Omvänd splitt för XACT Derivat BEAR

1026732_norwegian_flag Omvänd splitt för XACT Derivat BEAROmvänd splitt för XACT Derivat BEAR

Den 24 februari 2014 meddelade Oslo Börs att Handelsbanken Kapitalforvaltning AS som förvaltar XACT Derivat BEAR att denna ETF skall genomföra en omvänd splitt för XACT Derivat BEAR. Beslutet togs redan den 21 november 2013.

Bakgrunden till den omvända splitten är den stora uppgången i OBX-indexet under de senaste åren vilket har lett till följande utmaningar rörande XACT Derivat Bear:

Svårigheter för Market Makern att upprätthålla kurser. Market Makers för denna fond garanterar att upprätthålla likviditeten och ställa priser när helst. Market maker åtar sig att upprätthålla en spread mellan köp-och säljkursen för denna ETF på maximalt 0,9 procent. DÅ OBX-indexet har haft en stadig kursuppgång handlas fondinnehav till låga priser som gör att det blir svårt att upprätthålla denna spread, det vill säga skillnaden mellan köp och säljkurs.

Svårigheter för portföljförvaltaren att upprätthålla den dagliga exponeringen om minus 200 procent.

Den låga kursen i norska kronor räknat leder också till svårigheter i förvaltningen av fonden. I syfte att bibehålla den daglig exponering (cirka 200 procent) handlar förvaltaren ett visst antal alla terminer per block. Precisionen för exponeringen blir allt svårare att
upprätthålla – ju lägre pris på fondandelarna desto färre antal terminer per block. Detta resulterar i en minskning av administrationens precision till önskad exponering. Båda dessa problem kan lösas med en omvänd split.

[TABLE=12]