som tar ut huvuddelen av sina intäkter från hela ETF-ekosystemet. Detta inkluderar förvaltare, market makers, gatekeepers och marknadsföringsföretag. Initialt omfattar denna börshandlade fond aktier i 38 olika företag. Cirka 75 procent av kapitalet har allokerats till de företag som bedöms ha en betydande andel av deltagande inom ETF-industrin.

Femton procent av kapitalet har investerats i företag som ett moderat deltagande, medan de sista tio procenten har allokerats till företag som har ingen eller väldigt låg exponering mot börshandlade fonder. Denna ETFs största innehav är CBOE Holdings, Inc., BlackRock och S & P Global Inc.

Den stora frågan är emellertid om investerarna anser att det går att motivera den höga förvaltningsomkostnaden för TEFT. I skrivande stund ligger denna på 0,64 procent. Det finns en risk att investerarna anser att de får en billigare exponering mot industrin genom att köpa aktier i BlackRock eller State Street direkt. Lanseringen av TEFT visar emellertid på hur pass stor ETF-industrin kommit att bli, och framhäver marknadens framtida tillväxt.

Source to be acquired by Invesco Limited

Source to be acquired by Invesco Limited

Source to be acquired by Invesco Limited. I am delighted to announce that Invesco Ltd, the global independent investment manager and the fourth largest ETF provider globally, has entered into a definitive agreement to acquire Source. The combining of Source with Invesco PowerShares ETFs will further enhance our ability to help clients meet their investment objectives. The fit between Source and Invesco PowerShares is exceptionally complementary in terms of product range, a shared focus on clients and a history of innovation. The combined business will be a true leader in the ETF market across Europe and its target markets.

Subject to regulatory approval, we expect the acquisition to complete in Q3 2017, and whilst we will now begin planning for our combined organisation, we remain focussed on our clients and new product innovation. We will keep you updated with developments as we plan to bring Invesco PowerShares and Source together, and will make information available at www.SourceETF.com over the coming months.

We are very proud to have built Source into one of Europe’s most competitive, and innovative ETF providers and look forward to the many opportunities now afforded by this transformative stage in our development. We look forward to speaking to you directly about this development, but should you have any questions in the meantime then please do not hesitate to contact us.

Best regards,

Mike Paul Executive Chairman

Oljepriset kan vara redo för ett rally

Oljepriset kan vara redo för ett rally

United States Oil Fund (NYSEArca: USO), som följer priset på West Texas Intermediate crude oil futures, och United States Brent Oil Fund (NYSEArca: BNO), som spårar Brent råolja futures, återfinns bland årets sämsta råvarurelaterade produkter under 2017. Det finns emellertid oljeanalytiker som bedömer att oljepriset kan vara redo för ett rally.

Oljehandlarna är oroade över hur snabbt de amerikanska shaleoljeproducenterna kommer att öka produktionen för att kunna ta del av de stigande oljepriserna. Rigräkningen har nyligen tickat högre och i och med att kredit- och resultatproblem som förbättrats för i alla fall vissa amerikanska shaleoljeproducenter så kan dessa företag utnyttja möjligheten att ta del av en högre prissättning på kort sikt.

OPECs inflytande minskar

Några oljemarknadsobservatörer tror att OPECs inflytande på oljemarknaden minskar. Medan OPEC skär ner sin produktion för att lindra prispressen kan amerikanska frackingföretag hoppa på för att dra nytta av detta. Om råoljepriset går tillbaka över 50 dollar per fat – enligt vissa uppskattningar kan skifferoljeproducenterna få upp sin olja för drygt 50 dollar per fat – så kommer de att slå på sin produktion om oljepriset kan vara redo för ett rally. Det är framsteg inom teknik och borrteknik som har bidragit till att sänka kostnaderna.

RBC Capital Markets Head of Commodity Strategy Helima Croft förutspår priserna kommer att klättra till över 60 USD per fat inom några månader – nästan 20 procent högre än nuvarande nivåer.

Tack vare skifferbommen är USA nu en stor oljeexportör, som kan hota oljepriset. I själva verket har Kina blivit en stor köpare av amerikanska råolja. Saudiarabien tittar på ett oljepris på 60 USD i år, vilket är ett pris som många av OPECs medlemmar skulle kunna vara nöjda med, men inte så pass högt att det kommer att uppmuntra amerikanska shaleproducenterna att öka sina riggar betydligt. Saudiarabien är OPECs största producent.

I en nyligen publicerad analys skrev Helima Croft att om inte strejkerna följs upp av en seriös insats för att avskaffa den syriska ledaren Bashar Assad, kan ingen av dessa scenarier uppstå och oljepåverkan kommer att förbli försumbar. Med tanke på att president Trump tidigare har signalerat ett djupt förakt för humanitära insatser och militära engagemang i Mellanöstern, befinner vi oss nu på outforskad mark.